Du er her: Framside / Om Nei til EU / Hvorfor nei? / 4 grunner

Om Nei til EU

Ditt fylke

4 grunner

  

FOLKESTYRE

Ønsket om et levende demokrati var den viktigste grunnen til at folk i Norge stemte nei til EU-medlemskap i 1994. Siden den gang har EUs demokratiske problemer økt. Myndighet over stadig nye områder overføres fra nasjonalstatene til EU, og innbyggerne i EU har liten oversikt over hva som skjer bak de lukkete dørene i Brussel. I 2014 stemte bare 42,5 prosent av velgerne ved valget til EU-parlamentet. Utenfor EU kan vi ha et folkestyre hvor folk deltar og politikerne står til ansvar for velgerne.

   

 

SOLIDARITET

I Verdens handelsorganisasjon (WTO) er EU en pådriver for at de fattige landene skal tillate multinasjonale selskaper å etablere seg. EU presser også på for at tidligere koloniland skal inngå urimelige frihandelsavtaler. Det betyr i praksis at u-landene hindres i å bygge opp egne velferdssamfunn og egen produksjon. EU har flere ganger kuttet i u-hjelpen. Den internasjonale bistandsorganisasjonen Oxfam har kritisert EU for å prøve å få balanse i egne budsjetter på bekostning av verdens fattigste. Som betingelse for bistanden kreves liberalisering og privatisering. EUs opptreden overfor verdens fattige betyr at Norge fortsatt bør stå utenfor unionen. Utenfor EU kan vi føre en solidarisk handels- og bistandspolitikk.

  

 

HANDLEFRIHET

EU snakker oftere og oftere med bare én stemme i viktige internasjonale fora som FN. Lisboatraktaten betyr at enda mer av utenrikspolitikken samordnes og unionen har fått en fast utenriksminister. Sverige har endret stemmegivningen i FN etter at landet ble EU-medlem. Tidligere stemte Sverige like ofte med land fra sør som fra nord. Som EU-medlem stemmer Sverige nesten aldri med sør. At EU ensretter utenrikspolitikken er et viktig argument mot norsk medlemskap. Utenfor EU kan Norge være en selvstendig stemme i verden.

  

 

MILJØ

EU løser ikke miljø- og klimaproblemene. EUs ønske om økt økonomisk vekst fører til sentralisering og stordrift. Det leder til overforbruk av ressurser, økt transport og forurensning. EU er for lite for de store, globale miljøproblemene, og for stort for de lokale.

Miljø er et viktig nei-argument. Utenfor EU kan vi fremme miljø og utvikling i internasjonale organer som FN, der EU tenker fri flyt. Et eksempel på at Norge har tatt rollen som brobygger og initiativtaker er de internasjonale klimaforhandlingene.

  

 

 

Synes du dette var fire gode grunner? Bli med i Nei til EU eller Ungdom mot EU!

Vil du vite mer? Vår kunnskapsbank  dekker mange temaer rundt EU- og EØS.

  

Nei til EU

Schweigaards gate 34 B
0191 Oslo

neitileu(at)neitileu.no

  • Telefon: 22 17 90 20
Lik oss på Facebook