Du er her: Framside / Om Nei til EU / Fokus / Alternativer til EØS
Alternativer - nettbanner
© NtEU

Alternativer til EØS

Her kan du lese Nei til EUs høringsuttalelse.

Her er Nei til EUs oppsummering av høringsuttalelsene (Arbeidsnotat 4-2012)

Alternativprosjektet har nå presentert sin rapport. Den kan lastes ned her.  Den finnes også i en kortversjon.

Her finner du NOU 2012:2 - "Utenfor og innenfor" - Norges avtaler med EU

Her finner du Stortingsmelding 5 2012-2013 - EØS-avtalen og Norges øvrige avtaler med EU

EØS-avtalen truer det norske folkestyret og har blitt noe annet enn forutsatt. Nei til EU har sammen med en rekke organisasjoner tatt initiativ til prosjektet “Alternativer til EØS-avtalen”.

Besøk prosjektets egen nettside (www.alternativer.no) eller facebookgruppe for mer informasjon.

Les mer om EØS:

 

EU-flagget
© nn
Fil

Det EU-dokumentet som gjennomgås i dette notatet må først og fremst sees som EUs innspill i forhold til den norske gjennomgangen av EØS-avtalen. EU (Kommisjonen og utenrikstjenesten) ønsker i klartekst et effektivisert samarbeid, der Norge mye mer automatisk og lojalt implementerer EU-lovgivning så raskt som mulig. I dette ligger det også noen nye, og mer truende, toner, der blant annet reservasjonsretten i EØS utfordres. Det er uhørt! EU har også sine ideer om en videre utvidelse av EØS, som norske myndigheter neppe er særlig interessert i, men som vi kan bli presset på.

Last ned: Arbnot 1 2013 EU om EØS.pdf (152,74 kB)

Forsiden på Alternativrapporten på engelsk
© NtEU
Fil

Based on an initiative of The Norwegian Union of Municipal and General Employees, Electricians and IT Workers Union and No to the EU, the project Alternatives to the Current EEA Agreement was established in February 2011, after a preliminary project in Autumn 2010, with a number of organizations and associations as participants.

Among the organizations, associations and Labour Union branches affiliated with the project, there are different assessments of the EEA Agreement's importance and consequences for Norway. Across the different attitudes towards the EEA, we have joined forces in a joint project recognizing that the study of alternatives to the current EEA agreement is an important part of the EEA debate in Norway, and whose main purpose such alternatives to the public debate.

Last ned: Alternativrapporten Engelsk 02.pdf (2,60 MB)

EØS som en tvangstrøye
© Pål Hansen alias UKRUT.no
ikon for Artikkel (vanlig)

EØS-avtalens innhold, konsekvenser og alternativer

Nei til EU har som mål å skolere hele organisasjonen i EØS-avtalen. I den anledning har vi utarbeidet en studiesirkel om EØS-avtalen. Hvordan virker den? Hvilke konsekvenser har den? Og fins det alternativ?

Forsiden - Alternativer til EØS
© NtEU
Fil

Alternativer til EØS

EØS-avtalen truer det norske folkestyret og har blitt noe annet enn forutsatt. Nei til EU har sammen med en rekke organisasjoner tatt initiativ til prosjektet “Alternativer til EØS-avtalen”. Her presenteres resultatet av utredningen

Last ned: ALTERNATIVRAPPORTEN liten.pdf (3,19 MB)

EØS som en tvangstrøye
© Pål Hansen alias UKRUT.no
Fil

Europautredningen la 17. januar frem sin utredning Utenfor og innenfor – Norges avtaler med EU, NOU 2012:2. Det er et omfangsrikt dokument på over 900 sider. Nei til EU har derfor samlet de viktigste delene av utredningen i dette notatet, for å gjøre hovedpoengene og de sentrale uenighetene blant utvalgets medlemmer enklest mulig tilgjengelig. Utdragene er gjengitt uten kommentarer fra vår side.

Hele utredningen kan lastes ned her.

Last ned: Arb not 1 2012 Europautredningen.pdf (556,47 kB)

Forsiden Arbeidsnotat 2-2012
© NtEU
Fil

Europautredningen la i januar frem NOU 2012:2 Utenfor og innenfor – Norges avtaler med EU. I utredningens mandat heter det blant annet: «Utvalgets arbeid skal være forskningsbasert og ledes av forskere med høy faglig troverdighet. Det skal gis rom for brede og kritiske faglige vurderinger.»Dokumentet er sendt på høring i regi av Utenriksdepartementet, med frist 6. mai. Regjeringen skal legge frem en melding for Stortinget om Norges forhold til EU.Dette notatet er Nei til EUs høringssvar, vedtatt av styret 16. mars.

Last ned: ArbNotat 2 2012 Høringsuttalelse til Europautredningen.pdf (387,04 kB)

Forsiden Arbeidsnotat 2-2012
© NtEU
ikon for Artikkel (vanlig)

Nei til EUs høringsuttalelse til NOU 2012:2: Utenfor og innenfor (Europautredningen)

Dette er html-versjonen av Nei til EUs høringsuttalelse om NOU 2012:2.

Forsiden Vett 1-2012
© NtEU
Fil

Umulige EØS

Dette Vett-heftet presenterer baksiden av medaljen. På en rekke samfunnsområder presenteres et EU som omdanner Norge i sitt bilde. 80 prosent sier nei til EU, men aldri har EU hatt så mye innflytelse i Norge. Dette muliggjøres av et Storting i utakt med eget folk, og en utbredt angst i politiske miljøer for å utfordre EU. Dette heftet tegner bildet av et Norge og et EU på kollisjonskurs, og der Norge konstant viker unna.

Bestilling

Last ned: Vett 1 2012 Skjerm.pdf (607,79 kB)

Forsiden til Dag Seierstads EØS-rapport
© De Facto
Fil

En rapport skrevet for De Facto av Dag Seierstad. Han var medlem av Europautredningen, og her er hans samlede vurdering av EØS-avtalen, med alle de bemerkninger han hadde til Europameldingen, både de som ble tatt inn og de som ikke ble tatt inn.

Last ned: Dag Seierstads EØS-rapport.pdf (327,20 kB)

Forsiden årboka 2012
© NtEU
ikon for Artikkel (vanlig)

Årbok 2012 - Alternativer til EØS-avtalen!

Nei til EUs nye årbok gir deg bakgrunnen og de aktuelle perspektivene for alternativene til EØS-avtalen.

Årboka 2009
ikon for Artikkel (vanlig)

Årbok 2009

1. januar 2009 er det 15 år siden EØS-avtalen trådte i kraft. Nei til EUs årbok ser på hva slags konsekvenser avtalen har hatt for det norske samfunnet, og spør om ikke tiden nå er overmoden for en grundig gjennomgang og vurdering:

EFTA-flagg
Fil

Dette dokumentet fra EUs ministerråd (på engelsk) trekker konklusjoner om samarbeidet mellom EU og EFTA-landene Norge, Lichtenstein og Island (=EØS) og Sveits.

Last ned: EUs vurdering av samarbeidet med EFTA-landene.pdf (126,20 kB)

Alternativer til EØS - logo
ikon for Avisinnlegg

Legger fram åtte alternativer til EØS:

– Realistiske alternativer finnes, sier Sigbjørn Gjelsvik, prosjektleder i Alternativer til dagens EØS-avtale. Åtte alternativer til dagens EØS-avtale beskrives og vurderes i prosjektets rapport som blir lagt fram 15. mars.

Banner - hovedkonferansen 2012
© NtEU

17. mars 2012 arrangerte Nei til EU konferanse på Litteraturhuset i Oslo - fokus var alternativer til dagens EØS-avtale.

Kvinnelig forsker
© CIMMYT
ikon for Ekstern peker

Ukritisk Europautredning om EU-forskningen

Det såkalte EØS-utvalget la i januar i år fram en massiv utredning som inneholdt en samlet vurdering av Norges avtaler med EU. Hans Skoie mener at rapportens drøfting av forskning er mangelfull og ukritisk, og ikke innfrir det ambisiøse mandatet for utredningen.

Foredragsholder - illustrasjon
© Dawn Hudson
ikon for Artikkel (vanlig)

Innledninger fra seminarene til prosjektet

Her kan du finne innledningene fra seminarene som "Alternativer til dagens EØS-avtale" avholder.

Alternativer til EØS - logo
ikon for Artikkel (vanlig)

Mer om utredningen

- Gjennomgangen av EØS-avtalen som Sejerstedutvalget skal foreta er etterlengtet, men utredningen vil bli mangelfull dersom ikke også en gjennomgang av alternativer inkluderes, sier Sigbjørn Gjelsvik, leder for utredningen av alternativer til EØS

EU som et fyrtårt
© NtEU
ikon for Artikkel (vanlig)

EØS-guiden

EØS-avtalens innhold, konsekvenser og alternativer.

Nedtelling til hovedkonferansen 2012
© NtEU
ikon for Artikkel (vanlig)

Hva er galt med EØS?

Her finner du 18 bevis for hva som er galt med EØS.

Fredrik Sejerstedt presenterer Europameldingen
© NtEU
ikon for Avisinnlegg

Upresis fasit om Norges forhold til EU:

Europautredningen påviser at avtalene med EU svekker det norske demokratiet, men svikter når den skal vurdere virkningene for samfunnet.

Kate Hansen Bundt
© NtEU
ikon for Avisinnlegg

Det er vanskelig å fastslå betydningen av EØS for norsk økonomi. Det mener Europaforsker Kate Hansen Bundt.

Alternativer til EØS - logo
ikon for Avisinnlegg

Prosjektet Alternativer til dagens EØS-avtale la i vår frem Alternativ-rapporten, som viser åtte alternativer til dagens avtale. Her får du en svært kortfattet gjennomgang av alternativene. 

Oljeplattform
© tsuda
Fil

I debatten om alternativer til EØS-avtalen blir det hevdet at Norge trenger avtalen for å selge varene til EU. Denne påstanden er mistenkelig lik skremslene som ble brukt av jasiden foran folkeavstemningene om EU-medlemskap i 1972 og 1994. Skremsler som har visst seg å ikke holde vann.

Last ned: Faktaark 9 2012.pdf (281,70 kB)

Handelsamarbeid
© nn
Fil

Handelen har gått fritt mellom Norge og EU lenge før EØS-avtalen. Det er mange grunner til at det vil den fortsette å gjøre – med eller uten EØS. Les noen av grunnene i dette faktaarket.

Last ned: Faktaark 10 2012.pdf (397,90 kB)

Sist oppdatert 17. januar 2013

Nei til EU

Schweigaards gate 34 B
0191 Oslo

neitileu(at)neitileu.no

  • Telefon: 22 17 90 20
Lik oss på Facebook