Du er her: Framside / Publikasjoner / Studiemateriell / EØS bestemmer

EØS bestemmer

Hvordan EØS-avtalen overstyrer arbeidslivslovgivning, ILO-konvensjoner og tariffavtaler i Norge.

LO-kongressen i 2013 vedtok enstemmig:

LO krever at norske myndigheter går imot begrensinger i retten til kollektive kampmidler, det kollektive forhandlingssystemet og retten til nasjonal lønnsdannelse. ILO-konvensjoner, norske tariffavtaler og norsk arbeidslivslovgivning må gis forrang foran EU regler.

I løpet av de fire årene som er gått siden kongressen er det blitt stadig tydeligere at ILO-konvensjoner, norske tariffavtaler og norsk arbeidslivslovgivning ikke har forrang for EU-reglene. Det er åpenbart omvendt: EU-reglene har forrang og truer den norske arbeidslivsmodellen og velferdsstaten.

Denne brosjyren viser hvordan.

Utgitt av DE FACTO - Kunnskapssenter for fagorganiserte

Lenke for deling.

Last ned

EØS BESTEMMER.pdf (2,13 MB)
DeFacto-pamflett 2017 EØS bestemmer

Nei til EU

Schweigaards gate 34 B
0191 Oslo

neitileu(at)neitileu.no

  • Telefon: 22 17 90 20
Lik oss på Facebook