Du er her: Framside / Kunnskapsbank / TTIP/TISA

TTIP/TISA

Handel med høy pris

EU og USA forhandler om en handels- og investeringsavtale (TTIP) som kan bety utrygge matfat og dårligere arbeidsforhold, også for Norge gjennom EØS-avtalen. Forhandlingene om internasjonal handel med tjenester (TISA) kan overstyre blant annet norske helse- og sosialtjenester og kulturpolitikken.

Transatlantisk handels- og investeringspartnerskap – TTIP. Det er avtalen EU og USA nå forhandler om. Usikre kalkyler for økonomisk vekst brukes for å begrunne behovet for den. Avtalen kan også ses som et forsøk på å beholde den vestlige dominansen i verdensøkonomien.

Forbrukerbeskyttelsen, arbeidsforhold, miljøvernet og demokratiet er under press. USA krever for eksempel at matvarer med GMO og klorvasket kyllingkjøtt skal være tillatt på begge sider av Atlanteren. Felles EU-USA-regler kan komme til Norge gjennom EØS-avtalen.

Den foreslåtte avtalen om internasjonal handel med tjenester – TISA – trenger inn i forhold som tradisjonelt har vært ansett som innenrikspolitikk: helse- og sosialtjenestene, utdanningsvesenet og kulturpolitikken. Skal handelsregler overstyre demokratiet?

Les mer:

TiSA på ti minutter , november 2016

Arbeidsnotat 2-2016: TiSA-avtalens konsekvenser for helse- og omsorgstjenester i Norge

Vett 3/2015: I tjeneste for samfunn eller selskap?

Vett 1/14: Rettferdig handel?

Vett 4/14: Handel med høy pris

NtEU Analyse: TTIP – ein «gratis» veg ut av EU si krise?  (April 2016)

Faktaark 5-2015: Modell for investeringsavtaler

Faktaark 3-2015: TTIP smitter til EØS

Faktaark 1/14: Et indre marked EU-USA

Løpeseddel: TTIP og TISA – kvinnefiendtlig handelspolitikk!

Løpeseddel: TTIP og TISA løpeseddel april 2015

Nettressurser:

«Dersom USA vinner frem og deres regler blir gjeldende i EU, vil det være til fare for forbrukere, arbeidere og miljøet.» 

Monique Goyens, leder for den europeiske forbrukerorganisasjonen BEUC i Nationen 15. august 2014

Sist oppdatert 17. november 2016

Nei til EU mener

Se flere nyheter fra oss om TTIP/TISA

Nei til EU

Schweigaards gate 34 B
0191 Oslo

neitileu(at)neitileu.no

  • Telefon: 22 17 90 20
Lik oss på Facebook