Du er her: Framside / Kunnskapsbank / Pengeunionen (Euro)

Pengeunionen (Euro)

Det mest synlige uttrykket for EUs pengeunionen, Den økonomiske og monetære union (ØMU), er den felles myntenheten euro.

ØMU begrenser også landenes mulighet til å styre økonomi og sysselsetting, med krav til bl.a. prisstigning og budsjettunderskudd.

Rentenivået skal ikke lenger bestemmes nasjonalt, men derimot av en felles sentralbank (ESB) som skal være helt uavhengig av politiske styringssignal. Landene forplikter seg også til å ikke ha budsjettunderskudd som overstiger tre prosent av BNP. Dermed mister man mye av muligheten til å regulere økonomien for bl.a. å bekjempe arbeidsløshet.

Norsk økonomi er på viktige områder annerledes enn i de fleste EU-landene. Mens Norge selger olje, er EU en stor importør. Norge har overskudd i statsfinansene og nettoformue. EU har underskudd og gjeld. Derfor er det ofte fornuftig å føre en annen økonomisk politikk i Norge, men det vil ikke ØMU-reglene gi rom for.

Les mer om bakgrunnen

Se fransk kortfilm på YouTube om EUs finanspakt (tekstet på engelsk)

Nedlegger Norges Bank

Et ja til euro (og EU) vil avskaffe norsk pengepolitikk og bety en nedlegging av Norges Bank. Det er å gå vel langt.

Steinar Strøm, professor ved Økonomisk institutt UiO, Dagsavisen 8. november 2002

Sist oppdatert 9. november 2012

Nei til EU mener

Se flere nyheter fra oss om Pengeunionen (Euro)

Nei til EU

Schweigaards gate 34 B
0191 Oslo

neitileu(at)neitileu.no

  • Telefon: 22 17 90 20
Lik oss på Facebook