Du er her: Framside / Kunnskapsbank / Norden

Norden

Gjennom flere tiår er det bygd opp et nært samarbeid på mange områder mellom de nordiske landene. Dette samarbeidet har fortsatt selv om landene har valgt ulike ståsted i forhold til EU.

Nordisk Råd har i over femti år vært et samarbeidsorgan for nasjonalforsamlingene i Danmark, Island, Norge, Sverige og Finland. Nordisk Ministerråd ble opprettet i 1971, og er de nordiske regjeringenes samarbeidsorgan. Det nordiske samarbeidet omfatter bl.a. miljø, arbeidsliv, velferd, forskning, utdanning og kultur. En stor del av Norges utenrikshandel er med andre nordiske land. Omtrent 10 prosent av vareeksporten vår går til Norden, og 25 prosent av importen kommer fra herfra.

Fiskeriminister mot EU

Island er en liten øy midt i Atlanterhavet med litt over 300 000 innbyggere. Grunnlaget for våre levekår ligger i naturressursene våre. Vi må beholde suverenitet over våre mest verdifulle aktiva – økonomien vår, kulturen og de fremtidige generasjonene er avhengig av det. Vi kan delta i et omfattende internasjonalt samarbeid uten å være bundet opp av EUs rammeverk. Ut fra disse omstendighetene er det min sterke overbevisning at fremtiden for landet vårt vil stå seg langt bedre utenfor Den europeiske unionen enn på innsiden.
Islands landbruks- og fiskeriminister Jón Bjarnason i en tale i Biarritz, Frankrike, 25. november 2009

Sist oppdatert 10. april 2012

Nei til EU

Schweigaards gate 34 B
0191 Oslo

neitileu(at)neitileu.no

  • Telefon: 22 17 90 20
Lik oss på Facebook