Du er her: Framside / Kunnskapsbank / Likestilling

Likestilling

Motstanden mot EU-medlemskap i Norge er aller størst blant kvinner. I de fleste EU-land er langt færre kvinner yrkesaktive enn i Norge.

Det er heller ingen tilfeldighet at de danske kvinnene sørget for at Danmark ikke er medlem av ØMU (EUs økonomiske og monetære union). Et medlemskap i ØMU innebærer et kolossalt press på velferdsordningene og offentlig sektor. Den nordiske velferdsstaten har forbedringspotensiale, men er likevel den mest kvinnevennlige velferdsmodellen.

Velferdsordningene i EU-landene er forskjellige, men gjennomgående er rettighetene knyttet til status på arbeidsmarkedet. Er du ikke deltaker på arbeidsmarkedet, får du ty til privat forsikring, familien eller frivillige organisasjoner. Først i siste instans trer Staten inn, og da på et svært lavt nivå.

Les mer om bakgrunnen  

Sist oppdatert 6. juni 2011

Nei til EU

Schweigaards gate 34 B
0191 Oslo

neitileu(at)neitileu.no

  • Telefon: 22 17 90 20
Lik oss på Facebook