Du er her: Framside / Kunnskapsbank / Landbruk og fiskeri

Landbruk og fiskeri

EU har en landbrukspolitikk med stor vekt på effektivisering og sentralisering. EU har også en felles fiskeripolitikk som har forvaltet havene dårlig og ført til mangel på fisk.

EUs subsidierte fiskeriflåte og landbruksprodukter fortrenger lokale fiskere og bønder i fattige land.

Samtidig får vi mindre kontroll over matproduksjonen, bl.a. adgangen til å forby genmodifiserte matvarer. Et medlemskap i EU ville bety at Norge ikke selv kan avgjøre hvordan fiskeressursene skal forvaltes. Det vil være EU som avgjør kvotene og forhandler med tredjeland om kvotefordeling.

Ifølge FNs matvareorganisasjon (FAO) er flesteparten av verdens havområder overfisket. EU har i dag en voldsom overkapasitet både av fiskere og båter. Fangstkapasiteten i EUs fiskeflåte må reduseres med 40 prosent for å være tilpasset ressursgrunnlaget.

Les Vett 2-2012: Hva gjør EØS med landbruket?

Les mer om landbruk  
Les mer om fiskeri  

Ørken truer Spania

30 prosent av Spania er på vei mot ørken. En viktig årsak er EUs landbrukspolitikk, som fremmer overproduksjon og dermed misbruk av knappe vannressurser.

Aftenposten 06. juni 2006

Sist oppdatert 24. juni 2012

Nei til EU

Schweigaards gate 34 B
0191 Oslo

neitileu(at)neitileu.no

  • Telefon: 22 17 90 20
Lik oss på Facebook