Du er her: Framside / Kunnskapsbank / Helse og velferd

Helse og velferd

EUs indre marked tvinger fram konkurranseutsetting av offentlige velferdsgoder og fratar politikere både nasjonalt og lokalt viktige styringsredskap.

EU-domstolen har steg for steg gitt EU mer makt på helseområdet, men hvor mye EU skal bestemme er omstridt blant medlemslandene. Ifølge EU er velferdsstatene for dyre og gode. Pensjonsalderen bør opp og arbeidsledighetstrygden og lønna ned.

Gjennom regelverket for det indre marked, pengeunionen (ØMU), Lisboa-prosessen samt avgjørelser i EU-domstolen, fastsetter EU regler og anbefalinger for hvordan landene skal organisere sine velferdstilbud. Konsekvensen av EUs politikk er krav om mer privatisering, høyere pensjonsalder og kutt i arbeidsledighetstrygden og lønningene. EU har vedtatt et eget direktiv om helsetjenester, som også Norge må ta stilling til gjennom EØS-avtalen.

- Legg direktivet i skuffen

Helsedirektivet bør legges i en skuff i EU-kommisjonen. Det er et direktiv for dem som tjener penger, ikke dem som trenger helsetjenester. Det er en liberalisering som gjør det vanskeligere å bruke resursene i helsevesenet til det beste for alle.

Gerd Kristiansen, nestleder i LO (tidl. nestleder i Fagforbundet), i Oss tillitsvalgte 29. januar 2009.

Sist oppdatert 22. august 2012

Nei til EU

Schweigaards gate 34 B
0191 Oslo

neitileu(at)neitileu.no

  • Telefon: 22 17 90 20
Lik oss på Facebook