Du er her: Framside / Kunnskapsbank / Forsvar og sikkerhet

Forsvar og sikkerhet

EU har bygget en hær med egne institusjoner som er uavhengig av det vestlige forsvarssamarbeidet NATO. Den er bygd opp som slagkraftige og offensive kampstyrker, og ikke som noen "fredsbevarende" styrke.
 

EUs egne retningslinjer for bruk av hæren sier at den skal kunne settes inn hvor som helst i verden. Det åpnes også for at styrkene kan brukes uten at det foreligger mandat fra FN.

Lisboatraktaten slår fast at EU skal øke sin militære kapasitet: "Medlemsstatene forplikter seg til gradvis å forbedre deres militære kapasitet." (artikkel 42.3) Ordet nedrustning er ikke nevnt i teksten.

Les mer om bakgrunnen

Endelig slagkraft!

Endelig får EU sin egen militære kapasitet. Nå kan EU etter alle disse årene bli en kraft i utenrikspolitikken.

Silvio Berlusconi, daværende italiensk statsminister med formannskap i EU, i Nationen 13. desember 2003

Sist oppdatert 10. april 2012

Nei til EU

Schweigaards gate 34 B
0191 Oslo

neitileu(at)neitileu.no

  • Telefon: 22 17 90 20
Lik oss på Facebook