Du er her: Framside / Kunnskapsbank / EUs utvikling

EUs utvikling

Hver gang EU har vedtatt en ny traktat, har unionen overført mer makt til EU-organene i Brussel. Hvis Norge blir medlem av EU, aksepterer vi at EUs lover går foran Grunnloven og alle andre norske lover.
 

Tilbake til temasida

Publikasjoner

 
Fil

Kvinnekonferansen 2017

Løpeseddel til kvinnekonferansen i Oslo 4. og 5. november 2017.

Last ned: Kvinnekonferansen 2017 flyer.pdf (506,43 kB)

Standpunkt 5-2017
Fil

I dette nummeret av Standpunkt kan du lese om:

 • For første gang har Stortinget flertall av EU-motstandere. 
 • Hvorfor deltar Norge i EUs militærprosjekt? 
 • Nei til EUs kvinnekonferanse. 
 • EØS og fiskerinæringa.
 • Storbritannia vurderer ulike alternativ for avtale med EU etter brexit.
 • Ny utgåve av EU-guiden
 • Du kan fortsatt søke på Seierstad-stipendet. 

Last ned: Standpunkt 5-2017-skjerm.pdf (5,68 MB)

Vett EU-guiden 2017
Fil

Vett 3 2017: EU-guiden - spesialutgave

EU-guiden: Verden er større enn EU

Nei til EUs skriftserie VETT nr 3 2017 er en ny versjon av informasjonsheftet EU-guiden.

Heftet dekker fem avgjørende tema: Folkestyre, solidaritet, velferd og handel, miljø og ressurser samt handlefrihet. Det gir også en oversiktlig fremstilling av hvordan EU styres.

Heftet er 52 sider i hendig format. Utsalgsprisen er 60 kr. Ved bestilling av 10 eller flere gis det 50 % rabatt (porto tilkommer).

Delelenke

Bestill heftet. 

Last ned: Vett EU_guiden_ 2017 Skjerm_.pdf (6,36 MB)

forsida
Fil

Standpunkt 3-2017

I dette nummeret av Standpunkt kan du lese om:

 • Etter en kongress og før et valg (leder)
 • LO med gult kort til EØS-avtalen   
 • Meningsmålinger: Vil heller ha handelsavtale enn EØS
 • 25 år med EØS er mer enn nok
 • Nei til EU krever brexit-utredning
 • Foran stortingsvalget: Hva mener partiene om EU- og EØS-spørsmål?
 • EU som motvekt og motmakt til USA?
 • Hedmark beste vervefylke

Bla i avisen på nett

Last ned: Standpunkt 3-2017-skjerm.pdf (3,67 MB)

Fil

Brexit og EØS

Nei til EU arbeidsnotat nr. 2/2017 – Andre underveisnotat for Nei til EUs EØS-melding Skrevet av Helle Hagenau, leder av Internasjonalt utvalg i Nei til EU, og Sigbjørn Gjelsvik, medlem av arbeidsgruppen for Nei til EUs EØS-melding og sekretariatsleder for Senterpartiets stortingsgruppe. 

Rapporten kan lastes ned eller bestilles fra Nei til EU for 100 kroner per stykk. Send bestilling på e-post   eller ring  22 17 90 20. 

Last ned: Notat 2 Brexit og EØS.pdf (195,10 kB)

Fil

Standpunkt 2-2017

I dette nummeret av Standpunkt kan du lese om:

 • EU utfordrer Norge om suverentiteten i Svalbardsonen. 
 • Vervekampanjen 2017. Vi skal verve 1000 nye medlemmer til Nei til EU
 • EUs sekstiårsjubileum. 
 • Konferansen Nei2017 ble en suksess. 
 • Kampen om EØS-avtalen blir hovedsak på LO-kongressen. 
 • EUs fem veier fra Roma til Brussel
 • Regjeringens planer om tilslutning til EUs energibyrå Acer.
 • Norsk Landbrukssamvirkes visjoner om et bærekraftig landbruk. 

Last ned: Standpunkt 2-2017 skjerm.pdf (3,86 MB)

© Acer
ikon for Artikkel (vanlig)

NtEU Fakta: Energibyrået ACER

EUs energibyrå ACER har ikke bare en rådgivende rolle. ACER har også håndhevings- og vedtaksmyndighet, som griper inn i nasjonal kontroll med energisektoren. Regjeringen vil at dette også skal gjelde Norge gjennom EØS-avtalen, men da slik at ACERs vedtak formelt går via overvåkningsorganet ESA.

 
Fil

Innledning fra Nei til EUs landskonferanse Nei2017 3. og 4. mars. 

Last ned: Michael Gold_oslo v6.pdf (428,62 kB)

 
Fil

Innledning fra Nei til EUs landskonferanse Nei2017 3. og 4. mars. 

Last ned: Ingeborg Eliassen 030317-LO-Nei-til-EU-20.pdf (1,38 MB)

ikon for Artikkel (vanlig)

NtEU Fakta: Junckers fem veier fra Roma til Brussel­

Hvitboka fra Kommisjonen skisserer fem mulige utviklingsveier for de gjenværende 27 EU-medlemmene når Storbritannia takker for seg. Noen av veiene har rasteplass og krabbefelt, men alle leder til samme sted. 

ikon for Artikkel (vanlig)

NtEU Analyse: EU-forslag om minstelønn utfordrer den nordiske modellen

Nye forslag til regler og retningslinjer i sosial- og velferdspolitikken skal gi EU noen lakkstrøk når Romatraktatens 60 år skal feires den 25. mars. Minstelønn er ett av forslagene.

A Warning from Norway
Fil

This research paper, The EEA: A Warning from Norway, is written by Helle Hagenau, Head of International and former Secretary General of No to EU in Norway. 

The paper was published in January 2017, and is also available at www.theredcell.co.uk

Last ned: a_warning_from_norway.pdf (783,84 kB)

ikon for Artikkel (vanlig)

NtEU Fakta: EU vil ha friere flyt av tjenester

Tiltakspakke skal strømlinjeforme tjenestesektoren i EU/EØS.

Fil

I dette nummeret kan du lese om:

 • EU feirer 60 årsjubileum i 2017, men er i sin dypeste krise. 
 • Landsmøte 2017: Kathrine Kleveland ble gjenvalgt og det ble valgt nye nestledere. 
 • Bli med på Nei til EUs årskonferanse #Nei2017 i mars. 
 • Les om Nei til EUs årbok 2017: Betydningen av brexit 
 • EØS-strid i Frp
 • Flyktninger, migrasjon og arbeidsinnvandring. 

Last ned: Standpunkt 1-2017-skjerm.pdf (11,02 MB)

ikon for Artikkel (vanlig)

NtEU Fakta: EUs energiunion

En omfattende pakke med forslag for EUs energunion betyr at landene skal innrapportere årlige energiplaner til EU, og EU-kommisjonen kan sette inn tiltak. EUs energibyrå ACER skal få økt myndighet.

Bilde

Tilbake til oversikten

Bilde

EU-krati: CETA

Tilbake til oversikten

Bilde

Tilbake til oversikten

ikon for Artikkel (vanlig)

Et svekket EU vil vise muskler med sin nye globale strategi

«En sterkere Union fordrer at man investerer i alle sider ved utenrikspolitikken. I særdeleshet haster det med å investere i sikkerhet og forsvar», står det å lese i Den europeiske unionens nye globale strategi.

ikon for Artikkel (vanlig)

NtEU Analyse: Sjølvråderett viktigaste Brexit-grunn

Reaksjonar frå media og breie politiske lag kan tyde på at Storbritannia har vorte ein nasjon av rasistar, og at det var difor dei røysta for å gå ut av EU. Men målingar viser at omsynet til sjølvråderetten var den viktigaste grunnen for å røyste Leave.

ikon for Artikkel (vanlig)

NtEU Fakta: Norge og Storbritannia – Nære forbindelser

Storbritannia er det største eksportmarkedet for norske varer. Med Storbritannia utenfor EU, vil EU utgjøre under halvparten av norsk eksport. Norge og Storbritannia har også et langvarig samarbeid om utnyttelse av ressursene i Nordsjøen.

Bilde

"Brexit: The Comic Strip", your antidote against scaremongering, by artist Jørgen Bitsch.

Originally printed in the Norwegian No to EU's booklet Vett nr. 2 2016 .

Go back

ikon for Artikkel (vanlig)

NtEU Analyse: Folkeavstemningen er summen av flere hendelser

Britene skal til stemmeurnene torsdag 23. juni 2016. De skal stemme om de skal forbli medlem av Den europeiske union eller om de skal forlate EU. De er flere grunner til at det blir folkeavstemning. 

Bilde

Tilbake til oversikten

Les Vett 2/2016: Stormen om Storbritannia

Fil

I dette nummeret av Standpunkt kan du lese om:

 • Folkeavstemningen om britisk EU-medlemskap 23. juni. 
 • Regjeringens planer om å avstå suverenitet over Finanstilsynet til EU og ESA. 
 • Vi stoppet forslaget om å endre spillereglene i EU-kampen!
 • Vervekampanjeukene ga 399 nye medlemmer!
 • Myten om at vi må ha EØS for å få solgt varene våre. 

Last ned: Standpunkt 3-2016 skjerm.pdf (5,18 MB)

Fil

Britenes folkeavstemning om EU og betydning av Brexit.

To leave or not to leave. Det er spørsmålet når Storbritannia stemmer om EU-medlemskapet. Brexit-forkjemperne – de som ønsker å forlate EU – argumenterer med nasjonalt selvstyre, økt internasjonal innfl ytelse og den økonomiske kostnaden ved medlemskapet. EU-tilhengerne advarer mot svekket handel, økonomisk nedgang og ustabilitet i Europa.

Nei til EUs skriftserie VETT undersøker hva som er det sannsynlige utfallet i avstemningen, hvilke alternativer til EU britene har, og hva et Brexit kan bety for den norske debatten om EU og EØS. Redaktører for heftet er Nei til EUs utredningsleder Morten Harper og leder i internasjonalt utvalg Helle Hagenau.

Artikkelforfattere: Helle Hagenau, Per Edgar Kokkvold, Morten Harper, Boris Johnson, Kate Hoey og Kathrine Kleveland.

Heftet er 50 sider i hendig format. 

Vi kan tilby rabatt ved kjøp av større opplag: ved 10-49 stk: 50 %, 50 + stk: 75 %. (Porto tilkommer.)

Bestilling

Heftet er også å få kjøpt hos Tronsmo bokhandel, Universitetsgata 12 i Oslo.

Last ned: Vett 2 2016 skjerm.pdf (2,65 MB)

Folkeavstemningen i 1994
© NRK
Artikkel (enkel)

Norwegians voted ‘no’ to the EU in a heated referendum in 1994 – and they are not regretting it. Quite the opposite. There has been a rock solid majority against EU membership for more than ten years. According to the most recent poll, 72 per cent are opposed to Norwegian membership of the EU, with only 18.1 per cent supporting membership and 9.9 per cent undecided.

ikon for Artikkel (vanlig)

NtEU Facts: Do we need the EEA Agreement in order to sell our products to the EU?

The deafening message from the pro-EU side is that we must have the EEA Agreement to secure market access to the EU but we have heard this argument before. 

Standpunkt 2-2016
Fil

I dette nummeret av Standpunkt kan du lese om:

 • Nei til EUs verveuker 18. april til 1. mai. Slik kan DU gjøre en innsats!
 • 23. juni sier Storbritannia ja eller nei til EU-medlemskap. Britiske EU-tilhengere skremmer med Norge.
 • Nytt Vett «Folkestyre eller fjernstyre», om EØS-avtalens begrensninger for folkestyret.
 • Regjeringen åpner likevel for å avgi suverenitet til EUs grensevakter.
 • Kathrine Klevelands leder: «Flere kvinner opp og fram»
 • UDs oppsiktsvekkende TISA-påstander. 
 • Uruguay har trekt seg fra TISA-forhandlingene. Standpunkt har snakket med Uruguayanske TISA-aktivister. 
 • Godt driv i Sogn og Fjordane Nei til EU

Last ned: Standpunkt 2-2016-skjerm.pdf (4,36 MB)

Bilde

EU-krati: Sort hull

Tilbake til oversikten

© Rebecca Harms
Fil

Man kan mene det ene eller det andre eller det tredje om innvandrings- og flyktningpolitikk.

Nei til EU står for en solidarisk politikk i tråd med FNs flyktningskonvensjon og menneskerettighetene.

EU har sviktet og svikter fordi: EU gjør politikk overnasjonal, og tømmer de nasjonale demokratiene for handlingsmuligheter, men makter ikke å gjøre beslutninger som faktisk løser eller håndterer flyktningkrisen. EU har brukt mer energi på å berge Schengen enn flyktningene. Begge deler uten å lykkes.

Utarbeidet av Morten Harper, utredningsleder i Nei til EU.

Nedlasting som pdf. (Du kan få tilsendt PowerPoint, ta kontakt på neitileu@neitileu.no  )

Last ned: Schengen feb16.pdf (1,67 MB)

ikon for Artikkel (vanlig)

NtEU Analyse: Spillet om Storbritannia

Nå ligger det på bordet: forslaget til hva EU skal gjøre med David Camerons krav om reformer foran en britisk folkeavstemning om EU. Det er lite substans i dokumentet, som tar Storbritannia et steg nærmere utmelding. 

Fil

I dette nummeret av Standpunkt kan du lese om:

 • Nei til EUs krav om at Norge skal trekke seg fra TISA-forhandlingene.
 • Nei til EUs nye nestledere Gina Barstad og Shoaib Sultan. 
 • Den nye årboka vår, «Sammenbrudd for Schengen». 
 • Nei-sidens seier i folkeavstemningen i Danmark 3. desember.
 • Storbritannia debatterer den norske EU-løsningen. Og Nei til EU bidrar til debatten. 

Last ned: Standpunkt 1-2016 skjerm.pdf (5,30 MB)

Fil

I dette nummeret av Standpunkt kan du lese om:

 • Flyktningkrisa i Europa og Schengenavtalen.
 • Underskriftskampanjen mot EØS-avtalen. 
 • Landsmøte 2015 13.-15. november i Svolvær.
 • Folkeavstemning i Danmark 3. desember om justispolitikken. 
 • EØS-kamp på Fellesforbundets landsmøte i oktober. 
 • Aksjonsdag mot TTIP/TISA 10. oktober. 
 • Hilde Loftesnes Nylén på plass som ny generalsekretær. 
 • EØS-saker fra ditt fylke og din kommune. 

Last ned: Standpunkt 4-2015-skjerm.pdf (6,38 MB)

© Nei til EU
ikon for Artikkel (vanlig)

Fagbevegelsen og EØS - Mot et tredelt arbeidsliv. Konferanse 24. april 2015.

Fredag 24. april avholdt Faglig utvalg i Nei til EU sin årlige konferanse i Oslo. Det var 94 påmeldte, og vi endte opp med 118 deltagere, noe som overgikk våre mest optimistiske forventninger. Det var engasjert debatt og mange spørsmål til paneldeltagere og innledere.

Det var debattinnlegg, innledninger og andre bidrag fra Europaminister Vidar Helgesen, sjefsøkonom i LO Stein Reegård, leder i LO i Oslo Roy Pedersen, leder i EL&IT Forbundet Jan Olav Andersen, Heidi Larsen fra Faglig utvalg, Sara Bell leder i Fagforbundet i Bergen, Roar Eilertsen De Facto, Jonas Bals Ap. forfatter Halvor Fjermeros, Trine Hasvang Vaag Norges bondelag og Jarle Wilhelmsen 2. nestleder i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelforbund (NNN).

Bilde

EU-krati: Smarte løsninger

Tilbake til oversikten

Fil

EU-guiden: Verden er større enn EU

Nei til EUs skriftserie VETT nr 2 2015 er en ny versjon av informasjonsheftet EU-guiden.

Heftet dekker fem avgjørende tema: Folkestyre, solidaritet, velferd og handel, miljø og ressurser samt handlefrihet. Det gir også en oversiktlig fremstilling av hvordan EU styres.

Heftet er 52 sider i hendig format. Utsalgsprisen er 60 kr. Ved bestilling av 10 eller flere gis det 50 % rabatt (porto tilkommer).

Bestilling

Delingslink

Last ned: EUguiden2015skjerm.pdf (6,90 MB)

Fil

Valget til EU-parlamentet i mai 2014 ble nok en gang mindretallets valg: 230 millioner EU-borgere lot være å stemme. Bare 42,54 prosent brukte stemmeretten. Foreløpige tall fra EU viste en 43,09 prosent, og de mest ivrige forsvarerne av unionen klamret seg til at deltagelsen i alle fall ikke gikk ned. I forrige valg i 2009 var den ifølge parlamentets egen statistikk 43,0 prosent. Fasit ble imidlertid at valgdeltagelsen igjen falt, slik den har gjort i hvert eneste valg til EU-parlamentet. En så lav valgdeltagelse er et alvorlig uttrykk for manglende demokratisk legitimitet for unionens eneste folkevalgte organ. 

Last ned: Arbnotat 4 2014 Etter EU-valget.pdf (348,16 kB)

Fil

Standpunkt 3-2014

Standpunkt nummer 3-2014 er eit spesialnummer i høve 200-hundreårsjubileet for Grunnlova og 20-årsjubileet for folkerøystinga om norsk EU-medlemskap i 1994. Avisa inneheld både kommentarar, intervju og bakgrunnsartiklar som set grunnlovsjubileet og jubileet for EU-røystinga inn i ein aktuell norsk og europeisk politisk debatt.

Avisa har artiklar om konsekvensar av EU-parlamentsvalet, om folkeleg motstand i EU-landa mot nedskjeringspolitikken, om sosial dumping og trygdeeksport og om konsekvensar av EØS-avtalen.

Jubileumsstoffet inkluderer ei biletutstilling frå kampen mot EU i 1994, ein kommentar om konsekvensar av den demografiske utviklinga frå 1994 til i dag på ein eventuell framtidig EU-kamp, utdrag frå Nei til EU si jubileumsbok og omtale om programmet for Nei til EU si jubileumsfeiring i 2014. 

Last ned: Standpunkt 3-2014 skjerm.pdf (4,83 MB)

Fil

Unionsmotstanden foran valget til EU-parlament

Nei til EU arbeidsnotat nr. 3/2014, utgitt mai 2014. Bestilling / nedlasting: www.neitileu.no. Notatet er skrevet av Benedikte Pryneid Hansen, nestleder i Nei til EU, og Morten Harper, utredningsleder.

Last ned: Arbnotat 3 2014 Unionsmotstand.pdf (179,47 kB)

Fil

Standpunkt 2-2014

I dette nummeret av Nei til EUs medlemsavis, Standpunkt, kan du bl.a. lese om:

 • Nei til EUs jubileumskampanje: 1814+1994=SANT
 • Jubileumsstafetten, festen, seminaret
 • EU-krisa og arbeidslivet
 • Politiske endringer i EU framfor parlamentsvalget
 • Differensiert arbeidsgiveravgift må endres
 • Postdirektivet må stoppes igjen
 • EØS-kampen: Strategiutvalget er i gang
 • EU i akademia
 • Irland fortsatt i krise
 • 8. mars
 • Ny ledelse i Ungdom mot EU

Last ned: Standpunkt 2 2014 skjerm.pdf (4,17 MB)

Artikkel (enkel)

Nytt Premiss er ute!

Årets utgave av Studenter mot EUs eget tidsskrift, Premiss, er ute. Tema er framtid, og utgaven byr på artikler om både utdanning, faglige rettigheter og andre aktuelle spørsmål.

Arbnot 6 2013 EU-krisen
Fil

Hvordan EU samler mer makt i Brussel.

Skrevet av Dag Seierstad, vara til styret i Nei til EU og EØS-rådgiver for SV på Stortinget. Tidligere utredningsleder i Nei til EU.

Last ned: Arbnot 6 2013 EU-krisen.pdf (217,25 kB)

Fil

Innledning holdt av Morten Harper, utredningsleder i Nei til EU, for Hordaland NtEUs årsmøte på Voss i mars 2013.

Last ned: Eurokrisen mars 2013.pdf (1,50 MB)

Jernbanespor
Fil

2-2013: Privatisering på skinner

EU-kommisjonen la i januar frem den såkalte Jernbanepakke 4, som pålegger konkurranse i persontrafikken og krever tydeligere skille mellom togselskapene og selskapene som forvalter infrastrukturen.

Last ned: faktaark 02 2013.pdf (291,75 kB)

Forhandlinger
© NN
Fil

Faktaark 1-2013: Både EØS-avtalen og en sveitsisk modell med egne tosidige avtaler er blant alternativene som diskuteres i den britiske EU-debatten.

Last ned: faktaark 01 2013.pdf (139,81 kB)

Helsearbeid
Fil

EU har i flere omganger arbeidet med et helsedirektiv. Det direktivet som ble vedtatt i 2011, og som Norge nå skal ta stilling til i EØS, er kalt direktivet om pasientrettigheter ved grenseoverskridende helsetjenester (2011/24/EU). Kortformen er pasientrettighetsdirektivet, men det har også fått kallenavnet helsedirektivet. Dette er Nei til EUs høringsnotat om innføring av direktivet i Norge.

Last ned: Arbnot 2 2013 Helsedirektivet.pdf (151,27 kB)

Euro
© EU
Fil

11-2012: EUs finanstilsyn

EUs nye finanstilsyn kan fatte bindende vedtak som har direkte virkning for nasjonale myndigheter og finansinstitusjoner. Er det hensiktsmessig å flytte myndighet fra nasjonal kontroll til EUs tilsyn?

Last ned: Faktaark 11 2012.pdf (581,86 kB)

Avtale
© o5com
Fil

Nei til EU er fornøyd med at det er laget en offentlig utredning av innholdet og virkningene av Norges avtaler med EU, og at dette nå er fulgt opp med en melding til Stortinget om regjeringens videre oppfølging. Både NOU 2012:2 og Meld. St. 5 (2012-2013) har imidlertid et utilstrekkelig perspektiv ved at man ikke vurderer andre alternativer til dagens EØS-avtale.

Last ned: ArbNotat 6 2012 MeldSt 5.pdf (179,83 kB)

Ali Esbati
Fil

Her kan du både se og høre Ali Esbatis innledning på YouTube.

Under Nei til EUs landsmøte 2012 ble det avholdt 4 ulike temamøter. Dette er presentasjonen fra temamøtet med fokus på den økonomiske krisen i EU. Innledningen ble holdt av Ali Esbati, svensk venstrepolitiker bosatt i Norge. For tiden knyttet til Manifest Analyse.

Last ned: Eurokrisen Nei til EU 2012.pdf (3,92 MB)

Fil

Over ti prosent av voksne menn og kvinner i EU er arbeidsløse. En fjerdedel av ungdommen står uten jobb. Samtidig pålegger EU medlemslandene kutt i det sosiale sikkerhetsnettet og velferdsordningene. 

Nei til EUs skriftserie VETT nr 4 2012 viser hvordan særlig kvinner og ungdom rammes. Krisesituasjonen i Hellas, Irland og Spania gjennomgås i egne artikler. Den gir en oversikt over EUs krisetiltak og hvordan krisen har utløst en dragkamp om unionens fremtid. Er pengeunionen og euroen årsak til krisen, og gjør EUs krisetiltak situasjonen enda verre?

Heftet er 64 sider i hendig format. Utsalgsprisen er 50 kr. Ved bestilling av 10 eller flere gis det 50 % rabatt (porto tilkommer).

Bestilling

Last ned: Vett 4 2012 Eurokrisen.pdf (1,10 MB)

EU-parlamentet i Brussel
© anthonyjhicks
Fil

I år vil dei seks regionale brusselkontora bruke om lag 22,6 millionar kroner på å representere norske fylke og kommunar i Brussel. Er brusselkontora aktive lobbyistar for norske regionar eller mikrofonstativ for EU-kommisjonen?

Nei til EU legg med dette fram ny dokumentasjon på kva pengane går til.

Det er grunn til å spørje seg om dagens ordning er dårleg bruk av ressursane med mykje dobbeltarbeid og få konkrete resultat.

Nei til EU meiner det går på legitimiteten laus når brusselkontora i svært liten grad har eit kritisk perspektiv på aktuelle saker i EU-systemet. Dette notatet syner at dei i tillegg formidlar faktafeil og saker med politisk slagside heim til Noreg.

Last ned: Arbnotat 5 2012 Brusselkontor.pdf (217,38 kB)

Forsiden - løpeseddel "Solidaritet med Hellas"
© NtEU
Fil

I forbindelse med vennskapslandskampen Norge-Hellas 15.08.12 delte Nei til EU ut løpesedler.

Les mer om aksjonen her.

Last ned: Solidaritet med det greske folk.pdf (230,37 kB)

Forsiden Arbeidsnotat 5-2011 - Asyl og innvandring
© NtEU
Fil

I dette arbeidsnotatet kommenterer Svein Eldøy Jan-Paul Brekkes "Migrasjon og integrasjon: Norges tilknytning til EU" (rapport nr. 10, Europautredningen 2011).

Last ned: Arb notat 5 2011 Migrasjon.pdf (171,78 kB)

Forsiden EØS-guiden
© NtEU
Fil

EØS-guiden

EØS-guiden utgis i forbindelse med "Utredning av alternativer til dagens EØS-avtale". I denne kan du finne kort og poengtert informasjon om hva EØS-avtalen er, hvordan den fungerer og om det finnes alternativer til dagens EØS-avtale.

Last ned: EOS_guiden-utfallande tredje opplag.pdf (1,01 MB)

Forsiden Vett 1-2011
Fil

EU har ingen kyststater i Arktis, men har likevel utformet en politikk om regionen. Arktis er et av klodens største urørte naturområder med ettertraktede ressurser, og forventes å bli en korridor for internasjonal transport.
 
Hva er det EU ønsker å oppnå i Arktis? Hvilke allianser søker Island? Og hvordan kan Norge best ivareta interessene i nord?
 
Nei til EUs skriftserie VETT nr. 1 2011 ser på hvordan utviklingen i nordområdene tegner et nytt verdenskart. Med bidrag av bl.a. EU-kommissær Maria Damanaki, statssekretær Erik Lahnstein og Heimssyns Ásmundur Einar Daðason. Heftet er redigert av Nei til EUs utredningsleder Morten Harper.
 

Bestilling

Last ned: Vett 1_2011 til nett.pdf (449,71 kB)

Inne i Europa-Parlamentet
© EU
Fil

Ja-siden hevder at Norge i realiteten allerede er medlem av EU - men uten stemmerett og innflytelse. Fakta er at Norge kan si nei til alle nye EU-lover som kommer gjennom EØS-avtalen. Som EU-medlem ville vi fått bare noen få stemmer.

Last ned: faktaark 6 2010.pdf (508,84 kB)

EU-guiden - forsiden
Fil

EU-guiden

Dette er heftet som gir svaret på mange av de spørsmålene som EU-debatten reiser. Heftet tar for seg en god del av jasidens argumenter og gir neisidens svar på disse.

Bestilling

Last ned: EU_guiden2010 hele_Skjerm.pdf (4,43 MB)

4 grunner
Fil

Løpeseddel 4 grunner

Ny versjon (2015) av Nei til EUs løpeseddel 4 grunner til å si nei til EU.

Last ned: 4 Grunner 2015.pdf (1,23 MB)

Lisboatraktaten
Fil

Landskonferansen mars 2010:

Nei til EUs utredningsleder, Morten Harper. innledet om "Lisboatraktaten - og hva den betyr for Norge"

Last ned: Lisboatraktaten og Norge mars 2010 PUBLISERT.ppt (2,29 MB)

Forsiden Vett 1-2010
Fil

Nytt VETT-hefte: «Stadig mer union». Lisboatraktaten trådte i kraft 1. desember 2009. Den endrer beslutningsreglene i unionen, og flytter mer makt fra medlemslandene til EUs organer.

Nei til EUs skriftserie VETTvnr. 1 2010 drøfter innholdet og konsekvensene av EUs nye traktat. Gjør Lisboatraktaten EU mer lik en europeisk forbundsstat? Kan traktaten redusere EUs demokratiske underskudd? Hva betyr den for Norges forhold til EU? Forfatteren Morten Harper er utredningsleder i Nei til EU.

Bestilling

Last ned: Vett 1_2010 Skjerm.pdf (1,87 MB)

 
Fil

Faktaark 2-2010 - Handlefriheten utenfor EU

Norge har, med skiftende regjeringer, i mange ulike sammenhenger brukt den internasjonale handlefriheten utenfor EU.

Last ned: faktaark 2 2010.pdf (444,23 kB)

Forsiden Vett 4-2009
Fil

Nei til EUs skriftserie VETT nr. 4 2009 tar for seg finanskrisen og EU.

Har EU-systemet bidratt til finanskrisen? Hva betyr den for arbeidslivet og velferdspolitikken? Skal EU få større makt over finanspolitikken? 64 sider. Redaktør: Marte Nilsen.

Det er nå rundt halvannet år siden finanskrisen rystet verdensøkonomien, den alvorligste økonomiske krisen siden krakket i 1929 og den påfølgende depresjonen på 1930-tallet. Noen sier det verste nå er over, andre hevder vi har flere ubehagelige overraskelser i vente. Uansett, konsekvensene finanskrisen allerede har skapt for realøkonomien (produksjonen av varer og tjenester), og dermed også for menneskers velferd, arbeid og levebrød, er dypt alvorlige. Og selv om børskursene nå skulle begynne å klatre oppover, vil det vare lenge før resten av samfunnet er på beina igjen.

Bestilling

Last ned: Vett 4_09 finanskrisen Skjerm.pdf (500,57 kB)

 
Fil

Uttalelse fra Nei til EUs landsmøte 2009:

For femten år siden ga det norske folk et klart svar i valget mellom folkestyre eller union. Lisboatraktaten gir nei-siden i Norge flere og sterkere argumenter mot norsk EU-medlemskap. Et enda mer overnasjonalt, stormaktstyrt og markedstro EU kolliderer med det norske folks motstand mot fjernstyring fra Brussel.

Last ned: Uttalelse - Lisboatraktaten.pdf (13,79 kB)

 
Fil

Lisboatraktaten fører EU i en enda mer mer overstatlig retning. Medlemslandenes vetorett forsvinner på en rekke områder, og særlig små land mister stemmemakt.

Last ned: faktaark 14 2009.pdf (804,29 kB)

 
Fil

Uttalelse - Irland

Uttalelse fra Nei til EUs landsmøte på Hell 16. november 2008

Nei til EU støtter irsk motstand mot EU-eliten: - Respekter flertallet mot EUs Lisboatraktat!

Last ned: 01 Irland.pdf (12,44 kB)

 
Fil

"EU-grunnloven - Lisboa-traktaten og hva den betyr for EU og Norge".

Foredrag fra april 2008 av Nei til EUs utredningsleder Morten Harper.

Last ned: Lisboa-traktaten april08 - ppt.ppt (2,17 MB)

Forsiden Vett 2-2008
Fil

Vett 2/08: Lisboatraktaten

Nytt nummer av Nei til EUs skrifteserie Vett: "Lisboa-traktaten", om den omdøpte EU-grunnloven. Heftet er på 40 sider og kan bestilles for kun kr 20/stk (15/stk ved kjøp av ti eller flere). Bestilling: bestilling@neitileu.no .

Last ned: Vett nr 2_08Nett.pdf (914,40 kB)

 
Fil

Uttalelse - Lisboa

Uttalelse fra Nei til EUs landsmøte 2007

Last ned: Uttalelse - Lisboa.pdf (39,37 kB)

 
Fil

Etter at folket i Frankrike og Nederland stemte nei til EU-grunnloven i 2005, vedtok EU å gå inn i en «refleksjonsperiode». De to årene som har gått siden da har imidlertid vist seg å medføre få nye tanker blant EUs ledere.

Debatten blant EU-eliten har i stor grad handlet om hvordan EU-grunnloven kan bli vedtatt til tross for kjeppene i hjulet fra den franske og nederlandske befolkningen. På EU-toppmøtet 21.-22. juni 2007 legger det tyske formannskapet frem forslag om videre fremdrift for de institusjonelle reformene.

Last ned: faktaark06_07.pdf (158,47 kB)

Forsiden Vett 1-2007
Fil

1-2007 - Europeiske stemmer

Den europeiske union fyller 50 år i 2007. VETT-heftet Europeiske stemmer er en kritisk vaksine mot EUs selvskryt i jubileumsåret.

Bestill papirutgaven (kr 40,-) av det vettheftet du ønsker.

Last ned: Skriftserien VETT 1_07_for_nett.pdf (1,31 MB)

 
Fil

Utgangspunktet for Nice-toppmøtet og regjeringskonferansen var Amsterdamtraktatens mangler, og ikke behovet for å endre EUs styrende institusjoner for å muliggjøre en utvidelse av EU østover, slik det fra
EUs side og fra ja-siden i Norge nærmest konsekvent har blitt fremstilt.

Last ned: Faktaark.pdf (68,76 kB)

 
Fil

Hensikten med det nye grunnloven er blant annet å:

 • avklare myndighetsforholdet mellom EU og nasjonalstatene
 • klargjøre stemmeregler og representasjon i EU-institusjonene
 • forenkle EUs regelverk

Last ned: Faktaark.pdf (45,38 kB)

 
Fil

I følge grunnlovsforslaget må alle land ratifisere EU-grunnloven før den trer i kraft. Men hvis 20 av 25 land har ratifisert avtalen innen to år, samtidig som ett eller flere av medlemslandene har fått problemer i ratifikasjonsprosessen, oversendes saken til Det europeiske råd.

Det står ingen ting i grunnloven om hva Det europeiske råd faktisk kan gjøre dersom det skulle oppstå en slik situasjon.

Last ned: Faktaark.pdf (74,29 kB)

Forsiden Vett 2-2005
Fil

2-2005: EU-grunnloven

Dette temaheftet om EU-grunnloven har hatt Harriet Rudd som redaktør. Blant artikler og forfattere kan nevnes: Roy Pedersen og Peder Gustavsson: Debatten om EU-grunnloven og Sigbjørn Gjelsvik: Grunnlovsfestet markedsliberalisme.

Bestill papirutgaven (kr 40,-) av det vettheftet du ønsker.

Last ned: Vett 2-2005.pdf (1,09 MB)

Forsiden av Vett 2-2006
Fil

2-2006 - EU-guiden

Dette er heftet som gir svaret på mange av de spørsmålene som EU-debatten reiser. Heftet tar for seg en god del av jasidens argumenter og gir neisidens svar på disse.

Bestill papirutgaven (kr 40,-) av det vettheftet du ønsker.

Last ned: EU_guiden_for_web.pdf (1,41 MB)

 
Fil

André Fadda - tillitsvalgt ved Saint Nazaire skipsverftet i Frankrike (oversatt fra fransk)

Last ned: Fransk foredra11.doc (42,50 kB)

Fil

Fra EU-grunnlovsheftet:

"EU-grunnlovens skjebne er i dag usikker. EUs stats- og regjeringssjefer skal møtes i juni 2006 og vurdere hva som skal skje med dokumentet. Det ble vedtatt på toppmøtet i juni 2005. Antakelig vil toppmøtet på en eller annen måte utvide den tenkepausen som ble vedtatt etter at det franske og nederlandske folk sa nei til EU-grunnloven i mai og juni 2005.

Akkurat nå sendes det ut forslag fra ulike kanter på hvordan EU skal håndtere grunnlovsspørsmålet. Mange av disse forslagene kan karakteriseres som «prøveballonger», de er forsøk på å sondere hvor de ulike medlemslandene og EU-institusjonene mener. Slik situasjonen framstår, vil EU trenge en lengre tenkepause for å kunne komme til enighet. Dessuten er det valg både i Frankrike og Nederland i 2007. Mange i EU mener det vil være umulig å ta opp grunnlovsspørsmålet i disse landene før valgene. Sannsynligvis vil arbeidet med å avklare hva som skal skje med EU-grunnloven for alvor skyte fart tidligst i begynnelsen av 2007."

Last ned: Skoleringshefte_Grunnloven.pdf (622,23 kB)

Fil

Fire viktige grunner til å si nei til EU

Last ned: 4grunner.pdf (889,26 kB)

Fil

Dette heftet er en oversikt og vurdering av EU-konventets forslag til grunnlov for EU.

Bestill papirutgaven (kr 40,-) av det vettheftet du ønsker.

Last ned: Skriftserien 2-2003.pdf (516,75 kB)

Fil

10 land fra Sentral- og Øst-Europa har søkt medlemskap i EU. Det er Polen, Tsjekkia, Slovakia, Ungarn, Slovenia, Romania, Bulgaria, Estland, Latvia og Litauen. Det er store utfordringer både for søkerlandene og for dagens EU-land. Hvordan kan land med så stor fattigdom, så mange arbeidsløse, så mange bønder på så små bruk uten moderne utstyr - og med så mange sårbare bedrifter - tas inn på like vilkår på EUs indre marked?

Bestill papirutgaven (kr 40,-) av det vettheftet du ønsker.

Last ned: Skriftserien 3-2001.pdf (1,83 MB)

Fil

Dette heftet tar for seg svenske erfaringer med EU-medlemskap i perioden 1994-1999 og er skrevet av Dag Seierstad.

Bestill papirutgaven (kr 40,-) av det vettheftet du ønsker.

Last ned: Skriftserien 2-2000.pdf (406,29 kB)

Nei til EU

Schweigaards gate 34 B
0191 Oslo

neitileu(at)neitileu.no

 • Telefon: 22 17 90 20
Lik oss på Facebook