Du er her: Framside / Kunnskapsbank / EUs utvikling

EUs utvikling

Hver gang EU har vedtatt en ny traktat, har unionen overført mer makt til EU-organene i Brussel. Hvis Norge blir medlem av EU, aksepterer vi at EUs lover går foran Grunnloven og alle andre norske lover.
 

Myndighet over stadig nye områder overføres fra nasjonalstatene til EU, og innbyggerne i EU har liten oversikt over hva som skjer bak de lukkete dørene i Brussel.

Hensynet til demokrati er fortsatt et viktig argument mot norsk EU-medlemskap. Utenfor EU kan vi ha et folkestyre hvor folk deltar, og politikerne står til ansvar for velgerne.

Hvis Norge blir medlem av EU, aksepterer vi at EUs lover går foran Grunnloven og alle andre norske lover. Lisboatraktaten fastsetter at stemmeandelen i EUs lovgivende råd (ministerrådet) skal fordeles ut fra landenes befolkningsstørrelse. Store land som Tyskland og Frankrike har økt sin innflytelse kraftig i forhold til de gamle reglene. Norges stemmeandel ville være ca. 1 prosent.

Les mer om bakgrunnen

Slik styres EU

En stille revolusjon

I små skritt foregår det en stille revolusjon – en stille revolusjon for sterkere økonomisk styring. Medlemsstatene har godtatt – og jeg håper de har forstått det nøyaktig – at europeiske institusjoner skal ha svært viktig makt når det gjelder overvåking og mye strengere kontroll av offentlige finanser.

EU-kommisjonens president José Manuel Barroso, juni 2010, sitert i Klassekampen 6. juni 2011.

Sist oppdatert 10. april 2012

Nei til EU

Schweigaards gate 34 B
0191 Oslo

neitileu(at)neitileu.no

  • Telefon: 22 17 90 20
Lik oss på Facebook