Du er her: Framside / Kunnskapsbank / EØS

EØS

EØS-avtalen knytter Norge til EUs indre marked, med fri flyt av varer, tjenester, kapital og arbeidskraft.

Tilbake til temasida

Publikasjoner

Fisker
ikon for Artikkel (vanlig)

NtEU Fakta: EØS og fiskerinæringa

Fiskerinæringa omfattes bare delvis av EØS-avtalen, men det har likevel kommet en rekke EU-tilpasninger og EØS har svekket den nasjonale styringen av oppdrettsnæringen.

Fil

EØS-meldingen del 2: 25 år med EØS

EØS-meldingen del 2: 25 år med EØS – EØS-avtalens prinsipper og institusjoner. Konsekvenser for økonomi, fiskeri, distriktspolitikk, samferdsel, miljø, helse og mattrygghet

Rapporten er skrevet av Dag Seierstad, med bidrag fra Idar Helle og Morten Harper

Utgitt av Nei til EU 16. oktober 2017

Last ned: EØS meldingen del 2.pdf (633,02 kB)

Standpunkt 5-2017
Fil

I dette nummeret av Standpunkt kan du lese om:

 • For første gang har Stortinget flertall av EU-motstandere. 
 • Hvorfor deltar Norge i EUs militærprosjekt? 
 • Nei til EUs kvinnekonferanse. 
 • EØS og fiskerinæringa.
 • Storbritannia vurderer ulike alternativ for avtale med EU etter brexit.
 • Ny utgåve av EU-guiden
 • Du kan fortsatt søke på Seierstad-stipendet. 

Last ned: Standpunkt 5-2017-skjerm.pdf (5,68 MB)

Fil

Det nye Stortingets syn på seks spørsmål om EU og EØS. Hva mener de 169 valgte representantene?

Notat basert på Nei til EUs kandidatundersøkelse 2017. 

Last ned: Arbnot 4 17 Det nye Stortingets syn på EU og EØS.pdf (661,67 kB)

Vett EU-guiden 2017
Fil

Vett 3 2017: EU-guiden - spesialutgave

EU-guiden: Verden er større enn EU

Nei til EUs skriftserie VETT nr 3 2017 er en ny versjon av informasjonsheftet EU-guiden.

Heftet dekker fem avgjørende tema: Folkestyre, solidaritet, velferd og handel, miljø og ressurser samt handlefrihet. Det gir også en oversiktlig fremstilling av hvordan EU styres.

Heftet er 52 sider i hendig format. Utsalgsprisen er 60 kr. Ved bestilling av 10 eller flere gis det 50 % rabatt (porto tilkommer).

Delelenke

Bestill heftet. 

Last ned: Vett EU_guiden_ 2017 Skjerm_.pdf (6,36 MB)

omslag
© Nei til EU
Fil

Dette er hva partiene sier om EU og EØS i sine valgprogrammer. Vi har gjengitt de mest relevante programformuleringene.

Last ned: partiprogrammene 2017.pdf (742,39 kB)

Fil

Femte utgave av den populære EØS-guiden. I denne kan du finne kort og poengtert informasjon om hva EØS-avtalen er, hvordan den fungerer og om det finnes alternativer til dagens EØS-avtale.

Delelenke. 

Last ned: EOS_guiden_femte opplag 2017.pdf (2,04 MB)

EØS-meldingen
Fil

EØS-meldingen: 25 år med EØS – Konsekvenser for arbeidsliv og samfunn

Rapporten er skrevet av Dag Seierstad, med bidrag fra en arbeidsgruppe bestående av Idar Helle, Heidi Larsen, Sigbjørn Gjelsvik, Margaret Eide Hillestad og Morten Harper. Arne Byrkjeflot og Helle Hagenau har også bidratt med tekst til rapporten. Utgitt av Nei til EU 2. mai 2017

Last ned: EØS-meldingen 2017.pdf (959,38 kB)

Fil

De Facto-rapport 2:2017 EØS bestemmer

Hvordan EØS-avtalen overstyrer arbeidslivslovgivning, ILO-konvensjoner og tariffavtaler i Norge

Av Idar Helle og Paul Bjerke

Last ned: EØS bestemmer full rapport.pdf (1,34 MB)

Fil

De Facto-rapport 1:2017

Av Roar Eilertsen. 

Rapporten Trygg samferdsel? EØS og sikkerheten i norske transportnæringer er utarbeidet i De Facto – Kunnskapssenter for fagorganiserte vinteren 2017. Arbeidet ble støttet økonomisk av Nei til EU og en rekke fagforeninger og forbund.

Last ned: Trygg samferdsel - endelig.pdf (713,60 kB)

Fil

Brexit og EØS

Nei til EU arbeidsnotat nr. 2/2017 – Andre underveisnotat for Nei til EUs EØS-melding Skrevet av Helle Hagenau, leder av Internasjonalt utvalg i Nei til EU, og Sigbjørn Gjelsvik, medlem av arbeidsgruppen for Nei til EUs EØS-melding og sekretariatsleder for Senterpartiets stortingsgruppe. 

Rapporten kan lastes ned eller bestilles fra Nei til EU for 100 kroner per stykk. Send bestilling på e-post   eller ring  22 17 90 20. 

Last ned: Notat 2 Brexit og EØS.pdf (195,10 kB)

DeFacto-pamflett 2017 EØS bestemmer
Fil

EØS bestemmer

Hvordan EØS-avtalen overstyrer arbeidslivslovgivning, ILO-konvensjoner og tariffavtaler i Norge.

LO-kongressen i 2013 vedtok enstemmig:

LO krever at norske myndigheter går imot begrensinger i retten til kollektive kampmidler, det kollektive forhandlingssystemet og retten til nasjonal lønnsdannelse. ILO-konvensjoner, norske tariffavtaler og norsk arbeidslivslovgivning må gis forrang foran EU regler.

I løpet av de fire årene som er gått siden kongressen er det blitt stadig tydeligere at ILO-konvensjoner, norske tariffavtaler og norsk arbeidslivslovgivning ikke har forrang for EU-reglene. Det er åpenbart omvendt: EU-reglene har forrang og truer den norske arbeidslivsmodellen og velferdsstaten.

Denne brosjyren viser hvordan.

Utgitt av DE FACTO - Kunnskapssenter for fagorganiserte

Lenke for deling.

Last ned: EØS BESTEMMER.pdf (2,13 MB)

ikon for Artikkel (vanlig)

NtEU Analyse: Verftsdommen og hva den betyr for suverenitet og arbeidsliv

§ 88 i Grunnloven sier at Høyesterett dømmer i siste instans. Regjeringens tilbaketog i Verftssaken og Høyesteretts knebøy i Holshipdommen viser at det er EFTA-domstolen som dømmer til sist og har det avgjørende ord.

Løpeseddel 5 fakta om handel
Fil

Åttesiders hefte i hendig A6-lommeformat. Presenterer fem viktige fakta om hvorfor norsk handel vil klare seg minst like godt med en handelsavtale om med EØS-avtalen. Last ned eller send bestilling

Lenke til deling. 

Last ned: Folder Handel 2017 nett.pdf (747,88 kB)

Vett 2 2017 forside
Fil

EUs energiunion og hva den betyr for Norge. Energi er blitt et av EUs viktigste områder for integrasjon. Middelet er sentralisering av beslutningene, med myndighet samlet hos energibyrået ACER. For Norge skal overvåkingsorganet ESA ha en tilsvarende rolle i EØS. Noen mener Norge og vannkraften kan være et grønt batteri for EU, men eksportkablene truer industrien og grønn omstilling. 

Redaktør for Nei til EUs skriftserie VETT nr 2 2017 er Morten Harper. 48 sider i farger.

Link til deling.

Bestill i nettbutikken

Heftet er også å få kjøpt hos Tronsmo bokhandel,  Universitetsgata 12 i Oslo.

Last ned: Vett 2 2017 _ for skjerm.pdf (942,77 kB)

ikon for Artikkel (vanlig)

NtEU Fakta: Tariffavtaler blir «EØS-tilpasset»

Tariffavtaler kan bli «justert» for å blidgjøre EØS-avtalens overvåkingsorgan ESA.

Fil

Last ned Nei til EUs nye verveløpeseddel her. Forsiden har tranflaske med «Styrk immunforsvaret» og baksiden har en kort tekst, signert Kathrine Kleveland. 

Løpeseddelen er laget for utskrift og kopi, med to A5-løpesedler lagt inn på et A4-ark. Last ned, kopier opp og del ut!

Lenke til deling

Last ned: verveflyer 2017 utskriftsversjon.pdf (524,76 kB)

Fil

Denne løpeseddelen har sitat fra de fire LO-forbundene som har vedtak om at de ønsker oppsigelse av EØS-avtalen. Baksiden har en oversikt over de viktigste grunnene til at norsk arbeidsliv blir dårligere av EØS-avtalen. 

Denne utgaven er tilrettelagt for utskrift, med to A5-løpesedler lagt ut på et A4-ark. 

Lenke til deling. 

Last ned: eos på 123.pdf (763,40 kB)

forsideillustrasjon
Fil

Presentasjon i pdf-versjon.

Last ned: nteu-arbeidsliv-eos krympet.pdf (1,65 MB)

forsideillustrasjon
ikon for Artikkel (vanlig)

EØS-avtalen truer det organiserte arbeidslivet

Et hjelpemiddel for deg som skal innlede om EØS-avtalens virkninger for arbeidsliv og fagbevegelse.

forsideillustrasjon
Fil

Skal du holde innledning om hva EØS-avtalen innebærer for arbeidsliv og fagbevegelse? Denne presentasjonen gjennomgår det meste. Last ned som PowerPoint.

Last ned: nteu-arbeidsliv-eos.pptx (5,64 MB)

forsideillustrasjon
Fil

Skal du holde innledning om hva EØS-avtalen innebærer for arbeidsliv og fagbevegelse? Denne presentasjonen gjennomgår det meste. Last ned som Keynote (for Mac og iPhone).

Last ned: nteu-arbeidsliv-eos.key (6,56 MB)

Arbeidsnotat 1-2017
Fil

EØS-avtalen og norsk næringsmiddelindustri

Nei til EU arbeidsnotat nr. 1/2017 – Første underveisnotat for Nei til EUs EØS-melding. Skrevet av Margaret Eide Hillestad, medlem av arbeidsgruppen for Nei til EUs EØS-melding og prosjektleder i Agri Analyse

Rapporten kan lastes ned eller bestilles fra Nei til EU for 100 kroner per stykk. Send bestilling på e-post  eller ring  22 17 90 20. 

Last ned: Arbnotat1_17_NæringsmiddelindustriEØS.pdf (265,46 kB)

Fil

Standpunkt 2-2017

I dette nummeret av Standpunkt kan du lese om:

 • EU utfordrer Norge om suverentiteten i Svalbardsonen. 
 • Vervekampanjen 2017. Vi skal verve 1000 nye medlemmer til Nei til EU
 • EUs sekstiårsjubileum. 
 • Konferansen Nei2017 ble en suksess. 
 • Kampen om EØS-avtalen blir hovedsak på LO-kongressen. 
 • EUs fem veier fra Roma til Brussel
 • Regjeringens planer om tilslutning til EUs energibyrå Acer.
 • Norsk Landbrukssamvirkes visjoner om et bærekraftig landbruk. 

Last ned: Standpunkt 2-2017 skjerm.pdf (3,86 MB)

© Acer
ikon for Artikkel (vanlig)

NtEU Fakta: Energibyrået ACER

EUs energibyrå ACER har ikke bare en rådgivende rolle. ACER har også håndhevings- og vedtaksmyndighet, som griper inn i nasjonal kontroll med energisektoren. Regjeringen vil at dette også skal gjelde Norge gjennom EØS-avtalen, men da slik at ACERs vedtak formelt går via overvåkningsorganet ESA.

 
Fil

Innledning fra Nei til EUs landskonferanse Nei2017 3. og 4. mars. 

Last ned: Ann-Solveig Sørensen Nei til EU konferanse.pdf (576,51 kB)

 
Fil

Innledning fra Nei til EUs landskonferanse Nei2017 3. og 4. mars. 

Last ned: Vegard Holm Holship - Nei til EU 3.3.2017.pdf (1,04 MB)

 
Fil

Innledning fra Nei til EUs landskonferanse Nei2017 3. og 4. mars. 

Last ned: Mohammad Afzal_Innlegg om HOFO.pdf (472,31 kB)

 
Fil

Innledning fra Nei til EUs landskonferanse Nei2017 3. og 4. mars. 

Last ned: Line Steinseth Presentasjon Nei til EU`s årskonferanse.pdf (227,06 kB)

 
Fil

Innledning fra Nei til EUs landskonferanse Nei2017 3. og 4. mars. 

Last ned: Finn Arnesen Holship.pdf (66,10 kB)

ikon for Artikkel (vanlig)

NtEU Fakta: Forslag om fergeregister gir sosial dumping

ikon for Artikkel (vanlig)

NtEU Fakta: EU-direktiv kutter innskuddsgaranti

Et EU-direktiv krever at innskuddsgarantibeløpet mer enn halveres, om det tas inn i EØS-avtalen.

A Warning from Norway
Fil

This research paper, The EEA: A Warning from Norway, is written by Helle Hagenau, Head of International and former Secretary General of No to EU in Norway. 

The paper was published in January 2017, and is also available at www.theredcell.co.uk

Last ned: a_warning_from_norway.pdf (783,84 kB)

EØS på sikkerheten løs
Fil

Løpeseddel «EØS på sikkerheten løs», laget til Trondheimskonferansen i januar 2017. For nedlasting og utskrift. 

Denne versjon har to løpesedler på et A4 ark. Trykk her for vanlig skjermversjon med tosidig A5-løpeseddel.  

Last ned: Flyer EOS 123 2017.pdf (800,95 kB)

EØS på sikkerheten løs
Fil

Løpeseddel «EØS på sikkerheten løs», laget til Trondheimskonferansen i januar 2017. For skjerm og utskrift. 

Tosiders A5. Trykk her for utskriftsvennlig versjon med to tosidige løpesedler på et A4 ark. 

Last ned: Trondheimsflyer A5 2017.pdf (730,63 kB)

ikon for Artikkel (vanlig)

En flau og farlig dom for Norge og norsk arbeidsliv

Høyesterett har slått fast at EØS-avtalen og dens konkurranseregler har forrang foran norske tariffavtaler og internasjonale konvensjonsforpliktelser. 

Dommen kan skape farlig presedens – ikke minst for fagbevegelsens muligheter til å benytte lovlige kampmidler for å hindre sosial dumping.

 
Fil

Agneta Amundssons innledning ved Nei til EUs utdanningskonferanse i Trondheim 9. januar 2017. 

Last ned: Norges utdanningssamarbeid med EU 2.pdf (1,34 MB)

Fil

Vett 1 2017: Lærdommens pris

Samtidig som partene i utdannings-Norge ønsker å legge et bredt kunnskapssyn til grunn når skolen skal utvikles for fremtiden, representerer handels- og investeringsavtalen TiSA en ensidig markedsretting. Vil det være mulig å ivareta fellesskolen ved åpning for private, kommersielle aktører? Vi ser også en utvikling der EUs politikk for skolepenger og EØS-avtalens krav setter prinsippet om lik rett og mulighet til høyere utdanning under press.

Redaktør for Nei til EUs skriftserie VETT nr 1 2017 er Agneta Amundsson. 48 sider i farger.

Link til deling.

Bestilling

Heftet er også å få kjøpt hos Tronsmo bokhandel,  Universitetsgata 12 i Oslo.

Last ned: Vett 1 2017_skjerm.pdf (2,28 MB)

ikon for Artikkel (vanlig)

Betydningen av «Holship-dommen»

Høyesterett har fastslått at havnearbeiderne i Drammen sin boikott for å presse frem en tariffavtale, er i strid med EØS-retten.

Fil

I dette nummeret kan du lese om:

 • EU feirer 60 årsjubileum i 2017, men er i sin dypeste krise. 
 • Landsmøte 2017: Kathrine Kleveland ble gjenvalgt og det ble valgt nye nestledere. 
 • Bli med på Nei til EUs årskonferanse #Nei2017 i mars. 
 • Les om Nei til EUs årbok 2017: Betydningen av brexit 
 • EØS-strid i Frp
 • Flyktninger, migrasjon og arbeidsinnvandring. 

Last ned: Standpunkt 1-2017-skjerm.pdf (11,02 MB)

ikon for Artikkel (vanlig)

NtEU Fakta: EUs energiunion

En omfattende pakke med forslag for EUs energunion betyr at landene skal innrapportere årlige energiplaner til EU, og EU-kommisjonen kan sette inn tiltak. EUs energibyrå ACER skal få økt myndighet.

ikon for Artikkel (vanlig)

EØS – en sikkerhetsrisiko

EØS-avtalen og liberaliseringsregimet går på sikkerheten løs i mange bransjer og sektorer.

Fil

Dette er en innledning Morten Harper, utredningsleder i Nei til EU, holdt for SVs faglige/EØS-konferanse i november 2016.

Last ned: Fri flyt nov16.pdf (4,09 MB)

Fil

Migrasjon er at mennesker forflytter seg mellom land og regioner, av forskjellige årsaker. Samtidig som det strammes inn på flyktningers rett til å få opphold, er det fri bevegelse av arbeidskraft og tjenester innenfor EØS – og dermed også Norge. De siste årene har antallet arbeidsinnvandrere fra EU-land til Norge overskredet de største anslagene på hvor mange flyktninger som kan komme. De skal også bosettes og integreres.
 
Sosial dumping, der arbeidsinnvandrere blir underbetalt, er et alvorlig problem både for samfunnet og de som blir utnyttet. Det kan bli vanskelig for flyktninger å komme inn i arbeidslivet dersom de må konkurrere med lavtlønte arbeidere fra EU-land.
 
Hva tenker du om at Norge skal ha fri arbeidsinnvandring for én gruppe mennesker, de fra andre EØS/EU-land, mens adgangen til opphold og arbeid begrenses for flyktninger som kan ha behov for beskyttelse?

Folder utgitt av Nei til EU oktober 2016

Last ned: Migrasjon 2016 5.pdf (6,14 MB)

Fil

Denne rapporten er utarbeidet i De Facto – Kunnskapssenter for fagorganiserte av Roar Eilertsen. De Facto har fått økonomiske støtte til arbeidet med rapporten fra Nei til EU, som i sin tur har samlet inn støtte fra en lang rekke fagforeninger og noen forbund.

Høyaktuell rapport om EUs tre anskaffelsesdirektiv og hvilke rammer og mulige unntak de setter for offentlige innkjøp. 

Last ned: EUs-anskaffelsesdirektiver-endelig.pdf (840,14 kB)

© John Øyslebø
Artikkel (enkel)

Dansketid og EØS-tid

I de siste 22 åra har jeg hatt en ubehagelig følelse av at historien gjentar seg. Jeg er dansketidshistoriker og siste innehaver av et professorat ved Universitetet i Oslo i dansketidas historie. Det fagfeltet har jeg holdt på med i 45 år.

ikon for Artikkel (vanlig)

NtEU Fakta: Norge og Storbritannia – Nære forbindelser

Storbritannia er det største eksportmarkedet for norske varer. Med Storbritannia utenfor EU, vil EU utgjøre under halvparten av norsk eksport. Norge og Storbritannia har også et langvarig samarbeid om utnyttelse av ressursene i Nordsjøen.

ikon for Artikkel (vanlig)

NtEU Analyse: Norsk tilslutting til EUs finanstilsyn?

Skal Norge gje avkall på nasjonal kontroll over deler av vår økonomi og vårt finanssystem som vi veit verkar – og erstatte det med tettare integrasjon i eit overnasjonalt styrt økonomisk system som har store økonomiske problem?

Fil

Regjeringen vil overføre makt over finanstilsynet til EUs nye finanstilsyn.

Den største suverenitetsavståelsen siden EØS-avtalen ble inngått i 1994!

Hva kan du gjøre?
• Her gjelder hver stemme i Stortinget, så kontakt din stortingsrepresentant og krev at han/hun stemmer imot!
• Eller skriv et leserinnlegg i din lokalavis!
• Dette er bare én sak der myndighet blir overført fra folkevalgte i Norge til EU.

Bli medlem!

Kopioriginal (tosidig A5).

Last ned: Flyer finanstilsyn 2016 dobbel.pdf (1,40 MB)

Fil

I dette nummeret av Standpunkt kan du lese om:

 • Folkeavstemningen om britisk EU-medlemskap 23. juni. 
 • Regjeringens planer om å avstå suverenitet over Finanstilsynet til EU og ESA. 
 • Vi stoppet forslaget om å endre spillereglene i EU-kampen!
 • Vervekampanjeukene ga 399 nye medlemmer!
 • Myten om at vi må ha EØS for å få solgt varene våre. 

Last ned: Standpunkt 3-2016 skjerm.pdf (5,18 MB)

ikon for Artikkel (vanlig)

NtEU Analyse: Finanstilsynet, Grunnloven §§ 1 og 115 og myndighetsovergangen til ESA

§ 115, 1. ledd: «For å sikre den internasjonale fred og sikkerhet eller fremme internasjonal rettsorden og samarbeid kan Stortinget med tre fjerdedels flertall samtykke i at en internasjonal sammenslutning som Norge er tilsluttet eller slutter seg til, på et saklig begrenset område skal ha rett til å utøve beføyelser som etter denne Grunnlov ellers tilligger statens myndigheter, dog ikke beføyelse til å forandre denne Grunnlov».

Denne snarvei til suverenitetsavgivelse – uten grunnlovsendring – stiller klare krav.

ikon for Artikkel (vanlig)

NtEU Fakta: Jernbanepakke IV

Jernbanepakke IV har som mål å fullføre det indre marked på jernbaneområdet, med åpen konkurranse. Norske myndigheter mister beslutningsmyndighet og kontroll med jernbanedriften til befolkningen, som får et dårligere og dyrere tilbud, og de ansatte går utrygge tider i møte.

ikon for Artikkel (vanlig)

NtEU Fakta: EUs finanstilsyn i EØS

Overvåkingsorganet ESA og EFTA-domstolen får ny myndighet på finanssektoren. ESA skal fatte bindende vedtak med direkte virkning for norske myndigheter og finansforetak. Teksten til vedtakene kommer fra EU.  

Sveits
Artikkel (enkel)

If Norway chooses to terminate the EEA Agreement, a trade regime like the one between Switzerland and the EU is a not unlikely outcome.

Samsung Korea
Artikkel (enkel)

Is there a viable alternative to the EEA Agreement that can be based on more modern trade and integration practices on the EU’s part?

ikon for Ekstern peker

Faglig nyhetsbrev april 2016

Temaoversikt EØS EØS-fylkesbank EUs utvikling Norsk EU-debatt Lisboa­trak­taten Pengeunionen (Euro) Arbeidsliv og faglig politikk Helse og velferd Likestilling Landbruk og fiskeri Energi og naturressurser Forsvar og sikkerhet Schengen Norden Verden Nei til EU Klima og miljø TTIP/TISA Publikasjoner Nyttige lenker Lover og direktiver Faglig nyhetsbrev april 2016 I dette nyhetsbrevet ber vi om at dere sender oss beskjed om Nei til EU-arrangementer og 1. mai-paroler som sier Nei til EU, Nei til EØS og Nei til TISA/TTIP. Vi omtaler innsamlingen av midler til utredning om bl.a. EUs Anskaffelsesdirektiver, Verftsdommen og norske tariffavtaler relatert til EUs vikarbyrådirektiv. Årets faglige konferanse blir 30.9. og 1.10.

ikon for Artikkel (vanlig)

NtEU Fakta: ESA eser ut: Kraftig økning i antall saker fra overvåkingsorganet

Overvåkingsorganet ESA har åpnet 1800 nye indre markedssaker de siste fem årene. Et fåtall er klagesaker, ESA åpner over 85 prosent av sakene på eget initiativ.

Fil

EØS-avtalens betydning for demokrati og selvstyre.

EØS skulle være en avtale for handel. Den har blitt mye mer. Folket vedtar Norges lover gjennom Stortinget, men gjennom EØS vedtas mange lover med påholden penn fra EU.

Nei til EUs skriftserie VETT nr. 1 2016 undersøker EØS-avtalens betydning for demokrati og selvstyre.

Heftet er skrevet av Morten Harper, utredningsleder i Nei til EU.

Heftet er 50 sider i hendig format.

Link til deling

Bestilling

Heftet kan også lastes ned som gratis ebok (epub-format) fra iBooks store.

Last ned: Vett1_2016skjerm.pdf (847,52 kB)

Folkeavstemningen i 1994
© NRK
Artikkel (enkel)

Norwegians voted ‘no’ to the EU in a heated referendum in 1994 – and they are not regretting it. Quite the opposite. There has been a rock solid majority against EU membership for more than ten years. According to the most recent poll, 72 per cent are opposed to Norwegian membership of the EU, with only 18.1 per cent supporting membership and 9.9 per cent undecided.

Fil

En forestilling om at aktivitetsplikten kan fjernes uten at det får konsekvenser for nasjonalitetskravet i fiske, utsetter Norge for et hasardiøst sjansespill.

Dette heftet, skrevet av professor Peter Ørebech ved UIT Norges arktiske universitet, viser hvordan EØS-avtalens unntak for fiskeri kan bli satt ut av spill.

Heftet er en forkortet versjon av Peter Ørebechs notat «Noen kommentarer til Professor Finn Arnesens betenkning for Nærings- og Fiskeridepartementet om EØS, fiskeri og aktivitets- og nasjonalitetskrav», april 2015. 

Last ned: Fiskeripamflett2016skjerm.pdf (678,99 kB)

ikon for Artikkel (vanlig)

NtEU Fakta: Håndhevingsdirektivet og norsk arbeidsliv

Formålet med håndhevingsdirektivet er ifølge departementet å styrke etterlevelsen av reglene om lønns- og arbeidsvilkår for utenlandske arbeidstakere på midlertidig tjenesteoppdrag i Norge. Det vil si de som omfattes av utsendingsdirektivet (også kalt utstasjoneringsdirektivet). Håndhevingsdirektivet som ble vedtatt i EU er bedre på de punktene både fagbevegelse og regjeringer i EU reagerte skarpt på i tidligere tekstforslag, men direktivet mangler likevel løsninger på den tvangstrøyen som utsendingsdirektivet har blitt. 

Standpunkt 2-2016
Fil

I dette nummeret av Standpunkt kan du lese om:

 • Nei til EUs verveuker 18. april til 1. mai. Slik kan DU gjøre en innsats!
 • 23. juni sier Storbritannia ja eller nei til EU-medlemskap. Britiske EU-tilhengere skremmer med Norge.
 • Nytt Vett «Folkestyre eller fjernstyre», om EØS-avtalens begrensninger for folkestyret.
 • Regjeringen åpner likevel for å avgi suverenitet til EUs grensevakter.
 • Kathrine Klevelands leder: «Flere kvinner opp og fram»
 • UDs oppsiktsvekkende TISA-påstander. 
 • Uruguay har trekt seg fra TISA-forhandlingene. Standpunkt har snakket med Uruguayanske TISA-aktivister. 
 • Godt driv i Sogn og Fjordane Nei til EU

Last ned: Standpunkt 2-2016-skjerm.pdf (4,36 MB)

ikon for Artikkel (vanlig)

NtEU Facts: 9 or 75 per cent in the EU?

We have received questions from people not believing our claim of less than 10 per cent of EU lawmaking adopted into the EEA agreement. We can of course back up our figures. 

ikon for Artikkel (vanlig)

NtEU Facts: What is the difference between EU membership and the EEA agreement?

The European Economic Area (EEA) agreement encompasses less than ten percent of EU lawmaking.

The EU is both single market and a political and economic union. The EEA agreement includes Norway in the single market, but Norway is still independent from most of the European Union. 

ikon for Artikkel (vanlig)

NtEU Fakta: EØS-midler med liten økonomisk effekt

Norge har lagt på bordet flere hundre millioner kroner de siste årene, men EØS-midlene til kulturarv og kulturmangfold i EU-landene bidrar lite til økonomisk utvikling, viser en uavhengig rapport. 

Fil

I dette nummeret av Standpunkt kan du lese om:

 • Nei til EUs krav om at Norge skal trekke seg fra TISA-forhandlingene.
 • Nei til EUs nye nestledere Gina Barstad og Shoaib Sultan. 
 • Den nye årboka vår, «Sammenbrudd for Schengen». 
 • Nei-sidens seier i folkeavstemningen i Danmark 3. desember.
 • Storbritannia debatterer den norske EU-løsningen. Og Nei til EU bidrar til debatten. 

Last ned: Standpunkt 1-2016 skjerm.pdf (5,30 MB)

Fil

§ 115 i grunnlova er ein stadig omstridt paragraf i debattane om EØS og Noregs høve til EU. I dette notatet drøftar Roar Madsen forhistorien for paragrafen, den gongen § 93. Kvifor kom suverenitetsspørsmålet opp? Kvifor kan ein seia at §93 var signal om eit suverenitetspolitisk tidsskifte? Notatet skisserar og nokre viktige sider ved argumentasjonen på pådrivar- og motstandarsida i ulike fasar av ordskiftet. Korleis gjekk konstitusjonelle endringsaktivistar, og dei som motsette seg denne grunnlovsendringa, fram? Det var relativt lite ordskifte om grunnlovsendringa, med unnatak for ordskiftet kring det endelege stortingsvedtaket i 1962.

Last ned: Arbnotat 1 2015 Suverenitet.pdf (275,56 kB)

Fil

I dette nummeret av Standpunkt kan du lese om:

 • Flyktningkrisa i Europa og Schengenavtalen.
 • Underskriftskampanjen mot EØS-avtalen. 
 • Landsmøte 2015 13.-15. november i Svolvær.
 • Folkeavstemning i Danmark 3. desember om justispolitikken. 
 • EØS-kamp på Fellesforbundets landsmøte i oktober. 
 • Aksjonsdag mot TTIP/TISA 10. oktober. 
 • Hilde Loftesnes Nylén på plass som ny generalsekretær. 
 • EØS-saker fra ditt fylke og din kommune. 

Last ned: Standpunkt 4-2015-skjerm.pdf (6,38 MB)

Fil

Last ned: Helside annonse opprop 2015 12.pdf (433,43 kB)

Fil

Dette er underskriftsliste til bruk ved oppropet Ut av EØS. Oppdat. 11.9.15.

Last ned: Underskriftsliste UTAVEOS 2015 A4 05.pdf (619,55 kB)

Fil

Ut av EØS - plakat

Dette er en plakat til bruk ved oppropet mot EØS - Ut av EØS.

Last ned: UTAVEOS plakat.pdf (627,47 kB)

Fil

I dette nummeret av Standpunkt kan du lese om:

 • Nå kan du skrive under mot EØS-avtalen!
 • EØS-avtalen og lokaldemokratiet. 
 • Folkeavstemning om EU-medlemskapet i Storbritannia.
 • Tysk dominans i EU.
 • Nye bøker om eurokrisen.
 • Nei til EU der du bor: Finnmark Nei til EU.
 • 10 år med nei-flertall på meningsmålingene.  

Last ned: Standpunkt 3-2015 skjerm.pdf (5,33 MB)

Fil

Ofte stilte spørsmål om EØS-avtalen – og svarene på dem.

EU har all interesse i å forhandle med Norge om en ny handelsavtale når EØS-avtalen sies opp.

Forfatter: Morten Harper, utredningsleder Nei til EU. Svar nummer 4 er skrevet av Dag Seierstad, EU/EØS-rådgiver.

Last ned: faktaark 04_2015.pdf (589,46 kB)

Fiskerbåt
© Alwaysstone
Fil

Hva slags reguleringer som Norge kan erstatte et bortfalt aktivitetskrav med for å sikre norsk eierskap til fiskeressursene, er vanskelig og

tvilsomt: Nasjonalitetskravet vil slik det skjedde innen oppdrett ikke godtas verken av EU eller ESA, skriver professor Peter Ørebech ved Universitetet i Tromsø. Notatet er er utfyllende kommentar til professor Finn Arnesens betenkning for Nærings- og Fiskeridepartementet om EØS, fiskeri og aktivitets- og nasjonalitetskrav.

Last ned: Ørebech kommentarer til Arnesen.pdf (236,40 kB)

Fil

Særtrykk med sammendrag og utdrag fra Menon Business Economics sin rapporten "Norge og EØS: Handelsmønstere og rammer for samhandel i EØS-avtalen".

Heftet kan bestilles fra Nei til EU: bestilling@neitileu.no

Last ned: MenonPamflett.pdf (539,95 kB)

© Nei til EU
ikon for Artikkel (vanlig)

Fagbevegelsen og EØS - Mot et tredelt arbeidsliv. Konferanse 24. april 2015.

Fredag 24. april avholdt Faglig utvalg i Nei til EU sin årlige konferanse i Oslo. Det var 94 påmeldte, og vi endte opp med 118 deltagere, noe som overgikk våre mest optimistiske forventninger. Det var engasjert debatt og mange spørsmål til paneldeltagere og innledere.

Det var debattinnlegg, innledninger og andre bidrag fra Europaminister Vidar Helgesen, sjefsøkonom i LO Stein Reegård, leder i LO i Oslo Roy Pedersen, leder i EL&IT Forbundet Jan Olav Andersen, Heidi Larsen fra Faglig utvalg, Sara Bell leder i Fagforbundet i Bergen, Roar Eilertsen De Facto, Jonas Bals Ap. forfatter Halvor Fjermeros, Trine Hasvang Vaag Norges bondelag og Jarle Wilhelmsen 2. nestleder i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelforbund (NNN).

Fil

EØS-avtalen kan sies opp med ett års varsel. Da har EU all interesse i å forhandle med Norge om en ny handelsavtale. Norge er EUs femte største handelspartner. Vi er både en viktig leverandør og et kjøpesterkt marked for EU.

Last ned: flyer handelsavtale 2015.pdf (83,92 kB)

Fil

Standpunkt 2-2015

I dette nummeret av Standpunkt kan du lese om:

 • Historiske EØS-vedtak i EL & IT Forbundet og Fellesorganisasjonen. 
 • Global aksjonsdag om TTIP 18. april. Og TTIP-skolen. 
 • Solidaritet med Hellas. 1 av 4 i EU lever i fattigdom.
 • Les om den nye utgåva av EU-guiden. 
 • EU midt i matfatet
 • Island dropper EU-søknaden.
 • Stemningsskifte i Nordland Nei til EU.

Last ned: Standpunkt 2-2015.pdf (5,45 MB)

Fil

3-2015: TTIP smitter til EØS

Med handelsavtalen TTIP vil nye EØS-regler kunne bli utviklet både i Washington og Brussel. 

En handelsavtale mellom USA og EU vil endre regelverket i det indre markedet, og dermed regler for varer og tjenester i Norge gjennom EØS-avtalen.

Last ned: faktaark 03_2015.pdf (494,36 kB)

Fil

2-2015: Import av genmodifisert mat

Regjeringens  behandling av genmodifisert mais, som er godkjent i EU, har skapt uklarhet om hva som er norsk GMO-praksis.

Last ned: faktaark 02_2015.pdf (365,19 kB)

Fil

Innledningen er utarbeidet av faglig sekretær Lill Sæther og tar for seg EØS i forhold til fagbevegelsen og faglige rettigheter.

Last ned: Faglige rettigheter, fagbevegelsen og EØS.ppt (3,37 MB)

Tråler
© adstream
Fil

Vedtatt av Nei til EUs styre 7. mars 2015.

Gjennomføres endringsforslagene i Tveterås-utvalgets innstilling så vil unntaket som Norge har for fisk i EØS-avtalen langt på vei forsvinne. Hardt tilkjempede unntak fra de fire friheter tilintetgjøres. Med de endringer som foreslås vil det bli fritt frem for enhver EØS-borger å tilegne seg rettigheter på lik linje med en norsk innbygger. Tveteråsutvalgets medlemmers ønske om å opprettholde nasjonalitetskrav for å inneha fiskerettigheter, vil i det foreslåtte regimet bety "diskriminering" i forhold til utenlandske eiere i strid med EØS.

 

 1. Ingen sammenheng mellom mandatet og de tiltak utvalget foreslår

 

Utvalget har fått et mandat som består i «å utvikle en mer konkurransedyktig sjømatindustri, og samtidig sikre at verdiskaping og arbeidsplasser kommer kystsamfunnene til gode» (NOU 2014:16, s. 10). Det er langt fra sikkert at de tiltak som utvalget foreslår er egnet til å fremme dette målet:Snarere tvert imot.

 • «Reguleringer som hindrer aktørene i å gjøre optimale koordinerende valg vil innebære både bedrifts- og samfunnsøkonomiske effektivitetstap» (NOU 2014:16 s. 98).
 • «Utvalget mener derfor at næringen må ha tilstrekkelig frihet til selv å velge lokalisering av aktiviteter og produksjon innenfor bærekraftige rammer» (NOU 2014:16 s. 86).

 

Den dereguleringspolitikk som utvalget gjør seg til talsmann for er det sikreste bevis for at verdiskapningen ikke kommer kystsamfunnene til gode.

 

 1. 2.     Eiendomsretten: Folket eier retten til fisket

 

Norsk fiskerirett er klar nok:

 • «Dei viltlevande marine ressursane ligg til fellesskapet i Noreg» (havressurslova § 2).
 • «Komiteen viste då til fellesmerknaden i Innst.O.nr.38 (1998-1999) der det heiter at: ‘Komiteen vil påpeke at fiskeressursene tilhører det norske folk i fellesskap. Det er derfor i utgangspunktet ingen enkeltpersoner eller selskaper som kan gis evigvarende eksklusive rettigheter til vederlagsfritt å høste av og tjene på disse ressursene, mens andre stenges ute fra å delta i fisket’. Komiteen meiner dette skal liggja til grunn også i framtida». (Innst.O.nr.73 (2000-2001). Innstilling frå næringskomiteen om lov om endring i lov 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske mv. (spesielle kvoteordninger) s.2 sp. 2).
 • «Ei privatisering av ressursane, slik fiskarlaget synest å meine har skjedd på grunnlag av dei økonomiske transaksjonane mellom private partar, ville krevje eit lovvedtak. Argumentet om at transaksjonar mellom private partar skal danne grunnlag for ein juridisk posisjon som går ut over det som eksplisitt følgjer av regelverket, har ikkje rettsleg forankring» (Ot.prp. nr. 20 (2007–2008) s. 42 sp. 2, uth.her.)

 

De eiendomsrettslige forhold i fiske og fangst var et av hovedpilarene i det norske nei til EU så vel i 1972 som i 1994. Bevaringen av norsk eksklusiv styringskompetanse mht. eiendomsretten til fiskeressursene og «båt og bruk» var utslagsgivende for at Norge (og Island) fikk inn som EØS-avtalen artikkel 125, et styrket vern (se de understrekede ord) som gikk ut over den tilsvarende bestemmelse i EU-funksjonstraktaten artikkel 345 (fhv. EF-traktaten art. 295 og 222): «Denne avtale skal ikke på noen måte berøre avtalepartenes regler om eiendomsretten» (uth.her). Følges NOU 2014:16, markere Norge at vi likevel ikke har noe ønske om et sterkere vern for norske eiendomsrettslige ordninger enn den som noen av EUs medlemsstater. Dette vil svekke den norsk posisjon i mht. diskriminering av utlendinger (se pkt. 3):

 

 

 1. 3.     EØS: Norsk lovverk må beholdes uendret. Dvs. aktivitetskravet består

 

Tveterås-utvalget foreslår at «deltakerlovens § 6 justeres slik at det åpnes for at sjømatindustri-bedrifter kan inneha tillatelse til fartøy og kvoter» (NOU 2014:16 s. 98). Selv om utvalget «forutsetter at dette forslaget ikke rokker med gjeldende norske restriksjoner på utenlandske statsborgeres rett til å eie fiskefartøyer og fiskekvoter, slik det fastslås i et eget vedlegg til EØS-avtalen» (NOU 2014:16 s. 98), er dette en forsvergelse uten gjennomslagskraft hos ESA. En enkel lesning av EØS-avtalens Vedlegg XII ville ha avklart at forslaget om at fiskeindustri skulle kunne eie fiskefartøy på linje med aktive fisker, er en umulighet dersom en samtidig vil holde utlendinger borte fra retten til norske fiskeressurser:

 • «Uten hensyn til avtalens artikkel 40 og bestemmelsene i dette vedlegg kan Norge fortsette å anvende restriksjoner som gjelder den dagen avtalen blir undertegnet, på utenlandske statsborgeres rett til å eie fiskefartøyer.
 • Restriksjonene skal ikke være til hinder for at utenlandske statsborgere investerer i landbasert fiskeforedling eller i selskaper som bare er indirekte engasjert i fiske. Nasjonale myndigheter skal ha rett til å pålegge selskaper som helt eller delvis er ervervet av utenlandske statsborgere, å avvikle sine investeringer i fiskefartøyer».

 

Når den blå-blå regjering opphever aktivitetskravet er det klart at Norge har frivillig sluttet å «fortsette å anvende restriksjoner som gjelder» pr. 2. mai 1992. Derved er også retten til diskriminering mot utlendinger en saga blott.

 

 1. 4.     Konsesjoner og kvoter er ikke gjenstand for handel og vandel

 

Det legges for dagen flere misforståelser om regelverket: «Det anbefales at fiskeflåten gjennom omsetning av kvoter uten kvotetak per fartøy … skal kunne innovere og finne de mest lønnsomme og verdiskapende løsningene» (NOU 2014:16 s. 14). Ved å legge til grunn at kjøp og salg av kvoter og konsesjoner lovlig kan skje mht. fiske-rettigheter, så blir også disse en vare i et verdipapirmarked som da EU vil kunne hevde at skal følge de vanlige regler om «fri flyt», og her nyter Norge ikke godt av noe unntak.

Imidlertid; privat salg av kvoter kan ikke skje fordi det er ulovlig:

 • «Til § 9: I henhold til denne paragraf skal tillatelse til å gå ut på fiske bare gis til bestemt person eller selskap og for et bestemt fartøy. Det vil således ikke være adgang til å overføre en tillatelse til en annen person eller selskap» (Ot.prp.nr.22 (1971-1972) s. 7. sp. 2). «Paragrafens første ledd viderefører § 9 i deltakerloven av 1972». (Ot.prp.nr.67 (1997-1998) s. 50).
 • «En gitt tillatelse kan som den store hovedregel ikke overføres. For det første gir dette seg uttrykk derved at når fartøyet skifter eier, så må den nye eieren søke om en selvstendig tillatelse og må selv oppfylle vilkårene for å få en slik tillatelse for å få denne tillatelsen innvilget. Den tidligere eiers tillatelse faller bort når vedkommende taper eiendomsretten til fartøyet. Det er således ikke den gamle tillatelsen som overføres i og med dette vedtaket» (Ot prp nr 67 (1997-98) s. 21 sp. 2).
 • «En ervervstillatelse faller bort når eieren taper eiendomsretten til fartøyet, herunder ved tvangssalg, kondemnering og forlis» (deltakerloven § 10).
 • «Fiskeressursene representerer en nasjonal formue, som staten skal forvalte ved årlige fordelinger ut fra overordnede mål. Den enkelte reder har således ikke en kvoterett selv om han har en konsesjon til å drive et bestemt fiske. Kvote tildeles normalt for ett år, men kan om nødvendig endres i løpet av året, f.eks. av ressurshensyn». (Ot.prp. nr. 20 (2007– 2008) s. 42 sp. 1).
 • «Det at det betales et vederlag for kvoteverdien ved kjøp av et fiskefartøy som skal drives videre, er ikke noe nytt. En påstand om at dette endrer tillatelsenes rettslige status, har imidlertid ingen rettslig forankring. Vederlaget mellom de private partene gir ikke et nytt innhold i tillatelsene, som det uansett er myndighetene som tildeler etter en vurdering av om søkeren (kjøperen) fyller de krav som gjelder i det enkelte tilfellet».  (St.meld. nr. 21 (2006-07) s. 88).

 

Intet av dette tar Tveterås-utvalget hensyn til. Dvs. at forslag som fremmes må oppheve alle de rettsregler som det refereres til i kulepunktene ovenfor. Samtidig er tillatelsene gjort om til negotiable dokumenter som enhver EØS-borger må kunne handle uten hensyn til nasjonalitet.

 

 1. 5.     Fisk til best betalende anvendelse

 

Et viktig spørsmålet er om norsk fisk slik eksporten nå er organisert, går til best betalende anvendelse. NOU’en tar dette opp som problem; «tiltak for sjømatindustrien som kan bidra til at fiskeressursene anvendes på en måte som bidrar til høyest mulig verdiskaping gjennom hele verdikjeden» (NOU 2014:16, s. 10, og føyer seg således inn i rekken av mange offentlige utredninger. Dette har vært et stadig tilbakevendende problem. Fiskeindustri- og eksportører har ikke vært flink nok til å ta ut av markedet det markedet kan betale. Hvorfor la frysetrålere fritt eksportere frossen blokk av hvitfisk til Kina (40 % av trålkvoten), når fiskeindustrien skriker etter fersk kvalitetsfisk til høye priser?

 • Tveterås-utvalget peker på at «Norsk sjømatindustri er avhengig av å selge en svært stor andel av produksjonen i utlandet. Markedsadgangsrelaterte forhold som toll og ikke-tariffære handelshindringer reduserer generelt konkurranseevnen i landene og markedene som omfattes av disse, og dermed lønnsomheten og verdiskapingen fra norsk sjømatindustri» (NOU 2014:16, s. 92).
 • Utvalget fremstiller det slik at norsk fiskeeksport er hemmet av EU-toll fordi produkter der vi kunne hentet inn høye marginer møter «høye importtollsatser som øker med foredlingsgrad» (NOU 2014:16, s. 91).

 

Tveterås-utvalget foreslår mange ulike tiltak. Ingen av disse tar grep for å få til en omlegging av fiskemetoder, foredling om bord og eksportorganisering som kan revolusjonere næringen. Snarere tvert imot – her er mer av den samme medisin som har gradvis ført merverdien av fiske ut av Norge og over på importører og importørland. Det er «den gamle visa» om at Norge møter seg selv i døra når vi forsøker å snakke ned fiskeritollen, fordi vi tviholder på importtollen på landbruksprodukter. «Utvalget mener at myndighetene må prioritere arbeidet for størst mulig grad av frihandel og færrest mulig tekniske handelshindre. Utvalget erkjenner at de norske importtollsatsene på landbruksprodukter kan representere problemer i dette arbeidet …  Sjømatnæringen har … potensial for å gi et betydelig større bidrag til verdiskapingen enn landbrukssektoren. Generelt mener utvalget derfor at sjømatinteressene bør prioriteres der disse må avveies mot hverandre i forhandlingene» (NOU 2014:16, s. 92).

Som det er vist i to rapporter fra UiT Norges arktiske universitet (2005 og 2011) er dette en fiksjon. Toll er ikke problemet. Norge tilbyr alle WTOs 155 medlemsland null-toll på import til Norge for alle fiskeprodukter uansett art eller bearbeidingsgrad. Det er politisk vilje til styring som mangler (se pkt. 6). Vi kan ikke se at de virkemidler som Tveterås foreslår løser lønnsomhets-problemet.

Utvalget fremmer forslag som tiden for lengst har gått i fra, dvs. at landanlegg skal eie fartøy. Dette var etterkrigspolitikk, som siden 1980-årene har vist seg å være et misgrep. Den fremste norske «rent-seeker» i fiskerinæringen, Kjell Inge Røkke, har vist vei: Etter å ha kjøpt en rekke anlegg langs Finnmarks-kysten som alle eide – eller disponerte trålere tilknyttet sine anlegg, valgte Røkke å fisjonere Aker Seafood til to selskaper Havfisk og Norway Seafood. Dette er det motsatte av den vertikale integrasjon som er Tveterås-utvalgets medisin. Men ikke nok med det. Røkke bygger så tre supertrålere med fabrikker om bord – for produksjon av frossen blokk. Denne fisken kan ikke brukes i landindustrien, ikke engang i Røkkes egne anlegg. Dette igjen medfører at Røkke må kjøpe torsk til langt over minstepris for å få tak i råstoff (i uke 9 betalte Røkke kr. 21 pr kilo torsk, mens minsteprisen var kr. 13,50, dvs. 50 % over minstepris).

 

 1. 6.     Politisk styring – og ikke markedsstyring

 

En av de viktigste grunner til at Norge sa nei til EU var ønsket om å være «herrer i eget hus». Norge ville sette inn de virkemidler som trengtes, og ikke være låst av EUs distrikts- og fiskeripolitikk. I fiskerisektoren har Stortinget formulert dette slik:

 • «Sjøfarts- og fiskerikomiteen sa seg enig i at en fiskereid flåte fortsatt skal være et bærende prinsipp i norsk fiskeripolitikk”.(Ot.prp.nr.67 (1997-1998) Om lov om retten til å delta i fiske og fangst (deltakerloven) s. 8).
 • «Komiteflertallet gav uttrykk for at det er viktig at utviklingen styres slik at de mest fiskeriavhengige distriktene blir i stand til å ta del i den ventede oppgangen i fiske». (Ot.prp.nr.67 (1997-1998) Om lov om retten til å delta i fiske og fangst (deltakerloven) s. 7 (med henvisning til St.meld.nr.58 (1991-1992) om struktur- og reguleringspolitikk overfor fiskeflåten (Strukturmeldingen))
 • «I henhold til tredje ledd annet punktum skal det legges vekt på fiskets betydning for råstofftilførselen til bestemte distrikt … Ved vurdering av hvorvidt en søknad om spesiell tillatelse skal innvilges eller avslås vil det måtte trekkes inn almene hensyn. Tildeling av tillatelser må i det hele baseres på et skjønn, hvor det foretas helhetsvurdering av alle relevante omstendigheter.» (Ot prp nr 67 (1997-98). Om lov om retten til å delta i fiske og fangst (deltakerloven) s. 49 sp. 1).

 

Den markedsstyring som NOU’en foreslår vil skrinlegge alle muligheter for å oppnå disse politiske målsettinger.

 

Avslutning

Sjømatindustriutvalget går lite inn på de juridiske og avtalemessige konsekvenser av deres forslag til endringer. De forutsetter imidlertid at ingenting skal endre dagens skjerming mot utenlandsk eierskap av fartøy og fiske. Til å være så aktive i å foreslå løsninger utenfor deres egentlige mandat , er det forbausende at de ikke har gått nærmere inn i spesielt det som angår våre avtaler med EU.
Vi hevder med vår kunnskap om dagens fiskerilovgivning og EØS-rett at en gjennomføring av utvalgets forslag vil bringe hele den norske fiskerilovgivning inn under i EØS-avtalens "fire friheter". Unntaket fra EØS vil kun få betydning for ressurskontroll og ressurstildeling.
I lys av dette burde Utvalget eller oppdragets eier ha bestilt en utredning om hvilke juridiske konsekvenser endringene kan få.

Last ned: Tveterås høringsuttalelse vedtatt.pdf (392,84 kB)

Fil

8. mars-løpeseddel 2015

Vi vil ut av EØS!
EØS-avtalen gjør at våre velferdsordninger blir satt under press og stopper gode norske likestillingstiltak. EØS-avtalen bringer EUs fire friheter til Norge, skaper et dårligere arbeidsliv og svekker det norske velferdssamfunnet.

Nei til EU arbeider for å holde Norge utenfor EU. Vi ønsker solidaritet med folk i alle land – i og utenfor EU, men ikke på EU sine premisser. Vi heier enda flere kvinner opp og fram i alle land – det gir en mer rettferdig verden for alle!

Kopioriginal beregnet på tosidig utskrift.

Last ned: Flyer 8mars_kvinnekonf.pdf (739,55 kB)

Fil

Dette er en standardinnledning om alternativet til EØS som Nei til EU ønsker; en fornyet handelsavtale mellom to likeverdige parter. Innledningen er bygget på Vett 1-2015 .

Den er skrevet av Morten Harper, utredningsleder i Nei til EU.

Innledningen kan lastes ned som pdf nedenfor eller som Powerpoint-fil .

Last ned: Alternativet til EØS er handelsavtale feb 2015.pdf (819,55 kB)

Fil

1-2015: Postloven og EUs tredje postdirektiv

Posten Norge har i dag enerett på å formidle brevpost under 50 gram. EUs tredje postdirektiv ble vedtatt av EU i 2008, og tar vekk denne eneretten hvis direktivet tas inn i EØS-avtalen. De to første postdirektivene er tatt inn i norsk lov, og innebærer at det er full konkurranse på pakker og brev ned til 50 gram.

Det er eneretten til å frakte og fordele brev under 50 gram som til nå har finansiert enhetsportoen, det at det koster like mye å sende brev innenlands enten de skal kort eller langt. Det er dette som nå står på spill.

Skrevet av: Dag Seierstad, forfatter og EØS-rådgiver for SV

Delingslink

Last ned: faktaark 01_2015.pdf (821,60 kB)

Fil

Hvorfor EØS-avtalen har utgått på dato
– og hva en handelsavtale skal inneholde

Dagens EØS-avtale kan sies opp med 12 måneders varsel. Det vil skape en situasjon for forhandlinger med EU om en ny
handelsavtale. En avtale som må være uten det demokratiske underskuddet skapt av EØS.

VETT nr. 1 2015 beskriver hovedstolpene i den nye handelsavtalen:
• En avtale mellom to likeverdige parter, Norge og EU.
• Kun regler og rettspraksis ved avtaletidspunktet er bindende for partene.
• Ingen forutsetning om innføring av nytt regelverk fra EU. Stortinget blir igjen suveren lovgiver.
• Fortsatt tollfri handel med industrivarer.
• Gjensidig markedsadgang for tjenester.
• Ikke frihandel eller krav om gradvis liberalisering av handel med landbruksvarer utover det som følger av internasjonale forpliktelser (WTO-regelverket).
• Avtalen skal ivareta en høy norsk standard for dyre-, plante- og folkehelse.
• Ordning for tvisteløsning mellom stater på politisk nivå, ingen særskilt rett til søksmål for private selskaper (investor-stat).

Heftet er 50 sider i hendig format. Utsalgsprisen er 50 kr. Ved bestilling av 10 eller flere gis det 50 % rabatt (porto tilkommer).

Bestilling  

Delingslink

Last ned: Vett 1_2015 skjerm.pdf (1,68 MB)

Fil

Norge blir et mer og mer EU-likt samfunn, særlig gjennom en EØS-avtale som ble noe helt annet enn hva vi ble lovet. 10 000 direktiver og forordninger har blitt innført i norsk lov siden 1992. Nå går regjeringen i front for en mer EU-lik arbeidslivspolitikk, med sine harde angrep på arbeidsmiljøloven.

Målet med EUs vikarbyrådirektiv er økt bruk av vikarer og innleid arbeidskraft, fremfor faste ansettelser. Direktivet, som er innført i EØS-avtalen, pålegger Norge å fjerne hindringer for bruk av vikarer og innleid arbeidskraft.
Norge blir et mer og mer EU-likt samfunn, særlig gjennom en EØS-avtale som ble noe helt annet enn hva vi ble lovet.

Løpeseddelformat A5, på A4 til kopiering.

Last ned: flyer streik 2015 A4 dobbel.pdf (1,15 MB)

Fil

EØS-avtalen krever fri flyt av kapital, varer, tjenester og arbeidskraft i hele EU/EØS-området. Bemanningsbransjen vokser sterkt og tilbyr nå stort sett arbeidskontrakter «uten garantilønn». Arbeidstakerne blir «ansatt» uten å vite hvor mange timer de får jobbe i uka.

Denne kombinasjonen legger grunnlag for et tredelt arbeidsliv i Norge:
● Et A-lag som jobber i norske organiserte bedrifter med ryddige forhold. 
● Et B-lag som gjerne kommer fra det gamle øst-Europa, som er hyret i bemanningsbransjen, som er dårlig organisert, men som går på «lovlig» minstelønn, ofte uten betaling for overtid og med ulovlige arbeidstidsordninger.
● Et C-lag som kommer fra hele verden, er helt uorganisert og utsatt for omfattende ulovligheter.

I denne brosjyren beskriver vi utviklingen nøyere.

Utgitt av De facto februar 2015.

Last ned: DeFactoTredeltArblivPamflett.pdf (1,66 MB)

Fil

Standpunkt 1-2015

I dette nummeret av Standpunkt kan du lese om:

 • Den nye leiaren i Nei til EU, Kathrine Kleveland. 
 • Landsmøte 2014 og avslutninga av jubileumsåret 2014
 • Jubileumsboka "Folket sa nei" av Dag Seierstad.
 • Regjeringa sitt framlegg til ny postlov, som vil innføre EUs postdirektiv. 
 • Natur og Ungdom krev at Noreg ikkje sluttar seg til TTIP-avtalen.
 • Jonas Gahr Støre sine spådomar om norsk EU-medlemskap.

Last ned: Standpunkt 1-2015 nett.pdf (3,89 MB)

© Inge Matland
Fil

Nei til EU mener regjeringens forslag vil få flere negative følger for det norske samfunnet. Postombæringen på lørdager fjernes, det rammer distribusjonen av aviser og gir
innbyggerne en dårligere tjeneste enn i dag. Det innføres en konkurransemodell om all brevpost som erfaring tilsier vil gjøre det billigere å sende brev for bedrifter på det sentrale Østlandsområdet enn til og fra resten av landet. Det vil være en uakseptabel forskjellsbehandling. Næringsliv og befolkning må sikres gode og likeverdige posttjenester
over hele landet.
 
Nei til EU ber derfor om at den foreslåtte postloven med forskrift ikke gjennomføres.

Høringsuttalelsen ble vedtatt av styret i Nei til EU 9.-10.1.2015.

Last ned: Høringssvar postlov jan15.pdf (311,73 kB)

Fil

6-2014: Finanstilsyn i EØS

EUs nye finanstilsyn kan fatte bindende vedtak som har direkte virkning for nasjonale myndigheter og finansinstitusjoner. Er det hensiktsmessig å flytte myndighet fra nasjonal kontroll til ESAs tilsyn?

Av Morten Harper, utredningsleder i Nei til EU

Last ned: faktaark 06_2014.pdf (377,80 kB)

Fil

EØS - Problemene med dagens avtale kort fortalt

Denne innledning kan brukes som standardforedrag om EØS. Den er skrevet av Morten Harper, utredningsleder i Nei til EU.

Innledningen kan lastes ned som pdf nedenfor eller som PowerPoint-fil  .

Last ned: EØS kort fortalt nov 2014.pdf (3,76 MB)

Fil

UiT Norges Arktiske Universitet har i perioden mai-september 2014 gransket alternativer til EØS-avtalen. Rapporten som er et oppdrag for Nei til EU på grunnlag av midler bevilget av Utenriksdepartementet, er hovedsakelig av juridisk karakter, men også rettsøkonomiske
analyser står sentralt. Denne rapport tar ikke opp om Norges valg anno 1992 da EØS-avtalen ble vedtatt, var korrekt. Ettersom tidene forandrer seg er det også grunnlag for revurdering av standpunkter og posisjoner; slik John Meynard Keynes uttrykte det; «receiving new information
from which I gain new insight, I change opinion, don’t you?» som et retorisk grep på et spørsmål fra en britisk journalist om Keynes vakling når det gjaldt gullinnløsning for pundet.

Rapporten har vært kommentert av instituttleder Kathrine Tveiterås og økonom Geir Finne. Vi takker for gode kommentarer og forslag. Hjertelig takk også til Vice-Director, Head of the Legal Division ved Swiss Institute of Comparative Law, dr.jur. Lukas Heckendorn Urscheler som gjennom samtaler i Lausanne september 2014 og ved overlevering og henvisning til sveitsiske offisielle dokumenter har gitt oss innsikt og kunnskaper som har bidratt til den retning
som denne rapporten har tatt.

Rapporten er et felles produkt, dvs. at begge forfattere innestår for analyse, slutninger og konklusjoner i rapporten. Trondsen har skrevet kapittel 5 i første hånd, Ørebech de øvrige kapitler.

Last ned: FrihandelUiTsept2014.pdf (1,10 MB)

© De facto
Fil

Rapporten Mot et tredelt arbeidsliv - norsk arbeidsliv 10 år etter østutvidelsen av EU er skrevet av Roar Eilertsen og Paul Bjerke i De facto med økonomisk støtte fra Nei til EU. Den tar for seg problemene med sosial dumping somfølge av EØS-avtalens fri flyt-regime.

Last ned: TREDELT ARBEIDSLIV ENDELIGdocx.pdf (16,76 MB)

Fil

Nei til EU meiner at direktivet, slik det vart implementert i norsk lovverk, kan vere med på å svekkje kvaliteten i helsetenestene. Kontrollmekanismen førehandsgodkjennning var eit verktøy som kunne brukast for å dempe tapet av nasjonal sjølvråderett i helsepolitikken.  

Last ned: Hoyringssvar fra Nei til EU.pdf (401,40 kB)

Fil

Standpunkt 4-2014

I dette nummeret av Standpunkt kan du lese om:

 • 20-årsjubileet for folkerøystinga om norsk EU-medlemskap 28. november 1994. 
 • Biletkavalkade frå Nei til EUs store jubileumsstafett rundt i landet.
 • Strategidebatt for Nei til EU og heile den samla neisida.
 • Landsmøte 2014: Heming Olaussen går av etter 10 år som leiar.
 • Handels- og investeringsavtalen TTIP mellom USA og EU.
 • 10 år etter EUs utvidelse østover, konsekvenser for det norske arbeidslivet.
 • Folkeavstemning til besvær. Skottland og Katalonia.  

Last ned: Standpunkt 4-2014 skjerm.pdf (7,30 MB)

Fil

Et tema som stadig dukker opp i debatten omkring Norge og EU er i hvilken grad Norge allerede er forpliktet av EUs regelverk. EØS-avtalen knytter Norge til EUs indre marked. Mesteparten av det regelverket EU vedtar ligger likevel utenfor EØS. 

EØS-avtalen omfatter under 10 prosent av EU-lovene.

Last ned: faktaark 05_2014.pdf (164,09 kB)

Fil

PRESS PÅ VELFERDEN EØS-avtalen og EUs grenseløse marked påvirker den norske velferdsmodellen og arbeidslivet. Tåler velferdsordningene uregulert arbeidsinnvandring? Heftet går også inn i den britiske debatten om «welfare tourism» og striden i Danmark om EU-borgeres rett til barnetrygd.

SUNN STYRING Overvåkingsorganet ESA mener at EØS-avtalens regler om pasientrettigheter gjør at Norge ikke kan stille krav om forhåndstillatelse for behandling i et annet EØS-land. Truer EØS-reglene om sykehusbehandling i utlandet sunn styring av helsevesenet?

«SOCIAL EUROPE» EUs pålegg om nedskjæringer i medlemslandene har svekket velferdsordningene. Det har allerede fått følger for folkehelsen i mange land. Er veien til et mer sosialt Europa å begrenseb EUs makt over arbeidslivet og i sosialpolitikken?

Heftet er 66 sider i hendig format. Utsalgsprisen er 50 kr. Ved bestilling av 10 eller flere gis det 50 % rabatt (porto tilkommer).

Bestilling

Last ned: Vett 3_2014 skjerm.pdf (1,09 MB)

Fil

Standpunkt 3-2014

Standpunkt nummer 3-2014 er eit spesialnummer i høve 200-hundreårsjubileet for Grunnlova og 20-årsjubileet for folkerøystinga om norsk EU-medlemskap i 1994. Avisa inneheld både kommentarar, intervju og bakgrunnsartiklar som set grunnlovsjubileet og jubileet for EU-røystinga inn i ein aktuell norsk og europeisk politisk debatt.

Avisa har artiklar om konsekvensar av EU-parlamentsvalet, om folkeleg motstand i EU-landa mot nedskjeringspolitikken, om sosial dumping og trygdeeksport og om konsekvensar av EØS-avtalen.

Jubileumsstoffet inkluderer ei biletutstilling frå kampen mot EU i 1994, ein kommentar om konsekvensar av den demografiske utviklinga frå 1994 til i dag på ein eventuell framtidig EU-kamp, utdrag frå Nei til EU si jubileumsbok og omtale om programmet for Nei til EU si jubileumsfeiring i 2014. 

Last ned: Standpunkt 3-2014 skjerm.pdf (4,83 MB)

Fil

Dette foredraget ble holdt av Kristin H. Lind, leder for energiavdelingen i KS Bedrift, om EUs tredje energimarkedspakke. Det ble holdt på møte i NtEUs nettverk for sikkerhetspolitikk, energi og miljø 2. juni 2014.
 
 

Last ned: KS Bedrift Energi-tredjepakken.pdf (1,73 MB)

Fil

EØS uthuler Grunnloven

Grunnlovens § 49 sier at folket utøver den lovgivende makt ved Stortinget. Med EØS-avtalen er i realiteten utformingen av lovene på alle områder som gjelder EØS-avtalen flyttet til EU. Det gjelder blant annet markedsregler, distriktspolitikk og veterinært regelverk. Vetoretten, som skulle sikre at EØS ikke avgir suverenitet i strid med Grunnloven, er bare brukt én gang; mot EUs tredje postdirektiv. Det direktivet vil Høyre/Frp-regjeringen nå likevel innføre.

Last ned: Flyer 2014 Grunnloven.pdf (308,43 kB)

Bilde

Tilbake til oversikten

Fil

40 000 arbeidsplasser får merke at sektorer som samferdsel og energi ikke lenger kan nyte godt av lavere arbeidsgiveravgift. Avgiftsøkningen rammer særlig de nordligste fylkene, der næringslivet har store ekstrakostnader til transport og varme.

Last ned: FB_flyer april_2014.pdf (194,88 kB)

Fil

40 000 arbeidsplasser blir negativt berørt av ESAs nye retningslinjer for regionalstøtte.

Last ned: faktaark 04_2014.pdf (307,00 kB)

Fil

Nei til EUs strategidebatt 2014

Notatet er et bidrag til strategidebatten i Nei til EU og i nei-alliansen. Det er utarbeidet av undertegnede på oppdrag fra det styrenedsatte strategiutvalget, og skal nå ut til debatt og innspill, før det inngår i utvalgets sluttrapport som er planlagt i august.

Heming Olaussen
Leder i Nei til EU

Last ned: Arbnot 2 2014 EOS strategi.pdf (160,98 kB)

Fil

Nei til EUs strategidebatt 2014: Folkeavstemning om EØS-avtalen

Nei til EU vedtok på landsmøtet i november 2013 at organisasjonen vil arbeide for en folkeavstemning om EØS. I den vedtatte arbeidsplanen heter det blant annet: «Nei til EU mener EØS-avtalen er så omfattende og begrenser vår selvråderett så mye at den bør bli gjenstand for en folkeavstemning.» Det heter også at organisasjonen skal søke tilslutning for kravet, herunder «skape grunnlag for en bredt basert underskriftskampanje i løpet av arbeidsperioden» og at det skal startes en debatt innen nei-alliansen om og eventuelt når det vil være riktig å starte en kampanje for folkeavstemning om EØS.

Nei til EUs styre har nedsatt et strategiutvalg som skal utrede og besvare hvordan organisasjonen best når målene om å holde Norge utenfor EU og erstatte dagens EØS-avtale med en tosidig handelsavtale. Dette notatet inngår som debattgrunnlag i strategiutvalgets arbeid, og er ment som innspill til debatt i hele organisasjonen, samt i nei-alliansen for øvrig.

Morten Harper
Utredningsleder i Nei til EU

Last ned: Arbnot 1 2014 Folkeavstemning.pdf (276,31 kB)

Fil

3-2014: Anskaffelsesdirektivene

Nye EU-regler for offentlige anskaffelser skaper problemer for ideelle organisasjoner som driver helse- og omsorgstjenester.

Last ned: faktaark 03_2014.pdf (248,96 kB)

Fil

EØS OG GRUNNLOVEN Den skrittvise avgivelsen av suverenitet til EU via EØS-avtalen truer demokrati og nasjonalt selvstyre. I strid med grunnlovens § 93 har Stortinget i flere saker avgitt suverenitet til EU-/EØS-organer med alminnelig flertallsvedtak. Dermed kan disse organene bøtelegge og kontrollere borgere og bedrifter i Norge. Har EØS-avtalen blitt så omfattende og griper inn i det norske samfunnet på så mange områder at den overskrider grunnlovens grenser?

§ 93 OG EU-MEDLEMSKAP Stortinget skal igjen behandle et forslag om å endre grunnlovens § 93 slik at man lettere kan avgi suverenitet og melde Norge inn i EU. Samtidig ser vi at EUs overnasjonalitet i en rekke saker kommer i konflikt med medlemslandenes grunnlover. Hva er de konstitusjonelle spillereglene i EU-saken, og kan Norge bli EU-medlem uten grunnlovsendring? 

1814 + 1994 200-årsjubileet for grunnloven av 1814 og 20-årsjubileet for folkeflertallets nei til EU-medlemskap i 1994 står på de samme to bærebjelkene: ja til folkestyre og ja til nasjonal suverenitet. Denne utgaven av skriftserien inngår i Nei til EUs markering av dobbeltjubileet. 

Heftet er 66 sider i hendig format. Utsalgsprisen er 50 kr. Ved bestilling av 10 eller flere gis det 50 % rabatt (porto tilkommer).

Bestilling

Last ned: Vett 2_2014 skjerm.pdf (774,70 kB)

Fil

Standpunkt 2-2014

I dette nummeret av Nei til EUs medlemsavis, Standpunkt, kan du bl.a. lese om:

 • Nei til EUs jubileumskampanje: 1814+1994=SANT
 • Jubileumsstafetten, festen, seminaret
 • EU-krisa og arbeidslivet
 • Politiske endringer i EU framfor parlamentsvalget
 • Differensiert arbeidsgiveravgift må endres
 • Postdirektivet må stoppes igjen
 • EØS-kampen: Strategiutvalget er i gang
 • EU i akademia
 • Irland fortsatt i krise
 • 8. mars
 • Ny ledelse i Ungdom mot EU

Last ned: Standpunkt 2 2014 skjerm.pdf (4,17 MB)

Fil

2-2014: Tollvern og handlefrihet

Den såkalte ostetollen er ikke i strid med EØS-avtalen. Tollendringen er en rettighet Norge har ifølge handelsorganisasjonen WTOs regler.

Last ned: faktaark 02_2014.pdf (480,84 kB)

Fil

EU krever at Norge og de andre EFTA-landene bidrar enda mer til utjevning i unionslandene, men har selv kuttet i budsjettene. 

Last ned: faktaark 08_2013 EOS-midlene.pdf (204,31 kB)

Fil

Legger Solberg seg flat for Brussel?

Nei til EU utfordrer Solberg-regjeringen: Bruk handlingsrommet i EØS-avtalen! 

Nei til EU mener EU har fått for mye makt i Norge. Vi vil erstatte dagens EØS-avtale med en moderne handelsavtale, der vi ikke importerer nye EU-regler på løpende bånd. Er du enig i at Norge ikke skal legges seg flat for Brussel? Bli medlem!

Tosidig løpeseddel egnet for elektronisk distribusjon.

Last ned: FB flyer handlingsrom.pdf (1,11 MB)

Fil

Vi kjenner nå fasit fra stortingvalget. Den versjonen som presenteres her kan dermed basere seg på den faktiske sammensetting av det nye Stortinget 2013-2017. I tillegg har vi justert rapporten etter regjeringsdannelsen, i det en rekke valgte stortingsrepresentanter har gått inn i regjeringsapparatet, og vararepresentanter har tatt deres plass i Stortinget. Denne versjonen er dermed oppdatert mht. det faktisk møtende Stortinget. 

Hele kandidatundersøkelsen er også tilgjengelig på http://apps.neitileu.no/valg2013/  . Der kan svarene også sorteres på ulike måter.

Last ned: Arbnotat 10 2013 Stortingsrepresentantene.pdf (992,79 kB)

Fil

Regjeringserklæringa som Høyre og Frp presenterte 7. oktober er på 75 sider. Du kan lese den her: http://2.vgc.no/pdf/politisk_plattform.pdf   

Forholdet til EU er primært behandla under kap. 16 Utenriks og bistand, men dukker opp også i flere andre av de 17 kapitlene. Her tas det kronologisk – kapittel for kapittel - men med kap. 16 først. Vi tar forbehold om at en nøyere gransking av dokumentet vil finne flere momenter enn det som beskrives i dette notatet. Regjeringserklæringa er ganske nylig presentert.

Last ned: Arbnot0913regjeringsplattformen.pdf (187,19 kB)

Artikkel (enkel)

Nytt Premiss er ute!

Årets utgave av Studenter mot EUs eget tidsskrift, Premiss, er ute. Tema er framtid, og utgaven byr på artikler om både utdanning, faglige rettigheter og andre aktuelle spørsmål.

Fil

Vi kjenner nå fasit fra Stortingvalget. Den versjonen som presenteres her kan dermed basere seg på den faktiske sammensetting av det nye Stortinget 2013-2017. Vi vil imidlertid seinere i høst presentere enda en versjon, etter at ny regjering har kommet på plass. Det vil da rykke inn en rekke vararepresentanter, noe som ventelig vil kunne føre til enkelte justeringer i det bildet som presenteres i denne versjonen. I den første rapporten som ble presentert i august, brukte vi tallene fra meningsmålingene for juni.  

Det valgte Stortinget viser noen illevarslende tendenser for EU-motstanden og EØS-kritikerne i Norge. Først og fremst på grunn av Høyres sterke framgang, men også fordi de klare nei-partiene SV, SP og KrF har en merkbar tilbakegang eller stillstand. På den annen side har FrPs gruppe et betydelig innslag av EU-motstandere. Dette kan bety at vi får et enda mer EU-vennlig Storting enn vi har hatt i inneværende periode 2009-2013, med enda mer ukritisk EU-tilpasning og enda mindre vilje til å bruke den avtalefestede vetoretten i EØS-avtalen. Det er stor sannsynlighet for at Stortinget innfører EUs jernbaneprivatisering i Norge. Ut fra de ulike partienes program vil et slikt Storting sannsynligvis reversere Norges veto mot EUs tredje postdirektiv, implementere datalagringsdirektivet og godta fortsatt norsk deltakelse i EUs kampstyrker og i Schengenavtalen.  

Den gode nyheten er at det sannsynligvis vil være et robust og tilstrekkelig mindretall til å blokkere det foreliggende forslaget om å endre Grunnlovens § 93. 

Hele kandidatundersøkelsen er også tilgjengelig på http://apps.neitileu.no/valg2013/  . Der kan svarene også sorteres på ulike måter.

Last ned: Arbnotat 7 2013 Stortingsrepresentantene.pdf (384,28 kB)

Faktaark 6/2013: EØS og Grunnloven
Fil

Er det innenfor Grunnlovens grenser når Stortinget vedtar med alminnelig flertall å overføre beslutningsmyndighet til overvåkingsorganet ESA eller egne EU-byrå?

Last ned: faktaark 06 2013.pdf (196,84 kB)

Arbeidsnotat 5/2013: Kandidatundersøkelsen
Fil

Foran høstens stortingsvalg har Nei til EU bedt partienes øverste listekandidater svare på seks sentrale spørsmål angående Norges forhold til EU.  

Foruten stortingspartiene Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti, Høyre, Senterpartiet, SV og Venstre, omfatter undersøkelsen også toppkandidatene i Rødt, Kystpartiet, Miljøpartiet De Grønne og NKP. Totalt 404 kandidater, fra alle fylker.  I den fullstendige undersøkelsen (del 1.2 og 3 i dette notatet) har vi fått svar fra i alt 385 kandidater, en responsandel på hele 95 prosent. Dette oppfatter vi som svært gledelig, og bidrar til å gjøre undersøkelsen relevant både før og etter stortingsvalget. Flere av kandidatene har ønsket å gi fyldige svar utover ja/nei på de spørsmål vi har stilt. De fullstendige svarene fremgår av del 3.

De seks spørsmålene som er stilt i undersøkelsen:  

 1. Mener du at Norge skal bli medlem av EU? 
 2. Det ligger et forslag til behandling i Stortinget om å endre Grunnlovens § 93. Dette skal gjøre det enklere å melde Norge inn i EU. Forslaget innebærer at Stortinget med 2/3-flertall, etter en rådgivende folkeavstemming, kan melde Norge inn i EU. I dag er kravet 3/4-flertall. Støtter du en slik endring av Grunnloven? 
 3. Vil du foretrekke EØS-avtalen dersom alternativet er EU-medlemskap? 
 4. Vil du foretrekke EØS-avtalen dersom alternativet er en bilateral handelsavtale? 
 5. Mener du at reservasjonsretten i EØS bør brukes mot en jernbanepakke IV som vil pålegge Norge å konkurranseutsette persontrafikken? 
 6. Bør Norge bruke reservasjonsretten i EØS mer aktivt? 

Hele kandidatundersøkelsen er også tilgjengelig på http://apps.neitileu.no/valg2013/ . Der kan svarene også sorteres på ulike måter.

Last ned: Arbnotat 5 2013 Kandidatundersokelsen.pdf (3,12 MB)

Fil

Din stemme avgjør. I 2012 importerte Norge nesten 500 lover og regler fra EU. De neste fire årene kommer 1500-2000 til. Synes du det er greit? 

Last ned: Partifolder 2013 skjerm.pdf (761,06 kB)

Fil

Valgplakat 2013

Nei til EU oppsummerer partiprogrammenes formuleringer om EU- og EØS-saker, sik at du kan finne ut av hvilket parti som representerer best ditt syn på norsk EU-politikk.

* Nei til EU er en av landets største politiske organisasjoner og jobber for å holde Norge utenfor EU.

* Vi vil erstatte EØS-avtalen med en handelsavtale, som ikke nesten automatisk innfører EU-regler vi ikke ønsker. Så lenge vi har EØS-avtalen, arbeider vi for å reforhandle dagens avtale slik at vi tar vekk de verste sidene ved den, som overstyringen av norsk arbeidsliv.

* Norge må legge ned veto mot EØS-direktiv som bryter med viktige nasjonale interesser. Vi arbeidet for at det ble veto mot postdirektivet og er mot norsk gjennomføring av datalagringsdirektivet og EUs foreslåtte Jernbanepakke IV.

*Nei til EU arbeider for en offentlig utredning av Schengenavtalen og alternativer til dagens avtale.

* Vi vil ikke at norske soldater skal sendes i krig under EU-flagg, og ønsker å trekke Norge fra deltagelsen i EUs kampstyrker. Dersom du i likhet med oss mener at Norge klarer seg godt utenfor EU, og at det er viktig for folkestyre, miljø og solidaritet at vi beholder handlefriheten utenfor unionen, oppfordrer vi deg til å ta ett steg videre. Som Nei til EU-medlem viser du at du vil være med på å styre framtida.

Last ned: valgplakat 2013 skjerm.pdf (287,72 kB)

Fil

Med Jernbanepakke IV vil EU ta full styring over hvordan jernbanen skal drives i Norge. Hvis EU får viljen sin vil det enten bli mindre penger å kjøre tog for, eller vi skattebetalere må ut med mer penger for det samme tilbudet. Da skal nemlig private firma kunne bruke staten som melkeku for egen fortjeneste.

LO har vedtatt at Norge må bruke vetoretten mot at jernbanen skal dirigeres fra Brussel. Nei til EU er enig med LO. I stortingsvalget kan du være med og bestemme om norsk jernbanepolitikk skal styres på Stortinget eller fra Brussel.

Last ned: JERNBANEPAKKE 04 skjerm.pdf (141,11 kB)

Fil

«EØS begrenser ikke mulighetene til å sikre norske arbeidstakeres faglige og sosiale rettigheter», sier Arbeiderpartiets ledelse og avviser kategorisk alle forslag om å endre avtalen.

Men de tar feil. Og de vet det.

I denne brosjyren viser De Facto hvorfor EØS-avtalen fremmer sosial dumping og svekker fagbevegelsens makt.
 
 Bestill pamfletten nå! 30,- stk, ved bestilling av flere kan det avtales rabatt.
 
Bestill , eller ring oss på 22 17 90 20.

Fra baksiden av pamfletten:

50 kroner timen. Ulovlig overtid. Klatring uten sikring. «Boliger» med ett toalett og en dusj på deling for 12 mann. Slik er vilkårene når bygningsarbeidere fra Spania, Bulgaria, Senegal, Peru og Equador bygger Coops nye gigantlager like ved Gardermoen hovedflyplass utenfor Oslo.

Dette er bare ett av en rekke eksempler på presset mot arbeidsfolks vilkår i Norge. For EU og EØS-avtalen åpner hele Europa for bemanningsselskaper, tjenesteleverandører og arbeidsvandringer.

Resultatet er entydig: I områder med gode eller brukbare lønns- og arbeidsforhold settes tariffavtaler og rettigheter under et voldsomt press. Samtidig begrenser EØS-avtalen Norges adgang å innføre regler som gir myndighetene og fagbevegelsen mulighet til å forsvare arbeidstakernes faglige og sosiale rettigheter.

En strøm av direktivforslag fra EU-systemet forverrer situasjonen og truer den «norske modellen». Når brister demningen?

Last ned: Demningen brister__Skjerm06.pdf (470,28 kB)

Fil

JERNBANEN EUs forslag til Jernbanepakke IV pålegger full konkurranse på jernbanen, inkludert nasjonal passasjertrafikk. Erfaringer fra Sverige viser at det kan føre til mer kaos på tog-strekningene og et dyrere og dårligere tilbud. Norge kan si nei til å ta regelverket inn i EØS-avtalen.

KABOTASJE Sosial dumping er et stort problem i transport-bransjen. Kabotasje er transport mellom steder i et annet land enn transportøren hører hjemme.  Det er i utgangspunktet ikke tillatt i Norge, men transportører fra EU/EØS-land kan drive en begrenset kabotasjekjøring. Andelen utenlandske vogntog på norske veier øker. Lovlig og ulovlig kabotasje utkonkurrerer norske firma med lave sjåførlønninger. Mange utenlandske vogntogn er ikke utrustet for norsk føre og forhold. EU ønsker å fjerne begrensningene for kabotasjekjøring.

HVERDAGEN Vi kjenner godt EU-kontrollen for personbiler. Brussel tar også styring på mange andre områder. I fjor høst foreslo EU årlig kontroll av moped, motorsykkel og traktor, men den tungvinte ordningen ble trukket etter motstand blant annet fra Norge. Gjennom EØS-avtalen pålegges vi den nitide kontrollen på flyplasser og EU har nå foreslått å frata flypassasjerene rettigheter når fly kanselleres. Det er også EU som pålegger anbud slik at nye firma overtar lokale bussruter.

Les heftet direkte på nett (Issuu)

Heftet er 66 sider i hendig format. Utsalgsprisen er 50 kr. Ved bestilling av 10 eller flere gis det 50 % rabatt (porto tilkommer).

Bestilling

Last ned: Vett 2_2013 Skjerm.pdf (618,85 kB)

Standpunkt 3-2013
© NTEU
Fil

Standpunkt 3-2013

I dette nummeret av Nei til EUs medlemsavis, Standpunkt, kan du bl.a. lese om:

 • Hva LO-kongressen egentlig vedtok
 • Stortingsvalget 2013. Standpunkt har gått gjennom partiprogrammene. 
 • Ny rapport fra Menon viser at EØS-avtalen ikke er nødvendig for å få solgt varene våre. 
 • Alter Summit i Aten
 • Regjeringen lover kamp mot håndhevingsdirektivet 
 • De borgerlige partiene vil si ja til EUs jernbanepakke 4. 

Last ned: Standpunkt 3 2013_skjerm.pdf (3,52 MB)

Fil

Nei til EU har gjennomgått partiprogrammene for kommende stortingsperiode 2013-17 for alle de syv stortingspartiene samt Rødt, Kystpartiet og Miljøpartiet De Grønne. Dette notatet oppsummerer og gjengir alle partienes standpunkt som gjelder EU, EØS, Schengen og andre saker relatert til Norges forhold til Den europeiske unionen.

Notatet tar ikke stilling til de ulike partienes betoning og standpunkt, og det meste av teksten er sitater fra partiprogrammene. Hensikten er å samle partistandpunktene slik at velgere som er opptatt av Norges forhold til EU enklere kan vurdere partiene opp mot hverandre.  

Programmene er i sin helhet tilgjengelig på partienes nettsider. 

Last ned: Arbnotat 4 2013 Partiprogrammene.pdf (285,03 kB)

Fil

Notatet er utarbeidet av advokatfirmaet Endresen, Brygfjeld og Torall for Nei til EU og omhandler konvensjonens beskyttelse mot sosial dumping i offentlige anbud på entrepriser eller kjøp av tjenester og forholdet til EØS-retten, spesielt i forhold til utstasjoneringsdirektivet.

Last ned: SKMBT_C65213050213460.pdf (548,03 kB)

Fil

Menon Business Economics har gitt ut en ny rapport, med tittel Norge og EØS: Handelsmønstere og rammer for samhandel i EØS-avtalen.
I rapporten slår de fast at Norge ikke trenger EØS-avtalen for å få solgt varer til EUs medlemsland, og viser at det er mulig å dekke norske eksportbedrifters behov gjennom andre avtaleformer enn EØS-avtalen. Rapporten slår også fast at en avtale som den EU forhandlet fram med Sør-Korea i 2010, kan være et alternativ til dagens EØS-avtale.

Rapporten kan bestilles i papirformat fra Nei til EU. Pris 50,- per stk. Send epost til bestilling@neitileu.no eller ring oss på 22 17 90 20.
Du kan også laste ned rapporten i sin helhet her.

Last ned: Menon_rapport2013.pdf (1,15 MB)

4 grunner
ikon for Artikkel (vanlig)

4 grunner

Fire viktige grunner til å si nei til EU

Fil

Vett 1-2013 -Tull om toll

MYTE: Enkelte hevder at uten EØS-avtalen får vi ikke solgt varene våre til EU. Faktum er at handelen har gått fritt mellom Norge og EU lenge før EØS-avtalen. Dersom EØS-avtalen sies opp, skal den tidligere frihandelsavtalen med EU igjen tre i kraft. Den gir tollfrihet for alle industrivarer.

KJØPESTERK: EU har like stor interesse av et ryddig handelsforhold med Norge, som omvendt. Norge har varer EU mangler, som olje, gass, fisk og mineraler. Vi er kjøpesterke, og er EUs femte største handelspartner. EU-land selger biler, musikkanlegg og kjøleskap til Norge i konkurranse med Asia og USA. Hvorfor skulle EU da ville svekke handelen med Norge?

HANDLEFRIHET: Meningsmålinger viser et flertall for å erstatte EØS-avtalen med en vanlig tosidig handelsavtale.

Heftet er 64 sider i hendig format. Utsalgsprisen er 50 kr. Ved bestilling av 10 eller flere gis det 50 % rabatt (porto tilkommer).

Bestilling

Les på nettet (Issuu)

Last ned: Vett 1_2013 skjerm.pdf (548,78 kB)

Standpunkt 2-2013
© NTEU
Fil

I dette nummeret av Nei til EUs medlemsavis, Standpunkt, kan du bl.a. lese om:

 • EUs jernbanepakke 4
 • Faglig konferanse og landskonferanse 12. og 13. april
 • Ti grunner til at EU vil handle med oss uten EØS-avtalen
 • Nei til EUs planer i Stortingsvalgkampen
 • Stemmerettsjubileet - 100 år med stemmerett for kvinner
 • Britisk EU-motstand - mer enn bare de konservative
 • Island

Standpunkt kommer nå også som e-avis. Les mer i om det i siste nummer av Standpunkt!

Last ned: Standpunkt 2 2013_skjerm.pdf (2,60 MB)

Stetoskop
© European Commission
Fil

Rett til behandling i andre land utfordrer styringen med et nasjonalt helsevesen.

Last ned: Faktaark Helsedirektvet 04 2013.pdf (125,53 kB)

Hund
© Moyan_Brenn
Fil

Da EØS-avtalen ble utvidet med den såkalte veterinæravtalen i 1998, måtte Norge avskaffe grensekontrollen ved import av blant annet levende dyr fra EU/EØS-området. EUs kjæledyrforordning (998/2003) begrenser også kontrollen av ikke-kommersiell innførsel av dyr. Mattilsynet og Veterinærinstituttet advarer mot at den økende innførselen av kjæledyr er en trussel både for norsk dyrehelse og smitte til mennesker.

Last ned: faktaark 03 2013.pdf (202,18 kB)

Jernbanespor
Fil

2-2013: Privatisering på skinner

EU-kommisjonen la i januar frem den såkalte Jernbanepakke 4, som pålegger konkurranse i persontrafikken og krever tydeligere skille mellom togselskapene og selskapene som forvalter infrastrukturen.

Last ned: faktaark 02 2013.pdf (291,75 kB)

Helsearbeid
Fil

EU har i flere omganger arbeidet med et helsedirektiv. Det direktivet som ble vedtatt i 2011, og som Norge nå skal ta stilling til i EØS, er kalt direktivet om pasientrettigheter ved grenseoverskridende helsetjenester (2011/24/EU). Kortformen er pasientrettighetsdirektivet, men det har også fått kallenavnet helsedirektivet. Dette er Nei til EUs høringsnotat om innføring av direktivet i Norge.

Last ned: Arbnot 2 2013 Helsedirektivet.pdf (151,27 kB)

Veksle penger
© Images_of_money
Fil

Power Point-foredrag om Norges tilknytning til EU og mulighet for markedsadgang uten EØS-avtalen.

Last ned: EØS og markedsadgang.ppt (2,05 MB)

Forsiden EØS-løpeseddel
© NtEU
Fil

Løpeseddel produsert for utdeling på møter og stands. Fokus på EØS-avtalen og handelsavtale. Løpeseddelen kan også bestilles i papirversjon ved å sende e-post til bestilling@neitileu.no .

Last ned: Folder_EOS_2013 skjerm.pdf (468,58 kB)

EU-flagget
© nn
Fil

Det EU-dokumentet som gjennomgås i dette notatet må først og fremst sees som EUs innspill i forhold til den norske gjennomgangen av EØS-avtalen. EU (Kommisjonen og utenrikstjenesten) ønsker i klartekst et effektivisert samarbeid, der Norge mye mer automatisk og lojalt implementerer EU-lovgivning så raskt som mulig. I dette ligger det også noen nye, og mer truende, toner, der blant annet reservasjonsretten i EØS utfordres. Det er uhørt! EU har også sine ideer om en videre utvidelse av EØS, som norske myndigheter neppe er særlig interessert i, men som vi kan bli presset på.

Last ned: Arbnot 1 2013 EU om EØS.pdf (152,74 kB)

Jernbanespor
Fil

Løpeseddel produsert i forbindelse med Norsk Jernbaneforbunds landsmøte november 2012.

Last ned: flyer _jernbane a4oppsett.pdf (864,90 kB)

Avtale
© o5com
Fil

Nei til EU er fornøyd med at det er laget en offentlig utredning av innholdet og virkningene av Norges avtaler med EU, og at dette nå er fulgt opp med en melding til Stortinget om regjeringens videre oppfølging. Både NOU 2012:2 og Meld. St. 5 (2012-2013) har imidlertid et utilstrekkelig perspektiv ved at man ikke vurderer andre alternativer til dagens EØS-avtale.

Last ned: ArbNotat 6 2012 MeldSt 5.pdf (179,83 kB)

Handelsamarbeid
© nn
Fil

Handelen har gått fritt mellom Norge og EU lenge før EØS-avtalen. Det er mange grunner til at det vil den fortsette å gjøre – med eller uten EØS. Les noen av grunnene i dette faktaarket.

Last ned: Faktaark 10 2012.pdf (397,90 kB)

Forsiden på Alternativrapporten på engelsk
© NtEU
Fil

Based on an initiative of The Norwegian Union of Municipal and General Employees, Electricians and IT Workers Union and No to the EU, the project Alternatives to the Current EEA Agreement was established in February 2011, after a preliminary project in Autumn 2010, with a number of organizations and associations as participants.

Among the organizations, associations and Labour Union branches affiliated with the project, there are different assessments of the EEA Agreement's importance and consequences for Norway. Across the different attitudes towards the EEA, we have joined forces in a joint project recognizing that the study of alternatives to the current EEA agreement is an important part of the EEA debate in Norway, and whose main purpose such alternatives to the public debate.

Last ned: Alternativrapporten Engelsk 02.pdf (2,60 MB)

Oljeplattform
© tsuda
Fil

I debatten om alternativer til EØS-avtalen blir det hevdet at Norge trenger avtalen for å selge varene til EU. Denne påstanden er mistenkelig lik skremslene som ble brukt av jasiden foran folkeavstemningene om EU-medlemskap i 1972 og 1994. Skremsler som har visst seg å ikke holde vann.

Last ned: Faktaark 9 2012.pdf (281,70 kB)

Forsiden Vett 3-2012
© NtEU
Fil

Lokaldemokratiet er en hjørnestein for hvordan vi organiserer landet vårt. De siste tiårene har EU tatt stadig sterkere grep om norske lokalsamfunn. EØS-avtalen har flyttet makt fra kommunestyresalen til Brussel. Arbeidslivspolitikk, offentlige anbud og innkjøp, privatiseringspress, distriktspolitiske virkemidler og mye, mye mer: EU ser ut til å ha en umettelig appetitt på norske bygder og byer, kommuner og fylker. Hva er det som skjer? Hvor går utviklingen? Hvilke områder blir hardest rammet? Og må det være sånn?

Vett-hefte nr 3 2012 tar opp viktige problemstillinger om kommunene og EØS, og peker på råd mot uråd.

Bestilling

Last ned: Vett 3_2012 skjerm.pdf (483,80 kB)

Frihetsrommet
© Pål Hansen alias UKRUT.no
Fil

Hva er "handlingsrommet"? I EØS-debatten er det mange som tar til orde for å utnytte handlingsrommet fremfor å si opp dagens EØS-avtale. Dette dokumentet er et utdrag fra Alternativrapporten og beskriver handlingsrommet ganske inngående.

Last ned: Handlingsrommet.pdf (416,69 kB)

Forsiden EØS-løpeseddel
© NtEU
Fil

Hva betyr EØS for deg?

Løpeseddel: 5 personer forteller hva EØS-avtalen betyr for dem.

Det finnes alternativer til EØS-avtalen som sikrer ryddige forhold for handelen uten at demokrati,miljø, velferd og faglige rettigheter svekkes. Ett alternativ er å ta de mest problematiske delene ut av dagens avtale. En annen mulighet er en ny og mer avgrenset handels- og samarbeidsavtale. Nei til EU kjemper for disse alternativene.

Last ned: EØS folder_nett.pdf (629,07 kB)

Forsiden Standpunkt 3-2012
© NtEU
Fil

Standpunkt 3-2012

I dette sommernummeret av Nei til EUs medlemsavis Standpunkt kan du blant annet lese om

 • EØS-debatten som kommer
 • Eurokrisen
 • norsk matimport

Last ned: Standpunkt 3_2012 skjermversjon.pdf (3,51 MB)

Dommerklubbe
© bloomsberries
Fil

I saken om allmenngjøring av deler av den norske Verkstedoverenskomsten i verftsindustrien var rådene fra EFTA-domstolen klare: alt kan ikke allmenngjøres. Men Borgartings vurdering ga full uttelling for fagbevegelsen.

Last ned: Faktaark 7 2012.pdf (1.020,22 kB)

Forsiden kortversjonen av Alternativrapporten
Fil

Alternativutvalgets rapport ble et svært omfattende dokument. Her er kortversjonen med konklusjonene fra utredningen.

Last ned: Alternativrapporten kortversjon.pdf (487,37 kB)

Forsiden Vett 2-2012
© NtEU
Fil

2/2012 - Landbruk

Hva gjør EØS med landbruket?

Norge har vår egen landbrukspolitikk utenfor EU, men EØS-avtalen slår innover landbruket. Mat- og veterinærområdet er styrt av EØS-avtalen, handelen med landbruksvarer er liberalisert, bo- og driveplikten saumfares og stadig nye genmodifiserte produkter (GMO) må vurderes. VETT nr. 2-2012 beskriver hvordan EØS-avtalen endrer bondens hverdag og det norske matfatet. Heftet undersøker også hvordan forholdet til EU på landbruksområdet ville vært uten EØS.

Grundige artikler skrevet av eksperter gir god og oppdatert bakgrunn for alle som er opptatt av landbruk, GMO, matkvalitet og Norges forhold til EU.

Heftet er på 64 sider i hendig format. Utsalgsprisen er 40 kr. Ved bestilling av 10 eller flere gis det 50 % rabatt (porto tilkommer).

Bestilling

Last ned: Vett 2 2012.pdf (1,37 MB)

Alternativer til EØS - logo
Fil

8 alternativer til EØS

En kort presentasjon av Alternativprosjektet og 8 alternativer til EØS-avtalen.

Last ned: eøs-folder 2012.pdf (2,48 MB)

Forsiden NOU 2012:2 - Utenfor og innenfor
Fil

Europautredningen la i januar frem NOU 2012:2 Utenfor og innenfor – Norges avtaler med EU. I utredningens mandat heter det blant annet: «Utvalgets arbeid skal være forskningsbasert og ledes av forskere med høy faglig troverdighet. Det skal gis rom for brede og kritiske faglige vurderinger.»Dokumentet er sendt på høring i regi av Utenriksdepartementet, med frist 6. mai. Regjeringen skal legge frem en melding for Stortinget om Norges forhold til EU.Dette notatet er Nei til EUs høringssvar, vedtatt av styret 16. mars.

Last ned: ArbNotat 2 2012 Høringsuttalelse til Europautredningen.pdf (387,04 kB)

Forsiden Arbeidsnotat 2-2012
© NtEU
Fil

Europautredningen la i januar frem NOU 2012:2 Utenfor og innenfor – Norges avtaler med EU. I utredningens mandat heter det blant annet: «Utvalgets arbeid skal være forskningsbasert og ledes av forskere med høy faglig troverdighet. Det skal gis rom for brede og kritiske faglige vurderinger.»Dokumentet er sendt på høring i regi av Utenriksdepartementet, med frist 6. mai. Regjeringen skal legge frem en melding for Stortinget om Norges forhold til EU.Dette notatet er Nei til EUs høringssvar, vedtatt av styret 16. mars.

Last ned: ArbNotat 2 2012 Høringsuttalelse til Europautredningen.pdf (387,04 kB)

Forsiden - Alternativer til EØS
© NtEU
Fil

Alternativer til EØS

EØS-avtalen truer det norske folkestyret og har blitt noe annet enn forutsatt. Nei til EU har sammen med en rekke organisasjoner tatt initiativ til prosjektet “Alternativer til EØS-avtalen”. Her presenteres resultatet av utredningen

Last ned: ALTERNATIVRAPPORTEN liten.pdf (3,19 MB)

Forsiden Vett 1-2012
© NtEU
Fil

Umulige EØS

Dette Vett-heftet presenterer baksiden av medaljen. På en rekke samfunnsområder presenteres et EU som omdanner Norge i sitt bilde. 80 prosent sier nei til EU, men aldri har EU hatt så mye innflytelse i Norge. Dette muliggjøres av et Storting i utakt med eget folk, og en utbredt angst i politiske miljøer for å utfordre EU. Dette heftet tegner bildet av et Norge og et EU på kollisjonskurs, og der Norge konstant viker unna.

Bestilling

Last ned: Vett 1 2012 Skjerm.pdf (607,79 kB)

Pilot
© Jennie Faber
Fil

Høyesterett har nylig slått fast at en norsk tariffavtale må endres som følge av en EU-dom, stikk i strid med hva norske myndigheter la til grunn da de implementerte et EU-direktiv i 2004.

Last ned: Faktaark 3 2012.pdf (214,94 kB)

Dommerhammer
© ssalonso
Fil

Uttalelse fra EFTA-domstolen sår tvil om fremtiden for den norske allmenngjøringsordningen.

Last ned: Faktaark 2 2012.pdf (495,03 kB)

EØS som en tvangstrøye
© Pål Hansen alias UKRUT.no
Fil

Europautredningen la 17. januar frem sin utredning Utenfor og innenfor – Norges avtaler med EU, NOU 2012:2. Det er et omfangsrikt dokument på over 900 sider. Nei til EU har derfor samlet de viktigste delene av utredningen i dette notatet, for å gjøre hovedpoengene og de sentrale uenighetene blant utvalgets medlemmer enklest mulig tilgjengelig. Utdragene er gjengitt uten kommentarer fra vår side.

Hele utredningen kan lastes ned her.

Last ned: Arb not 1 2012 Europautredningen.pdf (556,47 kB)

Forsiden Standpunkt 1-2012
© NtEU
Fil

Standpunkt 1-2012

Første nummer av Nei til EUs medlemsavis, Standpunkt, i 2012.

Last ned: Standpunkt nr 1 2012.pdf (1,72 MB)

Euro
© Wikimedia
Fil

1-2012: Begrenset bankgaranti

EUs innskuddsgarantidirektiv (94/19/EF, endret av direktiv 2009/14/EF) fastsetter at bankkunder skal være garantert å få tilbake inntil 100 000 euro (ca 800 000  kroner) om en bank går konkurs eller lignende. Den norske garantien er 2 millioner kroner. Direktivet er et maksimumsdirektiv, som betyr at landene ikke kan ha andre regler. EU har til behandling en endring av direktivet, men mye tyder på at Norge ikke kan opprettholde den gunstigere innskuddsgarantien om direktivet tas inn i EØS-avtalen.

Last ned: Faktaark 1 2012.pdf (834,17 kB)

Forsiden Arbeidsnotat 7-2011
© NtEU
Fil

Siden Norge tilsluttet seg Schengen-avtalen i 2001, har mye endret seg. Vår egen yttergrense ble flyttet fra Finnmark til Gibraltar, og Norge har de siste ti årene aktivt deltatt i EUs felles yttergrensekontroll.

I denne rapporten ønsker vi å sette fokus på avtalens demokratiske underskudd, og ikke minst konsekvensene Schengen- og Dublinsystemet har for mennesker på flukt.

Last ned: Grenseløs kontroll KOMPLETT.pdf (993,85 kB)

Forsiden Standpunkt 6-2011
© NtEU
Fil

Standpunkt 6-2011

6. nummer av Nei til EUs medlemsavis Standpunkt i 2011. I denne utgaven kan du bl.a. lese om:

 • Knut Arild Hareide kan tenke seg å bruke vetoretten
 • Fellesforbundet krav om veto mot vikarbyrådirektivet
 • Euro-krisa

Bla i Standpunkt på nett.

Last ned: Standpunkt 6_2011 skjerm.pdf (3,46 MB)

Arbeidssøkere i kø
© hktang
Fil

Innledning holdt av Alessandra Mecozzi fra den italienske fagbevegelsen under Nei til EUs faglige konferanse 30. september og 1. oktober 2011.

Last ned: Presentazione.ppt (253,00 kB)

Fanemarkering
Fil

Innledning holdt av Roar Eilertsen, De Facto, på Nei til EUs faglige konferanse 30.september og 1. oktober 2011.

Last ned: Mer effektiv kamp.pptx (122,97 kB)

Byggebransjen
© billjacobus1
Fil

Kommentar til temadel fra den italienske fagbevegelsen. Holdt av Roy Pedersen, leder i LO i Oslo på Nei til EUs faglige konferanse 30. september og 1. oktober 2011.

Last ned: EU-krise og fagbevegelsen 3009 2011.pptx (187,48 kB)

Elektriker
© Rutger Middendorp
Fil

Innledning holdt på Nei til EUs faglige konferanse 30. september og 1. oktober 2011. Per Bergerud representerte NHO Service

Last ned: foredrag fra NHO Bergerud.ppt (5,07 MB)

Forsiden Arbeidsnotat 6-2011: Europautredningen
© NtEU
Fil

12 feil og mangler i Europautredningens eksterne delutredninger:
Europautredningen, det regjeringsoppnevnte Utvalget for utredning av Norges avtaler med EU, har per medio september innhentet og utgitt 17 eksterne delutredninger. Utredningene er ment å være en del av grunnlagsmaterialet for utvalgets hovedrapport. En del av utredningene er grundige og saklige fremstillinger av sitt område. En rekke rapporter har imidlertid en atskillig mindre forskningsbasert tilnærming. Dette
notatet tar for seg 12 eksempler på feil og mangler i delutredningene.

Last ned: Arbnot 6 2011 Europautredningen.pdf (169,09 kB)

Forsiden Arbeidsnotat 5-2011 - Asyl og innvandring
© NtEU
Fil

I dette arbeidsnotatet kommenterer Svein Eldøy Jan-Paul Brekkes "Migrasjon og integrasjon: Norges tilknytning til EU" (rapport nr. 10, Europautredningen 2011).

Last ned: Arb notat 5 2011 Migrasjon.pdf (171,78 kB)

Forsiden arbeidsnotat 4-2011: EØS og miljø
Fil

EØS-avtalen berører miljøpolitikken på en rekke områder og er et viktig emne i diskusjonen omkring avtalens konsekvenser. Nei til EU vil derfor knytte en del kommentarer til den rapporten professor i miljørett Hans Chr. Bugge har skrevet for Europautredningen (EØS-avtalens rolle og betydning på miljøvernområdet, rapport nr. 14 2011). Vi vil også ta opp noen momenter som rapporten ikke behandler

Last ned: Arb notat 4 2011 EØS og miljø.pdf (208,07 kB)

Forsiden løpeseddel 4 - Myter og fakta om EU og EØS
Fil

Uten EØS-avtalen får vi ikke solgt varene våre, hevder ja-siden.

Fakta er at den tidligere frihandelsavtalen fortsatt er gyldig. EU har selv interesse av å handle med Norge.

Last ned: Myter og fakta om EU_myte 4_CROP.pdf (135,24 kB)

Forsiden løpeseddel "Myter og fakta om EU og EØS"
Fil

«Eurodeltagelse er et selvstendig argument for EU-medlemskap,» hevder NHO.

Fakta er at Norge har klart seg markant bedre enn eurolandene gjennom finanskrisen.

Last ned: Myter og fakta om EU_myte 3_CROP.pdf (139,53 kB)

EFTA-landene i EØS
© NtEU
Fil

Nei til EU arbeidsnotat nr. 2/2011: Sverre Vatnar, politisk rådgiver for KrFs stortingsgruppe, redegjør for EØS-avtalens fordeler i dette notatet, skrevet på oppdrag fra Nei til EUs arbeidsgruppe om EØS. Innholdet i notatet står for forfatterens egen regning.

Last ned: Arb notat 2 2011 Pro-EØS.pdf (117,30 kB)

Postkasse
© acme401
Fil

EØS-avtalen setter rammer for reaksjoner fra EU på det varslede norske vetoet mot postdirektivet. Det er ingen holdepunkter i avtalen for at EØS skulle bryte sammen.

Last ned: Faktaark 5 2011 Vetorett.pdf (874,61 kB)

Forsiden EØS-guiden
© NtEU
Fil

EØS-guiden

EØS-guiden utgis i forbindelse med "Utredning av alternativer til dagens EØS-avtale". I denne kan du finne kort og poengtert informasjon om hva EØS-avtalen er, hvordan den fungerer og om det finnes alternativer til dagens EØS-avtale.

Last ned: EOS_guiden-utfallande tredje opplag.pdf (1,01 MB)

Fisker
Fil

Nei til EU har bedt Peter Ørebech kommentere Torben Foss, Analyse av Norges avtaler og samarbeid med EU på fiskeriområdet (Rapport # 4, Europautredningen 2011).

Opplegget er som følger: De punkter der han ikke har noe å bemerke, lar han ligge uten nærmere kommentar. Dvs. at han stort sett kommenterer de forhold der han ikke fullt ut kan følge Foss i hans fremstilling. Der det har vært diskusjoner om gjeldende rett har han enkelte steder, der han er enig med Foss, nevnt at han deler Foss' syn.

Last ned: Arb notat 1 2011 EØS og fisk.pdf (233,29 kB)

Omsorg
Fil

Dersom EUs vikarbyrådirektiv implementeres i Norge vil det bety et frislipp i bruk av inn- og utleie av arbeidskraft. Bestemmelser i Arbeidsmiljøloven og tariffavtaler kan være i strid med direktivet.

Last ned: Faktaark 4-2010 - Faste ansettelser.pdf (363,80 kB)

Dag Seierstad
Fil

Innledning holdt av Dag Seierstad, rådgiver for SV på Stortinget, og tidligere utredningsleder i Nei til EU, på Nei til EUs konferanse "Kampen om kommunene" 2. april 2011.

Last ned: Dag Seierstad - Handlingsrommet fins.pdf (139,46 kB)

 
Fil

Innledning holdt av Jens Kihl, prosjektleder i Nei til EU, på Nei til EUs konferanse "Kampen om kommunene" 2. april 2011.

Last ned: Jens Kihl - Lokaldemokrati på 1-2-3.pdf (121,21 kB)

KS logo
Fil

Innledning holdt av Knut Hjort-Johansen, KS, på Nei til EUs konferanse "Kampen om kommunene" 2. april 2011.

Last ned: Knut Hjorth-Johansen - Slik påvirker EØS kommunene.pdf (854,82 kB)

Odd Christian Øverland
© Postkom
Fil

Innledning holdt av Odd Chr. Øverland, leder for Postkom, på Nei til EUs konferanse "Kampen om kommunene" 2. april 2011.

Last ned: Odd Chr. Øverland - EUs postdirektiv.pdf (2,42 MB)

Julie Lødrup
Fil

Innledning holdt av Julie Lødrup, Manifest - Senter for samfunnsanalyse, på Nei til EUs konferanse "Kampen om kommunene" 2. april 2011.

Last ned: Julie Lødrup - Vikarbyrådirektivet.pdf (3,15 MB)

Helene Bank
Fil

Innledning holdt av Helene Bank, For Velferdsstaten, på Nei til EUs konferanse "Kampen om kommunene" 2. april 2011.

Last ned: Helene Bank - Angsten for feilsteg tvinger frem privatisering.pdf (1,02 MB)

Helsearbeid
Fil

Helsedirektivet syner konflikten mellom fri flyt og marknadsliberalisme og den nasjonale og politiske kontrollen kvart land ønskjer å ha over helsetenestene sine.

Føremålet med helsedirektivet, det såkalla pasientrettsdirektivet, er å gjera det lettare å få pleie i eit anna EU/EØS-land enn der ein bur og dermed stimulera til friare flyt av pasientar og helsetenester. Med direktivet får pasientar refundert utgifter til helsetenester i eit anna EU-medlemsland, så lenge behandlinga normalt ville blitt dekt i eige land.

Last ned: faktaark 3-2011 - Helsedirektivet.pdf (557,34 kB)

Studier
© Mc Quinn
Fil

Kurset kan brukes av alle som er interessert i å lære om EØS. Nei til EU-lag oppfordres til å arrangere åpne kurs hvor spesielt lokalpolitikere inviteres.

Deltakerne skal etter gjennomføringen av dette kurset ha opparbeidet seg kunnskap om:

 • EØS-avtalens juridiske og politiske grunnlag, og forståelse av avtalens dynamiske karakter.
 • Eksempler på EØS-avtalens virkemåte og konsekvenser for det norske samfunnet.
 • Alternativer til dagens EØS-avtale.

Les mer om studiearbeid her.

Last ned: Studieplan EØS-avtalen revisjon sept11.pdf (64,78 kB)

Kvinnelig forsker
© CIMMYT
Fil

2-2011: EU-forskning i minus

Norge deltar på linje med EUs medlemsland i EUs rammeprogrammer for forskning. I det pågående 7. rammeprogrammet, som går over syv år fra 2007-2013, betaler
Norge 8,9 milliarder kroner, i gjennomsnitt 1,28 mrd per år. Bare halvparten kommer tilbake til norsk forskning.

Last ned: faktaark 2 2011.pdf (539,58 kB)

Per Sanderud
Fil

Innledning holdt på seminar 17. januar 2011 i regi av "Alternativer til EØS" om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter

Last ned: Lønns og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter.pdf (230,86 kB)

Trine Lise Sundnes
Fil

Innledning holdt på seminar 17. januar 2011 i regi av "Alternativer til EØS" om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter.

Last ned: Hva er ILO og hva utfordrer ivaretakelsen av arbeidstakernes rettigheter i Norge og resten av Europa i dag.pdf (53,99 kB)

Kvinnelig taler
© Allio
Fil

Innledning holdt på seminar 17. januar 2011 i regi av "Alternativer til EØS" om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter.

Last ned: ILO 94 -Forslag til endring i forskrift om lønns-og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter.pdf (114,12 kB)

Kurt Weltzien
Fil

Innledning holdt på seminar 17. januar 2011 i regi av "Alternativer til EØS" om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter

Last ned: ILO nr 94 og forskrift om lønns-og arbeidsvilkår i offentlige anskaffelser.pdf (1,08 MB)

Geir Høin
© adressa.no
Fil

Innledning holdt på seminar 17. januar 2011 i regi av "Alternativer til EØS" om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter

Last ned: ILO94 - Regjeringens forslag ti endringer i forskrift om lønns- og arbeidsvilkår.pdf (106,95 kB)

Elektriker
© Rutger Middendorp
Fil

Heidi Larsen, nestleder i LO Trondheim, holdt innledning om vikarbyrådirektivet på Nei til EUs landsmøte 2010. Dette er lysbildene hun viste til sin innledning.

Last ned: vikarbyradirektivet heidilarsen.pdf (455,77 kB)

Anne-Karin Kolstad
Fil

Innledning holdt av Anne-Karin Kolstad på Nei til EUs konferanse "EU og alkoholpolitikk" 26. november 2010.

Last ned: Innledning Kolstad.pdf (117,86 kB)

Forsiden Vett 3-2010
Fil
Hvor blir det av lokaldemokratiet?

Medan lokalvalet hausten 2011 nærmar seg, set Nei til EU søkjeljoset på vilkåra for demokrati og handlefridom i norske kommunar og fylke. Kva er stoda i dag? Og kvar er vi på veg? På område etter område grip EØS-avtalen inn i norsk lokalpolitisk kvardag. For folkevalde, tilsette og veljarar er resultatet eit stadig meir komplisert nett av lover, reglar, forordningar, direktiv og avtalar. Konsekvensen? Ei alvorleg innstramming av handlefridomen for norske folkevalde.

Bestilling

Last ned: Vett 3-2010.pdf (458,96 kB)

Myter og fakta 2
Fil

Myteknuser 2:

Norge er allerede medlem av EU, men uten stemmerett og innflytelse, hever ja-siden....

Last ned: 02 Myter og fakta.pdf (133,97 kB)

 
Fil

Faktaark 5-2010:

EØS-avtalen omfatter under 10 prosent av EU-lovene.

Last ned: faktaark 5 2010.pdf (230,55 kB)

 
Fil

3-2010 - Forbrukerdirektivet

Faktaark 3-2010:

EUs forbrukerdirektiv vil redusere reklamasjonstiden til to år for alle varer. Det er uklart hvilke egne regler landene kan beholde.

Last ned: faktaark 3 2010.pdf (248,36 kB)

Myter og fakta 1 - side 1
Fil

Hvor mye bestemmer EU i Norge??

Last ned: 01 Myter og fakta om EU.pdf (135,95 kB)

EU-guiden - forsiden
Fil

EU-guiden

Dette er heftet som gir svaret på mange av de spørsmålene som EU-debatten reiser. Heftet tar for seg en god del av jasidens argumenter og gir neisidens svar på disse.

Bestilling

Last ned: EU_guiden2010 hele_Skjerm.pdf (4,43 MB)

Kvinnelig forsker
© CIMMYT
Fil

EU og norsk forskning

Kompendium fra Nei til EUs forskningskonferanse i Trondheim våren 2010.

Seniorrådgiver Erik Yssen fra Kunnskapsdepartementets forskningsavdeling gir et oversyn over den norske deltakinga i EUs rammeprogram for forskning.

Førsteamanuensis Tor Halvorsen fra Universitetet i Bergen reiser en del kritiske spørsmål om hvilke virkninger deltakinga får for prioritering av forskningsoppgaver. Dr. philos Hans Kolstad, som kjenner EU fra mange års arbeid innenfor EU, vurderer spørsmålet om det har skjedd et kraftig omslag fra EUs tidlige vyer til mer vektlegging av økonomiske perspektiv.

Dosent Jan-Erik Gustafsson fra Stockholms tekniske högskola skisserer trekk fra situasjonen i vårt naboland, hvordan svenske forskningsmiljø har fått merke følgene av EU-medlemskap

Arbeidsnotat nr. 2-2010 kan bestilles for kr 50/stk, eller lastes ned som pdf (gratis).

Last ned: Arb notat 2 2010 Forskning NETT.pdf (820,82 kB)

4 grunner
Fil

Løpeseddel 4 grunner

Ny versjon (2015) av Nei til EUs løpeseddel 4 grunner til å si nei til EU.

Last ned: 4 Grunner 2015.pdf (1,23 MB)

Binære tall
© MeganMorris
Fil

Nei til EUs oppsummering av høringsuttalelsene
Nei til EU arbeidsnotat nr. 1/2010, utgitt mai 2010. Bestilling / nedlasting: www.neitileu.no.
Forfatter: Vigdis Hobøl, organisasjonskonsulent i Nei til EU.

Last ned: Arb notat 1 2010 DLD.pdf (253,00 kB)

Løpeseddel - postdirektivet
Fil

Løpeseddel fra 2008 om EUs postdirektiv

Last ned: postfolder.pdf (3,80 MB)

Stopp Datalagringsdirektivet
Fil

Løpeseddel produsert av "Stopp Datalagringsdirektivet".

Last ned: DLD-løpeseddel1.pdf (249,66 kB)

Stopp Datalagringsdirektivet
Fil

Løpeseddel produsert av "Stopp Datalagringsdirektivet".

Last ned: DLD-løpeseddel.pdf (130,10 kB)

 
Fil

Faktaark 1-2010:

 • EUs datalagringsdirektiv truer grunnleggende rettigheter
 •  Datalagringsdirektivet pålegger omfattende overvåking av alle og enhver når vi ringer, sender SMS eller e-post. Datatilsynsmyndigheter over hele Europa advarer mot direktivet.

Last ned: faktaark 1 2010.pdf (428,96 kB)

 
Fil

Uttalelse - postdirektivet

Uttalelse fra Nei til EUs landsmøte 2009:

Posten har i generasjoner vært en bærebjelke i det norske samfunnsbygget. Den bærebjelken kan nå brytes ned av en konkurranse ikke noe norsk parti har gått til valg på å innføre.

Last ned: Uttalelse - Avvis postdirektivet.pdf (14,06 kB)

 
Fil

Uttalelse - utdanningspolitikk

Uttalelse fra Nei til EUs landsmøte 2009:

I prinsippet kan Norge fortsatt som EØS-medlem føre en nasjonal utdanningspolitikk, så lenge den er tilpasset de overnasjonale føringer EU gir. Vi deltar imidlertid så sterkt i EU-samarbeidet at en tilpasning og internasjonalisering blir mer og mer merkbar.

Last ned: Uttalelse - utdanningspolitikk.pdf (14,72 kB)

 
Fil

Uttalelse fra Nei til EUs landsmøte 2009:

Nei til EU ber om at regjeringen fjerner den usikkerhet som er skapt og står fast ved at retten til fiske i norsk økonomisk sone er, og skal i framtiden være, en eksklusiv historisk rett for det norske folk.

Last ned: Uttalelse - EU og norsk fisk.pdf (9,74 kB)

 
Fil

Uttalelse - EØS-utredning

Uttalelse fra Nei til EUs landsmøte 2009:

Skal Norge oppnå reelle forhandlinger, må det først gjøres troverdig at det finnes flere ulike alternativer. Derfor må regjeringa innfri kravet om å utrede de alternativer som finnes til EØS-avtalen.

Last ned: Uttalelse - EØS-utredning.pdf (13,67 kB)

 
Fil

Uttalelse fra Nei til EUs landsmøte 2009:

Nei til EU meiner den norske velferdsstaten er verd å kjempa for, og ser eit sterkt, offentleg helsevesen som er ein av grunnpilarane.

Last ned: Uttalelse - helsedirektivet.pdf (22,10 kB)

 
Fil

Uttalelse fra Nei til EUs Landsmøte 2009:

Retten til privatliv en sentral del av demokratiet. Vi ønsker ikke et samfunn med svakt personvern. Reservasjonsretten kan brukes mot datalagringsdirektivet, og vi krever at stortinget benytter seg av denne retten.

Last ned: Datalagringsdirektivet - uttalelse.pdf (15,57 kB)

 
Fil

Når Norge og EU bytter fiskekvoter, er det basert på avtaler og ikke historiske rettigheter.

Last ned: faktaark 13 2009.pdf (553,60 kB)

 
Fil

12-2009 - Soria Moria II om EU, EØS og Schengen

Regjeringserklæringen Soria Moria II fastslår at regjeringen ikke skal søke om medlemskap i EU. Den lover også en grundig gjennomgang av EØS-avtalen.

Last ned: faktaark 12 2009.pdf (622,51 kB)

 
Fil

11-2009: Veterinæravtale uten grenser

For ti år siden ble den veterinære grensekontrollen mellom Norge og andre land i EU/EØS-området fjernet.Risikoen for smittespredning er forsøkt kompensert gjennom andre tiltak, men den kan aldri bli null.

Last ned: faktaark 11 2009.pdf (363,35 kB)

 
Fil

Gisle Hannemyr sin innledning for Nei til EUs styre om EUs datalagringsdirektiv.

Last ned: Hannemyr Datalagring - ppt.pptx (99,60 kB)

 
Fil

Gisle Hannemyr sitt foredrag for Nei til EUs styre om EUs datalagringsdirektiv.

Last ned: Hannemyr Datalagring - pdf.pdf (61,81 kB)

 
Fil

9-2009 - Høringsuttalelse postdirektivet

Hvorfor skal vi avvikle dagens gode og selvfinansierende ordning for brevpost bare fordi et EU-direktiv krever det?

Last ned: faktaark 09 2009.pdf (515,18 kB)

 
Fil

Nye EØS-regler med pålegg fra EU kan ikke i seg selv være noen grunn til å svekke dagens forbrukerbeskyttelse.

Last ned: faktaark 08 2009.pdf (221,14 kB)

 
Fil

Avviklingen av dagens postmonopol vil bety dyrere porto og dåligere posttilbud i distriktsnorge

Last ned: Velgerne må vite om de får post.pdf (12,43 kB)

 
Fil

EU-skattesmell trugar norsk samvirke

Norsk skattelovgivning tillater særlige skatteregler for samvirkeorganisasjoner, det vil ikke ESA tillate.

Last ned: EU-skattesmell trugar norsk samvirke.pdf (58,87 kB)

Forsiden av løpeseddel - NOU om EØS
© tegning ©Pål Hansen alias UKRUT.no
Fil

 Denne løpeseddelen omtaler Nei til EUs argumenter for en grundig, offentlig utredning (NOU) av EØS avtalen.

Last ned: NOU om EØS-flyer.pdf (868,06 kB)

Forsiden til Arbeidsnotat 4-2009
Fil

Arbeidsnotat 4/09 tar for seg Stortingets Europautvalg, som er den særskilte komiteen for behandling av EØS-saker. Enkelte partier er overraskende passive i Europautvalget, viser notatet.

Last ned: Arbnot 4 09 Stortingets Europautvalg.pdf (681,64 kB)

 
Fil

Powerpoint foredrag. Dette foredraget viser noen av hovedargumentene fra norsk neiside vedr. norsk politikk i lys av EØS og EU.

Last ned: Nærings- og energipolitikk juni09.ppt (2,81 MB)

 
Fil

I denne utgaven av faglig nyhetsbrev kan dere blant annet lese om at europeisk fagbevegelse mobiliserer mot krisen, at arbeidstidsdirektivet falt i EU-parlamentet, samt en oppfordring til LO-kongressen om å diskutere EØS

Last ned: faglig nyhetsbrev 3_09.pdf (433,91 kB)

Forsiden EØS-løpeseddel
Fil

Løpeseddel - EØS-avtalen

Denne flyeren inneholder Nei til EUs viktigste argumenter mot EØS-avtalen

Last ned: eøs_flyer_nett.pdf (266,13 kB)

 
Fil

Nei til EUs høringsuttalelse om EUs postdirektiv og liberalisering av posttjenestene.

Last ned: 3-2009.pdf (355,30 kB)

 
Fil

2-2009 EU i utenrikspolitikken

Stortingsmelding nr. 15 om utenrikspolitikken omtaler en rekke viktige internasjonale organer hvor Norge spiller en selvstendig rolle, men betydningen av handlefriheten utenfor EU er underkommunisert. Nei til EU gir innspill til høringen i Stortingets utenrikskomité 15. april.

Last ned: Faktaark 2-2009.pdf (290,19 kB)

 
Fil

1-2009 Datalagringsdirektivet

Er datalagringsdirektivet et alvorlig inngrep i retten til privat kommunikasjon?

Last ned: Faktaark 01-2009.pdf (319,15 kB)

Forsiden Vett 6-08
Fil

6-2008: Truer EU den nordiske velferdsmodellen?

EUs domstol har det siste året i fire ulike dommer grepet inn i den nasjonale arbeidsretten og den kollektive avtalemodellen for partene i arbeidslivet. Tariffavtaler, streikeretten, krav til offentlige anbud og tiltak mot sosial dumping har i disse sakene blitt kjent ulovlig og i strid med EU-retten.

Vett nr. 6 2008 er en pocketbok utgitt i samarbeid av Nei til EU og Fagforbundet. Boken drøfter situasjonen for norsk, nordisk og europeisk fagbevegelse etter de fire dommene. Betyr dette at EU har lagt ut på en kollisjonskurs med fagbevegelsen? Ønsker ikke EU å bekjempe sosial dumping? Truer EU den nordiske velferdsmodellen?

Boken er redigert av Morten Harper (utredningsleder i Nei til EU) og Andreas Halse (informasjonsrådgiver i Fagforbundet). Blant bidragsyterne er den danske jusprofessoren Ruth Nielsen, svenske Vänsterpartiets Lisa Rasmussen, jusprofessor Hans Petter Graver og EU/EØS-ekspert Dag Seierstad.

Bestill papirutgaven (kr 40,-) av det vettheftet du ønsker.

Last ned: Vett 6-08.pdf (5,65 MB)

 
Fil

Uttalelse - Postdirektivet

Uttalelse fra Nei til EUs landsmøte på Hell 16. november 2008

EUs liberalistiske postpolitikk vil svekke næringsliv og busetting i distriktsnoreg

Last ned: 13 Postdirektivet.pdf (13,39 kB)

 
Fil

Uttalelse - NOU om EØS

Uttalelse fra Nei til EUs landsmøte på Hell 16. november 2008

NOU om EØS

Last ned: 03 NOU om EØS.pdf (13,93 kB)

 
Fil

Uttalelse - EØS

Uttalelse fra Nei til EUs landsmøte på Hell 16. november 2008

Sett EØS-avtalen på dagsorden

Last ned: 08 EØS.pdf (16,31 kB)

 
Fil

Uttalelse - Importvern

Uttalelse fra Nei til EUs landsmøte på Hell 16. november 2008

Importvernet må ikke svekkes

Last ned: 07 Importvern.pdf (12,98 kB)

Forsiden Vett 5-08
Fil

Det har blitt hevdet at utdanningspolitikk er en sak for de enkelte medlemslandene i EU, og at unionen ikke går aktivt inn på dette området.

Med dette heftet ønsker Nei til EU å vise at denne påstanden ikke stemmer. EU (og tidligere EF) har hatt utdanningspolitiske mål så å si fra første stund. Målene har blitt mer og mer tydelige med utviklinga mot en politisk-økonomisk union og med utviklinga av det indre markedet.Heftet gir en innføring i EUs utdanningspolitikk, og drøfter dessuten Stjernø-utvalgets innstilling i forhold til EUs utdanningspolitikk og hvilken betydning internasjonaliseringen har både for universitetene og hverdagen i klasserommene.

Blant bidragsyterne er professor Gustav E. Karlsen, førsteamanuensis Tor Halvorsen, professor Stefan Hopmann og fylkesleder i Utdanningsforbundet Lisbet Strickert.

Heftet er redigert av Nei til EUs utdanningspolitiske utvalg.

Bestill papirutgaven (kr 40,-) av det vettheftet du ønsker.

Last ned: Vett nr 5_08 for nett.pdf (1,59 MB)

 
Fil

Uttalelser Norge, EU, klima og miljø

Her kan du lese noen kommentarer til Norge, EU og klima.

Last ned: Klima og miljø - s 12.docx (2,72 MB)

 
Fil

I juli la EU-kommisjonen frem sitt forslag til helsedirektiv. Grunntanken om fri flyt av helsetjenester ligger fremdeles fast.

Last ned: faktaark-11-2008.pdf (216,20 kB)

 
Fil

Det er grunn til å frykte flere dommer som går i fagbevegelsens disfavør med EUs tjenestedirektiv.

Last ned: faktaark-10-2008.pdf (358,87 kB)

 
Fil

Et EU-pålegg om utlendingers jaktrett i Norge setter lokalbefolkningens tradisjonelle rettigheter under press og kan føre til en mer motorisert jakt med økt belastning på naturen.

Last ned: faktaark-9-2008.pdf (157,81 kB)

 
Fil

I dette nyhetsbrevet kan du bl.a. lese om Tjenestedirektivet og offentlig sektor, Kvinnekonferansen 2008 og Likestilling og EØS.

Last ned: kvinnepolitisk nyhetsbrev mai.pdf (750,53 kB)

Forsiden Vett 4-2008
Fil

Der det er penger å tjene, skal det være konkurranse om tjenestene. Det er EUs utgangspunkt for stadig flere former for offentlige tjenester. Det gjelder også posten. Det skal være konkurranse om å frakte «lønnsomme brev». Hva skjer da med ulønnsomme brev, med lønns- og arbeidsvilkåra for postansatte, med portotakstene og med posttilbudet langt fra Oslo?

Brev blir ikke billigere om det blir konkurranse om posttjenestene!

Heftet er skrevet av Paul Gamlemshaug (tillitsvalgt i Posten) og Dag Seierstad (EØS-rådgiver).

Bestill papirutgaven (kr 40,-) av det vettheftet du ønsker.

Last ned: Vett nr 4_08.pdf (566,40 kB)

 
Fil

Tjenestedirektivet vil kunne ha en liberaliserende virkning også på områder som er unntatt fra direktivet.

Last ned: faktaark-8-2008.pdf (187,81 kB)

 
Fil

Hvis Norge avviser Tjenestedirektivet i EØS, vil det sette stenge rammer for hva slags helsedirektiv som kan bli godtatt fra norsk side.

Last ned: faktaark-7-2008.pdf (319,77 kB)

 
Fil

Utdanning som i det vesentligste betales av elever, studenter eller familie kan falle inn under tjenestedirektivet.

Last ned: faktaark-5-2008.pdf (200,65 kB)

 
Fil

Det norske industrikraftregimet har vært under kritikk fra overvåkingsorganet ESA for å være konkurransevridende. En videreføring av ordningen med reduserte kraftpriser til industrien er imidlertid avgjørende om Norge fortsatt skal hevde seg innen områder som produksjon av silisium og materialteknikk. Dette faktaarket oppsummerer olje- og energiminister Åslaug Hagas forslag til løsning på industrikraftproblemet.

Last ned: Faktaark 2-2008.pdf (110,65 kB)

Forsiden løpeseddel EUs helsedirektiv
Fil

At EU nå lager et regelverk for helsetjenester, viser at Kommisjonen ikke ser noen hinder for å nå sitt mål om fri flyt.

Last ned: Helsedirektivflyer_nettversjon.pdf (275,11 kB)

 
Fil

Uttalelse fra Nei til EUs landsmøte 2007

Last ned: Uttalelse - industrikraft.pdf (23,96 kB)

 
Fil

Uttalelse - utdanning

Uttalelse fra Nei til EUs landsmøte 2007

Last ned: Uttalelse - utdanning.pdf (4,60 kB)

 
Fil

Uttalelse - postdirektivet

Uttalelse fra Nei til EUs landsmøte 2007

Last ned: Uttalelse - postdirektivet.pdf (31,25 kB)

 
Fil

Uttalelse - EØS

Uttalelse fra Nei til EUs landsmøte 2007

Last ned: Uttalelse - EØS.pdf (6,25 kB)

 
Fil

Faktaark 11-2007: ESA eser ut

Overvåkingsorganet ESAs budsjett har est ut de siste årene. Mens antallet klagesaker har vært relativt stabilt, har andelen saker som ESA åpner på eget initiativ økt markant.

Last ned: faktaark-11-2007.pdf (243,39 kB)

 
Fil

Statens forurensningstilsyn arbeider med å gjennomføre kjemikaliereformen REACH i Norge. Det er en rekke problematiske sider ved det nye regelverket som må undersøkes og avklares før det innføres.

Last ned: faktaark-10-2007.pdf (584,89 kB)

 
Fil

Regjeringen mener hjemfallsordningen kan videreføres nesten som tidligere ved at påbudene om offentlig eierskap innskjerpes. Olje- og energiminister Odd Roger Enoksen presenterte 10. august løsningen som regjeringen mener vil ivareta hensynet til offentlig eierskap – både statlig og lokalt – og samtidig være i tråd med EØS-avtalen. Overvåkingsorganet ESA er foreløpig ikke overbevist om at en slik ordning kan aksepteres.

Last ned: faktaark-09-2007.pdf (152,53 kB)

Forsiden Vett 4-2007
Fil

Nei til EU setter i forbindelse med kommunevalgkampen fokus på de lokale konsekvensene av EØS-avtalen og hva slags handlingsrom kommuner og fylkeskommuner har i forhold til EØS-reglene.

Bestill papirutgaven (kr 40,-) av det vettheftet du ønsker.

Last ned: vett_4 07 skjerm.pdf (1,10 MB)

 
Fil

Det svenske forbudet mot privat import av alkoholdrikker er ulovlig, fastslår EF-domstolen. Dermed er det fritt frem for voksne å bestille sprit over nettet, sannsynligvis også i Norge. Det er imidlertid ikke store penger å spare, ettersom man må betale hjemlandets avgifter. Men Kommisjonen har foreslått å lette på avgiftskravet i EU.

Last ned: faktaark 5_07.pdf (285,76 kB)

 
Fil

EFTAs overvåkingsorganisasjon (ESA) mener at den norske ordningen for momskompensasjon er i strid med EØS-avtalens regler om statsstøtte. ESA krever at loven endres og at kommuner, fylkeskommuner og enkelte andre institusjoner må betale tilbake midler de har mottatt...

Last ned: ESA angriper momskompensasjon.pdf (114,79 kB)

 
Fil

Eiendoms- og styringsretten over vannkraftsressurser verdt rundt tusen milliarder kroner ligger i potten når EFTA-domstolen skal ta stilling til om den norske hjemfallsordningen er i strid med EØS-avtalen.

Last ned: faktaark 3_07.pdf (98,81 kB)

 
Fil

Syv av ti vil vite mer

71 av 100 høringsuttalelser krever konsekvensvurdering og / eller veto mot tjenestedirektivet, viser denne gjennomgangen av Nærings- og handelsdepartementets høring.

Last ned: faktaark 1_mars_07.pdf (211,74 kB)

Forsiden - Stopp EUs tjenestedirektiv
Fil

Formålet med EUs tjenestedirektiv er å øke handelen med tjenester på tvers av landegrensene. Direktivet legger opp til mest mulig fri flyt av tjenester og begrenser de nasjonale kontrollmulighetene.

Last ned: folder_tjenestedirektivet.pdf (372,97 kB)

 
Fil

Arild Aurvåg Farsund - EØS-avtalen og kommunalt handlingsrom

Last ned: Presentasjon Arild Aurvåg Farsund.ppt (153,00 kB)

 
Fil

Kjell Rønningsbakk - Hvordan påvirker EUs regelverk norsk kraftproduksjon og kraftkrevende industri?

Last ned: Presentasjon Kjell Rønningsbakk.ppt (133,00 kB)

 
Fil

Last ned: hjemfallsrettensep2006.ppt (3,97 MB)

 
Fil

EFTA-domstolen avgjorde i mai 1999 at denne graderinga av arbeidsgiveravgiften var i strid med EØS-avtalen. Graderinga må bort for all næringsvirksomhet som er i konkurranse med næringsliv i andre EØSland.

Last ned: 0302_faktaark…..sgiveravgif.pdf (43,88 kB)

 
Fil

Fiskerinæringa omfattes bare delvis av EØS-avtalen. Norge har fortsatt fiskeripolitisk handlefrihet på to viktige områder:
1 Forvaltningen av fiskeressursene er fortsatt et norsk ansvar.
2. Norge kan fortsatt opptre på egen hånd i internasjonal havpolitikk og fiskeripolitikk.

Last ned: Faktaark.pdf (32,77 kB)

 
Fil

Grunnloven tillater ikke at Norge overfører beslutningsmyndighet til internasjonale organisasjoner vi ikke er medlem av. Norge er medlem av EØS, men ikke av EU. Samtidig er det slik at det er EU som fastlegger alt regelverk som skal gjelde i EØS. Hensikten med EØS er jo nettopp at EU og EØS skal ha samme regelverk for alt som har med fri flyt å gjøre.

Last ned: 0502_faktaark_veto.pdf (32,73 kB)

 
Fil

EFTA-domstolen vil i løpet av kort tid bestemme seg for om Norge kan øremerke stillinger til kvinner eller ikke på Universitet i Oslo (UiO).

Last ned: Faktaark.pdf (75,49 kB)

 
Fil

Det hevdes at norsk medlemsskap i EU vil gjøre det lettere å selge norsk fisk i EU. Oversikten nedenfor viser at for mange, har Norge allerede null toll ved salg til EU. Viktigere enn null toll er hvor høy toll Norge har i forhold til andre land som eksporterer til EU.

Last ned: Faktaark.pdf (54,80 kB)

 
Fil

Mange sier det er viktig for eksporten av oppdrettsfisk til EU, og dermed norsk økonomi, at Norge går inn i EU. Nedenfor følger en del tall som viser primæræringenes betydning for sysselsetting og verdiskapning i Norge.

Last ned: Faktaark.pdf (130,40 kB)

 
Fil

Den 1. mai 2004 ble EU utvidet med ti nye medlemsland. Dette har skapt frykt for at billigarbeidere fra Polen og Baltikum skal rive ned norske standarder i arbeidslivet. Lønnsdumping har imidlertid vært et problem lenge før østutvidelsen.

Last ned: Faktaark.pdf (52,66 kB)

 
Fil

Øystein Nordengs innledning "Norge, EU og energihandelen".

Last ned: Øystein Nordeng.pdf (202,76 kB)

Forsiden av Vett 2-2006
Fil

2-2006 - EU-guiden

Dette er heftet som gir svaret på mange av de spørsmålene som EU-debatten reiser. Heftet tar for seg en god del av jasidens argumenter og gir neisidens svar på disse.

Bestill papirutgaven (kr 40,-) av det vettheftet du ønsker.

Last ned: EU_guiden_for_web.pdf (1,41 MB)

Fil

I dette heftet ser Dag Seierstad på problemet med arbeidsgivere som utnytter mulighetene som arbeidsinnvandringen fra EU-landene i øst byr på.

Bestill papirutgaven (kr 40,-) av det vettheftet du ønsker.

Last ned: Vett 1-2005.pdf (563,42 kB)

Fil

 Fra EØS-heftet:  

"Mer fokus på EØS i årene som kommer. I løpet av 2006 og årene som kommer skal antakelig Norge ta stilling til flere store EØS-saker. Etter vår mening har også regjeringen en rekke målsettinger som strider mot EØS-avtalen. Derfor tror vi at EØS vil være et hovedfokus innenfor EU-debatten de neste årene.

Det gir Nei til EU rom for å synliggjøre konsekvensene av avtalen og kan styrke vårt arbeid for å få sagt opp EØS-avtalen. Samtidig må vi ikke glemme at det også er viktig å arbeide for at i hvert fall de verste utslagene av avtalen stoppes. Dermed får vi en viktig oppgave i forhold til å samle alle krefter som vil jobbe for å stanse skadelige enkeltdirektiv. Begge disse oppgavene krever at hele organisasjonen har gode kunnskaper om EØS-avtalen og aktuelle EØS-saker. Derfor har vi laget dette skoleringsheftet.

I løpet av året som kommer vil Nei til EU også utarbeide en ny EØS-strategi som blant annet skal se nærmere på alternativene til EØS. Dette skoleringshefte starter opp den diskusjonen og det vil komme mer utfyllende diskusjonsopplegg utover i året. Samtidig som vi intensiverer arbeidet mot EØS må vi ikke glemme vår viktigste oppgave; å bidra til nei-flertall på meningsmålingene om EU-medlemskap. Uansett regjering er det nemlig den eneste garantien mot at det sendes en ny søknad om medlemskap i EU."

Last ned: Skoleringshefte_EOS.pdf (1,05 MB)

Fil

I dette heftet, der Dag Seierstad har vært redaktør, skriver hele 7 ulike personer om hvilke konsekvenser EØS-avtalen har hatt på ulike områder av norsk samfunn og politikk. I tillegg ser man på hvilke alternativer man har til denne avtalen.

Bestill papirutgaven (kr 40,-) av det vettheftet du ønsker.

Last ned: Skriftserien 4-2002.pdf (424,07 kB)

Fil

Dette heftet er en gjennomgang av regjeringens EØS-melding (St.meld.nr 27 (2001-2002) - Om EØS-samarbeidet 1994-2001). Heftet er skrevet av Dag Seierstad.

Bestill papirutgaven (kr 40,-) av det vettheftet du ønsker.

Last ned: Skriftserien 1-2002.pdf (728,56 kB)

Fil

Dette heftet tar for seg omstridte EØS-saker fra 1.1.2000 og frem til første kvartal 2002. Heftet er skrevet av Dag Seierstad.

Bestill papirutgaven (kr 40,-) av det vettheftet du ønsker.

Last ned: Skriftserien 4-2001.pdf (1,80 MB)

Fil

10 land fra Sentral- og Øst-Europa har søkt medlemskap i EU. Det er Polen, Tsjekkia, Slovakia, Ungarn, Slovenia, Romania, Bulgaria, Estland, Latvia og Litauen. Det er store utfordringer både for søkerlandene og for dagens EU-land. Hvordan kan land med så stor fattigdom, så mange arbeidsløse, så mange bønder på så små bruk uten moderne utstyr - og med så mange sårbare bedrifter - tas inn på like vilkår på EUs indre marked?

Bestill papirutgaven (kr 40,-) av det vettheftet du ønsker.

Last ned: Skriftserien 3-2001.pdf (1,83 MB)

Fil

Dette heftet gir en sammenfatning av Norges erfaring etter sju år med EØS-avtalen. Heftet er skrevet av Dag Seierstad.

Bestill papirutgaven (kr 40,-) av det vettheftet du ønsker.

Last ned: Skriftserien 4-2000.pdf (718,06 kB)

Illustrasjonsbilde - temaheftene VETT
Fil

For Norge er EØS bedre enn medlemskap i EU. Innen EØS kan vi fortsatt føre vår egen landbruks- og fiskeripolitikk og – med visse begrensninger – vår egen oljepolitikk. Vi står fritt til å legge opp vår egen handelspolitikk overfor land i Øst-Europa og i andre verdensdeler. Og vi bindes ikke opp i en framtidig union med felles mynt, felles pengepolitikk og sterk samordning av statsbudsjettene. Vi har også en større handlefrihet i utenriks og sikkerhetspolitikken. Men EØS er i sine grunntrekk det samme som EU. EØS tvinger EUs regelverk for grenseløs fri flyt inn i Norge. EØS betyr samme fjernstyring av norske samfunnsvilkår – men ikke på så mange områder som hvis Norge var medlem av EU.

Bestill papirutgaven (kr 40,-) av det vettheftet du ønsker.

Last ned: Skriftserien 2-1999.pdf (367,51 kB)

Illustrasjonsbilde - temaheftene VETT
Fil

EØS-avtalen betyr at alle større offentlige innkjøp må legges ut på åpent anbud over hele EØS-området. Det gjelder både kjøp av varer og kjøp av tjenester. Så sant anbudskravene er oppfylt, skal billigste tilbud velges. Det er ikke lenger mulig for kommuner og fylkeskommuner å styre innkjøpene mot lokale leverandører for å sikre lokalt næringsliv og lokal sysselsetting. Tilsvarende regler gjelder for alle større byggeoppdrag.

Bestill papirutgaven (kr 40,-) av det vettheftet du ønsker.

Last ned: Skriftserien 1-1995.pdf (96,79 kB)

Nei til EU

Schweigaards gate 34 B
0191 Oslo

neitileu(at)neitileu.no

 • Telefon: 22 17 90 20
Lik oss på Facebook