Du er her: Framside / Kunnskapsbank / EØS

EØS

EØS-avtalen knytter Norge til EUs indre marked, med fri flyt av varer, tjenester, kapital og arbeidskraft.

Samtidig er det en rekke områder som er unntatt fra EØS, og der Norge står fritt til å følge egen politikk. Det gjelder for eksempel landbruk, fiskeri og pengepolitikken.

EØS bygger på de samme markedsprinsippene som EU, og omfatter bl.a. EUs konkurransepolitikk samt reglene for næringsstøtte og regionalstøtte. EØS legger EUs regler til grunn på alle områder som omfattes av avtalen.

Avtalen bidrar til å svekke Norges økonomiske og politiske handlefrihet og råderetten over viktige naturressurser. På den andre siden gir EØS bedret markedsadgang for en del fiskeprodukter, representasjon i EUs ekspertkomiteer og deltagelse i utdannings- og forskningsprogrammer.

Les mer om bakgrunnen

Vil fortsatt handle med Norge

Jeg tror ikke EU ville ønske å miste noen del av handelen med Norge uten EØS.

Lars-Olof Hollner, EU-kommisjonens avdelingsleder for EØS-saker til ABC Nyheter 11. februar 2010.

Sist oppdatert 11. mai 2015

Nei til EU

Schweigaards gate 34 B
0191 Oslo

neitileu(at)neitileu.no

  • Telefon: 22 17 90 20
Lik oss på Facebook