Du er her: Framside / Kunnskapsbank / Energi og naturressurser

Energi og naturressurser

Både industri og husholdninger i EU er avhengig av energi fra Norge. Rundt 30 prosent av gassen og mer enn 20 prosent av oljen som EU importerer, kommer fra Norge. Det betyr at Norge er EUs neste viktigste leverandør av olje og gass.
 

Tilbake til temasida

Publikasjoner

Vett 2 2017 forside
Fil

EUs energiunion og hva den betyr for Norge. Energi er blitt et av EUs viktigste områder for integrasjon. Middelet er sentralisering av beslutningene, med myndighet samlet hos energibyrået ACER. For Norge skal overvåkingsorganet ESA ha en tilsvarende rolle i EØS. Noen mener Norge og vannkraften kan være et grønt batteri for EU, men eksportkablene truer industrien og grønn omstilling. 

Redaktør for Nei til EUs skriftserie VETT nr 2 2017 er Morten Harper. 48 sider i farger.

Link til deling.

Bestill i nettbutikken

Heftet er også å få kjøpt hos Tronsmo bokhandel,  Universitetsgata 12 i Oslo.

Last ned: Vett 2 2017 _ for skjerm.pdf (942,77 kB)

Fil

Standpunkt 2-2017

I dette nummeret av Standpunkt kan du lese om:

  • EU utfordrer Norge om suverentiteten i Svalbardsonen. 
  • Vervekampanjen 2017. Vi skal verve 1000 nye medlemmer til Nei til EU
  • EUs sekstiårsjubileum. 
  • Konferansen Nei2017 ble en suksess. 
  • Kampen om EØS-avtalen blir hovedsak på LO-kongressen. 
  • EUs fem veier fra Roma til Brussel
  • Regjeringens planer om tilslutning til EUs energibyrå Acer.
  • Norsk Landbrukssamvirkes visjoner om et bærekraftig landbruk. 

Last ned: Standpunkt 2-2017 skjerm.pdf (3,86 MB)

© Acer
ikon for Artikkel (vanlig)

NtEU Fakta: Energibyrået ACER

EUs energibyrå ACER har ikke bare en rådgivende rolle. ACER har også håndhevings- og vedtaksmyndighet, som griper inn i nasjonal kontroll med energisektoren. Regjeringen vil at dette også skal gjelde Norge gjennom EØS-avtalen, men da slik at ACERs vedtak formelt går via overvåkningsorganet ESA.

 
Fil

Innledning fra Nei til EUs landskonferanse Nei2017 3. og 4. mars. 

Last ned: Ola Hedstein_Nei2017 Bærekraftig handelspolitikk mars 2017.pdf (2,36 MB)

ikon for Artikkel (vanlig)

NtEU Fakta: EUs energiunion

En omfattende pakke med forslag for EUs energunion betyr at landene skal innrapportere årlige energiplaner til EU, og EU-kommisjonen kan sette inn tiltak. EUs energibyrå ACER skal få økt myndighet.

ikon for Artikkel (vanlig)

NtEU Fakta: Energibyrået ACER og suvereniteten

EUs energibyrå ACER har ikke bare en rådgivende rolle. ACER har også håndhevings- og vedtaksmyndighet, som griper inn i nasjonal kontroll med energisektoren. Det er ventet at regjeringen vil foreslå en norsk tilknytning i EØS.

Bilde

Tilbake til oversikten

Fil

Dette foredraget ble holdt av Kristin H. Lind, leder for energiavdelingen i KS Bedrift, om EUs tredje energimarkedspakke. Det ble holdt på møte i NtEUs nettverk for sikkerhetspolitikk, energi og miljø 2. juni 2014.
 
 

Last ned: KS Bedrift Energi-tredjepakken.pdf (1,73 MB)

Fil

EUs handelspolitikk og norsk handlefrihet utenfor unionen

PROBLEMATISK PARTNERSKAP EU forhandler om og inngår såkalte økonomiske partnerskapsavtaler (EPA) med en rekke fattige land i Afrika, Karibien og Stillehavsområdet. Hvor likeverdig er egentlig dette partnerskapet?

TRANSATLANTISK FRIHANDEL Det nye store EU-prosjektet er en avtale om handel og investeringer med USA. Målet er at forhandlingene om et transatlantisk indre marked skal være ferdig i løpet av 2014. Er det borgerne eller næringslivet som vil tjene på en slik frihandel?

HANDLEFRIHET UTENFOR UNIONEN De fleste land har både offensive og defensive interesser i handelspolitikken. Over tid har Norge hatt et økende fokus på handelspolitisk angrepspolitikk og egeninteresser, men har også hatt som mål å ta hensyn til fattige lands muligheter til å bygge demokratiske institusjoner og velferd. Norge har dessuten en aktiv rolle i det internasjonale miljøsamarbeidet.

Heftet er 66 sider i hendig format. Utsalgsprisen er 50 kr. Ved bestilling av 10 eller flere gis det 50 % rabatt (porto tilkommer).

Bestilling

Last ned: Vett 1 2014 Handel skjerm.pdf (1,01 MB)

Forsiden Vett 1-2011
Fil

EU har ingen kyststater i Arktis, men har likevel utformet en politikk om regionen. Arktis er et av klodens største urørte naturområder med ettertraktede ressurser, og forventes å bli en korridor for internasjonal transport.
 
Hva er det EU ønsker å oppnå i Arktis? Hvilke allianser søker Island? Og hvordan kan Norge best ivareta interessene i nord?
 
Nei til EUs skriftserie VETT nr. 1 2011 ser på hvordan utviklingen i nordområdene tegner et nytt verdenskart. Med bidrag av bl.a. EU-kommissær Maria Damanaki, statssekretær Erik Lahnstein og Heimssyns Ásmundur Einar Daðason. Heftet er redigert av Nei til EUs utredningsleder Morten Harper.
 

Bestilling

Last ned: Vett 1_2011 til nett.pdf (449,71 kB)

Kart over Arktis
Fil

EUs ambassaderåd i Norge, Martin Skylv, holdt innledning om EUs nordområdepolitikk på Nei til EUs landsmøte 2010. Her er lysbildene han brukte til foredraget.

Last ned: Nordområdene skylv.pdf (702,55 kB)

Nordområdene
Fil

Erik Lahnstein holdt innledning på Nei til EUs landsmøte 2010. Dette er lysbildene han viste under foredraget.

Last ned: Nordområdene lahnstein.pdf (1,30 MB)

EU-guiden - forsiden
Fil

EU-guiden

Dette er heftet som gir svaret på mange av de spørsmålene som EU-debatten reiser. Heftet tar for seg en god del av jasidens argumenter og gir neisidens svar på disse.

Bestilling

Last ned: EU_guiden2010 hele_Skjerm.pdf (4,43 MB)

 
Fil

Uttalelse fra Nei til EUs landsmøte 2009:

Nei til EU ber om at regjeringen fjerner den usikkerhet som er skapt og står fast ved at retten til fiske i norsk økonomisk sone er, og skal i framtiden være, en eksklusiv historisk rett for det norske folk.

Last ned: Uttalelse - EU og norsk fisk.pdf (9,74 kB)

 
Fil

Når Norge og EU bytter fiskekvoter, er det basert på avtaler og ikke historiske rettigheter.

Last ned: faktaark 13 2009.pdf (553,60 kB)

 
Fil

Powerpoint foredrag. Dette foredraget viser noen av hovedargumentene fra norsk neiside vedr. norsk politikk i lys av EØS og EU.

Last ned: Nærings- og energipolitikk juni09.ppt (2,81 MB)

 
Fil

Nei til EU setter fokus på EUs energipolitikk – og hva den betyr for Norge – gjennom et nytt arbeidsnotat og et fiks ferdig foredrag. Materialet er utarbeidet av Amund Vik, statsviter og medlem av rådet i Nei til EU. Prosjektet er delvis finansiert med støtte fra Utenriksdepartementet.

Last ned: Foredrag energi.pdf (435,21 kB)

 
Fil

Nei til EU setter fokus på EUs energipolitikk – og hva den betyr for Norge – gjennom et nytt arbeidsnotat og et fiks ferdig foredrag. Materialet er utarbeidet av Amund Vik, statsviter og medlem av rådet i Nei til EU. Prosjektet er delvis finansiert med støtte fra Utenriksdepartementet.

Last ned: Foredrag energi.ppt (885,00 kB)

Foss
© Oddgeir Hvidsten
Fil

 «Energisikkerhet og klima er de store drivkreftene i internasjonal energipolitikk – og særlig i EUs energipolitikk,» skriver Amund Vik i Nei til EUs arbeidsnotat nr. 1 2009.

Last ned: Arbeidsnotat 1-09 energi - liten.pdf (213,45 kB)

 
Fil

Uttalelser Norge, EU, klima og miljø

Her kan du lese noen kommentarer til Norge, EU og klima.

Last ned: Klima og miljø - s 12.docx (2,72 MB)

 
Fil

Klima for handling? -om Norge, EU og klimaendringene

Last ned: Klimaforedrag juni08.ppt (4,78 MB)

 
Fil

Klima for handling? -om Norge, EU og klimaendringene

Last ned: Klimaforedrag juni08.pdf (2,44 MB)

 
Fil

EUs kvotehandelsystem – kan det kutte klimautslippene? Innledning ved Anders Haug Larsen, Norges Naturvernforbund på Nei til EUs Landskonferanse 2008

Last ned: Anders Haug Larsen neitileu-kvoter.ppt (947,00 kB)

 
Fil

Norge utgjør en forskjell: De viktigste klima-/miljøsakene Norge har frontet eller vært aktiv støttespiller for i internasjonale fora de siste årene.
Innledning ved Bård Lahn, Naturvernforbundet, på Nei til EUs Landskonferanse 2008

Last ned: Foredrag Bård Lahn.pdf (300,52 kB)

 
Fil

Innledning ved Jens Holm - Vänsterpartiet (Sverige) - ved Nei til EUs Landskonferanse 2008.

Last ned: Foredrag Jens Holm.pdf (2,54 MB)

 
Fil

Innledning ved Asbjørn Aaheim - CICERO - ved Nei til EUs Landskonferanse 2008

Last ned: Foredrag Asbjørn Aaheim.pdf (1,78 MB)

 
Fil

Innledning ved Grete Berget - Europabevegelsen - ved Nei til EUs Landskonferanse 2008

Last ned: Foredrag Grete Berget.pdf (1,86 MB)

 
Fil

Innledning ved Nei til EUs Landskonferanse 2008

Last ned: Foredrag Anne Therese Gullberg.pdf (259,83 kB)

 
Fil

Klimautfordringene: Trender i de europeiske klimautslippene fra industri, energi og transport. Innledning ved Andreas Barkman, Det europeiske miljøbyrået.

Last ned: Klimakonf Oslo 4 EEA.ppt (4,92 MB)

 
Fil

Klimautfordringene og de internasjonale klimaforhandlingene sett fra sør. Med fokus på biodieselsatsing. Innledning ved Stella Semino, Climate Justice Now.

Last ned: Foredrag Stella Semino.ppt (1,34 MB)

 
Fil

Det norske industrikraftregimet har vært under kritikk fra overvåkingsorganet ESA for å være konkurransevridende. En videreføring av ordningen med reduserte kraftpriser til industrien er imidlertid avgjørende om Norge fortsatt skal hevde seg innen områder som produksjon av silisium og materialteknikk. Dette faktaarket oppsummerer olje- og energiminister Åslaug Hagas forslag til løsning på industrikraftproblemet.

Last ned: Faktaark 2-2008.pdf (110,65 kB)

 
Fil

EU-kommisjonens forslag til klimapakke, som ble lagt frem 23. januar, har møtt blandede reaksjoner. Mest kritikk har Kommisjonen fått fra miljøbevegelsen for at EU ikke skjerper målet om samlede utslippskutt.

Last ned: Faktaark 1-2008.pdf (153,79 kB)

 
Fil

Faktaark fra Nei til EUs atomkonferanse 3. mars 2007

Last ned: Faktaark atomavfall.pdf (91,11 kB)

 
Fil

Innledning ved Eva Fidjestøl på Nei til EUs atomkonferanse 3. mars 2007

Last ned: Strålende framtid PPpres EF.pdf (95,56 kB)

Kart over Arktis
Fil

Hvilke utfordringer og rettigheter har Norge i nordområdene? Les førsteamanuensis Peter Ørebechs omfattende arbeidsnotat om Svalbardtraktaten og delelinjeproblematikken mot Russland.

Last ned: Arb notat 4 07 Nordområdene.pdf (2,42 MB)

 
Fil

Uttalelse fra Nei til EUs landsmøte 2007

Last ned: Uttalelse - industrikraft.pdf (23,96 kB)

 
Fil

Uttalelse fra Nei til EUs landsmøte 2007

Last ned: nordområder komiteens.pdf (14,48 kB)

 
Fil

Uttalelse fra Nei til EUs landsmøte 2007

Last ned: Uttalelse - matjord.pdf (23,90 kB)

 
Fil

Uttalelse - heimfall

Uttalelse fra Nei til EUs landsmøte 2007

Last ned: Uttalelse - heimfall.pdf (4,93 kB)

 
Fil

Innledning ved Tomas Wyns på Nei til EUs konferanse Norge, EU og klimatrusselen, arrangert i Oslo 22. september 2007.

Last ned: Wyns EU Climate Change policy sept07.pdf (1,35 MB)

 
Fil

Innledning av Svein Tveitdal på Nei til EUs konferanse Norge, EU og klimatrusselen, som ble arrangert i Oslo 22. september 2007.

Last ned: Tveitdal klimaseminar sept07.pdf (10,69 MB)

 
Fil

Regjeringen mener hjemfallsordningen kan videreføres nesten som tidligere ved at påbudene om offentlig eierskap innskjerpes. Olje- og energiminister Odd Roger Enoksen presenterte 10. august løsningen som regjeringen mener vil ivareta hensynet til offentlig eierskap – både statlig og lokalt – og samtidig være i tråd med EØS-avtalen. Overvåkingsorganet ESA er foreløpig ikke overbevist om at en slik ordning kan aksepteres.

Last ned: faktaark-09-2007.pdf (152,53 kB)

Forsiden - løpeseddel "Tidenes største ran"
Fil

EFTA-domstolen har bestemt at dagens hjemfallsrett er i strid med EØS-avtalen. Dommen kan bety milliardtap for norske kommuner og fylker og tap av nasjonal kontroll med vår viktigste naturressurs. Må vi virkelig godta et
slikt ran av offentlige verdier?

Last ned: tidenes storste ran.pdf (392,28 kB)

 
Fil

Eiendoms- og styringsretten over vannkraftsressurser verdt rundt tusen milliarder kroner ligger i potten når EFTA-domstolen skal ta stilling til om den norske hjemfallsordningen er i strid med EØS-avtalen.

Last ned: faktaark 3_07.pdf (98,81 kB)

 
Fil

EU har vedtatt et mål om å redusere sine klimautslipp med 20 prosent innen 2020. Målsetningen er alt for svak, ifølge europeiske miljøorganisasjoner.

Last ned: faktaark 2_07.pdf (146,55 kB)

 
Fil

Lars Haltbrekken - Klima og kvoter - hva er god miljøpolitikk?

Last ned: Presentasjon Lars Haltbrekken.ppt (475,00 kB)

 
Fil

Kjell Rønningsbakk - Hvordan påvirker EUs regelverk norsk kraftproduksjon og kraftkrevende industri?

Last ned: Presentasjon Kjell Rønningsbakk.ppt (133,00 kB)

 
Fil

Kate Hansen Bundt - EUs energipolitikk - hva er felles og hvem bestemmer?

Last ned: Presentasjon Kate Hansen Bundt.ppt (259,50 kB)

 
Fil

Innledning av Bente Aasjord, miljøforsker.

Last ned: Aasjord_Energipolitikkens dilemma.pdf (182,26 kB)

 
Fil

Innledning av Viktor Albert Wikstrøm, IPE.

Last ned: Wikstrøm_Fremtidens energiforsyning.pdf (3,09 MB)

 
Fil

Innledning av Ragnar Semundseth, rådgiver ved Europakommisjonens delegasjon til Norge og Island.

Last ned: Semundseth_Kjernekraft.pdf (706,73 kB)

 
Fil

Last ned: hjemfallsrettensep2006.ppt (3,97 MB)

Forsiden Vett 4-2006
Fil

4-2006 - Naturens nei

– En økopolitisk klassiker i ny utgave

Lenge før kugalskap, munn- og klovsyke, fugleinfluensa og E-coli ble en del av dagligtalen, advarte Sigmund Kvaløy Setreng med vitenskapelig dokumentasjon og filosofiske perspektiver mot den alarmerende smittespredningen og det økologiske kaoset som internasjonal frihandel fører med seg.

Bestill papirutgaven (kr 40,-) av det vettheftet du ønsker.

Last ned: VETT 4 06 Naturens nei _nettversjon.pdf (1,28 MB)

 
Fil

Til tross for store miljø- og sikkerhetsproblemer knyttet til atomkraft, holder EU fast på Euratom-traktaten, som fremmer atomkraft. Faktaark skrevet av Kjersti Album, medlem av Nei til EUs miljøutvalg.

Last ned: faktaark 3_06.pdf (118,81 kB)

 
Fil

EU presser på for at Norge skal godkjenne et gassmarkedsdirektiv som vil bety et milliardtap både for Hydro, Statoil og den norske staten. Forbrukerne i EU vil på kort sikt tjene på det, men ikke om den norske gassproduksjonen etter hvert blir langt lavere enn den ellers ville vært.

Last ned: Faktaark.pdf (45,84 kB)

 
Fil

Det finnes ingen felles europeisk forståelse av sikkerhet og behovet for sikkerhet. Noen av de mest grunnleggende interessekonfliktene i verden går tvers gjennom Europa. Generelt sett handler dette om markeder. Men først av alt handler det om olje og gass.

Last ned: Faktaark.pdf (51,91 kB)

 
Fil

Uttalelse fra Nei til EUs landsmøte 2006

Last ned: 5 Energi og EØS ENDELIG.doc (21,50 kB)

 
Fil

Uttalelse fra Nei til EUs landsmøte 2006

Last ned: 3 Fråsegn om heimfallet ENDELEG.doc (22,00 kB)

 
Fil

Øystein Nordengs innledning "Norge, EU og energihandelen".

Last ned: Øystein Nordeng.pdf (202,76 kB)

 
Fil

Kate Hansen Bundts innledning "Tyskland mellom Russlands energirikdom og EUs felles energi- og utenrikspolitikk".

Last ned: Kate Hansen Bundt 30_10_06.pdf (851,24 kB)

Forsiden av Vett 2-2006
Fil

2-2006 - EU-guiden

Dette er heftet som gir svaret på mange av de spørsmålene som EU-debatten reiser. Heftet tar for seg en god del av jasidens argumenter og gir neisidens svar på disse.

Bestill papirutgaven (kr 40,-) av det vettheftet du ønsker.

Last ned: EU_guiden_for_web.pdf (1,41 MB)

Fil

Dette heftet tar for seg omstridte EØS-saker fra 1.1.2000 og frem til første kvartal 2002. Heftet er skrevet av Dag Seierstad.

Bestill papirutgaven (kr 40,-) av det vettheftet du ønsker.

Last ned: Skriftserien 4-2001.pdf (1,80 MB)

Fil

Dette heftet gir en sammenfatning av Norges erfaring etter sju år med EØS-avtalen. Heftet er skrevet av Dag Seierstad.

Bestill papirutgaven (kr 40,-) av det vettheftet du ønsker.

Last ned: Skriftserien 4-2000.pdf (718,06 kB)

Nei til EU

Schweigaards gate 34 B
0191 Oslo

neitileu(at)neitileu.no

  • Telefon: 22 17 90 20
Lik oss på Facebook