Du er her: Framside / Kunnskapsbank / Arbeidsliv og faglig p...

Arbeidsliv og faglig politikk

Ifølge både norske myndigheter og EU er arbeidsretten nasjonal. Likevel kommer EU stadig med ny lovgivning på arbeidslivsområdet, enten i form av forordninger eller direktiver. 

Tilbake til temasida

Publikasjoner

Standpunkt 5-2017
Fil

I dette nummeret av Standpunkt kan du lese om:

 • For første gang har Stortinget flertall av EU-motstandere. 
 • Hvorfor deltar Norge i EUs militærprosjekt? 
 • Nei til EUs kvinnekonferanse. 
 • EØS og fiskerinæringa.
 • Storbritannia vurderer ulike alternativ for avtale med EU etter brexit.
 • Ny utgåve av EU-guiden
 • Du kan fortsatt søke på Seierstad-stipendet. 

Last ned: Standpunkt 5-2017-skjerm.pdf (5,68 MB)

semi
© CC 0
ikon for Artikkel (vanlig)

Fritt fram for kabotasje med nye EU-regler

EU vil ha grenseløs kabotasje, i dobbel forstand.

forsida
Fil

Standpunkt 3-2017

I dette nummeret av Standpunkt kan du lese om:

 • Etter en kongress og før et valg (leder)
 • LO med gult kort til EØS-avtalen   
 • Meningsmålinger: Vil heller ha handelsavtale enn EØS
 • 25 år med EØS er mer enn nok
 • Nei til EU krever brexit-utredning
 • Foran stortingsvalget: Hva mener partiene om EU- og EØS-spørsmål?
 • EU som motvekt og motmakt til USA?
 • Hedmark beste vervefylke

Bla i avisen på nett

Last ned: Standpunkt 3-2017-skjerm.pdf (3,67 MB)

Fil

Femte utgave av den populære EØS-guiden. I denne kan du finne kort og poengtert informasjon om hva EØS-avtalen er, hvordan den fungerer og om det finnes alternativer til dagens EØS-avtale.

Delelenke. 

Last ned: EOS_guiden_femte opplag 2017.pdf (2,04 MB)

EØS-meldingen
Fil

EØS-meldingen: 25 år med EØS – Konsekvenser for arbeidsliv og samfunn

Rapporten er skrevet av Dag Seierstad, med bidrag fra en arbeidsgruppe bestående av Idar Helle, Heidi Larsen, Sigbjørn Gjelsvik, Margaret Eide Hillestad og Morten Harper. Arne Byrkjeflot og Helle Hagenau har også bidratt med tekst til rapporten. Utgitt av Nei til EU 2. mai 2017

Last ned: EØS-meldingen 2017.pdf (959,38 kB)

Fil

De Facto-rapport 2:2017 EØS bestemmer

Hvordan EØS-avtalen overstyrer arbeidslivslovgivning, ILO-konvensjoner og tariffavtaler i Norge

Av Idar Helle og Paul Bjerke

Last ned: EØS bestemmer full rapport.pdf (1,34 MB)

Fil

De Facto-rapport 1:2017

Av Roar Eilertsen. 

Rapporten Trygg samferdsel? EØS og sikkerheten i norske transportnæringer er utarbeidet i De Facto – Kunnskapssenter for fagorganiserte vinteren 2017. Arbeidet ble støttet økonomisk av Nei til EU og en rekke fagforeninger og forbund.

Last ned: Trygg samferdsel - endelig.pdf (713,60 kB)

DeFacto-pamflett 2017 EØS bestemmer
Fil

EØS bestemmer

Hvordan EØS-avtalen overstyrer arbeidslivslovgivning, ILO-konvensjoner og tariffavtaler i Norge.

LO-kongressen i 2013 vedtok enstemmig:

LO krever at norske myndigheter går imot begrensinger i retten til kollektive kampmidler, det kollektive forhandlingssystemet og retten til nasjonal lønnsdannelse. ILO-konvensjoner, norske tariffavtaler og norsk arbeidslivslovgivning må gis forrang foran EU regler.

I løpet av de fire årene som er gått siden kongressen er det blitt stadig tydeligere at ILO-konvensjoner, norske tariffavtaler og norsk arbeidslivslovgivning ikke har forrang for EU-reglene. Det er åpenbart omvendt: EU-reglene har forrang og truer den norske arbeidslivsmodellen og velferdsstaten.

Denne brosjyren viser hvordan.

Utgitt av DE FACTO - Kunnskapssenter for fagorganiserte

Lenke for deling.

Last ned: EØS BESTEMMER.pdf (2,13 MB)

ikon for Artikkel (vanlig)

NtEU Analyse: Verftsdommen og hva den betyr for suverenitet og arbeidsliv

§ 88 i Grunnloven sier at Høyesterett dømmer i siste instans. Regjeringens tilbaketog i Verftssaken og Høyesteretts knebøy i Holshipdommen viser at det er EFTA-domstolen som dømmer til sist og har det avgjørende ord.

ikon for Artikkel (vanlig)

NtEU Fakta: Tariffavtaler blir «EØS-tilpasset»

Tariffavtaler kan bli «justert» for å blidgjøre EØS-avtalens overvåkingsorgan ESA.

Fil

Denne løpeseddelen har sitat fra de fire LO-forbundene som har vedtak om at de ønsker oppsigelse av EØS-avtalen. Baksiden har en oversikt over de viktigste grunnene til at norsk arbeidsliv blir dårligere av EØS-avtalen. 

Denne utgaven er tilrettelagt for utskrift, med to A5-løpesedler lagt ut på et A4-ark. 

Lenke til deling. 

Last ned: eos på 123.pdf (763,40 kB)

forsideillustrasjon
Fil

Presentasjon i pdf-versjon.

Last ned: nteu-arbeidsliv-eos krympet.pdf (1,65 MB)

forsideillustrasjon
ikon for Artikkel (vanlig)

EØS-avtalen truer det organiserte arbeidslivet

Et hjelpemiddel for deg som skal innlede om EØS-avtalens virkninger for arbeidsliv og fagbevegelse.

forsideillustrasjon
Fil

Skal du holde innledning om hva EØS-avtalen innebærer for arbeidsliv og fagbevegelse? Denne presentasjonen gjennomgår det meste. Last ned som PowerPoint.

Last ned: nteu-arbeidsliv-eos.pptx (5,64 MB)

forsideillustrasjon
Fil

Skal du holde innledning om hva EØS-avtalen innebærer for arbeidsliv og fagbevegelse? Denne presentasjonen gjennomgår det meste. Last ned som Keynote (for Mac og iPhone).

Last ned: nteu-arbeidsliv-eos.key (6,56 MB)

 
Fil

Innledning fra Nei til EUs landskonferanse Nei2017 3. og 4. mars. 

Last ned: Ann-Solveig Sørensen Nei til EU konferanse.pdf (576,51 kB)

 
Fil

Innledning fra Nei til EUs landskonferanse Nei2017 3. og 4. mars. 

Last ned: Vegard Holm Holship - Nei til EU 3.3.2017.pdf (1,04 MB)

 
Fil

Innledning fra Nei til EUs landskonferanse Nei2017 3. og 4. mars. 

Last ned: Mohammad Afzal_Innlegg om HOFO.pdf (472,31 kB)

 
Fil

Innledning fra Nei til EUs landskonferanse Nei2017 3. og 4. mars. 

Last ned: Michael Gold_oslo v6.pdf (428,62 kB)

 
Fil

Innledning fra Nei til EUs landskonferanse Nei2017 3. og 4. mars. 

Last ned: Line Steinseth Presentasjon Nei til EU`s årskonferanse.pdf (227,06 kB)

 
Fil

Innledning fra Nei til EUs landskonferanse Nei2017 3. og 4. mars. 

Last ned: Finn Arnesen Holship.pdf (66,10 kB)

ikon for Artikkel (vanlig)

NtEU Fakta: Forslag om fergeregister gir sosial dumping

ikon for Artikkel (vanlig)

NtEU Analyse: EU-forslag om minstelønn utfordrer den nordiske modellen

Nye forslag til regler og retningslinjer i sosial- og velferdspolitikken skal gi EU noen lakkstrøk når Romatraktatens 60 år skal feires den 25. mars. Minstelønn er ett av forslagene.

ikon for Artikkel (vanlig)

NtEU Fakta: EU vil ha friere flyt av tjenester

Tiltakspakke skal strømlinjeforme tjenestesektoren i EU/EØS.

EØS på sikkerheten løs
Fil

Løpeseddel «EØS på sikkerheten løs», laget til Trondheimskonferansen i januar 2017. For nedlasting og utskrift. 

Denne versjon har to løpesedler på et A4 ark. Trykk her for vanlig skjermversjon med tosidig A5-løpeseddel.  

Last ned: Flyer EOS 123 2017.pdf (800,95 kB)

EØS på sikkerheten løs
Fil

Løpeseddel «EØS på sikkerheten løs», laget til Trondheimskonferansen i januar 2017. For skjerm og utskrift. 

Tosiders A5. Trykk her for utskriftsvennlig versjon med to tosidige løpesedler på et A4 ark. 

Last ned: Trondheimsflyer A5 2017.pdf (730,63 kB)

ikon for Artikkel (vanlig)

En flau og farlig dom for Norge og norsk arbeidsliv

Høyesterett har slått fast at EØS-avtalen og dens konkurranseregler har forrang foran norske tariffavtaler og internasjonale konvensjonsforpliktelser. 

Dommen kan skape farlig presedens – ikke minst for fagbevegelsens muligheter til å benytte lovlige kampmidler for å hindre sosial dumping.

ikon for Artikkel (vanlig)

Betydningen av «Holship-dommen»

Høyesterett har fastslått at havnearbeiderne i Drammen sin boikott for å presse frem en tariffavtale, er i strid med EØS-retten.

Fil

I dette nummeret kan du lese om:

 • EU feirer 60 årsjubileum i 2017, men er i sin dypeste krise. 
 • Landsmøte 2017: Kathrine Kleveland ble gjenvalgt og det ble valgt nye nestledere. 
 • Bli med på Nei til EUs årskonferanse #Nei2017 i mars. 
 • Les om Nei til EUs årbok 2017: Betydningen av brexit 
 • EØS-strid i Frp
 • Flyktninger, migrasjon og arbeidsinnvandring. 

Last ned: Standpunkt 1-2017-skjerm.pdf (11,02 MB)

Bilde

EU-krati: CETA

Tilbake til oversikten

ikon for Artikkel (vanlig)

EØS – en sikkerhetsrisiko

EØS-avtalen og liberaliseringsregimet går på sikkerheten løs i mange bransjer og sektorer.

Fil

Dette er en innledning Morten Harper, utredningsleder i Nei til EU, holdt for SVs faglige/EØS-konferanse i november 2016.

Last ned: Fri flyt nov16.pdf (4,09 MB)

Fil

Migrasjon er at mennesker forflytter seg mellom land og regioner, av forskjellige årsaker. Samtidig som det strammes inn på flyktningers rett til å få opphold, er det fri bevegelse av arbeidskraft og tjenester innenfor EØS – og dermed også Norge. De siste årene har antallet arbeidsinnvandrere fra EU-land til Norge overskredet de største anslagene på hvor mange flyktninger som kan komme. De skal også bosettes og integreres.
 
Sosial dumping, der arbeidsinnvandrere blir underbetalt, er et alvorlig problem både for samfunnet og de som blir utnyttet. Det kan bli vanskelig for flyktninger å komme inn i arbeidslivet dersom de må konkurrere med lavtlønte arbeidere fra EU-land.
 
Hva tenker du om at Norge skal ha fri arbeidsinnvandring for én gruppe mennesker, de fra andre EØS/EU-land, mens adgangen til opphold og arbeid begrenses for flyktninger som kan ha behov for beskyttelse?

Folder utgitt av Nei til EU oktober 2016

Last ned: Migrasjon 2016 5.pdf (6,14 MB)

Fil

Denne rapporten er utarbeidet i De Facto – Kunnskapssenter for fagorganiserte av Roar Eilertsen. De Facto har fått økonomiske støtte til arbeidet med rapporten fra Nei til EU, som i sin tur har samlet inn støtte fra en lang rekke fagforeninger og noen forbund.

Høyaktuell rapport om EUs tre anskaffelsesdirektiv og hvilke rammer og mulige unntak de setter for offentlige innkjøp. 

Last ned: EUs-anskaffelsesdirektiver-endelig.pdf (840,14 kB)

Fil

I dette nummeret av Standpunkt kan du lese om:

 • Folkeavstemningen om britisk EU-medlemskap 23. juni. 
 • Regjeringens planer om å avstå suverenitet over Finanstilsynet til EU og ESA. 
 • Vi stoppet forslaget om å endre spillereglene i EU-kampen!
 • Vervekampanjeukene ga 399 nye medlemmer!
 • Myten om at vi må ha EØS for å få solgt varene våre. 

Last ned: Standpunkt 3-2016 skjerm.pdf (5,18 MB)

ikon for Artikkel (vanlig)

NtEU Fakta: Jernbanepakke IV

Jernbanepakke IV har som mål å fullføre det indre marked på jernbaneområdet, med åpen konkurranse. Norske myndigheter mister beslutningsmyndighet og kontroll med jernbanedriften til befolkningen, som får et dårligere og dyrere tilbud, og de ansatte går utrygge tider i møte.

ikon for Ekstern peker

Faglig nyhetsbrev april 2016

Temaoversikt EØS EØS-fylkesbank EUs utvikling Norsk EU-debatt Lisboa­trak­taten Pengeunionen (Euro) Arbeidsliv og faglig politikk Helse og velferd Likestilling Landbruk og fiskeri Energi og naturressurser Forsvar og sikkerhet Schengen Norden Verden Nei til EU Klima og miljø TTIP/TISA Publikasjoner Nyttige lenker Lover og direktiver Faglig nyhetsbrev april 2016 I dette nyhetsbrevet ber vi om at dere sender oss beskjed om Nei til EU-arrangementer og 1. mai-paroler som sier Nei til EU, Nei til EØS og Nei til TISA/TTIP. Vi omtaler innsamlingen av midler til utredning om bl.a. EUs Anskaffelsesdirektiver, Verftsdommen og norske tariffavtaler relatert til EUs vikarbyrådirektiv. Årets faglige konferanse blir 30.9. og 1.10.

ikon for Artikkel (vanlig)

NtEU Fakta: Håndhevingsdirektivet og norsk arbeidsliv

Formålet med håndhevingsdirektivet er ifølge departementet å styrke etterlevelsen av reglene om lønns- og arbeidsvilkår for utenlandske arbeidstakere på midlertidig tjenesteoppdrag i Norge. Det vil si de som omfattes av utsendingsdirektivet (også kalt utstasjoneringsdirektivet). Håndhevingsdirektivet som ble vedtatt i EU er bedre på de punktene både fagbevegelse og regjeringer i EU reagerte skarpt på i tidligere tekstforslag, men direktivet mangler likevel løsninger på den tvangstrøyen som utsendingsdirektivet har blitt. 

Standpunkt 2-2016
Fil

I dette nummeret av Standpunkt kan du lese om:

 • Nei til EUs verveuker 18. april til 1. mai. Slik kan DU gjøre en innsats!
 • 23. juni sier Storbritannia ja eller nei til EU-medlemskap. Britiske EU-tilhengere skremmer med Norge.
 • Nytt Vett «Folkestyre eller fjernstyre», om EØS-avtalens begrensninger for folkestyret.
 • Regjeringen åpner likevel for å avgi suverenitet til EUs grensevakter.
 • Kathrine Klevelands leder: «Flere kvinner opp og fram»
 • UDs oppsiktsvekkende TISA-påstander. 
 • Uruguay har trekt seg fra TISA-forhandlingene. Standpunkt har snakket med Uruguayanske TISA-aktivister. 
 • Godt driv i Sogn og Fjordane Nei til EU

Last ned: Standpunkt 2-2016-skjerm.pdf (4,36 MB)

ikon for Ekstern peker

Faglig nyhetsbrev februar 2016

Dette nyhetsbrevet inneholder det siste fra utviklingen i Storbritannia, Camerons avtale om landets forhold til EU og folkeavstemningen 23. juni. Vi omtaler også Faglig utvalgs innsamling til utredning om nye direktiv, verftsdommen og norske tariffavtaler relatert til Vikarbyrådirektivet. Vi har omtale av formøtet til Trondheimskonferansen 2016 og den faglige underskriftsaksjonen om EØS. Vi omtaler nye direktiv og Jernbanepakke IV og forslag om privatisering av jernbanestrekninger i Norge, ny årbok for 2016 og nytt Standpunkt nr. 1/2016 enda litt til.

Fil

I dette nummeret av Standpunkt kan du lese om:

 • Nei til EUs krav om at Norge skal trekke seg fra TISA-forhandlingene.
 • Nei til EUs nye nestledere Gina Barstad og Shoaib Sultan. 
 • Den nye årboka vår, «Sammenbrudd for Schengen». 
 • Nei-sidens seier i folkeavstemningen i Danmark 3. desember.
 • Storbritannia debatterer den norske EU-løsningen. Og Nei til EU bidrar til debatten. 

Last ned: Standpunkt 1-2016 skjerm.pdf (5,30 MB)

Fil

I dette nummeret av Standpunkt kan du lese om:

 • Flyktningkrisa i Europa og Schengenavtalen.
 • Underskriftskampanjen mot EØS-avtalen. 
 • Landsmøte 2015 13.-15. november i Svolvær.
 • Folkeavstemning i Danmark 3. desember om justispolitikken. 
 • EØS-kamp på Fellesforbundets landsmøte i oktober. 
 • Aksjonsdag mot TTIP/TISA 10. oktober. 
 • Hilde Loftesnes Nylén på plass som ny generalsekretær. 
 • EØS-saker fra ditt fylke og din kommune. 

Last ned: Standpunkt 4-2015-skjerm.pdf (6,38 MB)

Fil

I dette nummeret av Standpunkt kan du lese om:

 • Nå kan du skrive under mot EØS-avtalen!
 • EØS-avtalen og lokaldemokratiet. 
 • Folkeavstemning om EU-medlemskapet i Storbritannia.
 • Tysk dominans i EU.
 • Nye bøker om eurokrisen.
 • Nei til EU der du bor: Finnmark Nei til EU.
 • 10 år med nei-flertall på meningsmålingene.  

Last ned: Standpunkt 3-2015 skjerm.pdf (5,33 MB)

© Nei til EU
ikon for Artikkel (vanlig)

Fagbevegelsen og EØS - Mot et tredelt arbeidsliv. Konferanse 24. april 2015.

Fredag 24. april avholdt Faglig utvalg i Nei til EU sin årlige konferanse i Oslo. Det var 94 påmeldte, og vi endte opp med 118 deltagere, noe som overgikk våre mest optimistiske forventninger. Det var engasjert debatt og mange spørsmål til paneldeltagere og innledere.

Det var debattinnlegg, innledninger og andre bidrag fra Europaminister Vidar Helgesen, sjefsøkonom i LO Stein Reegård, leder i LO i Oslo Roy Pedersen, leder i EL&IT Forbundet Jan Olav Andersen, Heidi Larsen fra Faglig utvalg, Sara Bell leder i Fagforbundet i Bergen, Roar Eilertsen De Facto, Jonas Bals Ap. forfatter Halvor Fjermeros, Trine Hasvang Vaag Norges bondelag og Jarle Wilhelmsen 2. nestleder i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelforbund (NNN).

Fil

Standpunkt 2-2015

I dette nummeret av Standpunkt kan du lese om:

 • Historiske EØS-vedtak i EL & IT Forbundet og Fellesorganisasjonen. 
 • Global aksjonsdag om TTIP 18. april. Og TTIP-skolen. 
 • Solidaritet med Hellas. 1 av 4 i EU lever i fattigdom.
 • Les om den nye utgåva av EU-guiden. 
 • EU midt i matfatet
 • Island dropper EU-søknaden.
 • Stemningsskifte i Nordland Nei til EU.

Last ned: Standpunkt 2-2015.pdf (5,45 MB)

Fil

Innledningen er utarbeidet av faglig sekretær Lill Sæther og tar for seg EØS i forhold til fagbevegelsen og faglige rettigheter.

Last ned: Faglige rettigheter, fagbevegelsen og EØS.ppt (3,37 MB)

Fil

Norge blir et mer og mer EU-likt samfunn, særlig gjennom en EØS-avtale som ble noe helt annet enn hva vi ble lovet. 10 000 direktiver og forordninger har blitt innført i norsk lov siden 1992. Nå går regjeringen i front for en mer EU-lik arbeidslivspolitikk, med sine harde angrep på arbeidsmiljøloven.

Målet med EUs vikarbyrådirektiv er økt bruk av vikarer og innleid arbeidskraft, fremfor faste ansettelser. Direktivet, som er innført i EØS-avtalen, pålegger Norge å fjerne hindringer for bruk av vikarer og innleid arbeidskraft.
Norge blir et mer og mer EU-likt samfunn, særlig gjennom en EØS-avtale som ble noe helt annet enn hva vi ble lovet.

Løpeseddelformat A5, på A4 til kopiering.

Last ned: flyer streik 2015 A4 dobbel.pdf (1,15 MB)

Fil

EØS-avtalen krever fri flyt av kapital, varer, tjenester og arbeidskraft i hele EU/EØS-området. Bemanningsbransjen vokser sterkt og tilbyr nå stort sett arbeidskontrakter «uten garantilønn». Arbeidstakerne blir «ansatt» uten å vite hvor mange timer de får jobbe i uka.

Denne kombinasjonen legger grunnlag for et tredelt arbeidsliv i Norge:
● Et A-lag som jobber i norske organiserte bedrifter med ryddige forhold. 
● Et B-lag som gjerne kommer fra det gamle øst-Europa, som er hyret i bemanningsbransjen, som er dårlig organisert, men som går på «lovlig» minstelønn, ofte uten betaling for overtid og med ulovlige arbeidstidsordninger.
● Et C-lag som kommer fra hele verden, er helt uorganisert og utsatt for omfattende ulovligheter.

I denne brosjyren beskriver vi utviklingen nøyere.

Utgitt av De facto februar 2015.

Last ned: DeFactoTredeltArblivPamflett.pdf (1,66 MB)

Sesongarbeider
Fil

EØS-avtalens deregulering av arbeidslivet i Norge, prinsippet om fri bevegelse, og Schengen-avtalens avvikling av grensekontroll er gjensidig problemforsterkende. Dette skaper mer og verre kriminalitet i arbeidslivet, og gjør avtalene til farlige forbundsfeller – «partners in crime».
Tekst: Morten Harper, utredningsleder i Nei til EU. 

Fra tidsskriftet Rødt nr. 4-2014. Publisert med tillatelse.

Last ned: FarligeForbundsfeller.pdf (186,27 kB)

© De facto
Fil

Rapporten Mot et tredelt arbeidsliv - norsk arbeidsliv 10 år etter østutvidelsen av EU er skrevet av Roar Eilertsen og Paul Bjerke i De facto med økonomisk støtte fra Nei til EU. Den tar for seg problemene med sosial dumping somfølge av EØS-avtalens fri flyt-regime.

Last ned: TREDELT ARBEIDSLIV ENDELIGdocx.pdf (16,76 MB)

Fil

Standpunkt 4-2014

I dette nummeret av Standpunkt kan du lese om:

 • 20-årsjubileet for folkerøystinga om norsk EU-medlemskap 28. november 1994. 
 • Biletkavalkade frå Nei til EUs store jubileumsstafett rundt i landet.
 • Strategidebatt for Nei til EU og heile den samla neisida.
 • Landsmøte 2014: Heming Olaussen går av etter 10 år som leiar.
 • Handels- og investeringsavtalen TTIP mellom USA og EU.
 • 10 år etter EUs utvidelse østover, konsekvenser for det norske arbeidslivet.
 • Folkeavstemning til besvær. Skottland og Katalonia.  

Last ned: Standpunkt 4-2014 skjerm.pdf (7,30 MB)

Fil

PRESS PÅ VELFERDEN EØS-avtalen og EUs grenseløse marked påvirker den norske velferdsmodellen og arbeidslivet. Tåler velferdsordningene uregulert arbeidsinnvandring? Heftet går også inn i den britiske debatten om «welfare tourism» og striden i Danmark om EU-borgeres rett til barnetrygd.

SUNN STYRING Overvåkingsorganet ESA mener at EØS-avtalens regler om pasientrettigheter gjør at Norge ikke kan stille krav om forhåndstillatelse for behandling i et annet EØS-land. Truer EØS-reglene om sykehusbehandling i utlandet sunn styring av helsevesenet?

«SOCIAL EUROPE» EUs pålegg om nedskjæringer i medlemslandene har svekket velferdsordningene. Det har allerede fått følger for folkehelsen i mange land. Er veien til et mer sosialt Europa å begrenseb EUs makt over arbeidslivet og i sosialpolitikken?

Heftet er 66 sider i hendig format. Utsalgsprisen er 50 kr. Ved bestilling av 10 eller flere gis det 50 % rabatt (porto tilkommer).

Bestilling

Last ned: Vett 3_2014 skjerm.pdf (1,09 MB)

Fil

Standpunkt 3-2014

Standpunkt nummer 3-2014 er eit spesialnummer i høve 200-hundreårsjubileet for Grunnlova og 20-årsjubileet for folkerøystinga om norsk EU-medlemskap i 1994. Avisa inneheld både kommentarar, intervju og bakgrunnsartiklar som set grunnlovsjubileet og jubileet for EU-røystinga inn i ein aktuell norsk og europeisk politisk debatt.

Avisa har artiklar om konsekvensar av EU-parlamentsvalet, om folkeleg motstand i EU-landa mot nedskjeringspolitikken, om sosial dumping og trygdeeksport og om konsekvensar av EØS-avtalen.

Jubileumsstoffet inkluderer ei biletutstilling frå kampen mot EU i 1994, ein kommentar om konsekvensar av den demografiske utviklinga frå 1994 til i dag på ein eventuell framtidig EU-kamp, utdrag frå Nei til EU si jubileumsbok og omtale om programmet for Nei til EU si jubileumsfeiring i 2014. 

Last ned: Standpunkt 3-2014 skjerm.pdf (4,83 MB)

Fil

40 000 arbeidsplasser får merke at sektorer som samferdsel og energi ikke lenger kan nyte godt av lavere arbeidsgiveravgift. Avgiftsøkningen rammer særlig de nordligste fylkene, der næringslivet har store ekstrakostnader til transport og varme.

Last ned: FB_flyer april_2014.pdf (194,88 kB)

Fil

40 000 arbeidsplasser blir negativt berørt av ESAs nye retningslinjer for regionalstøtte.

Last ned: faktaark 04_2014.pdf (307,00 kB)

Fil

Standpunkt 2-2014

I dette nummeret av Nei til EUs medlemsavis, Standpunkt, kan du bl.a. lese om:

 • Nei til EUs jubileumskampanje: 1814+1994=SANT
 • Jubileumsstafetten, festen, seminaret
 • EU-krisa og arbeidslivet
 • Politiske endringer i EU framfor parlamentsvalget
 • Differensiert arbeidsgiveravgift må endres
 • Postdirektivet må stoppes igjen
 • EØS-kampen: Strategiutvalget er i gang
 • EU i akademia
 • Irland fortsatt i krise
 • 8. mars
 • Ny ledelse i Ungdom mot EU

Last ned: Standpunkt 2 2014 skjerm.pdf (4,17 MB)

Fil

EU og USA forhandler om en handels- og investeringsavtale som tilhengerne håper skal gi økonomisk vekst. Motstanderne frykter dårligere arbeidsforhold, GMO i maten og mindre demokrati.

Last ned: faktaark 01_2014.pdf (124,86 kB)

 
Fil

Standpunkt 5-2013

I dette nummeret av Nei til EUs medlemsavis, Standpunkt, kan du bl.a. lese om:

 • Stortingsvalget 2013: Hva mener de nye Stortingsrepresentantene? 
 • Har ja-siden virkelig gitt opp?
 • Debatt om EØS og Grunnloven 
 • EØS-sakene som blir vanskelige for den blå-blå regjeringen
 • Trenger fiskeri-Norge EØS?
 • Dag Seierstad-stipendet tildelt for første gang. 
 • Planer for jubileumsåret 2014
 • EUs håndhevingsdirektiv kan hindre tiltak mot sosial dumping

Last ned: Standpunkt 5-2013 skjerm.pdf (5,13 MB)

Artikkel (enkel)

Nytt Premiss er ute!

Årets utgave av Studenter mot EUs eget tidsskrift, Premiss, er ute. Tema er framtid, og utgaven byr på artikler om både utdanning, faglige rettigheter og andre aktuelle spørsmål.

Fil

De Facto: Rapport 2:2013 

I denne rapporten ser De Facto nærmere på hva som skjer i europeisk arbeidsliv, hva Håndhevingsdirektivet går ut på, og hvilke konsekvenser dette har for Norge.

I kjølvannet av høyesterettsdommen i den såkalte ”verftssaken” gis det inntrykk av at Norge nå står fritt til å bestemme hvilke virkemidler vi vil bruke i kampen mot sosial dumping. Rapporten dokumenterer at dette er fullstendig feil. Gjennom EØS-avtalen har vi forpliktet oss til et lov- og avtaleverk som ligger innenfor rammene av EU-retten, og det gir alvorlige begrensninger i det handlingsrommet norske myndigheter har.

Bestill rapporten nå!

Rapporten koster kr. 30,- per stk (rabatt ved bestilling av flere rapporter).

Send bestilling til bestilling@neitileu.no

Last ned: EU og arbeidslivet - håndhevingsdirektivet-2.pdf (507,45 kB)

Fil

«EØS begrenser ikke mulighetene til å sikre norske arbeidstakeres faglige og sosiale rettigheter», sier Arbeiderpartiets ledelse og avviser kategorisk alle forslag om å endre avtalen.

Men de tar feil. Og de vet det.

I denne brosjyren viser De Facto hvorfor EØS-avtalen fremmer sosial dumping og svekker fagbevegelsens makt.
 
 Bestill pamfletten nå! 30,- stk, ved bestilling av flere kan det avtales rabatt.
 
Bestill , eller ring oss på 22 17 90 20.

Fra baksiden av pamfletten:

50 kroner timen. Ulovlig overtid. Klatring uten sikring. «Boliger» med ett toalett og en dusj på deling for 12 mann. Slik er vilkårene når bygningsarbeidere fra Spania, Bulgaria, Senegal, Peru og Equador bygger Coops nye gigantlager like ved Gardermoen hovedflyplass utenfor Oslo.

Dette er bare ett av en rekke eksempler på presset mot arbeidsfolks vilkår i Norge. For EU og EØS-avtalen åpner hele Europa for bemanningsselskaper, tjenesteleverandører og arbeidsvandringer.

Resultatet er entydig: I områder med gode eller brukbare lønns- og arbeidsforhold settes tariffavtaler og rettigheter under et voldsomt press. Samtidig begrenser EØS-avtalen Norges adgang å innføre regler som gir myndighetene og fagbevegelsen mulighet til å forsvare arbeidstakernes faglige og sosiale rettigheter.

En strøm av direktivforslag fra EU-systemet forverrer situasjonen og truer den «norske modellen». Når brister demningen?

Last ned: Demningen brister__Skjerm06.pdf (470,28 kB)

Standpunkt 3-2013
© NTEU
Fil

Standpunkt 3-2013

I dette nummeret av Nei til EUs medlemsavis, Standpunkt, kan du bl.a. lese om:

 • Hva LO-kongressen egentlig vedtok
 • Stortingsvalget 2013. Standpunkt har gått gjennom partiprogrammene. 
 • Ny rapport fra Menon viser at EØS-avtalen ikke er nødvendig for å få solgt varene våre. 
 • Alter Summit i Aten
 • Regjeringen lover kamp mot håndhevingsdirektivet 
 • De borgerlige partiene vil si ja til EUs jernbanepakke 4. 

Last ned: Standpunkt 3 2013_skjerm.pdf (3,52 MB)

Fil

Notatet er utarbeidet av advokatfirmaet Endresen, Brygfjeld og Torall for Nei til EU og omhandler konvensjonens beskyttelse mot sosial dumping i offentlige anbud på entrepriser eller kjøp av tjenester og forholdet til EØS-retten, spesielt i forhold til utstasjoneringsdirektivet.

Last ned: SKMBT_C65213050213460.pdf (548,03 kB)

Standpunkt 3b-2013 Fil

I dette 1. mai-nummeret av Standpunkt kan du lese om:

 • Menon-rapporten som viser at EØS-avtalen ikke er nødvendig for å få solgt varene våre
 • EUs håndhevingsdirektiv, som truer norske tiltak mot sosial dumping.
 • EUs jernbanepakke 4, som kan føre til privatisering av persontrafikk på jernbane. 
 • Hvordan hjelpe kriserammede EU-land?

Last ned: Standpunkt 3b 2013.pdf (5,06 MB)

Standpunkt 2-2013
© NTEU
Fil

I dette nummeret av Nei til EUs medlemsavis, Standpunkt, kan du bl.a. lese om:

 • EUs jernbanepakke 4
 • Faglig konferanse og landskonferanse 12. og 13. april
 • Ti grunner til at EU vil handle med oss uten EØS-avtalen
 • Nei til EUs planer i Stortingsvalgkampen
 • Stemmerettsjubileet - 100 år med stemmerett for kvinner
 • Britisk EU-motstand - mer enn bare de konservative
 • Island

Standpunkt kommer nå også som e-avis. Les mer i om det i siste nummer av Standpunkt!

Last ned: Standpunkt 2 2013_skjerm.pdf (2,60 MB)

Forsiden EØS-løpeseddel
© NtEU
Fil

Hva betyr EØS for deg?

Løpeseddel: 5 personer forteller hva EØS-avtalen betyr for dem.

Det finnes alternativer til EØS-avtalen som sikrer ryddige forhold for handelen uten at demokrati,miljø, velferd og faglige rettigheter svekkes. Ett alternativ er å ta de mest problematiske delene ut av dagens avtale. En annen mulighet er en ny og mer avgrenset handels- og samarbeidsavtale. Nei til EU kjemper for disse alternativene.

Last ned: EØS folder_nett.pdf (629,07 kB)

Dommerklubbe
© bloomsberries
Fil

I saken om allmenngjøring av deler av den norske Verkstedoverenskomsten i verftsindustrien var rådene fra EFTA-domstolen klare: alt kan ikke allmenngjøres. Men Borgartings vurdering ga full uttelling for fagbevegelsen.

Last ned: Faktaark 7 2012.pdf (1.020,22 kB)

Forsiden Standpunkt 1. mai 2012
© NtEU
Fil

Spesialutgave av Nei til EUs medlemsavis, Standpunkt, utgitt i forbindelse med 1. mai 2012

Last ned: Standpunkt 3b 2012 skjerm.pdf (1,17 MB)

Pilot
© Jennie Faber
Fil

Høyesterett har nylig slått fast at en norsk tariffavtale må endres som følge av en EU-dom, stikk i strid med hva norske myndigheter la til grunn da de implementerte et EU-direktiv i 2004.

Last ned: Faktaark 3 2012.pdf (214,94 kB)

Dommerhammer
© ssalonso
Fil

Uttalelse fra EFTA-domstolen sår tvil om fremtiden for den norske allmenngjøringsordningen.

Last ned: Faktaark 2 2012.pdf (495,03 kB)

Arbeidssøkere i kø
© hktang
Fil

Innledning holdt av Alessandra Mecozzi fra den italienske fagbevegelsen under Nei til EUs faglige konferanse 30. september og 1. oktober 2011.

Last ned: Presentazione.ppt (253,00 kB)

Fanemarkering
Fil

Innledning holdt av Roar Eilertsen, De Facto, på Nei til EUs faglige konferanse 30.september og 1. oktober 2011.

Last ned: Mer effektiv kamp.pptx (122,97 kB)

Byggebransjen
© billjacobus1
Fil

Kommentar til temadel fra den italienske fagbevegelsen. Holdt av Roy Pedersen, leder i LO i Oslo på Nei til EUs faglige konferanse 30. september og 1. oktober 2011.

Last ned: EU-krise og fagbevegelsen 3009 2011.pptx (187,48 kB)

Elektriker
© Rutger Middendorp
Fil

Innledning holdt på Nei til EUs faglige konferanse 30. september og 1. oktober 2011. Per Bergerud representerte NHO Service

Last ned: foredrag fra NHO Bergerud.ppt (5,07 MB)

Fane
© nn
Fil

Innledning holdt av Lars M. Johansen, Norsk Transportarbeiderforbund, under Nei til EUs faglige konferanse høsten 2011.

Last ned: 20110930 EUs vikarbyrådirektiv - Hva nå Lars Johnsen (1).ppt (582,00 kB)

Forsiden Vett 3-2011
Fil

Grundig innføring i hvordan EU og EØS-avtalen påvirker det norske arbeidslivet og velferdsstaten.

Den frie bevegelsen av arbeid, kapital og tjenester i EU og EØS er på kollisjonskurs med velferdsordningene våre og arbeidstagernes rettigheter. Nei til EUs skriftserie VETT setter i en ny og utvidet utgave fokus på kampen for velferdsstaten og et anstendig arbeidsliv:

Hvordan påvirker EU den norske velferdsstaten?
 Styres norsk industri og samferdsel av EØS?
 Hva har forrang: ILO-konvensjoner eller EU-direktiver?
Er EØS en historisk parentes, og hva er alternativene?

Med bidrag fra 25 fagforeningsledere, rådgivere og andre eksperter gir VETT nr. 3 2011 På kollisjonskurs – Hvordan EU påvirker det norske arbeidslivet og velferdsstaten grundige svar.

Bestilling

Last ned: Vett 3_2011 På kollisjonskurs.pdf (1,29 MB)

Omsorg
Fil

Dersom EUs vikarbyrådirektiv implementeres i Norge vil det bety et frislipp i bruk av inn- og utleie av arbeidskraft. Bestemmelser i Arbeidsmiljøloven og tariffavtaler kan være i strid med direktivet.

Last ned: Faktaark 4-2010 - Faste ansettelser.pdf (363,80 kB)

Elektriker
© Rutger Middendorp
Fil

Heidi Larsen, nestleder i LO Trondheim, holdt innledning om vikarbyrådirektivet på Nei til EUs landsmøte 2010. Dette er lysbildene hun viste til sin innledning.

Last ned: vikarbyradirektivet heidilarsen.pdf (455,77 kB)

Illustrasjon faglig nyhetsbrev
Fil

Faglig nyhetsbrev september 2010:

I dette nummeret kan du lese om den gryende motstanden mot EUs vikarbyrådirektiv, Postkoms samarbeid med norske bondeorganisasjoner og det nye forprosjektet «Alternativer til dagens EØS-avtale» som blant andre El & IT-forbundet og Fagforbundet er med på.

Det er også en rekke arrangement i høst for dem som har tid og anledning, og du finner informasjon om Kvinner på Tvers, Rogalandskonferansen og Globaliseringskonferansen i nyhetsbrevet.

Last ned: Faglig_nyhetsbrev _september_2010.pdf (275,79 kB)

EU-guiden - forsiden
Fil

EU-guiden

Dette er heftet som gir svaret på mange av de spørsmålene som EU-debatten reiser. Heftet tar for seg en god del av jasidens argumenter og gir neisidens svar på disse.

Bestilling

Last ned: EU_guiden2010 hele_Skjerm.pdf (4,43 MB)

 
Fil

I dette nyhetsbrevet kan dere blant annet lese om det nye helsedirektivet, som nok en gang er oppe til behandling i EU-systemet, om kommuner som gjør opprør mot postdirektivet, og om et nytt fagforeningsinitiativ mot vikarbyrådirektivet. Vi har også to interessante artikler av Dag Seierstad og Søren Søndergaard fra EU-parlamentet.

Last ned: faglig nyhetsbrev juli_10.pdf (291,27 kB)

 
Fil

Ekstrautgave av Nei til EUs medlemsavis Standpunkt - 1. mai 2010

Last ned: Standpunkt 2b 2010 nett.pdf (1,23 MB)

Illustrasjon faglig nyhetsbrev
Fil

I denne utgaven kan dere bl.a. lese om svensk fortvilelse over en arbeidslivsmodell som raseres, og om kaosprosjektet EU, i et innlegg av Nei til EUs leder Heming Olaussen.

Last ned: faglig nyhetsbrev 1_10.pdf (303,79 kB)

Forsiden Vett 4-2009
Fil

Nei til EUs skriftserie VETT nr. 4 2009 tar for seg finanskrisen og EU.

Har EU-systemet bidratt til finanskrisen? Hva betyr den for arbeidslivet og velferdspolitikken? Skal EU få større makt over finanspolitikken? 64 sider. Redaktør: Marte Nilsen.

Det er nå rundt halvannet år siden finanskrisen rystet verdensøkonomien, den alvorligste økonomiske krisen siden krakket i 1929 og den påfølgende depresjonen på 1930-tallet. Noen sier det verste nå er over, andre hevder vi har flere ubehagelige overraskelser i vente. Uansett, konsekvensene finanskrisen allerede har skapt for realøkonomien (produksjonen av varer og tjenester), og dermed også for menneskers velferd, arbeid og levebrød, er dypt alvorlige. Og selv om børskursene nå skulle begynne å klatre oppover, vil det vare lenge før resten av samfunnet er på beina igjen.

Bestilling

Last ned: Vett 4_09 finanskrisen Skjerm.pdf (500,57 kB)

Illustrasjon faglig nyhetsbrev
Fil

I årets siste utgave av faglig nyhetsbrev kan dere blant annet lese om at de svenske forbundene Byggnads og Elektrikerförbundet må betale millionerstatning til Laval etter Vaxholmdommen, om helsedirektivet som falt i EUs ministerråd og om SPE-forordningen som vil kunne føre til svekkelse av ansattes medbestemmelse.

Manifest Analyse inviterer til årskonferanse i mars 2010, og hvis dere trenger julegavetips til faglige venner er den nye boken til Dag Seierstad et strålende godt kjøp!

Last ned: faglig nyhetsbrev 6_09.pdf (2,68 MB)

 
Fil

Uttalelse fra Nei til EUs landsmøte 2009:

- Regjeringa må sikre en åpen og demokratisk behandling av EUs vikarbyrådirektiv - Kampen for faste ansettelser er viktig for et anstendig arbeidsliv. 

Last ned: Uttalelse - vikarbyrådirektivet.pdf (28,70 kB)

Illustrasjon faglig nyhetsbrev
Fil

I denne utgaven kan dere blant annet lese om at postansatte over hele Europa raser over privatisering og konkurranseutsetting, "Euro-LO" advarer mot å tro at tjenestedirektivet vil hjelpe Europa ut av krisen og piloter som protesterer mot EUs regelverk om arbeidstid i luftfarten. Svensk LO er ikke fornøyd med planene for gjennomføring av tjenestedirektivet, Lavaldommen kan stride mot menneskerettighetene, og aller sist i nyhetsbrevet finner dere en kommentar om den nylig vedtatte Lisboatraktaten, og hva den betyr for Norges forhold til EU.

Last ned: faglig nyhetsbrev 5_09.pdf (201,40 kB)

Illustrasjon faglig nyhetsbrev
Fil

Faglig nyhetsbrev 4-09 tar bl.a. opp allmengjøring av tariffavtaler, Arbeidslivet og valget og ID-kort som tiltak mot sosial dumping.

Last ned: faglig nyhetsbrev 4_09.pdf (211,93 kB)

 
Fil

9-2009 - Høringsuttalelse postdirektivet

Hvorfor skal vi avvikle dagens gode og selvfinansierende ordning for brevpost bare fordi et EU-direktiv krever det?

Last ned: faktaark 09 2009.pdf (515,18 kB)

 
Fil

Avviklingen av dagens postmonopol vil bety dyrere porto og dåligere posttilbud i distriktsnorge

Last ned: Velgerne må vite om de får post.pdf (12,43 kB)

 
Fil

Powerpoint foredrag. Dette foredraget viser noen av hovedargumentene fra norsk neiside vedr. norsk politikk i lys av EØS og EU.

Last ned: Nærings- og energipolitikk juni09.ppt (2,81 MB)

 
Fil

I denne utgaven av faglig nyhetsbrev kan dere blant annet lese om at europeisk fagbevegelse mobiliserer mot krisen, at arbeidstidsdirektivet falt i EU-parlamentet, samt en oppfordring til LO-kongressen om å diskutere EØS

Last ned: faglig nyhetsbrev 3_09.pdf (433,91 kB)

 
Fil

Nei til EUs høringsuttalelse om EUs postdirektiv og liberalisering av posttjenestene.

Last ned: 3-2009.pdf (355,30 kB)

 
Fil

I denne utgaven kan dere blant annet lese om innspurten i tjenestedirektivsaken og om EF-dommen som for ti år siden åpnet opp for norskregistrerte utenlandske foretak (NUF).

Last ned: faglig nyhetsbrev 2_09.pdf (342,71 kB)

 
Fil

I årets første Faglige nyhetsbrev kan dere blant annet lese om at Fagforbundet fortsatt holder på vetokravet mot tjenestedirektivet, om De Factos nye rapport om regjeringens garantier til LO, og om kongressforslagene som er EU-relaterte.

Last ned: faglig nyhetsbrev 1_09.pdf (708,92 kB)

Forsiden Vett 6-08
Fil

6-2008: Truer EU den nordiske velferdsmodellen?

EUs domstol har det siste året i fire ulike dommer grepet inn i den nasjonale arbeidsretten og den kollektive avtalemodellen for partene i arbeidslivet. Tariffavtaler, streikeretten, krav til offentlige anbud og tiltak mot sosial dumping har i disse sakene blitt kjent ulovlig og i strid med EU-retten.

Vett nr. 6 2008 er en pocketbok utgitt i samarbeid av Nei til EU og Fagforbundet. Boken drøfter situasjonen for norsk, nordisk og europeisk fagbevegelse etter de fire dommene. Betyr dette at EU har lagt ut på en kollisjonskurs med fagbevegelsen? Ønsker ikke EU å bekjempe sosial dumping? Truer EU den nordiske velferdsmodellen?

Boken er redigert av Morten Harper (utredningsleder i Nei til EU) og Andreas Halse (informasjonsrådgiver i Fagforbundet). Blant bidragsyterne er den danske jusprofessoren Ruth Nielsen, svenske Vänsterpartiets Lisa Rasmussen, jusprofessor Hans Petter Graver og EU/EØS-ekspert Dag Seierstad.

Bestill papirutgaven (kr 40,-) av det vettheftet du ønsker.

Last ned: Vett 6-08.pdf (5,65 MB)

 
Fil

Uttalelse fra Nei til EUs landsmøte på Hell 16. november 2008

Last ned: Uttalelse - Tjenestedirektivet.pdf (14,06 kB)

Forsiden løpeseddel - "dømt"
Fil

EF-domstolen har i fire oppsiktsvekkende dommer fastslått at EUs regler for fri flyt av tjenester overstyrer nasjonal arbeidsrett og faglige rettigheter.

Last ned: Løpeseddel.pdf (1,13 MB)

 
Fil

Det er grunn til å frykte flere dommer som går i fagbevegelsens disfavør med EUs tjenestedirektiv.

Last ned: faktaark-10-2008.pdf (358,87 kB)

 
Fil

I sommerutgaven av faglig nyhetsbrev kan du bl.a. lese om Tjenestedirektivet og Fagforbundet, om Postdirektivet og det oppfordres til debatt om EU og EØS i fagforeninger og klubber.

Last ned: faglig nyhetsbrev 3_08.pdf (326,43 kB)

 
Fil

Denne utgaven av faglig nyhetsbrev handler om de to nye rapportene som har kommet om tjenestedirektivet.

Last ned: faglig nyhetsbrev mai 08.pdf (239,25 kB)

Forsiden Vett 4-2008
Fil

Der det er penger å tjene, skal det være konkurranse om tjenestene. Det er EUs utgangspunkt for stadig flere former for offentlige tjenester. Det gjelder også posten. Det skal være konkurranse om å frakte «lønnsomme brev». Hva skjer da med ulønnsomme brev, med lønns- og arbeidsvilkåra for postansatte, med portotakstene og med posttilbudet langt fra Oslo?

Brev blir ikke billigere om det blir konkurranse om posttjenestene!

Heftet er skrevet av Paul Gamlemshaug (tillitsvalgt i Posten) og Dag Seierstad (EØS-rådgiver).

Bestill papirutgaven (kr 40,-) av det vettheftet du ønsker.

Last ned: Vett nr 4_08.pdf (566,40 kB)

 
Fil

Foredrag om de viktigste konsekvensene av EUs tjenestedirektiv

Last ned: Tjenestedirektivet mai08.ppt (7,31 MB)

 
Fil

Foredrag om de viktigste konsekvensene av EUs tjenestedirektiv

Last ned: Tjenestedirektivet mai08.pdf (2,43 MB)

 
Fil

Tjenestedirektivet vil kunne ha en liberaliserende virkning også på områder som er unntatt fra direktivet.

Last ned: faktaark-8-2008.pdf (187,81 kB)

 
Fil

Hvis Norge avviser Tjenestedirektivet i EØS, vil det sette stenge rammer for hva slags helsedirektiv som kan bli godtatt fra norsk side.

Last ned: faktaark-7-2008.pdf (319,77 kB)

 
Fil

Nesten alle tjenester på det sosiale området kan regnes som økonomiske aktiviteter, ifølge EU-kommisjonen

Last ned: faktaark-6-2008.pdf (206,56 kB)

 
Fil

Fra mange hold ble det krevet at EU ikke kunne vedta noe tjenestedirektiv før de offentlige tjenestene var sikret et trygt lovgrunnlag i EUs eget regelverk. EU-kommisjonen valgte den motsatte rekkefølgen: først et tjenestedirektiv med uklar rekkevidde - og så noen vage løfter om et direktiv for offentlige tjenester.

Last ned: faktaark-4-2007.pdf (182,17 kB)

 
Fil

Tjenestedirektivet skal fremme handelen med tjenester på tvers av nasjonale grenser. Dette skal skje ved å fjerne hindringer innført av nasjonalstatene for å ivareta ulike hensyn. Hensyn som skal verne forbrukere, miljø, sikre sosiale rettigheter, rettigheter i arbeidslivet og demokratiske beslutningsprosesser.

Last ned: faktaark-3-2008.pdf (147,52 kB)

Snekkere
Fil

Last ned: ArbNotat 1 08 NHD-utredn tjdir mars08.pdf (126,22 kB)

 
Fil

I dette nyhetsbrevet kan du bl.a. lese Dag Seierstads kommentar til dommen i Vaxholmsaken. Du kan også lese om Nei til EUs "forventninger" til FAFOs utredning av Tjenestedirektivets konsekvenser i Norge. Til sist en artikkel om dansk fagbevegelse og sosial dumping.

Last ned: nyhetsbrev februar08.pdf (184,45 kB)

 
Fil

I dette nyhetsbrevet kan du bl.a. lese om Fellesforbundets nei til Tjenestedirektivet og at ESA sier nei til billig industrikraft.

Last ned: Faglig nyhetsbrev 2-2007.pdf (2,54 MB)

 
Fil

Uttalelse fra Nei til EUs landsmøte 2007

Last ned: Uttalelse - flexicurity.pdf (39,63 kB)

 
Fil

Uttalelse fra Nei til EUs landsmøte 2007

Last ned: Uttalelse - tjenestedirektivet.pdf (23,50 kB)

 
Fil

Innledning ved leder for Nei til EUs kvinneutvalg, Torunn Kanutte Husvik. Holdt på Nei til EUs kvinnekonferanse 20.-21. oktober 2007.

Last ned: Helse.pdf (2,31 MB)

Fil

Kampen mot sosial dumping og EUs tjenestedirektiv er to sider av samme sak. EUs tjenestedirektiv vil forby nødvendige tiltak mot sosial dumping, og dette setter sitt preg i forhold til mangelfulle tiltak. Hensikten med tjenestedirektivet er å øke den frie flyten av tjenester og forhindre nasjonale regler.

Last ned: Arbnotat0307.pdf (170,23 kB)

 
Fil

I dette nyhetsbrevet får du bl.a. presentert Nei til EUs nye faglige sekretær, Hilde Nylén. Viere kan du bl.a. lese om: Flexicurity, Posten og Polske paradokser

Last ned: nyhetsbrev september 07.pdf (121,04 kB)

 
Fil

Avisa er spesielt beregnet for utdeling 1. mai, og har derfor også hovedfokus på saker som er aktuelle denne dagen.

Last ned: Standpunk_2_2007_for nett.pdf (1,86 MB)

Forsiden til Vett 2-2007
Fil

 Det er et mål å bekjempe sosial dumping. Da kan vi ikke vedta et tjenestedirektiv som forbyr viktige tiltak for å rydde opp i arbeidslivet, er konklusjonen i VETT-heftet "Feil redskap?".

Bestill papirutgaven (kr 40,-) av det vettheftet du ønsker.

Last ned: Skriftserien-VETT-2_07_screen.pdf (1,07 MB)

 
Fil

Syv av ti vil vite mer

71 av 100 høringsuttalelser krever konsekvensvurdering og / eller veto mot tjenestedirektivet, viser denne gjennomgangen av Nærings- og handelsdepartementets høring.

Last ned: faktaark 1_mars_07.pdf (211,74 kB)

Forsiden - Stopp EUs tjenestedirektiv
Fil

Formålet med EUs tjenestedirektiv er å øke handelen med tjenester på tvers av landegrensene. Direktivet legger opp til mest mulig fri flyt av tjenester og begrenser de nasjonale kontrollmulighetene.

Last ned: folder_tjenestedirektivet.pdf (372,97 kB)

Håndverker
© pirate johnny
Fil

 Tjenestedirektivet 2006 versus 2004-utkastet

Det har blitt hevdet i den norske debatten om EUs tjenestedirektiv at det endelig vedtatte direktivet har et vesentlig annet innhold enn det forslaget som ble lagt fram i 2004 av EU-kommisjonen.

Nei til EU arbeidsnotat nr. 2/2007 "Tjenestedirektivet 2006 – sammenlignet med 2004-utkastet og domstolsskapt EU-rett" er en systematisk og detaljert sammenligning av 2004-forslaget og direktivteksten som ble vedtatt i desember 2006. Direktivet vurderes også i forhold til EUs domstolsskapte rett. Hensikten er å identifisere hvilke endringer som er gjort og ikke minst drøfte hva slags betydning forskjellene kan ha. Notatet setter spørsmålstegn ved om det faktisk foreligger substansielle endringer når det gjelder landenes adgang til å kontrollere etablering og handel med tjenesteytelser.

Notatet er skrevet av Peter Ørebech, førsteamanuensis ved Universitet i Tromsø. Ørebech har fått oppdraget av Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Kristelig Folkeparti og deres stortingsgrupper samt Nei til EU.

Nei til EU arbeidsnotat nr. 2/2007 er på 101 sider, og kan bestilles via e-post neitileu@neitileu.no. Notatet koster kr. 40,- + porto.

Last ned: Tjenestedirektivet 2006 PDF.pdf (917,71 kB)

Demonstrasjon mot tjenestedirektivet
© NtEU
Fil

 Tjenestedirektivet og fagbevegelsen

Høyesterettsadvokat Håkon Helle setter i Nei til EU arbeidsnotat nr. 1/2007 "Tjenestedirektivet og fagbevegelsen" fokus på forholdet mellom EU-direktivet og nasjonal arbeidsrett og dessuten hva det mer generelt betyr for nasjonal kontroll av tjenesteytelser.

Helle skriver bl.a.: "Det mest provoserende i det opprinnelige forslaget til tjenestedirektivet (Bolkesteinutkastet) var den tydelige markeringen av det såkalte ”opprinnelseslandsprinsippet”. Selv om det er benyttet et annet begrep (fri utveksling av tjenesteytelser) i det vedtatte forslaget, er de praktiske konsekvensene de samme. I stedet for å fastslå at en tjenesteyter utelukkende skulle være underlagt opprinnelseslandets lover og at bare dette landet hadde adgang til å føre kontroll med tjenesteyter og tjenesten, fastslår det vedtatte direktivet i art. 16 nr. 1 at en tjenesteyter har rett til å yte tjenester i andre medlemsstater enn der han er etablert. Vertslandet har en plikt til å sikre tjenesteyteren fri adgang til å utøve servicevirksomhet på sitt område og det må ikke legges begrensninger på denne virksomheten ut over det som er nødvendig ut fra hensynet til offentlig orden, offentlig sikkerhet, offentlig helse eller beskyttelsen av miljøet. Begrensningene må ikke være diskriminerende på grunnlag av nasjonalitet. Det er denne innskrenkningen i medlemslandenes adgang til nasjonal lovregulering i medhold av EF-traktatens art. 55, jf. art 46 (og EØS-avtalens art. 39, jf. art. 33), slik disse unntakene er utviklet i domstolspraksis, som er hovedpoenget med direktivet."

Nei til EU arbeidsnotat nr. 1/2007 er på 16 sider, og kan bestilles via e-post neitileu@neitileu.no. Notatet koster kr. 20,- + porto.

Last ned: Arb notat 1-07 Tjenestedirektivet og fagbevegelsen.pdf (173,62 kB)

Forsiden Vett 1-2006
Fil

Korrigering av avsnittene ”Hva har skjedd med opphavslandsprinsippet?” og ”Hvem skal kontrollere?” på side 15- 17

Bestill papirutgaven (kr 40,-) av det vettheftet du ønsker.

Last ned: Korrigering av avsnitt i Vett-heftet.doc (28,50 kB)

 
Fil

EFTA-domstolen avgjorde i mai 1999 at denne graderinga av arbeidsgiveravgiften var i strid med EØS-avtalen. Graderinga må bort for all næringsvirksomhet som er i konkurranse med næringsliv i andre EØSland.

Last ned: 0302_faktaark…..sgiveravgif.pdf (43,88 kB)

 
Fil

Den 1. mai 2004 ble EU utvidet med ti nye medlemsland. Dette har skapt frykt for at billigarbeidere fra Polen og Baltikum skal rive ned norske standarder i arbeidslivet. Lønnsdumping har imidlertid vært et problem lenge før østutvidelsen.

Last ned: Faktaark.pdf (52,66 kB)

 
Fil

Uttalelse fra Nei til EUs landsmøte 2006

Last ned: 5 Energi og EØS ENDELIG.doc (21,50 kB)

 
Fil

Uttalelse fra Nei til EUs landsmøte 2006

Last ned: 2 Uttalelse STOPP TJENESTEDIREKTIVET ENDELIG.doc (22,00 kB)

 
Fil

I dette nyhetsbrevet kan du lese om Kvinnekonferansen 2006. Tema for konferansen var økonomi, velferd og arbeidsmarked.

Last ned: kvinnepolitisk_nyhetsbrev1_06.pdf (228,37 kB)

Forsiden av Vett 2-2006
Fil

2-2006 - EU-guiden

Dette er heftet som gir svaret på mange av de spørsmålene som EU-debatten reiser. Heftet tar for seg en god del av jasidens argumenter og gir neisidens svar på disse.

Bestill papirutgaven (kr 40,-) av det vettheftet du ønsker.

Last ned: EU_guiden_for_web.pdf (1,41 MB)

Fil

I dette heftet ser Dag Seierstad på problemet med arbeidsgivere som utnytter mulighetene som arbeidsinnvandringen fra EU-landene i øst byr på.

Bestill papirutgaven (kr 40,-) av det vettheftet du ønsker.

Last ned: Vett 1-2005.pdf (563,42 kB)

 
Fil

Kapitalismedebatt og næringspolitikk

En gang rundt årtusenskiftet - i et anfall av ideologisk sinnsforvirring - forsøkte den europeiske velferdsstaten å begå selvmord. I dag merkes effekten mange steder rundt om i Europa.

Last ned: faglig nyhetsbrev.pdf (397,98 kB)

 
Fil

Oppsummering av streiken i bryggeribransjen

Etter bare tre dagers streik i mai var arbeidsgiverne i bryggeribransjen innstilt på å ta en ny forhandlingsrunde. Sterkere kontroll med bedriftenes bruk av innleid arbeidskraft var det som skulle til for å løste konflikten i bryggeribransjen under årets tariffoppgjør.

Last ned: Faglig nyhetsbrev 5-2004.pdf (437,61 kB)

 
Fil

Arbeidsplasser ofret for feilslått politikk

En stat har kun to måter å styre den økonomiske politikken på: finanspolitikken og pengepolitikken. I EU har nasjonalstatene gitt fra seg begge disse styringsverktøyene.

Last ned: faglig nyhetsbrev.pdf (104,58 kB)

 
Fil

Veto mot EUs tjenestedirektiv?

 

Kommentar fra Nei til EUs leder Heming Olaussen og faglig sekretær Boye Ullmann vedr. regjeringens behandling av EUs tjenestedirektiv.

Last ned: Faglig nyhetsbrev.pdf (293,86 kB)

 
Fil

Kampen mot sosial dumping går nå!

I disse dager bygges nytt sykehus i Akershus - Nye Ahus. Byggeplassen er en av de største i østlandsområdet og vil ha rundt 1500 sysselsatte på det meste.

Last ned: faglig nyhetsbrev.pdf (131,21 kB)

 
Fil

EUs tjenestedirektiv vil føre til sosial dumping

Uttalelse om tjenestedirektivet fra Rådet i Nei til EU 26. mars 2006

Last ned: faglig nyhetsbrev.pdf (671,97 kB)

 
Fil

Meråker og Ålvik - hvem er den neste på dødslisten?

I Ålvik i Hardanger i Sogn protesterer alle som en mot at smelteverket skal følge etter Hafslund i Sarpsborg, Lilleby i Trondheim og Elkem Meråker. Vi er inne i den store nedleggingsbølgen.

Last ned: faglig nyhetsbrev.pdf (339,21 kB)

 
Fil

Arbeidsliv og sosial dumping

Etter østutvidelsen 1. mai 2004 har presset på lønns- og arbeidsvilkår økt kraftig i hele Vest-Europa. EU-kommisjonens forslag til tjenestedirektiv vil styrke denne utviklingen.

Last ned: faglig nyhetsbrev.pdf (286,02 kB)

 
Fil

Ny lov om erverv

Hva slags reguleringer ska Norge ha ved oppkjøp og eierskifter i næringslivet? Og hvilke virkemidler kan Storting og regjering ha når store konsern truer med å legge ned bedrifter?

Last ned: faglig nyhetsbrev.pdf (271,77 kB)

 
Fil

Bondehatet

Tine har kommet i skade for å gi ICA-kjeden et for godt tilbud. Markedsliberalistene roper på staten, og "forbrukerne" rømmer til risikokapitalistene.

Last ned: faglig nyhetsbrev.pdf (349,18 kB)

 
Fil

Fra skanse til skanse

Etter murens fall har Polen gjennomført en økonomisk hestekur med omfattende omlegginger og nedskjæringer. Nå står landet overfor nye utfordringer etter EU-medlemskapet.

Last ned: faglig nyhetsbrev.pdf (158,46 kB)

 
Fil

EU-utvidelsens effekt på arbeidslivet

EU-prosjektet handler om en liberalisme som driver fram nedbygging av velferden og faglige rettigheter.

Last ned: faglig nyhetsbrev.pdf (939,93 kB)

 
Fil

Rundebordet, EU og pensjonsreformen

Finanskapitalen i EU har helt siden opprettelsen av det indre markedet ønsket tilgang til de enorme pensjonsmidlene som ligger i de offentlige pensjonsordningene i medlemslandene.

Last ned: faglig nyhetsbrev.pdf (345,75 kB)

 
Fil

Naivitet eller skjult agenda?

17.100 arbeidsplasser forsvant i Norge siste år, forteller Statistisk Sentralbyrå.

Last ned: faglig nyhetsbrev.pdf (87,17 kB)

 
Fil

Brekker greina vi sitter på?

Norske partier må vise handlingskraft og sette foten ned for fri fly av billig arbeidskraft.

Last ned: faglig nyhetsbrev.pdf (143,32 kB)

 
Fil

Trusselen fra Baltikum:

En faglig konferanse i Vilnius satte i forrige uke søkelyset på et problem som fort kan bli akutt: Hva skjer når bygningsarbeidere fra Øst-Europa fritt kan søke arbeid i alle EU- og EØS-land?

Last ned: faglig nyhetsbrev.pdf (154,08 kB)

 
Fil

Roar Eilertsens innledning under delseminaret "Tjenestedirektivet og fagbevegelsen"

Last ned: EUs tjenestedirekti1.doc (1,20 MB)

 
Fil

Per Østvolds innledning under delseminaret "Kampen om arbeidsplassene. Tjenestedirektiv og sosial dumping."

Last ned: PØ6JXFA1.doc (71,00 kB)

 
Fil

Fergus Whelans innledning under delseminaret "Kampen om arbeidsplassene. Tjenestedirektiv og sosial dumping."

Last ned: Dispute_at_Irises_over2.ppt (1,86 MB)

 
Fil

André Fadda - tillitsvalgt ved Saint Nazaire skipsverftet i Frankrike (oversatt fra fransk)

Last ned: Fransk foredra11.doc (42,50 kB)

 
Fil

Dag Seierstads innledning under delseminaret "Situasjonen i Tyskland etter valget"

Last ned: NTEU-tysk fagbelse-mars 06.doc (67,00 kB)

Fil

I dette spesialheftet av Vett er fokus satt på EØS-avtalens effekt på fagbevegelsen og det norske arbeidslivet. Faglig sekretær, Boye Ullmann har vært redaktør.

Bestill papirutgaven (kr 40,-) av det vettheftet du ønsker.

Last ned: Vett spesial-04.pdf (1,52 MB)

 
Fil

Foredrag laget av Harriet Rudd og Ingunn Gjerstad

Last ned: TJ DIR hovedlinjer medium size korrigert.ppt (4,34 MB)

Forsiden Vett 1-2006
Fil

Nei til EUs temahefte nr 1-06 er nå ferdig. Tittelen er "Tjenester for enhver pris" og omhandler EUs tjenestedirektiv. Dag Seierstad har skrevet heftet.

Bestill papirutgaven (kr 40,-) av det vettheftet du ønsker.

Det har blitt gjort rettelser på enkelte av sidene i dette heftet - rettelsene finner du her  

Last ned: Vett nr1_06_FOR_NETT.pdf (592,18 kB)

 
Fil

Foredrag av Ingeborg Gjerstad og Harriet Rudd om EUs Tjenestedirektiv

Last ned: Tjenestedirektivet.ppt (5,33 MB)

Fil

Fire viktige grunner til å si nei til EU

Last ned: 4grunner.pdf (889,26 kB)

Fil

EU vil øke konkurransen i tjenestesektoren. Nasjonale regler som hindrer fri flyt av tjenester over landegrensene skal fjernes. EUs tjenestedirektiv får derfor konsekvenser for lønn, arbeidsvilkår og organisering
av velferd i vid forstand.

Last ned: 8mars06.pdf (979,49 kB)

Fil

Dette temaheftet, som er skrevet av Dag Seierstad, tar for seg virkningene av sosial dumping i norsk arbeidsliv. Her vektlegges spesielt de endringene som kom etter EUs utvidelse mot øst i 2004.

Bestill papirutgaven (kr 40,-) av det vettheftet du ønsker.

Last ned: Skriftserien 2-2004.pdf (466,20 kB)

Fil

I dette heftet, der Dag Seierstad har vært redaktør, skriver hele 7 ulike personer om hvilke konsekvenser EØS-avtalen har hatt på ulike områder av norsk samfunn og politikk. I tillegg ser man på hvilke alternativer man har til denne avtalen.

Bestill papirutgaven (kr 40,-) av det vettheftet du ønsker.

Last ned: Skriftserien 4-2002.pdf (424,07 kB)

Fil

Dette heftet tar for seg omstridte EØS-saker fra 1.1.2000 og frem til første kvartal 2002. Heftet er skrevet av Dag Seierstad.

Bestill papirutgaven (kr 40,-) av det vettheftet du ønsker.

Last ned: Skriftserien 4-2001.pdf (1,80 MB)

Fil

10 land fra Sentral- og Øst-Europa har søkt medlemskap i EU. Det er Polen, Tsjekkia, Slovakia, Ungarn, Slovenia, Romania, Bulgaria, Estland, Latvia og Litauen. Det er store utfordringer både for søkerlandene og for dagens EU-land. Hvordan kan land med så stor fattigdom, så mange arbeidsløse, så mange bønder på så små bruk uten moderne utstyr - og med så mange sårbare bedrifter - tas inn på like vilkår på EUs indre marked?

Bestill papirutgaven (kr 40,-) av det vettheftet du ønsker.

Last ned: Skriftserien 3-2001.pdf (1,83 MB)

Fil

Massearbeidsløsheten har prega EU i et kvart århundre. Ni millioner mennesker har gått arbeidsløse i mer enn ett år - og enda mange fler er blitt tilbudt uføretrygd og førtidspensjon for at de skal bli usynlig arbeidsløse.

Bestill papirutgaven (kr 40,-) av det vettheftet du ønsker.

Last ned: Skriftserien 1-2000.pdf (649,00 kB)

Fil

Dette heftet tar for seg svenske erfaringer med EU-medlemskap i perioden 1994-1999 og er skrevet av Dag Seierstad.

Bestill papirutgaven (kr 40,-) av det vettheftet du ønsker.

Last ned: Skriftserien 2-2000.pdf (406,29 kB)

Fil

Dette heftet gir en sammenfatning av Norges erfaring etter sju år med EØS-avtalen. Heftet er skrevet av Dag Seierstad.

Bestill papirutgaven (kr 40,-) av det vettheftet du ønsker.

Last ned: Skriftserien 4-2000.pdf (718,06 kB)

Illustrasjonsbilde - temaheftene VETT
Fil

For Norge er EØS bedre enn medlemskap i EU. Innen EØS kan vi fortsatt føre vår egen landbruks- og fiskeripolitikk og – med visse begrensninger – vår egen oljepolitikk. Vi står fritt til å legge opp vår egen handelspolitikk overfor land i Øst-Europa og i andre verdensdeler. Og vi bindes ikke opp i en framtidig union med felles mynt, felles pengepolitikk og sterk samordning av statsbudsjettene. Vi har også en større handlefrihet i utenriks og sikkerhetspolitikken. Men EØS er i sine grunntrekk det samme som EU. EØS tvinger EUs regelverk for grenseløs fri flyt inn i Norge. EØS betyr samme fjernstyring av norske samfunnsvilkår – men ikke på så mange områder som hvis Norge var medlem av EU.

Bestill papirutgaven (kr 40,-) av det vettheftet du ønsker.

Last ned: Skriftserien 2-1999.pdf (367,51 kB)

Nei til EU

Schweigaards gate 34 B
0191 Oslo

neitileu(at)neitileu.no

 • Telefon: 22 17 90 20
Lik oss på Facebook