Du er her: Framside / Fylkeslag / Nordland / Aktuelt / Presse og politikk / EUs energiregulatorbyr...

Aktiviteter

Flere aktiviteter
Årsmøte i Nordland Nei til EU 2017
Uttalelse fra Årsmøtet i Nordland Nei til EU:

EUs energiregulatorbyrå er grunnlovsstridig å innføre!

Nordland Nei til EU avholdt lørdag 25. mars årsmøte, der det ble valgt nytt styre. Det nye styret består av Christian Torseth (Sortland), leder, Tine Olsen (Sortland) nestleder, Ragnhild Arnesen (Rana) kasserer, Lars Nielsen (Rana) sekretær, og Marianne Kilavik (Fauske) styremedlem. (Navnene er i rekkefølge fra venstre på bildet. Marianne Kilavik var ikke til stede da bildet ble tatt.)

Årsmøtet vedtok også vedlagte uttalelse om regjeringens planlagte suverenitetsavståelse av energi og vannkraftsektoren til ACER, EUs energiregulatorbyrå: 

EUs energiregulatorbyrå er grunnlovsstridig å innføre!

I fjor vedtok Stortinget med knapp margin å avgi suverenitet over bank- og finansnæringen til EU, via en mekanisme som har blitt hardt kritisert. I stedet for å avgi suverenitet direkte til EU, noe som ville vært i strid med Grunnloven, avga Norge i stedet suverenitet til ESA, EFTA-landenes overvåkningsorgan. ESA skal i sin tur gjøre rene kopivedtak av EUs reguleringer, som så vil bli gjeldende i Norge. Grunnlovens § 115 bestemmer at Norge bare kan avstå suverenitet til en organisasjon Norge er medlem i. Teknisk sett er slik suverenitetsavståelse dermed lovlig, men Grunnlovens intensjon er uomtvistelig brutt.

Professor Eivind Smith, en av landets mest respekterte jurister, har kommentert suverenitetsavståelsen slik: «Løsningen regjeringen ønsker å få Stortinget med på, er mest en rent formalistisk omgåing av kravene til myndighetsoverføring i Grunnloven.»

Nå har regjeringen varslet at den samme vedtaksmekanismen skal brukes for å avgi suverenitet over energisektoren. ACER, EUs energiregulatorbyrå, har ikke bare en rådgivende rolle overfor EUs organer, men bidrar direkte til utviklingen av nytt regelverk på energiområdet. Energibyrået har også håndhevings- og vedtaksmyndighet, som betyr et vesentlig inngrep i nasjonal styring og kontroll. ACER skal overvåker både nasjonale reguleringsmyndigheter tilsvarende NVE og systemoperatører som Statnett.

Hensikten med overvåkingen er å påse at EUs regelverk for elektrisitets- og gassmarkedet følges og gjennomføres. Norges rolle blir å gjøre som vi får beskjed om. Dette er en ikke akseptabel undergraving av norsk suverenitet og kontroll med norsk infrastruktur på et felt av kritisk viktighet.

Nordland Nei til EU krever derfor at regjeringen respekterer Grunnloven, og beholder kontrollen med norsk vannkraft og energiproduksjon på norske hender.

For mer informasjon

Kontakt

Leder Christian Torseth på telefon 984 16 875. 

Nei til EU

Schweigaards gate 34 B
0191 Oslo

neitileu(at)neitileu.no

  • Telefon: 22 17 90 20
Lik oss på Facebook