Du er her: Framside / Fylkeslag / Hedmark / Aktuelt / Presse og politikk / Hedmark Nei til EU har...

Aktiviteter

Flere aktiviteter
© Karl-Sverre Holdal

Idar Tollan, verveansvarlig i Hedmark Nei til EU, verver et nytt medlem på en av de mange stands han deltok på i 2016.

Hedmark Nei til EU har allerede vervet 45 nye medlemmer

Som i 2016 satser Nei til EU på en kompakt toukers vervekampanje de to siste ukene i april. Målsetningen for vervekampanjen er 1000 nye medlemmer.  – Hedmark Nei til EU har allerede kommet godt i gang med medlemsvervingen. Men vi har en rekke planlagte aktiviteter i kampanjeukene, som åpne møter og stands ulike steder i fylket som vi skal gjennomføre, sier fylkesleder Kari Gjems.

– Vi i Hedmark Nei til EU er litt utålmodig og er allerede godt i gang med medlemsvervingen, sier verveansvarlig Idar Tollan.

– Vi har en vervekampanje rettet mot landbruket i fylket.  Hedmark er jo stor på landbruk, og vi har kontaktet en rekke tillitsvalgte innen landbrukssamvirket med godt resultat.  Vi har fordelt lister over tillitsvalgte i de ulike områdene i fylket, og så er disse fordelt på styremedlemmene i fylkeslaget med ansvar får å ringe og verve, sier Tollan.

– Vi har godt resultat på dette arbeidet, og har iløpet av en ukes tid vervet 45 nye medlemmer. Landbruket er jo etterhvert blitt sterkt berørt av EØS-avtalen, med stadig økt import av landbruksvarer gjennom artikkel 19. Og nylig har Norge og EU sluttført nye artikkel 19 forhandlinger, hvor Norge har gitt etter for ytterligere økte importkvoter på ost og kjøtt fra EU.  Dette er noe som ikke blir godt mottatt innen landbruket, og lokale tillitsvalgte innen landbrukssamvirket ser behov for et sterkt Nei til EU, og det er lett å få de fleste som vi ringer til som medlemmer, sier Idar Tollan.

– Vi i Hedmark Nei til EU anbefaler andre fylkeslag til å gjøre det samme overfor lokale tillitsvalgte innen landbrukssamvirket i sine regioner. Det er hyggelig å ta en telefon til lokale matprodusenter, og så er det så veldig hyggelig når du får et ja fra dem. Dette inspirerer til å fortsette telefonvervingen, sier verveansvarlig Idar Tollan.

Hedmark Nei til EU fortsetter medlemsvervingen i kampanjeukene, og håper å nå 100 nye medlemmer før sommeren.

Nei til EU

Schweigaards gate 34 B
0191 Oslo

neitileu(at)neitileu.no

  • Telefon: 22 17 90 20
Lik oss på Facebook