Du er her: Framside / Fylkeslag / Finnmark / Aktuelt / Presse og politikk / Kurt Wikan ny leder i...

Aktiviteter

Flere aktiviteter
© Finnmark Nei til EU

Kurt Wikan overtok som fylkesleder etter Synnøve Thomassen

Kurt Wikan ny leder i Finnmark Nei til EU

Finnmark Nei til EU avholdt årsmøte i Lakselv på lørdag 29. april. Finnmark Nei til EU fikk ny leder, Kurt Wikan som overtok lederklubba fra Synnøve Thomassen.

I styret sitter også Bengt Stabrun Johansen, Ørjan Vevle, Torild Ackermann, Aron Haraldsen, Inger Sofie Søyseth og Eva Marie Haugen.

Finnmark Nei til EU mener at fokuset må settes på EØS avtalen, og vil at førstekandidatene i Finnmark til Stortingsvalget er tydelige på hva de mener om EU og EØS.

Fylkeslaget vil også prøve å verve flere medlemmer. Dei merker en nedgang i medlemmer, men alle meningsmålinger i Finnmark viser at neisiden til EU øker. Fylkeslaget tror grunnen til nedgangen i medlemstall er at man tror at EU kampen er ferdig, og at man ikke tror på en ny kamp i nærmeste framtid, men fylkeslaget vi vil fortsatt kjempe mot EØS-avtalen. Fylkeslaget vil videre satse på å etablere lokallag rundt i fylket med håp om at det vil gi økning i medlemstall i Nei til EU.

Avtalene TTIP og TISA ble også debattert en del og det fremkom at det var tydelig kobling mellom kommune- og regionreformen kontra TTIP og TISA. Denne koblingen mente enkelte at ikke var kommet skikkelig frem i den offentlige debatten og at dette burde komme tydeligere frem, samt andre konsekvenser av disse avtalene.

Etter årsmøtet holdt jurist og AP-mann Odd Oskarsen en interessant betrakting omkring «Holship-dommen». Saken gjelder lovligheten av en boikott som Norsk Transportarbeiderforbund har varslet overfor Holship, jf. boikottloven § 3 første ledd. Ordningen med fortrinnsrett til losse- og lastearbeid for havnearbeidere, som er knyttet til administrasjonskontoret for havnearbeid i Drammen, hindret ansatte i Holship i å losse og laste skip som selskapet mottar i Drammen havn. Høyesterett har fastslått at havnearbeiderne i Drammen sin boikott for å presse frem en tariffavtale, er i strid med EØS-retten. Her kan det se ut som om at EØS-avtalen er overordnet tariffavtaler i arbeidslivet i Norge generelt.

På søndagen var det styreseminar for fylkesstyret der organisasjonsrådgiver i Nei til EU, John Øyslebø bidro med orientering om organisasjonen Nei til EU, rettledning og innspill til hva fylkesstyrets oppgaver er og kan være, forslag til hvorledes fylkesstyret kunne fordele arbeidsoppgavene og jobbe fremover for å nå sine mål.

Underveis på styreseminaret holdt Odd Oskarsen en innledning om hvorledes EØS undergraver grunnloven.

Dagen ble avsluttet med en arbeidsøkt i fylkesstyret om veien videre for Finnmark Nei til EU.

Nei til EU

Schweigaards gate 34 B
0191 Oslo

neitileu(at)neitileu.no

  • Telefon: 22 17 90 20
Lik oss på Facebook