Du er her: Framside / Fylkeslag / Akershus / Aktivitet / Årsmøte i Ski og Oppeg...

Aktiviteter

Flere aktiviteter

Årsmøte i Ski og Oppegård Nei til EU for 2017

Kjære medlem i Ski og Oppegård nei til EU! På vegne av styret i Ski og Oppegård nei til EU har jeg gleden av kalle inn til: 

Årsmøte i Ski og Oppegård Nei til EU for 2017 .

  1. Åpning
  2. Konstituering, valg av møteleder for årsmøtet
  3. Godkjenning  av innkalling og dagsorden
  4. Årsberetning
  5. Regnskap / budsjett
  6. Innkomne Forslag
  7. Valg  

Etter årsmøtet, kl. 19.30, vil Jan Steinholt, politisk rådgiver i Nei til EU som taler om: EØS-avtalen – en trussel mot det organiserte arbeidslivet.

Eventuell forslag til årsmøtet må være levert styret, v/leder Gunnstein Rudjord, Vevelstadåsen1, 1405 Langhus, skriftlig innen mandag 20. mars kl 12.00 eller på e-post:

gunnstein.rudjord@nmbu.no

Vennlig hilsen

Gunnstein Rudjord, leder.

Tar til
Onsdag 22. mars 2017 kl. 18:30
Sted
Waldemarhøy, Ski

Nei til EU

Schweigaards gate 34 B
0191 Oslo

neitileu(at)neitileu.no

  • Telefon: 22 17 90 20
Lik oss på Facebook