Du er her: Framside / Aktuelt / Nytt fra Nei til EU / - Viktige spørsmål stå...
Streikeplakat

- Viktige spørsmål står ubesvart

Nærings- og handelsdepartementet offentliggjorde i dag seks utredninger om EUs omstridte tjenestedirektiv.

– Fafos utredning om sosial dumping gir ikke et godt nok grunnlag for å vurdere direktivets konsekvenser. Utredningen er avgrenset til regjeringens handlingsplan. Dermed er viktige tiltak som solidaransvar ikke behandlet i det hele tatt, sier Nei til EUs nestleder, Maria Walberg.

NASJONAL ARBEIDSRETT MÅ VIKE

Nei til EU mener det etter Vaxholm-dommen er oppsiktsvekkende at Fafo fortsatt viser til utstasjoneringsdirektivet som en garanti for at nasjonal arbeidsrett ikke blir berørt av tjenestedirektivet. Dommen satte tariffavtaler til side for EU-reglene. Det er ingen grunn til å tro at EFTA-domstolen i EØS vil legge seg på en annen praksis.

– Fafo-utredningen har imidlertid også enkelte interessante vurderinger. Den konkluderer med at tjenestedirektivet forbyr antikontraktør-bestemmelser, som er et viktig tiltak for å sikre lønns- og arbeidsvilkår, påpeker Nei til EU-nestlederen.

EF-DOMSTOLEN AVGJØR

De fem andre utredningene behandler bl.a. offentlige tjenester, forbrukerrettigheter og økonomiske konsekvenser av direktivet.

– Utredningene bekrefter at det fortsatt er store uklarheter om mange av direktivets bestemmelser, og at det faktiske innholdet vil bli bestemt av EF-domstolens praksis. De viser at det heller ikke kan gis noen garanti mot en lignende liberalisering av tjenester som i utgangspunktet ligger utenfor direktivet, sier Walberg.

Nei til EU skal nå analysere utredningene i detalj. Organisasjonen har oppsummert 75 viktige spørsmål om direktivet som utredningene bør besvare, de 15 aller viktigste er gjengitt nedenfor.

- Vi forventer at departementet gjennomfører en bred høring om utredningene og direktivets konsekvenser, før regjeringen tar stilling til bruk av reservasjonsretten mot direktivet i EØS, avslutter Walberg.

*** For mer informasjon: Nei til EUs nestleder Maria Walberg, tlf. 97724506.

15 særlig viktige spørsmål om tjenestedirektivet:

 • Hvilke tiltak mot sosial dumping er forenlige/uforenlige med direktivet?
 • Vil man få en åpen faglig innsynsrett, uten vilkår?
 • Kan nasjonal arbeidsrett opprettholdes slik den er i dag?
 • Er alle bestemmelser i tariffavtaler utenfor direktivets område?
 • Kan bedrifter pålegges solidaransvar?
 • Kan bruken av kontraktører begrenses, jfr. art 16.2.e?
 • Kan man sørge for en garanti for at norsk lov og norsk håndhevning skal gjelde?
 • Hvilke kriterier vil avgjøre om en tjeneste er av allmenn økonomisk interesse eller av allmenn interesse, og hvilken instans avgjør den konkrete forståelsen (nasjonale myndigheter eller på EU-/EØS-plan)?
 • Vil tjenestedirektivet medføre økt privatisering av offentlige tjenester?
 • Hvilke sosialtjenester omfattes av direktivet?
 • Hva innebærer direktivets forbud mot nasjonale krav om fast forretningssted (art. 16.2a) for tjenestebrukernes klagemuligheter?
 • Hvilke godkjennings- og autorisasjonsordninger kan vi beholde, og hvilken betydning har dette for ytelsenes kvalitet og sikkerhet?
 • Vil direktivet hindre muligheten til rekommunalisering?
 • Hva slags gjennomslagskraft kan direktivet ha på andre tjenester enn de som det i dag omfatter?
 • Hva er forskjellen mellom opphavslandsprinsippet og retten til fri etablering?

Nei til EU

Schweigaards gate 34 B
0191 Oslo

neitileu(at)neitileu.no

 • Telefon: 22 17 90 20
Lik oss på Facebook