Du er her: Framside / Aktuelt / Nytt fra Nei til EU / Viktig om alkoholpolitikk
Heming Olaussen og Anne-Kari Kolstad (Actis)

Nei til EUs leder, Heming Olaussen takker Anne-Karin Kolstad, Actis

Viktig om alkoholpolitikk

Fredag 26. november arrangerte Nei til EU konferansen "EU og alkoholpolitikk". Innledere var ambassaderåd Martin Skylv fra EUs ambassade i Norge, Anne-Karin Kolstad fra Actis og leder i KrF, Dagfinn Høybråten.

Martin Skylv, ambassaderåd 

ved EUs delegasjon til Norge og Island, trakk opp de lange linjene i EUs alkoholpolitikk, og mente EU beveget seg i riktig retning. Han fikk bryne seg på spørsmål fra debattleder Trude Beer (kommentator i Nationen). Hun lurte på hvorfor EU først og fremst satset på holdningskampanjer i stedet for begrenset tilgjengelighet og høyere pris. EU har selv konkludert med at holdningskampanjer er formålsløse mens pris og tilgjengelighet er effektive virkemidler, men følger likevel ikke sin egen anbefaling.

KrF-leder Dagfinn Høybråten 

er tidligere helseminister, og trakk opp de lange linjene i EUs alkoholarbeid. Han mente det var positive tegn i tiden, og slo flere ganger fast at «endring er mulig». På samme måte som røykeloven for mange var utenkelig før den kom, mente Høybråten at også et nytt regime i alkoholpolitikken kan være mulig. Men han var klar på at det stiller sterke krav til politiske ledere som må tåle pepper for upopulistiske avgjørelser.

Anne-Karin Kolstad er generalsekretær i Actis,

rusfeltets samarbeidsorganisasjon. Hun pekte på hvordan sivilsamfunnet på en rekke områder har hatt avgjørende påvirkning på EU-systemet. I likhet med de to foregående talerne mente Kolstad at EU hadde gjort viktige fremskritt på dette området gjennom sin alkoholstrategi, men at Norge fremdeles var et foregangsland. Et tall flere tok tak i, er det faktum at det i EU oppstår alkoholrelaterte skader som koster samfunnet 975 milliarder kroner – eller ett norsk statsbudsjett. Kolstad mente alkohol fremdeles regnes som en «vanlig» vare, og i for stor grad møter problemer knyttet til EUs «fri flyt»-politikk. Hun mente også at det var gode muligheter for å vinne fram mot AVM-direktivet, som kan åpne for alkoholreklame på norsk tv-skjermer.

I tillegg bidro et engasjert og kunnskapsrikt publikum til at det ble interessante og engasjerende fredagstimer om EU og alkoholpolitikken. En rekke organisasjoner og etater innenfor rusfeltet var til stede, og innlederne fikk spørsmål om både norsk og internasjonal alkoholpolitikk.

Interessant artikkel om alkohol og helse i Sverige

Det svenske legetidsskriftet har publisert en artikkel om endring av svenske alkoholvaner etter inntreden i EU. Sammendraget er som følger:

Det har skjedd en betydelig økning av alkoholrelatert leversykdom i Sverige de siste ti årene. Dette sammenfaller med en økning i det totale alkoholkonsumet.

Det ser ikke lengre ut til å være sprit, men vin- og sterkølkonsum som er koblet til leverskader i Sverige i dag.

Utviklingen er mer negativ for kvinner enn for menn, og for aldersgruppen 50-69 år enn for øvrige aldersgrupper.

Pasienter med alvorlige leverskader har høy risiko for å dø tidlig, og prognosen ser bare ut til å ha blitt forbedret for pasienter med ikke-alkoholrelatert leversykdom.

Du kan lese hele artikkelen i Läkartidningen.se.

Nei til EU

Schweigaards gate 34 B
0191 Oslo

neitileu(at)neitileu.no

  • Telefon: 22 17 90 20
Lik oss på Facebook