Du er her: Framside / Aktuelt / Nytt fra Nei til EU / Vikarbyrådirektivet ut...

Vikarbyrådirektivet utfordrer LOs overenskomster!

- Kronikk av Nei til EUs faglige leder Boye Ullmann.

Det er oppsiktsvekkende at både regjeringa, LO og NHO bryter artikkel 4.2 i vikarbyrådirektivet. Den krever at partene på forhånd skal gå gjennom alle overenskomster for å harmonisere dem med vikardirektivet før direktivet blir implementert, skriver Boye Ullmann, faglig leder i Nei til EU, i denne kronikken.Høringen på EUs vikarbyrådirektiv ble avsluttet rett før jul. LO forbund som NTL, Fagforbundet, El og It forbundet, Skolenes Landsforbund og Norsk Transportarbeiderforbund gikk inn for at regjeringa skal bruke sin reservasjonsrett i EØS (“veto”). De tre siste LO kongresser vedtok å bruke veto mot direktiver som undergraver faglige rettigheter. Siste LO kongress skjerpet EU kritikken med bakgrunn i EUs tjenestedirektiv og fire EU dommer som undergraver streikeretten og ILO konvensjon 94. På tross av det godtar LO-sekretariatet vikarbyrådirektivet. Både Arbeidsmiljøloven og LOs overenskomster om inn og utleie av arbeidskraft vil havne i ESA og i EFTA domstolen med hjelp av NHO dersom regjeringa godtar vikarbyrådirektivet. NHO vil hente drahjelp av EU/EFTA-dommere som følger EU/EØS regler. Da vil det ikke lenger være norske folkevalgte eller partene i arbeidslivet som bestemmer. Avgjørelser om inn/utleie av arbeidskraft fra leiefirmaer/vikarbyråer blir avgjort av dommere i Brussel. Det er en skandale at LO godtar Vikarbyrådirektivet. Adecco Helse-saken i Oslo kommune burde sette fart i debatt om vikarbyrådirektivet.
LO fikk i 2005 gjennom reverseringa av Arbeidsmiljøloven med blant annet sterke begrensinger av midlertidige ansettelser også i vikarbyråer/bemanningsselskaper (§14.12). §14.12 har krav om faste ansettelser i vikarbyråer og dersom innleiebedrifter skal leie inn arbeidskraft, krever dette skriftlig avtale med tillitsvalgte.
Et stort problem er at Høyre og AP-ledelsen underkaster seg EU. Deres drøm er å bli medlem av EU på tross av at ca 70% nå er imot medlemskap. Det er kommet over 4000 EU direktiver siden 1994. De aller fleste er uproblematiske, men en del sentrale direktiver fører til både privatisering og konkurranseutsetting. Strategien er fastlagt i EU traktatens fire markedsfriheter i EU/EØS. Høyresida i AP ønsker EØS fordi det fører til mer privatisering. Det forklarer deres underkastelse av EU på tross av alle lovnader om bruk av veto før EØS ble vedtatt på Stortinget 16 oktober 1992. Fra både Gro H. Brundtland og LO hold ble det hevdet at regjeringa kunne bruke veto-retten i EØS dersom det kom direktiver som undergravde faglige rettigheter. Etter EØS ble vedtatt, snudde AP-ledelsen. Reservasjonsretten i EØS skulle for all del ikke brukes. Dessverre har LO lojalt fulgt opp.
LO er bekymret i sin høring om økende innleie av arbeidskraft. Det har LO all grunn til. I 1993 var det 140 vikarbyråer med en omsetning på Kr.1,3 milliarder. I 2008 var det hele 1207 vikarbyråer med en omsetning på Kr.21,3 milliarder. Bransjen er dominert av useriøse aktører som undergraver lønns og arbeidsvilkår. Flere driver utbredt økonomisk kriminalitet. “Ansatte” tilbys midlertidige kontrakter. Folk lever i en usikker tilværelse og får ikke en gang lån i banken. Hensikten med vikarbyrådirektivet er å fjerne forbud og alle former for hindringer for vikarbransjen (Artikkel 4). Målet er å utvikle fleksible løsninger i arbeidslivet på arbeidsgivernes premisser. Arbeidskollektiver skal brytes ned ved hjelp av outsourcing og innleie for å presse fagbevegelsen på defensiven. Innleie kompliserer organisering fordi innleide ikke får oppdrag dersom de ønsker fagorganisering og taler de ansattes sak. Hensikten med direktivet er at markedet for vikarbyråer og leiefirmaer skal utvides. Målet for fagbevegelsen er motsatt. Vi må begrense og minske utleie av arbeidskraft og styrke kampen for faste ansettelser slik det er nedfelt i AMLs §14.9, 14.12 og 14.13. Heldigvis blir likebehandlingsprinsippet foreslått i en ny lov for å bøte på skadene.

NHO har hele tiden hevdet at §14.12 som krever faste ansettelser i bemanningsbransjen er i strid med direktivet. Regjeringa mener AMLs bestemmelser står seg ut fra allmenne hensyn i Norge. Tvingende allmenne hensyn skal følge EU traktaten, og det er dommerne i EU/EØS som avgjør. NHO Service v/Even Hagelien og leder Per Bergerud sier at LO-overenskomster er strid med vikarbyrådirektivet. NHO sier ikke et ord om disse overenskomstene i sin høring og LO nevner det knapt. Denne viktige utelatelsen er ikke tilfeldig. LO ledelsen ønsker å dempe protester innad i LO og forbund mot et skadelig direktiv. NHO ønsker at Stortinget skal implementere direktivet fortest mulig. Da kan NHO kan sende en rekke overenskomster til ESA og EFTA-domstolen. Her forventer NHO god drahjelp av juristene i Brussel som vil avgjøre skjebnen til ulike overenskomster. Partene i Norge vil bli fratatt myndighet over tariffbestemmelser og lov om inn/utleie til EU/EFTA-domstolen. AMLs §14.12 krever skriftlig avtale med tillitsvalgte om innleie fra vikarbyråer. En rekke overenskomster krever forhandlinger før innleie. Det gjelder Byggindustri, Fellesoverenskomst for byggfag, en rekke overenskomster innafor NNN, anleggsoverenskomsten til Norsk Arbeidsmannforbund m.fl. Elektro- og Heis-overenskomstene krever forhandlinger og at montører skal være ansatt hos installatører. Dette er en hindring for at montører i leiefirmaer skal kunne operere fritt i Norge og denne hindringen vil NHO ta tak i. Regjeringa foreslår nå at leiefirmaer skal kunne operere friere i en ny forskrift. El og It forbundet protesterer. NHO vil garantert oversende en rekke overenskomster til EU/EØS systemet. De har grunn til å være optimistiske ikke minst etter at 4 EU dommer som undergraver fagbevegelsens kamp mot sosial dumping.

Det er oppsiktsvekkende at både regjeringa, LO og NHO bryter artikkel 4.2 i direktivet. Den krever at partene på forhånd skal gå gjennom overenskomster relatert til vikardirektivet før direktivet blir implementert. Parallelt med krav om veto, er det viktig å få på plass viktige tiltak for faste ansettelser og mot sosial dumping. LO støtter det viktige kravet om kollektiv søksmålsrett ved ulovlig innleie. Det betyr at fagforeninger og forbund kan gå til sak. I dag er det kun den enkelte som har denne rettigheten. Vi må kreve full innsynsrett for tillitsvalgte overfor innleide fra vikarbyråer og lønn mellom oppdrag for ansatte i vikarbyråer. Men først og fremst må hele saken utsettes for å sikre bestemmelser om inn/utleie i norske overenskomster.

Kronikken stod på trykk i Klassekampen tirsdag 22. februar 2011

Nei til EU

Schweigaards gate 34 B
0191 Oslo

neitileu(at)neitileu.no

  • Telefon: 22 17 90 20
Lik oss på Facebook