Du er her: Framside / Aktuelt / Nytt fra Nei til EU / Vi vil ikke ha EUs lik...

Vi vil ikke ha EUs likestillingspolitikk!

Uttalelse vedtatt på Nei til EUs landsmøte 2002

Det er ca 13% kvinner blant de vitenskapelige ansatte ved Universitet i Oslo (UiO), og det er flere institutter uten kvinnelige professorer. UiO vedtok på våren 2000 å øremerke 12 høyere vitenskapelige stillinger i løpet av fire år til kvinner på fag som hadde spesielt dårlig kvinnerepresentasjon blant de vitenskaplige ansatte. Det vil ta 75 år før det er 50/50 av kvinnelige vitenskapelig ansatte om det skal gå i samme tempo som det har gjort til nå. Kvotering hadde ikke hatt tilstrekkelig effekt, og det var på tide å ta i bruk mer presise og effektfulle tiltak. Det er viktig med kvinnelige professorer fordi de er forbilder for studenter og har til dels et annet perspektiv på forskning de arbeider med.

I disse dager diskuterer EFTA-domstolen hvorvidt Norge skal få ”lov” til å fortsette med øremerking av stillinger til kvinner på UiO.

ESA har uttalt at det strider mot EØS-avtalen å ikke gi menn mulighet til å søke på stillinger. Utdannings- og forskningsminister Kristin Clemet har så langt stått på sitt, og 18. oktober meldte ESA saken til EFTA-domstolen. Dom er kanskje klar allerede innen jul.

Nei til EU mener at dette ikke faller inn under EØS-avtalen, og at EFTA-domstolen bør dømme slik at Norge fremdeles kan ta i bruk de likestillingstiltak vi finner formålstjenlige. Om domstolen skulle falle ned på at UiO ikke kan øremerke stillinger til kvinner, oppfordrer vi til ulydighet. EFTA-domstolen og ESA har ingen reelle sanksjoner. Fortsett med å ansette kvinner til vitenskapelige stillinger, uavhengig av hva EFTA-domstolen måtte mene!

- Nei til EUs landsmøte mener at EFTA-domstolen ikke skal bestemme vår likestillingspolitikk.

- Nei til EUs landsmøte mener at øremerking ikke er en del av EØS-avtalen.

- Nei til EUs landsmøte oppfordrer Norges utdanningsinstitusjoner til å overse en eventuell negativ dom, og fortsette å øremerke stillinger til kvinner.

Nei til EU

Schweigaards gate 34 B
0191 Oslo

neitileu(at)neitileu.no

  • Telefon: 22 17 90 20
Lik oss på Facebook