Du er her: Framside / Aktuelt / Nytt fra Nei til EU / Vi feirer 8. mars

Vi feirer 8. mars

Her kan du laste ned pdf-versjon av den nye kvinneløpeseddelen. "Veto mot EUs tjenestedirektiv - Ja til likelønn, nei til sosial dumping"

EU vil øke konkurransen i tjenestesektoren. Nasjonale regler som hindrer fri flyt av tjenester over landegrensene
skal fjernes. EUs tjenestedirektiv får derfor konsekvenser for lønn, arbeidsvilkår og organisering av velferd i vid forstand.

Tjenester skal ivareta folks velferd og livskvalitet og de utføres oftest lokalt. Nedbygging av regler på tjenesteområdet vanskeliggjør kontroll med at tjenestene som tilbys er trygge og av god kvalitet. Vedtas tjenestedirektivet, vil konkurransen og presset på de
som utfører tjenester øke. Kvinner og innvandrere, som fra før har dårligst vilkår, rammes hardest. Vi har
sett grove eksempler på at arbeidstakere tilbys svært dårlige lønns- og arbeidsvilkår. I mange serviceyrker er
svært få fagorganisert. Det gjør det enda vanskeligere å sikre at lover og regler for arbeidslivet følges.

Kritikerne i Europa og Norge mener tjenestedirektivet er ett av EUs mest samfunnsendrende direktiv. Behandlingen
i EU har ikke endret direktivets grunnleggende trekk, og det overlates til EF-domstolen å tolke uklarheter.

Nei til EU ønsker at Norge skal kunne ha politisk styring over viktige samfunnsområder. Derfor vil Nei til EU at Norge nedlegger veto mot tjenestedirektivet.

Nei til EU arbeider aktivt med kvinner og EU. Kvinneutvalget jobber med å spre kunnskap om kvinners situasjon i EU og de konsekvenser EUs politikk har for kvinner. Vil du vite mer om vårt arbeid? Gå inn på nettsidene våre www.neitileu.no/kvinner eller ta kontakt på telefonnummer 23 35 45 95 eller kvinneutvalget@neitileu.no. Kvinneutvalget arrangerer konferanse i Oslo 14.-15. oktober. Følg med på neitileu.no/kvinner for mer info.

Nei til EU

Schweigaards gate 34 B
0191 Oslo

neitileu(at)neitileu.no

  • Telefon: 22 17 90 20
Lik oss på Facebook