Du er her: Framside / Aktuelt / Nytt fra Nei til EU / Vett 4-2011: Kvinner i...
Forsiden Vett 4-2011 - Likestilling

Vett 4-2011: Kvinner i krise

Nytt nummer av Nei til EUs skriftserie1 Denne gongen handlar det om kvinner, likestilling og EU.

I heftet spør vi:

  • Kvifor er likestillingsarbeid i EU så vanskeleg?
  • På kva måte er kvinner særleg råka av eurokrisa?
  • Kva skjer når EU pålegg handelspartnarar å gjennomføre likestillingstiltak?

EU vedtek stadig ny likestillingspolitikk. Det finst direktiv om  likeløn, om omsorgspermisjon og trygdeordningar. Likevel har  Noreg gjennom EØS-avtalen ved fleire høve fått pålegg om å innstille tiltak som openbart vil betre kvinner sin situasjon. Også i EU-land finn vi liknande tilfelle. EU sin utanrikspolitikk og høve til menneskerettane kompliserer biletet ytterlegare. Eurokrisa har også vist seg å ha ei slagside mot kvinner. VETT nr. 4 2011 ser særleg på korleis kvinner i Irland og Hellas er råka av krisa.

Ved bestilling av flere hefter er det mulig å avtale redusert pris. Send epost til bestilling@neitileu.no

Bestill papirutgaven (kr 40,-) av det vettheftet du ønsker.

Nei til EU

Schweigaards gate 34 B
0191 Oslo

neitileu(at)neitileu.no

  • Telefon: 22 17 90 20
Lik oss på Facebook