Du er her: Framside / Aktuelt / Nytt fra Nei til EU / Vett 1-09: EPA - partn...
Forsiden Vett 1-09

Vett 1-09: EPA - partnerskap eller nykolonialisme?

EUs økonomiske partnerskapsavtaler (EPA) er frihandelsavtaler som skal åpne opp økonomiene i de tidligere koloniene i Afrika, Karibia og Stillehavsområdet for varer, tjenester og investeringer fra EU. Som motytelse får koloniene markedsadgang til EU. Det er et «økonomisk partnerskap» mellom svært ulike parter.

I Mali betaler en student fem prosent av sin årlige inntekt for én lærebok. Det tilsvarer at en europeisk student skulle betalt 11 000 norske kroner for én eneste bok. I WTO-regelverket er det laget unntak som tillater at utdanningsinstitusjoner kopierer digital informasjon til bruk i undervisningen. Dersom EU får viljen sin i EPA-forhandlingene vil disse unntakene fjernes. Dermed kan selskaper rettsforfølge alle som laster ned pensum via internett.

EU og de såkalte AKS-landene forhandler fortsatt om de endelige avtalene. Undersøkelser viser at markedsåpning og liberalisering får dramatiske konsekvenser. Liberaliseringen i Afrika vil medføre økt arbeidsledighet, økende konsentrasjon i landbruksproduksjonen, avindustrialisering på nesten alle sektorer og i alle regioner. Videre vil handelsbalansen med EU bli dramatisk forverret jo sterkere liberaliseringen blir.

Nei til EUs skriftserie Vett nr 1 2009 – EPA: partnerskap eller nykolonialisme – redegjør for innholdet i frihandelsavtalene og analyserer konsekvensene av dem. Den folkelige motstanden mot avtalene og mulige alternativer omtales også, samt hvordan Norge kan bidra i en positiv retning. Heftet er skrevet av Helene Bank og Maria Schumacher Walberg, som begge har omfattende erfaring fra arbeid med handelsspørsmål og internasjonal solidaritet.

Heftet er på 64 sider og koster kun kr 20,- per stk. Bestilling : bestilling@neitileu.no .

Nei til EU

Schweigaards gate 34 B
0191 Oslo

neitileu(at)neitileu.no

  • Telefon: 22 17 90 20
Lik oss på Facebook