Du er her: Framside / Aktuelt / Nytt fra Nei til EU / Veto mot postdirektive...

Veto mot postdirektivet i Grong kommune.

Oppfordrer andre kommuner å engasjere seg i EUs nye postdirektiv.

Postansatte reiser saken på LO-kongressen denne uka.

Et enstemmig kommunestyre i Grong vedtok 23. april en uttalelse som krever veto mot EUs postdirektiv. – Direktivet vil slå svært negativt ut for distriktene, sier Steinar Sæternes (SV), som fremmet forslaget til uttalelsen. Han er svært fornøyd med at alle partier stemte for. Enhetsportoen vil stå i fare som følge av direktivet, og post under 50 gr. kan komme til å bli konkurranseutsatt.

Høyre og Venstre også for veto

Både Høyre og Venstres representanter i kommunestyret stemte for uttalelsen der det blant annet står: " Vi vil få en situasjon der det ikke er lønnsomt å drive postdistribusjon i grisgrendte strøk, deriblant vår egen region". Dette viser, i følge Sæternes, at like vilkår for postomdeling over hele landet er et tverrpolitisk krav. – Konkurranseutsetting av posttjenester vil ikke bare være negativt for enkeltpersoner, men også for næringslivet i distriktene, sier Sæternes. I følge Sæternes vil kommersielle aktører skumme fløten av postdistribusjonen på det sentrale østlandsområdet, mens folk i distriktene vil måtte betale mer for posttjenestene. Dette stemmer overens med erfaringer fra flere EU-land, der man har konkurranseutsatt posttjenester.

Flere kommunestyrevedtak mot postdirektivet

Grong kommune ligger i Indre Namdal. Sæternes oppfordrer også andre kommunestyrerepresentanter til å engasjere seg i saken og fremme forslag til vedtak i de kommunene som kan bli rammet av det nye EU-direktivet.

Nei til EU

Schweigaards gate 34 B
0191 Oslo

neitileu(at)neitileu.no

  • Telefon: 22 17 90 20
Lik oss på Facebook