Du er her: Framside / Aktuelt / Nytt fra Nei til EU / Veto mot patentdirekti...

Veto mot patentdirektivet!

Tirsdag 9. oktober faller EF-domstolens dom i saken Nederland fører mot EU om patent på liv. Sannsynligvis tar ikke EF-domstolen Nederlands ankepunkter mot direktivet til følge.

Den kommende Samarbeidsregjeringens statsministerkandidat, Kjell Magne Bondevik, gav senest i valgkampen klart uttrykk for at patentdirektivet fra EU er uakseptabelt. Det er naturlig at disse uttalelsene følges opp med et veto fra den nye regjeringen. Det er minst like gode grunner som før til å legge ned veto mot patentdirektivet, selv om Nederland skulle tape rettsaken. I EF-domstolen er det EUs egen domstol som avgjør om EUs lover er i strid med FNs Konvensjon om biologisk mangfold, en miljøavtale hele 170 land har undertegnet.

EUs patentdirektiv åpner for patentering av dyr, planter og gener. Det er uetisk og usolidarisk å åpne for et lovverk som gir bioteknologiindustrien enerett på gener og bioteknologiske oppfinnelser som hele verdens befolkning har nytte av i form av mat og medisiner. Patentdirektivet strider mot FNs Konvensjon om biolgisk mangfold, som slår fast at hvert land har råderett over egne genetiske ressurser, og har krav på økonomisk fortjeneste ved kommersiell utnyttelse av disse. EUs patentdirektiv stiller ikke krav til dette, og åpner for at europeiske selskaper kan drive genrøveri fra verdens fattige land.

Den sterke EU-motstanden i det nye Stortinget bør også resultere i at den ukritiske EU-tilpasningen gjennom EØS-avtalen stopper opp med to nei-partier i regjeringen.

Nei til EU krever derfor at den kommende regjeringen går inn for å legge ned veto mot patentdirektivet.

Uttalelse fra rådsmøtet i Nei til EU 6.-7. oktober.

Nei til EU

Schweigaards gate 34 B
0191 Oslo

neitileu(at)neitileu.no

  • Telefon: 22 17 90 20
Lik oss på Facebook