Du er her: Framside / Aktuelt / Nytt fra Nei til EU / Vervekampanjen 2017:...
Kathrine Kleveland og Hilde Nylén første mai 2016
© Kristin Brenna

Kathrine Kleveland og Hilde Loftesnes Nylén, generalsekretær i Nei til EU, delte ut verveløpesedler i 1. maitoget i Oslo i 2016.

Vervekampanjen 2017: – Vi skal verve minst 1000 nye medlemmer

Som i 2016 satser Nei til EU på en kompakt toukers vervekampanje de to siste ukene i april. Målsetningen for vervekampanjen er 1000 nye medlemmer. Artikkel fra Standpunkt 2-2017. 

Bli medlem

Å bli medlem er enkelt: send en sms med NEITILEU + navn, adresse og e-postadresse til 2090. Medlemskapet koster 200 kr første året. Du kan også melde deg inn via nettsiden eller ved å sende en e-post til medlem@neitileu.no

Vervekampanjen 2016 var oppsummert som en stor suksess. Da verveukene var ute, var det vervet 399 nye medlemmer, og etter det fortsatte medlemmene å trille inn. Over tusen nye medlemmer kom inn i løpet av en svært hektisk vår.

– Landsmøtet i Nei til EU vedtok at det skal gjennomføres en vervekampanje eller verveaksjon i uke 16 og 17, altså perioden 17.–30. april, sier Trude Koksvik Nilsen, fagansvarlig for organisasjon.

Hovedfokus på verving

Det politiske hovedtemaet for kampanjen i 2016 var TiSA, og det ble utarbeidet en digital infopakke til fylkeslag og kontaktpersoner i aktive lokallag.  

– Vi har ikke satt et spesielt politisk tema for årets kampanje, da det er ønskelig at vervemateriellet kan videreføres og brukes etter kampanjeukene. Det er også slik at erfaringen fra 2016 tilsier at det er vanskelig å kombinere det å selge inn en politisk sak med verving av nye medlemmer. Hvis fokuset i kampanjen er «Bli medlem, Nei til EU trenger deg!» er det sannsynlig at dette skaffer flere medlemmer enn hvis fokuset er et politisk tema, sier Koksvik Nilsen.

– Det kan også åpne for at den som verver kan velge å fokusere på den saken vedkommende føler seg mest trygg på å snakke om.

Minst to tiltak i hvert fylke

Alle fylker oppfordres til å gjennomføre minst to tiltak i løpet av de to aksjonsukene. Type tiltak bestemmes i hvert enkelt fylke ut fra lokale forutsetninger og økonomi.

– Beste fylke vil bli gjort stas på under rådsmøtet i november, basert på prosentvis økning av medlemstall i løpet av verveaksjonsukene, sier hun.

– Det vil bli laget en kampanjeside på www.neitileu.no, der det vil bli lagt ut aktuelt materiale, og alle fylkeslag vil bli tilbudt bilder og annet innhold til både egne hjemmesider og egne sider på Facebook, slik at kampanjen får en samlet grafisk profil utad.

– Vi ønsker å ha fokus på verving via SMS og kontant betaling, for å sikre at vi faktisk får vervet medlemmene der og da. Videre vil det bli iverksatt en vervekampanje på den sentrale Facebooksiden, og banneret på den sentrale Facebooksiden byttes ut med et spesialbanner så lenge kampanjen varer.

Nytt vervemateriell

Nei til EU har allerede vervevisittkort og verveblokker, men dersom det blir for lite av dette så vil det bli trykt opp mer.

– Vi lager også en ny generell verveløpeseddel som fylkene kan bestille. Sentralt tar trykkekostnadene. Det vil bli utarbeidet en argumentliste som kort tar for seg hvorfor man bør bli medlem av Nei til EU. Og fylker får tilbud om å lage egne, lokale vervegiroer for fulldistribusjon i sine kommuner.

 – Husk også å søke redaksjonelle oppslag i lokal- og regionaviser. Vi vil lage et par standard leserinnlegg som kan benyttes lokalt. I tillegg vil vi utarbeide standardforedrag for de fylkene som ønsker å arrangere åpne møter med ulike temaer i forbindelse med kampanjen.

Vervesuksess i 2016

Av de 399 nye medlemmene som kom inn i verveukene i 2016 ble 295 vervet ved hjelp av telefonverving. 38 ble vervet på stand, på gata eller ved annen direkte kontakt. Resten av vervingene kom inn gjennom nettsideskjema, SMS og lignende.

– Fylkene kan ta mesteparten av æren for telefonverving og standverving. SMS og nettsideskjema sender de nye medlemmene inn selv, og de genereres ofte av Facebook- og andre nettkampanjer fra sentralt, sa daværende medlemskonsulent Tale Marte Dæhlen.

Vervekampanjen var et fellesprosjekt for hele organisasjonen, men Nei til EU-leder Kathrine Kleveland måtte jo også bidra. Hun vervet 14 nye medlemmer, og hun gir seg ikke der.

– Jeg liker å verve jeg, og jeg vil jo gjerne ha med flere på laget!

Nei til EU-leder Kathrine Kleveland har vervet på møter, vervet via Facebook-siden sin, vervet i 1. maitoget, men de fleste har hun fått ved å ta telefonen fatt og ringe.

Vervet 25 nye til Nei til EU!

Verveaksjonen i 2016 fikk en knallstart da Toril Mongstad vervet 25 nye medlemmer til organisasjonen. Toril Mongstad er nestleder i Hordaland Nei til EU, og brenner for verving og organisasjonsbygging. Hun har ikke noen spesielle vervetriks, men får svært gode resultat ved å drive helt vanlig vervearbeid.

– Jeg liker å snakke med folk og jeg ringer gjerne. Kanskje er det mulig å høre at jeg liker dette med verving, fortalte hun.

– Jeg er rimelig kortfattet og går nesten rett på sak. Jeg godtar et nei og takker for samtalen uansett, sa hun.

– Når jeg får ja, blir jeg hoppende glad og det formidler jeg til den jeg snakker med. Jeg ringer opp igjen til dem jeg ikke når i første omgang. Det vil seie at jeg ikke gir meg så lett. Men jeg maser ikke på folk. Og jeg tar meg gjerne tid til en diskusjon om noen ønsker det.

– Kort fortalt: jeg liker dette arbeidet fordi vi trenger medlemmer og fordi jeg tror på saka vår.

Gina Barstad (t.h.) og daværende fylkesleder i Hordaland, Hildur Straume, gjennomførte generalprøve på vervekampanjen i 2016 for Standpunkt, men klarte å samle underskrifter til Ut av EØS-kampanjen.
© Gabriel Steinsbakk
Asbjørn Geithus vervar på Sandane
© Sindre Humberset

Nei til EU

Schweigaards gate 34 B
0191 Oslo

neitileu(at)neitileu.no

  • Telefon: 22 17 90 20
Lik oss på Facebook