Du er her: Framside / Aktuelt / Nytt fra Nei til EU / Verdifulle medlemmer

En organisasjon er en levende organisme som trenger næring for å leve, og den beste næring Nei til EU kan få er nye medlemmer. Leder i Standpunkt 1-2016

Verdifulle medlemmer

En organisasjon er en levende organisme som trenger næring for å leve, og den beste næring Nei til EU kan få er nye medlemmer. Leder i Standpunkt 1-2016

Vi er helt avhengig av nye medlemmer for å overleve, fordi det er naturlig at noen faller fra hvert år.  Nei til EU har mange medlemmer, men flertallet er godt voksne, og vi trenger fornyelse og foryngelse. Derfor er alle nye medlemmer velkommen, og vi har fått mange nye i år! Innimellom ler vi litt av at vi får så mange nye medlemmer og henvendelser at vi nesten ikke får registrert og tatt imot. Men, hurra! Det er jo superbra! Et ekstra velkommen til alle nye medlemmer!

Nei til EUs medlemmer er svært forskjellige, og jeg har vært heldig og har truffet mange av dere det første året som leder. Jeg har besøkt alle fylker unntatt Sogn og Fjordane og møtt svært mange engasjerte medlemmer og tillitsvalgte. Lista er lang og jeg burde selvsagt nevnt dere alle, men jeg tillater meg allikevel å trekke fram noen eksempler:

På styresamlingen i Kirkenes i september, var det stas å se at fylkeslaget i Finnmark er reetablert og har fått ny gnist. En morgentur rundt i Kirkenes, med en sving nedom kaia der vi så rett over til russergrensen. For et langt og mangfoldig land vi har. Veien virker lang til et myldrende julemarked i Rosenkrantzgate i Oslo, der det aktive fylkeslaget Oslo Nei til EU har sitt tradisjonelle julemarked, med kvalitetskunst, bøker, hjemmelaget ripsgele, bakst, håndarbeid og en yrende kafé.

Midt i landet har vi fått nytt lokallag i Solør. Heia Hedmark fylkeslag som har bidratt med oppstart av siste lokallag på Nei til EU-stammen. I Nord Østerdalen inspirerer Hedmark Nei til EU til TISA-fri soner, og er så vidt jeg vet eneste fylkeslag med faglige utvalg. I Møre og Romsdal fikk fylkeslaget gjennomslag for kursing av det regionale Journalistlaget med tre timers seminar fra Nei til EU om aktuelle saker. Rogaland Nei til EU satset på studietur til Brussel, med nyttige besøk hos blant annet EFTA og KS. Drammen Nei til EU kjører studiering med fire ulike temaer og innledere. La dere inspirere til det som passer for dere.

Som styre, arbeidsutvalg og leder er vi valgt til å representere dere, blant annet gjennomføre landsmøtevedtak, drive organisasjonen og være i media. I tillegg jobber  våre organisasjonskonsulenter med daglig drift, tilrettelegging og oppfølging av aktivitet. Dere må aldri glemme at vi representerer og jobber for dere som er våre verdifulle medlemmer. Derfor skal veien være kort til å ta kontakt, og vi vil gjøre vårt for å tilby godt materiell, levere god informasjon og representerer dere på en god måte. Når Bondelaget i Alvdal for eksempel etterspør studiering om TTIP kaster vi oss rundt, og studieringer har det blitt. Egen studiering om TISA er også laget. Slikt samspill liker vi.

Landsmøtet i Svolvær ga føringer for arbeidet i 2016. Arbeidsplanen er mer kortere og mer konkret enn på flere år, takk til arbeidsplangruppa som komprimerte den. Den inneholder likevel mer enn nok til å fylle et arbeidsår. Vi skal jobbe med EØS, TISA, TTIP, Schengen, direktiv og avtaler. Vi skal verve, informere og studere, bygge allianser og bryte lydmuren i media. Det er så jeg må trekke pusten. Hvordan skal vi klare alt dette? Dette er et felles ansvar jeg deler med dyktige lokallag, kontaktpersoner, fylkeslag og engasjerte alliansepartnere, og en dyktig stab. Styret vil prioritere hvordan vi skal fylle arbeidsplanens intensjoner best. Dette blir bra!

Over 23 000 medlemmer imponerer, dere er gull verdt. Samtidig vet vi at slettes ikke alle medlemmer er opptatt av voldsom aktivitet. Kun seks prosent ønsker å engasjerer seg mer. Mange av dere er gode støttemedlemmer som er i beredskap. Dere skal vite at dere er svært verdifulle for oss. Styrken ved å være mange skal aldri undervurderes, og det er jo litt stas å kunne si at vi har nesten åtte ganger så mange medlemmer som Europabevegelsen.

Takk til hvert enkelt medlem som er med oss inn i et nytt arbeidsår! Jeg gleder meg til nye oppgaver, sammen med dere!

Nei til EU

Schweigaards gate 34 B
0191 Oslo

neitileu(at)neitileu.no

  • Telefon: 22 17 90 20
Lik oss på Facebook