Du er her: Framside / Aktuelt / Nytt fra Nei til EU / Vellykket Nei til EU m...
Tre personer ved et bord, bl.a. Heming Olaussen

Hagbart Vebostad, Sør-Trøndelag Nei til EU, Arne Pedersen, Nei til EUs fiskeriutvalg og Heming Olaussen, leder i Nei til EU, vervet mange nye medlemmer til Nei til EU.

Vellykket Nei til EU markering på Nor-Fishing 2006

For første gang hadde Nei til EU stand på fiskerimessen i Trondheim. Som "førstereisgutter" har fiskeriutvalget all mulig grunn til å være fornøyd. Standen var strategisk plassert i et område på hovedplanet der det sirkulerte mye folk.

I hilsningstalen under åpningen, som ble foretatt av H.M.Kong Harald, var fiskeriminister Helga Pedersen klar på at kampen mot overfiske og andre former for omgåelse av regelverket hadde førsteprioritet. - Heleren er ikke bedre enn stjeleren, uttalte hun med tanke på omlastningsfartøyer og vilkårlig kontroll av disse i EU-havner.

Det vakte også oppsikt at avisa Fiskaren avslørte at det varslede kuttet i irsk og skotsk fiske etter makrell ikke er i den størrelsesorden som før uttalt. Kuttet gjelder kun for 2006 og er relatert til overfiske for 2005. For 2007 har EU overhodet ikke foretatt kutt i sin makrellkvote.

Det var svært hyggelig at leder i Nei til EU, Heming Olaussen var tilstede hele to dager av fiskerimessa. Vi fikk bare positive reaksjoner på at vi var tilstede, og at folk ble spurt om de ville være medlem. Mange tok også kontakt for å bli medlem på eget initiativ.

Erfaringen ble at denne arenaen var det viktig å være tilstede på. I alle ledd innen fiskerinæringen er det uro og spenning om vårt forhold til EU, kvotefordeling og Norges forhandlingskraft overfor andre nasjoner. Det ble diskutert mye fiskeripolitikk og råderett over egne ressurser var et gjennomgangstema.

Les mer om Nei til EUs fiskeriutvalg

Nei til EU

Schweigaards gate 34 B
0191 Oslo

neitileu(at)neitileu.no

  • Telefon: 22 17 90 20
Lik oss på Facebook