Du er her: Framside / Aktuelt / Nytt fra Nei til EU / Vellykket klimaseminar
Paneldebatt under klimakonferansen 22. september 2007

Fra paneldebatten under konferansen 22. september 2007

Vellykket klimaseminar

- Hovedproblemet i EUs klimapolitikk er gjennomføringen. Ingen er enig om hvem som skal kutte hva, fastslo Thomas Wyns i den europeiske miljøorganisasjonen Climate Action Network på helgens klimaseminar i Oslo.

Thomas Wyns deltok på seminaret via direkte – og utslippsvennlig – videooverføring fra Climate Action Network Europes kontor i Brussel. Dette er en kampanjeparaply for over 100 miljøorganisasjoner fra hele Europa. Wyns la til at mens EU har satt seg en målsetning om å kutte klimautslippene, er det store paradokset at svært få av EU-landene ser ut til å klare forpliktelsene man allerede har i Kyotoprotokollen.

Seminaret "Norge, EU og klimatrusselen" ble arrangert på Miljøhuset i Oslo, og var et samarbeid mellom Nei til EU, Natur og Ungdom (NU) og Norges Naturvernforbund. Omlag 40 deltagere fikk høre aktuelle innledninger om hvilke redskaper som trengs i klimapolitikken. Seminaret ble gjennomført med økonomisk støtte fra Utenriksdepartementet.

NU-leder Bård Lahn, som deltok i en paneldebatt med Nei til EUs nestleder Torunn Husvik, Bellonas nestleder Marius Holm og leder for Europabevegelsen i Oslo, Lars Martin Mediaas, svarte slik når han ble spurt om det ikke var like greit å legge Jens Stoltenberg under administrasjon fra Brussel:

– Det som trengs i klimakampen er press fra miljøorganisasjoner og andre folkelige bevegelser, ikke å outsource beslutningene til et annet nivå fordi saken er vanskelig,

Anne Therese Gullberg, stipendiat ved CICERO - Senter for klimaforskning, ga i sin innledning en status for EUs klimapolitikk. Hun redegjorde også for hvordan ulike lobbyinteresser påvirker politikken.

– Inntrykket mitt er at i Norge har miljøorganisasjonene en relativt direkte tilgang til det sentrale politiske miljøet. I EU er avstanden mye større og påvirkning krever mer økonomiske ressurser. Ikke bare overfor EU-organene, men også i medlemslandene. Industriinteressene har en langt lettere adgang til beslutningskanalene.

Assisterende direktør Svein Tveitdal ved GRID-Arendal, som er en del av FNs miljøprogram, redegjorde for de internasjonale klimaforhandlingene og hva slags rolle Norge burde innta for å drive samarbeidet fremover.

Innledningene fra seminaret vil om kort tid bli gjort tilgjengelig her på nettsidenes kunnskapsbank (www.neitileu.no/kunnskapsbank/publikasjoner/konferansekompendier).

Nei til EU

Schweigaards gate 34 B
0191 Oslo

neitileu(at)neitileu.no

  • Telefon: 22 17 90 20
Lik oss på Facebook