Du er her: Framside / Aktuelt / Nytt fra Nei til EU / Ved Per Bortens bortgang

Ved Per Bortens bortgang

Per Borten er død. Med hans bortgang er en kjempe i motstanden mot norsk medlemskap i den europeiske unionen falt fra.

Borten sto helt sentralt i kampen mot norsk EF-medlemskap i 1972. I den andre EU-kampen var han en inspirator, spesielt
ved gjenreisinga av nei til EU-organisasjonen i 1990-91. Han reiste rundt og bidro til etablering av en hel rekke lokallag av
Nei til EU. Det står stor respekt av Per Bortens livsverk over mange 10-år, og helt til det siste ga han vektige bidrag til den
fortløpende politiske debatt i Norge.
Vi hilser Per Borten i ærbødighet.
For Nei til EU i Norge
Heming Olaussen, leder

Nei til EU

Schweigaards gate 34 B
0191 Oslo

neitileu(at)neitileu.no

  • Telefon: 22 17 90 20
Lik oss på Facebook