Du er her: Framside / Aktuelt / Nytt fra Nei til EU / Vær ulydig!

Vær ulydig!

EFTA-domstolen har i dag bestemt at Norge ikke kan øremerke stillinger til kvinner på Universitetet i Oslo (UiO).

Vi mener at det ikke er EFTA-domstolens mandat å bestemme hvordan Norge og UiO kan bedre kvinneandelen på universiteter i Norge.

Per dags dato er det 13% kvinnelige professorer ved UiO. Det er over 50% kvinnelige hovedfagstudenter og tilsvarende for doktorgradsstipendiater, så rekrutteringsgrunnlaget er tilstede. Moderat kjønnskvotering har i lang tid blitt brukt som virkemiddel for å få flere kvinner blant høyere vitenskapelige stillinger. Kvotering har dessverre ikke hatt den ønskede effekten. Derfor bestemte Kollegiet i handlingsplan for 2000-2004, at øremerking av noen få stillinger til kvinner skulle være et av flere nye virkemidler for å bedre kvinners representasjon ved UiO. 2001 og 2002 ble det satt av ressurser til 14 høyere vitenskapelige stillinger til kvinner gjennom statsbudsjettet og UiO sitt eget budsjett, i 12 av disse stillingene er det tilsatt kvinner. Vi mener at universitetet i alle fall skal tilsette kvinner i de to resterende stillingene som er planlagt og satt av ressurser til, uavhengig av EFTA-domstolens vedtak.

Kvinner blant høyere vitenskapelige ansatte er viktig fordi de er forbilder for studenter og har til dels et annet perspektiv på forskning de arbeider med.

EØS-avtalen har ingen formelle sanksjoner mot land som ikke føyer seg etter domstolens vedtak. Vi mener derfor at universitetet bør fortsette å øremerke stillinger. EFTA-domstolen skal ikke bestemme hvilke likestillingstiltak Norge skal kunne ta i bruk. Vi må bestemme selv. Vi oppfordrer universitetet og norske myndigheter til ulydighet.

Ta kontakt for ytterlige informasjon:

Åslaug Haga, Stortingsrepresentant, SP mob 41 44 29 54

Lena Jensen, Stortingsrepresentant, SV mob 91 30 01 69

Sigbjørn Gjelsvik, leder, Nei til EU mob 91 16 16 75

Maria Walberg, leder, Ungdom mot EU mob 97 72 45 06

--------------------------------------------------------------------------

Les domsavsigelsen her: http://www.eftacourt.lu/decidedcases.asp

Nei til EU

Schweigaards gate 34 B
0191 Oslo

neitileu(at)neitileu.no

  • Telefon: 22 17 90 20
Lik oss på Facebook