Du er her: Framside / Aktuelt / Nytt fra Nei til EU / Vår holdning til EØS

Vår holdning til EØS

Det har alltid vært et stort flertall i NTEU mot EØS-avtalen. Organisasjonen arbeidet aktivt mot innmelding i 1992. Et stortingsflertall som ikke hadde mandat til det, vedtok likevel innmelding.

Regjeringen la den gang stor vekt på at dette var en folkerettslig avtale der Norge ikke trengte være med på endringer mot sin vilje. Selv om avtalen forutsatte at reglene om det indre marked skulle være de samme i EØS som i EU, kunne Norge på ethvert punkt nedlegge veto mot nye direktiver fra EU.

Slik har det ikke gått. Det har til denne tid ikke vært politisk vilje til å si nei til noe som er kommet fra EU, uansett om det går sterkt ut over norske interesser og strider klart mot det som ble forutsatt ved inngåelsen av avtalen.

Eftas overvåkingsorgan, ESA, som på vegne av EU passer på at Efta-landene respekterer EØS-avtalen, tar sin oppgave meget alvorlig. ESA overprøver stadig vedtak fra de folkevalgte. Et embetsverk som er overordnet demokratiske organer har vi ikke hatt i Norge siden 1814.

NTEU går inn for en folkerettslig avtale med EU som bygger på likeverd, og vi godtar ikke at EU-organer skal bestemme hva som skal gjelde som lov i Norge.

Det må gjennomføres et omfattende utrednings- og informasjonsarbeid for å finne flere støttespillere til dette standpunktet.

I dag er det ikke politisk flertall for utmelding av EØS, men det kan fort snu seg når konsekvensene av EØS-avtalen etter hvert blir klare for det norske folk. NTEUs oppgave nå er å tydeliggjøre innholdet og konsekvensene av EØS-avtalen, med sikte på å oppnå flertall for utmelding.

Uttalelse fra Nei til EUs landsmøte 2001.

Nei til EU

Schweigaards gate 34 B
0191 Oslo

neitileu(at)neitileu.no

  • Telefon: 22 17 90 20
Lik oss på Facebook