Du er her: Framside / Aktuelt / Nytt fra Nei til EU / Uttalelse fra nei-orga...

Uttalelse fra nei-organisasjonene i Norden

Nordiske bevægelser imod EU fra de fem nordiske lande er blevet enige om følgende fælles udtalelse i anledning af Nordisk Råds session i Island den 25-27 oktober 2005:

Norden kan være en model når EU vakler
Det er med glæde vi konstaterer, at EU-grundloven er faldet efter det franske og hollandske folks klare afvisninger ved folkeafstemninger i år. Dermed er der en oplagt chance for at skabe et bedre samarbejde i Europa - og samtidigt kan ingen nu påstå, at den nordiske EU-modstand og EU-kritik er et isoleret fænomen.
Kritikken af og modstanden mod Den Europæiske Union findes i hele Europa. Desværre er viljen til at lytte til denne kritik alt for svag blandt mange af EU’s regeringer. Det er således en demokratisk skandale, at Unionen ikke har anerkendt at EU-grundloven er bortfaldet.
Men det er ikke kun EU-grundlovens bortgang, der får unionen til at vakle. Budgetforhandlingerne har også kastet hele unionsprojektet ud i en alvorlig krise. Men det afgørende problem er, at EU er opbygget på den forkerte måde. EU’s toldunion er både til skade for ulandene og de nordiske landes internationale handel og konkurrenceevne. EU’s militære projekt er helt unødvendigt og mindste fællesnævner er hovedprincippet, når det gælder miljø og sundhed. Samtidig skaber euroen hele tiden økonomiske og politiske problemer i de lande, der har opgivet en selvstændig valuta og store dele af den økonomiske politik. Og vi må i Norden se med alvor på, at EU-kommissionen mener, at svenske overenskomster er i modstrid med Det Indre Marked.
På baggrund af denne situation er det på tide, at de nordiske politikere viser mod. Norden skal vise vejen, når EU vakler. Vi vil derfor hver især arbejde for, at de nordiske lande støtte følgende:
1. Værdier som folkestyre, miljø, sundhed og velfærd, der står stærkt i Norden, skal ikke sættes overstyr i det europæiske samarbejde.
2. Europæisk samarbejde skal gøre det nemmere at være europæer - dvs. sikre at vi kan rejse, studere, handle, bo og arbejde i respekt for nationale regler. Dette kan vi bl.a. gennem EFTA og for de nordiske lande gennem et tættere nordiske samarbejde. Det er ikke nødvendigt at opbygge en politisk union for at sikre disse mål.
3. De nordiske lande skal ikke være en del af EU´s toldunion.
4. Europæisk samarbejde skal være i tråd med det globale samarbejde i FN og ikke opbygge konkurrerende strukturer. Beslutninger om verdens sikkerhed skal ligge globalt i FN. De nordiske lande bør aktivt støtte arbejdet for fred, udvikling og menneskerettigheder globalt i FN med bl.a. opbyggelse af en fredsstyrke med udgangspunkt i SHIRBRIG (The Multi-National Stand-By High Readiness Brigade for United Nations Operations) og regionalt skal de nordiske lande arbejde mere målrettet i OSCE (Organisationen for Samarbejde og Sikkerhed i Europa).
5. Internationalt samarbejde skal være ligeværdigt og bygge på nationale demokratier og fælles tiltag skal bygge på forsigtighedsprincippet (norsk: føre-var-prinsippet) og landes ret til at lave højere standarder gennem nationale parlamenter og lokale demokratiske forsamlinger.

Heimssyn ved leder Ragnar Arnalds (Island) – www.heimssyn.is

Folkebevægelsen mod EU ved talsperson Ditte Staun (Danmark) – www.folkebevaegelsen.dk

Nei til EU ved leder Heming Olaussen (Norge) – www.neitileu.no

Nej til EU ved ordförande Jan-Erik Gustafsson (Sverige) – www.nejtilleu.se

Alternativ till EU ved viceordförande Lea Launokari (Finland) - www.kaapeli.fi/~veu/

Nei til EU

Schweigaards gate 34 B
0191 Oslo

neitileu(at)neitileu.no

  • Telefon: 22 17 90 20
Lik oss på Facebook