Du er her: Framside / Aktuelt / Nytt fra Nei til EU / Utsett behandlingen av...

Utsett behandlingen av EUs patentdirektiv!

38 organisasjoner har tilsluttet seg en allianse mot EU-direktivet om patent på liv. Etter initiativ fra Nei til EU har blant annet Den Norske Kirke, Forbrukerrådet, Norges Handikapforbund og Kirkens Nødhjelp sluttet seg til alliansen som mener direktivet slik det nå foreligger er uakseptabelt.

I løpet av våren planlegger Bondevikregjeringen å legge frem en stortingsproposisjon om patentdirektivet. Nå er motstanderne av det omstridte direktivet samlet for å legge press på regjering og storting.

Internt i EU foregår det fortsatt drakamp om direktivet. Blant annet har parlamentet i Luxemburg avvist direktivet slik det nå foreligger og krever at deres regjering ber om reforhandling i EU-kommisjonen. Få EU-land har implemenetert direktivet.

Blant annet med bakgrunn i dette krever de tilsluttede organisasjonene en utsettelse av behandlingene av direktivet i Norge. Dersom behandlingen ikke utsettes og direktivet endres på vesentlige punkter, må Norge bruke reservasjonsretten og ikke implementere direktivet i norsk lov.

Vedlagt ligger alliansens politiske grunnlag, og de tilsluttede organisasjonene.

For kommentarer kan blant annet følgende kontaktes:
Forbrukerrådet v/ styreleder Bente Haukland Næss: 90 76 09 50
Den Norske Kirke v/ Hans Jürgen Schorre: 90 18 01 98
Norges Handikapforbund v/ generalsekretær Lars Ødegård: 90 11 70 28
Nei til EU v/ leder Sigbjørn Gjelsvik : 91 16 16 75

Nei til EU

Schweigaards gate 34 B
0191 Oslo

neitileu(at)neitileu.no

  • Telefon: 22 17 90 20
Lik oss på Facebook