Du er her: Framside / Aktuelt / Nytt fra Nei til EU / Utenriksminister Gahr...
Jonas Gahr Støre

Utenriksminister Jonas Gahr Støre er tidlig ute med å mene noe om norsk veto i forbindelse med Tjenestedirektivet.

Utenriksminister Gahr Støre om veto til Fagforbundets landsstyre

I forbindelse med utenriksminister Jonas Gahr Støres uttalelse til Fagforbundets landsstyre (5.10.06): ”Jeg har veldig vanskelig for å se for meg at vi skal bruke veto mot dette (tjenestedirektivet)” har Nei til EU følgende kommentar:

Nei til EU synes det er påfallende at Gahr Støre går ut så klart mot et norsk veto mot tjenestedirektivet nå! Betyr det at saken er ferdigbehandla i Regjeringen - før direktivet er ferdig i EU og før Regjeringa og Stortinget har sett den endelige teksten?

Hva synes SVs og SPs repr. i Regjeringa og i Stortinget om det? Eller partiene - som tildels har aktive vedtak om bruk av veto?

Direktivet møtes med stor uro i fagbevegelsen, ikke minst i den delen som organiserer mange lavtlønte, kvinner osv. De ser at dette kan true deres lønns- og arbeidsbetingelser, gjennom storstilt sosial dumping. Ser ikke utenriksministeren dette, eller bryr han seg ikke om det?

Regjeringa har sjøl lagt fram en handlingsplan mot sosial dumping. Denne vil frontkollidere med tjenestedirektivets intensjoner og prinsipper. Hva er viktigst - kampen mot sosial dumping, eller å unngå å bruke veto?

Det er greit nok å bruke vetoretten som ris bak speilet, men noen ganger er det alvor og riset må fram. Dette er en sånn gang. Det får ikke hjelpe at utenriksministeren og Arbeiderpartiets ja-side er livredde for hva dette kan føre til. Saklig sett er det grunnlag for veto mot sosial dumping-effekten av direktivet. Prinsipielt er det viktig å få avklart om det var Gahr Støre 2005 ("Vetovåpenet er til for å brukes") eller Gahr Støre 2006 ("Man kan ikke måle nytteverdien ut fra hvor mange ganger vetoretten er blitt brukt") som gjelder. 2006-utgaven er tåketale. Sannheten er at bruk av veto vil sette selve grunnfundamentet i EU-prosjektet, Romatraktaten med de 4 s.k. "friheter" i et kritisk lys, og det har ja-sida alltid skjønt, og gjør alt de kan for å unngå.

Nå forventer vi at SV og SP og motstandere i AP og fagbevegelsen sier klart fra at dette ikke er avgjort, og ikke lar seg binde opp av den frittalende utenriksministeren.

Heming Olaussen

Leder, Nei til EU

Nei til EU

Schweigaards gate 34 B
0191 Oslo

neitileu(at)neitileu.no

  • Telefon: 22 17 90 20
Lik oss på Facebook