Du er her: Framside / Aktuelt / Nytt fra Nei til EU / Utdanningspolitikk fenget
Bilde fra Nei til EUs seminar om EUs skolepolitikk

Det var mange lydhøre deltakere tilstede på Nei til EUs seminar om EUs skolepolitikk.

Utdanningspolitikk fenget

Det var fullt hus da Nei til EU arrangerte konferanse om EU og utdanning i Trondheim. Pedagogikkprofessor Gustav E. Karlsen mener EU fastsetter både mål og midler for europeisk utdanningspolitikk .

"Har EU en utdanningspolitikk?" spurte Gustav E. Karlsen, professor i pedagogikk ved Høgskolen i Sør-Trøndelag, innledningsvis for de over 70 konferansedeltagerne. – Ja, absolutt, var hans eget svar. Han gikk i rette med Kunnskapsdepartementets EU-strategi, hvor det slås fast at "utdannings- og forskningspolitikken i EU er et nasjonalt anliggende".

– EU fastsetter både mål og midler for europeisk utdanningspolitikk. Departementets virkelighetsbeskrivelse er bare riktig hvis de kun tenker på den konkrete, praktiske organiseringen, påpekte Karlsen. Han la til at EU har gitt både forordninger og direktiver som regulerer utdanningsområdet, og mente at den toneangivende Bolognaprosessen var en forlengelse av EUs politikk. Karlsen har arbeidet med internasjonal utdanningspolitikk i en årrekke, og utga i fjor en ny utgave av boken Utdanning, styring og marked – Norsk utdanningspolitikk i et internasjonalt perspektiv (Universitetsforlaget).

Danske Annemarie Falktoft, som er koordinator for Den europeiske fagforeningskomiteen for utdanning (ETUCE) i Brussel, redegjorde mer i detalj for EUs arbeidsprogrammer om utdanning med utgangspunkt i Lisboa-strategien. Tidligere leder av Stortingets utdanningskomité, SVs Rolf Reikvam, var ikke enig i Karlsens beskrivelse av EUs betydning for nasjonal utdanningspolitikk. Han understreket at Bologna-prosessen ikke var noe rent EU-prosjekt, og mente at OECD preger norsk utdanning mer og verre enn EU.

Konferansen 23. januar var et samarbeid mellom Nei til EU-lagene i Nord- og Sør-Trøndelag. Det vil bli satt ned en gruppe som skal arbeide videre med EUs utdanningspolitikk, bl.a. med tanke på å utgi et VETT-hefte om temaet.

Nei til EU

Schweigaards gate 34 B
0191 Oslo

neitileu(at)neitileu.no

  • Telefon: 22 17 90 20
Lik oss på Facebook