Du er her: Framside / Aktuelt / Nytt fra Nei til EU / Uka som gikk: TTIP er...
brexit
© CC 0

En domstol i London har sådd tvil om hvorvidt den britiske utmeldingsprosessen kan bli forsinket. Avgjørelsen har skapt stor oppstandelse og gjort mange briter rasende. Regjeringen har anket til Høyesterett.

Uka som gikk: TTIP er gjenoppstanden, Brexit-dom forårsaker oppstandelse

Uten synderlig interesse fra mediene kunne næringsminister Monica Mæland proklamere at hun håper på å få en «norsk» CETA-avtale med seg hjem fra Canada.

Oppstandelse har det derimot blitt i og utenfor mediene etter at en domstol i London har kommet til at statsminister Theresa May ikke kan utløse Artikkel 50 i Lisboatraktaten før parlamentet har godkjent britisk EU-utmelding.

CETA-avtalen mellom EU og Canada er i boks. Eller skal vi heller si i bokseringen. Det er en lang ratifiseringsprosess som gjenstår .

Men vår egen næringsminister var ikke sein om å finne ut at Norge også bør ha en lignende avtale med Canada, på tross av at tollfrihet på det meste allerede er sikret gjennom frihandelsavtalen til EFTA. Monica Mæland er allerede på farten til Ottawa for å få en CETA-kloning med seg hjem.

Kanskje satser hun på at folk ikke skjønner hva CETA-avtalen egentlig er? Vi har lagt ut en liten guide med spørsmål og svar.

TTIP opp fra grava 

Paul Magnette, statsminister i den belgiske regionen Vallonia som nesten fikk CETA til å strande, hevder at innrømmelsene som han fikk har sørget for at Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) nå er død og begravd. Det var nok ønsketenkning. EUs handelskommissær Cecilia Malmström sa seg straks uenig og insisterte på at TTIP-samtalene vil fortsette med en ny amerikansk regjering. Hun tror åpenbart lite på valgløftene fra Trump og Clinton om at de vil skrote avtalen.

Også den norske regjering har øyensynlig stor tro på rekonvalesens for TTIP. Den har sågar bestilt en livreddende NUPI-rapport om «Norge og TTIP» . I den kan NUPI fortelle at Norge vil få en vekst på én prosent om vi underlegger oss TTIP . Ulempene er bare småtterier, beroliger NUPI; tapt suverenitet og et rasert jordbruk.

Men tro nå ikke at norske myndigheter har glemt TiSA-avtalen oppi all viraken rundt CETA og TTIP. De hemmelige TiSA-forhandlingene dreier seg om å åpne opp for markedsadgang på stadig nye områder. I Norges nyeste «reviderte tilbud» inngår bl.a. rådgivningstjenester for energidistribusjon og spedisjonstjenester. 

Regjeringen har visst vært så opptatt med å åpne for nye områder i TiSA at den har glemt å avgi rapport  om effekten av klimatiltakene de siste årene, etter at den har forpaktet bort norsk klimapolitikk til EU.

Arbeidsliv og EØS

Togstreiken er over , og lokførerne fikk gjennomslag for sitt krav om en skikkelig nasjonal standard for fagutdanning – slik det var før EØS-reglene for jernbanen fjernet disse kravene i 2011.

Skandalene følger renovasjonsselskapet Vereino som vant anbudet med Oslo kommune. Vereino benytter seg i stor grad av importert arbeidskraft fra Romania. EØS-reglene for offentlige anskaffelser gir lave anbud, mens brukerne og de ansatte betaler med søppelkaos, sosial dumping og elendige arbeidsforhold.  

Denne uka skal Høyesterett ta stilling til den såkalte Holship-saken . Følger Høyesterett EFTA-domstolens tolkning av EUs regler og dermed tilsidesetter havnearbeidernes fortrinnsrett, vil det bryte med Grunnloven og andre menneskrettskonvensjoner Norge er bundet av, sier Transportarbeiderforbundets advokater i sitt skriv til Høyesterett. Det vil dessuten være på kollisjonskurs med vedtaket på forrige LO-kongress, som forutsatte at norske tariffavtaler, lover og ILO-konvensjoner skal gå foran EØS-avtalen hvis det oppstår motstrid i norsk arbeidsliv.

Når EL og IT-forbundet foreslår å si opp EØS-avtalen  kan forslaget få stor tilslutning på den kommende LO-kongressen 2017 .

– Det er ingen tvil om at EØS-avtalen begrenser muligheten til å bekjempe sosial dumping. Foran LO-kongressen har vi derfor også sendt inn forslag om å si opp EØS-avtalen, sier forbundslederen i EL og IT, Jan Olav Andersen.

Brexit på vent?

Mange forsøker å stikke kjepper i hjulene for Brexit. En britisk rettsinstans har gitt medhold til en gruppe saksøkere som vil hale ut utmeldingsprosessen.  Ingen tror at parlamentet vil eller tør overprøve folkets klare tale ved folkeavstemninga, men en langdryg parlamentsbehandling kan komme til å forsinke utmeldingsprosessen. Regjeringa til Theresa May står imidlertid på sin rett til å utløse artikkel 50 i Lisboatraktaten. Anken kommer opp i britisk Høyesterett 7. desember.

Den britiske sentralbanken har samtidig oppjustert prognosene for økonomisk vekst , og må dermed bite i seg sine egne skrekkprognoser om økonomisk nedtur forut for folkeavstemningen i juni.

Tidligere leder av Europabevegelsen, Paal Friisvold, har kommet til at Norge bør tilby seg å være mekler mellom EU og Storbritannia for å lose britene inn i et EØS der EFTA-landa får ha sine egne EU-kommissærer. Hvorfor Norge, Storbritannia eller EU skulle ha interesse av det, har vi litt tungt for å skjønne. Men så har vi også oppholdt oss lite i Brussel. 

Europa bak fasaden

Moldova ser ut til å ha fått nok av EUs velsignelser og vender seg igjen mot Russland.

Det tyrkiske regimet til president Erdoğan gir totalt blaffen i EUs formaninger  i trygg forvissning om at Brussel ikke vil skrote flyktningavtalen. Under dekke av unntakstilstand stenger han ned alle opposisjonelle medier og truer med å gjeninnføre dødsstraff.

Italiensk politi har torturert asylsøkere med slag og elektrosjokk for å tvinge dem til å avgi fingeravtrykk, viser en rapport fra Amnesty. Den brutale behandlinga er et direkte resultat av regler fra Brussel og EU-trusler mot Italia.

Da er det langt mer bekvemt å befinne seg i Brussel og Strasbourg. 16 tidligere EU-kommissærer mottar fremdeles saftige månedslønninger fra EU-kassa, til tross for at mange av dem har funnet seg nye og godt betalte jobber. 

Også EU-parlamentarikerne har til smør på brødskiva. Det ville bryte med deres «grunnleggende rettigheter» dersom medlemmer av Europaparlamentet ikke samtidig kan motta lønn fra andre oppdragsgivere ved siden av sin faste inntekt på vel €8200 i måneden (ca. kr 73 000,-), ifølge en jurdisk betenkning

Helt til slutt tar vi med at  Merete Furuberg ble gjenvalgt som styreleder  på landsmøtet til Norsk bonde- og småbrukarlag. Kathrine Kleveland hilste landsmøtet på vegne av Nei til EU.

Og til helga står Nei til EUs eget landsmøte for tur! 

"

Uka uhøytidelig oppsummert

'Remain' tapte stort på St. Hans
Og har jamra seg helt uten stans
Til retten de gikk
der medhold de fikk
Men dommen har ei relevans

For når folket har avsagt sitt nei
Vil det ikke ha mer hurlumhei
Brexit skal bli!
Remoan*-erne, de
er demokratene nå dyktig lei 

"

* All jamringa fra EU-tilhengerne (Remain) i Storbritannia har gjort at de på folkemunne blir kalt Remoan (moan = jamre seg).

Nei til EU

Schweigaards gate 34 B
0191 Oslo

neitileu(at)neitileu.no

  • Telefon: 22 17 90 20
Lik oss på Facebook