Du er her: Framside / Aktuelt / Nytt fra Nei til EU / Uka som gikk: Folket v...
seierstad
© Nei til EU | Eivind Formoe

«Det var den svarteste dagen i mitt liv da Stortinget godkjente EØS-avtalen», sa Dag Seierstad (80).

Uka som gikk: Folket vil si sin mening etter 25 år med EØS!

Etter et kvart århundre er EØS-bløffen i ferd med å bli avslørt. Et flertall i folket vil ha folkeavstemning om avtalen.

Denne uka var det 25 år siden EØS-avtalen ble undertegnet i Portugal. Nei til EU la på årsdagen fram sin EØS-melding som viser de alvorlige konsekvensene for arbeidsliv og samfunn.

«Det var den svarteste dagen i mitt liv da Stortinget godkjente EØS-avtalen». Det sa nestoren Dag Seierstad (80), da han la fram EØS-meldingen fra Nei til EU på årsdagen den 2. mai.

Den store EØS-bløffen

Det er en seig myte at vi trenger EØS for å sikre norsk næringsliv , sier Kathrine Kleveland til Nationen. En spørreundersøkelse viser at et flertall vil ha folkeavstemning, og at de som ønsker en EØS-avstemning kommer både fra ja til EU-siden, 43 prosent, og de som er imot EU, 53 prosent. Kleveland ber EØS-tilhengerne komme seg opp av skyttergravene ! La oss ta EØS-debatten. Ingen kan vel oppriktig mene at det ikke kan finnes et bedre alternativ enn dagens EØS-avtale, sier hun.

– Det er en real sak å mene at EØS-avtalen er til gagn. Det er udemokratisk å hevde at vi ikke har noe valg . Eva Nordlund forklarer kort og konsist hva den store EØS-bløffen handler om.

Bare en av fem vil ikke ha folkeavstemning om EØS .  – Dette viser at folk vil være med og si sin stemme om et så stort og viktig spørsmål for landet, sier leder for Oslo Nei til EU, Johan Petter Andresen til Dagsavisen. – Det er ikke aktuelt å holde en folkeavstemning over EØS-avtalen. Avtalen er vedtatt etter demokratiske regler, sier EØS- og EU-minister Frank Bakke-Jensen (H).

Fremskrittspartiet har pleid å snakke varmt for folkeavstemninger. Men akk, det gjelder visst ikke i forhold til EØS-avtalen.  – Vår støtte til EØS-avtalen ligger fast , men vi tar til orde for å reforhandle deler av den, sier Frps parlamentariske leder Harald T. Nesvik. Noen folkeavstemning vil partiledelsen ikke ha, selv om to av tre av partiets velgere vil det.

Første mai i EØS-kampens tegn

Kampen mot EØS sto igjen sentralt i forbindelse med 1. mai-feiringa. Også i år var det mange Ut av EØS-paroler å se.

Det er naturlig når en ser hvordan EØS-avtalen rammer tariffavtaler og ILO-konvensjoner. Fagbevegelsen svekkes på grunn av EØS; den svekkes enda mer i EU.  – En viktig grunn til at fagbevegelsen svekkes, er traktatgrunnlaget og resten av regelverket til EU, sier Dag Seierstad som et apropos til 1. mai og LO-kongressen.

Gang på gang har norsk lovgivning blitt overkjørt av EU og EØS-avtalen, sier faglig leder i Nei til EU, Boye Ullmann i et stort oppslag i VG . I kampen mot rettsakter fra EU er stillingen mellom EU og Norge 11013 – 0 i EUs favør. Ullmann krever, ikke overraskende, utmelding av EØS.

Det samme gjør Transportarbeiderforbundet og forbundsleder Lars Johnsen . – Den viktigste grunnen til at EØS-avtalen må sies opp er at den griper inn i folks lønns- og arbeidsvilkår, i tariffavtalene og fører til sosial dumping. EØS-avtalen gjør at vi ikke lenger kan styre oss selv. Det gjør at hele den norske modellen med trepartssamarbeider er i full oppløsning, tordner Johnsen i forkant av LO-kongressen.

Kongressen starter mandag. – Et nei til EØS-vedtak blir vanskelig for den nye lederen, sier Gerd Kristiansen, som medgir at EØS-avtalen har «elementer som vi skulle vært foruten». Hun lover hard kamp for å forsvare avtalen .

Truslene hagler i EU

Det hardner til foran Brexit-forhandlingene. EU-kommisjonens standpunkt i forhandlingene har blitt mye tøffere. – Trusler mot Storbritannia har blitt tilsendt oss fra europeiske politikere og tjenestepersoner, sier den britiske statsministeren Theresa May.

Men også EU-maktene blir utsatt for trusler, om enn fra annet hold. NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg kommer med skarpe advarsler til EU mot å bygge opp en egen hær. Planer for dette ligger i den globale strategien som EU vedtok i fjor sommer, med dekning i Lisboatraktaten. EU-parlamentet fulgte opp med en resolusjon den 22. november: «EU-landa har ikke annet valg enn å trappe opp sitt sikkerhets- og forsvarssamarbeid og dermed bane veien for en europeisk forsvarsunion».

EU og IMF fortsetter å tyne fattige grekere som føler seg sveket av regjeringspartiet Syriza. «Tidligere har alle med inntekter under 8.636 euro i året hatt skattefritak. Nå senkes nivået til 5.681 euro. EU definerer selv fattigdomsgrense i Hellas til 6.000 euro.»

Lederskifte og ekspressverving

Finnmark Nei til EU har hatt årsmøte. Kurt Wikan fra Sør-Varanger overtok lederklubba fra Synnøve Thomassen fra Alta.

Resultatene fra vervekampanja vår tikker inn. Styret har bidratt med sitt og vervet 8 nye medlemmer i Finnmark.  I Troms får de til å verve et nytt medlem hvert 4. minutt .

Slå den om dere kan!

meldinga
© Nei til EU | Eivind Formoe
EØS-meldingen DeFacto-pamflett 2017 EØS bestemmer nei-til-eos-og-tisa
© Nei til EU | Jan R. Steinholt

Nei til EU

Schweigaards gate 34 B
0191 Oslo

neitileu(at)neitileu.no

  • Telefon: 22 17 90 20
Lik oss på Facebook