Du er her: Framside / Aktuelt / Nytt fra Nei til EU / Uka som gikk: EU vil l...
© EU-kommisjonen

Kommisjonens nestkommanderende Federica Mogherini. EU har nettopp åpnet et felles militært treningssenter i Zaragoza, Spania.

Uka som gikk: EU vil lede verden og ber britene revurdere Brexit

Brussel prøver å innta en global lederrolle i en tid med motstridende signaler fra USA.

Valgskredet for Emmanuel Macron i Frankrike og katastrofevalget for Theresa May i Storbritannia ser ut til å ha gitt dem blod på tann.

Oppslutningen rundt partiet til Emmanuel Macron ved første runde i det franske parlamentsvalget blir tolket som en seier for EU. Valgdeltakelsen var imidlertid den dårligste på 60 år. Macron satser spesielt på et tett forhold til Tyskland og vil ha en europeisk forsvarsunion og Europahær.

EU-sjefen for utenrikspolitikken Federica Mogherini har snakket om forsvarspolitikk og sikkerhet på konferanser i Praha og i Finland. Ambisjonene er det ikke noe å si på: «Samlet har medlemsstatene i EU verdens nest største forsvarsbudsjett. Er vi ikke da en supermakt? Sammen så er vi det.»

Formann i EU-kommisjonen, Jean-Claude Juncker, følger opp med at det er på høy tid å vekke Lisboatraktatens militære opprustningsartikkel 42 opp fra «Tornerosesøvnen».

Uenighet om norsk tilnærming til EU-forsvar

Mogherini har også vært på Norgesbesøk og gjentatt sitt hjertebudskap: – I en tid hvor det er svært problematisk at den amerikanske administrasjonen stadig kommer med motstridene meldinger, er EU nødt til å ta ledelsen, sier hun.

Mens Arbeiderpartiets skyggeutenriksminister Espen Barth Eide vil ha tettere sikkerhetspolitiske bånd til Tyskland og Frankrike, vender Sp og Liv Signe Navarsete tommelen ned for et EU-ledet militært forsvarssamarbeid.

EU framstiller seg gjerne som fredsbygger på Balkan. Alle er langt ifra enige i det. – Hensikten med medlemskapsforhandlingene er å tvinge Serbia til å gi opp Kosovo og til å bli delaktig i den kalde krigen mot Russland, sier Sevim Dagdelen fra tyske Die Linke, ifølge den serbiske nettavisa B92 . Kravene som stilles til Serbia virker som hykleri når fem av EUs egne medlemsstater av ulike grunner heller ikke vil anerkjenne det albansk-dominerte Kosovo som uavhengig.

For øvrig har unionen nok å stri med i egne rekker. Kommisjonen går nå til sak mot Ungarn, Polen og Tsjekkia og truer med sanksjoner fordi statene ikke har oppfylt sine forpliktelser til å ta imot flyktninger. Polens utenriksminister Witold Waszczykowski beskylder EU for utpressing, samtidig som landets innenriksminister vil at muslimer skal konvertere til kristendommen for å få oppholdstillatelse(!). Østerrike krever at Middelhavsruta blir stengt.

Truer og lokker britene

EU truer og lokker etter katastrofevalget for Theresa May. EUs sjefsforhandler Barnier sier han er åpen for å diskutere alle muligheter for fremtidig samarbeid, selv om det er forskjellig fra Theresa Mays opprinnelige visjon av å forlate EU. Han advarer Storbritannia mot å «kaste bort mer tid».

Andre signaler kommer fra Tyskland. Den tyske finansministeren Wolfgang Schaeuble oppfordrer britene til å ombestemme seg og inviterer til EU-retrett .

– I stedet for å stille med en sterk hånd i forhandlingene med EU, er det britiske politiske landskapet nå oppsplittet. Det gjør EUs allerede sterke forhandlingsposisjon enda bedre, mener Aftenposten .

Det gikk rykter om at regjeringsforhandlingene i London mellom toryene og det ekstreme høyrepartiet DUP i Nord-Irland ville utsette utmeldingsforhandlingene med EU. Men det var bare rykter. Brexit-forhandlingene starter opp som planlagt mandag 19. juni.

EU-rett kontra menneskerett

LO klager Holship-dommen inn for Den europeiske menneskerettsdomstolen (EMD). Hvis EMD tar saken og gir fagbevegelsen medhold, vil Høyesterettsdommen som tok utgangspunkt i at EØS-avtalen gir EU-retten forrang over andre lover, bli satt til side.

Om EU ikke kan sikre innbyggernes grunnleggende rettigheter, likebehandling av arbeidstakere og prinsippet om lik lønn for likt arbeid, kommer flere mennesker i flere medlemsland til å vende ryggen til det europeiske prosjektet, skriver LO-lederne i Sverige, Tyskland og Østerrike .

– Det er for oss ingen tvil om at omfanget av kabotasje er langt høyere enn myndighetene erkjenner , sier Geir A. Mo i NLF. Forslaget til EUs kommende vegpakke inneholder detaljer som kan slå svært uheldig ut for den norske vegtransportnæringen, og i verste fall øke gapet mellom pris og kvalitet.

Sosial dumping øker også til sjøs. Det er nå flertall for å utrede arbeidsvilkårene for sjøfolk . Vi tar for gitt at utredningen også tar med konsekvensene av EU/EØS-reglene for maritim kabotasje?

Rådgiver Jonas Bals skildrer problemene i byggebransjen og et organisert arbeidsliv som er i ferd med å bli avløst av organisert kriminalitet . Bals tviholder på EØS-avtalen, men han mener man må tørre å utfordre rammene. – Vi må tørre å være offensive. Ta striden og stå i striden. Kreve politikere som tør og vil det, sier han.

Så spørs det om statsministerkandidaten som han er rådgiver for, tør og vil. Midt under LO-kongressen avviste Støre at han vil kreve fjernet (dvs. reforhandle) bestemmelsene i EØS-avtalen om at EUs lover skal ha forrang når de kommer i konflikt med norske regler eller internasjonale konvensjoner.

EØS til glede(?) og besvær

Ungarske organisasjoner kan risikere å bli svartelistet som utenlandsstøttede fordi de får EØS-penger fra Norge . En ny lov kan forvanske de allerede svært vanskelige forhandlingene som nå er i gang mellom Ungarn og Norge om en ny pott på 215 millioner euro med EØS-hjelp.

700 norske arbeidsplasser trues om EUs regler hindrer norske nummeropplysningstjenester i å fortsette å eksistere.

– Når det blir mindre kraftproduksjon i Norge og etterspørselen øker, samtidig med at vannkraften eksporteres til utlandet, øker kraftprisene i Norge, skriver forbundslederen i Industri og Energi .
 Vi vil legge til at dersom Norge blir underlagt EUs energibyrå ACER, vil EU sikre seg den direkte styringa over strøm over landegrensene. Les mer her: http://bit.ly/2rxqRKw

15. juni innførte Norge fri roaming i EØS-området samtidig med EU . Dette har vært ett av EU-kommisjonens prestisjeprosjekter. Fr roaming er både bra og nyttig for de som reiser mye. Men det er på ingen måte gratis. De fleste mobiloperatørene priset ekstrakostnadene inn i sine abonnementspakker allerede i fjor.

Til Sør-Korea går norsk fiskeeksport så det suser , og det helt uten noen EØS-avtale … Det er frihandelsavtalen med EFTA som gjelder.

Nei til EU

Schweigaards gate 34 B
0191 Oslo

neitileu(at)neitileu.no

  • Telefon: 22 17 90 20
Lik oss på Facebook