Du er her: Framside / Aktuelt / Nytt fra Nei til EU / Uka som gikk: EU-parla...
livbøye
© CC

Europaministeren mener vi må klamre oss til livbøyen EØS i stedet for å sette egen kjøl.

Uka som gikk: EU-parlamentet på krigsstien. Norge satser på EØS som livbøye

Det har vært ei hektisk uke for et EU-parlament på krigsstien. Unionen skal rustes opp og innbyggerne skal vaksineres mot «russisk propaganda» som sår tvil om EU.

Istedenfor å søke ly for høststormene som river EU og udemokratiske handelsavtaler i filler, satser Norge på EØS som livbøye i opprørt hav.

For å ha ryggen fri i tilfelle av mottiltak fra EU, advarer vi leseren om at denne spalta kan være påvirket av russisk eller islamistisk propaganda.

EU-parlamentet på krigsstien

«EU-landa har ikke annet valg enn å trappe opp sitt sikkerhets- og forsvarssamarbeid og dermed bane veien for en Europeisk forsvarsunion», sier EU-parlamentet i resolusjonen de vedtok tirsdag . EU-kommisjonen blir bedt om å iverksette en felles europeisk forsvarspolitikk, og parlamentet slutter dermed opp om denne delen av EUs nye globale strategi. – EU må kunne handle når NATO ikke vil, heter det blant annet i resolusjonsteksten.

Et flertall blant parlamentarikerne i Strasbourg er også opptatt av å vinne propagandakrigen om EUs fortreffelighet. Når folkene i Europa protesterer mot nedskjæringer og overkjøring fra Brussel, så er de egentlig bare forledet av onde, utenlandske krefter. Nærmere bestemt av russisk-finansierte tankesmier og medier. Samt av islamistiske terrororganisasjoner som Daesh (IS). 

– Fiendtlig propaganda mot EU søker å forvrenge sannheten, splitte unionen, så tvil og diskreditere EU-institusjonene, heter det bl.a. i resolusjonsteksten , som også krever at Unionen iverksetter en rekke «mottiltak». Kritikere hevder av det hele lukter av sensuriver og nymccarthyisme. Resolusjonen ble vedtatt med 304 stemmer for og 179 imot. Det var hele 208 avholdende. 

For balansens skyld rettet parlamentet også kritikk mot de stadig mer vidtgående undertrykkingstiltakene i Tyrkia. Men Tyrkias president Erdogan er lut lei EU sitt dobbeltspill: – Det betyr null og niks for Tyrkia hva EU-parlamentet sier , slår han fast i etter hvert kjent stil. Erdogan truer med å skrote hele flyktningavtalen med EU og åpne grensebommene mot Europa. 

Det stormer rundt handelsavtalene

Verken TiSA - eller TTIP-avtalen kommer i mål. Påtroppende amerikansk president Donald Trump gjør det klart at han vil si opp Stillehavsavtalen TTP fra første dag i Det hvite hus. Hvis han står ved det og andre uttalelser han har gitt, vil også TTIP-avtalen mellom USA og EU bli lagt i skuffen.

Dagbladets Einar Hagvaag mener at de politiske lederne må ta inn over seg at folket ikke vil ha en globalisering som bare tjener de rikeste. 

Vår Europaminister tviholder imidlertid på handelsavtaler i alminnelighet og EØS-avtalen i særdeleshet. – Den er vår livbøye , sier Elisabeth Aspaker. Når EU-skuta allerede er i ferd med å kantre, er det vel en bedre idé å kutte slepetauet til jolla vår istedenfor å bli med i dragsuget med livbøye omkring livet. EØS er jo såpass morken at vår egen statsminister har advart britene om drukningsfaren.

Like fullt fortsetter den norske regjering med å være gretten dørvakt i EFTA, der EØS for øvrig ikke er obligatorisk magebelte. Sveitserne anbefaler egen redningsvest og er åpne for at Storbritannia vender tilbake til frihandelsforbundet.

Handelen med jordbruksprodukter er i disse dager forhandlingstema mellom Norge og EU. Som følge av Brexit er forutsetningene og spillereglene totalt forandret siden Norge sa ja til nye forhandlinger rundt EØS-avtalens artikkel 19. Norge må si et absolutt nei til nye innrømmelser , skriver Arne Iver Sletnes i Norsk Landbrukssamvirke.

Torskekvotene forsvinner stadig lengre sørover . Mer frislipp med kjøp og salg av kvoter undergraver folkets og fellesskapets historiske eierskap til havressursene. Men det er ikke så farlig at Troms og Finnmark mister torsken, mener regjeringa. SV har foreslått å endre grunnloven for å sikre kystbefolkningens rett til ressursene bedre enn havressursloven evner. Det kan se ut til at det er nødvendig.

Lenkeskatt og tjenesteklister

EU-kommisjonens forslag til ny opphavsrett er en trussel mot delingskulturen . «Lenkeskatten» som foreslås er en katastrofe for lærere, ideelle organisasjoner og enkeltpersoner. Europeiske aktivister og organisasjoner forener nå krefter for å sende et klart budskap til EU. 

EUs forordning om helikoptersikkerheten (HOFO) skaper stor uro i fagbevegelsen og blant oljeselskapene. Regjeringa gjentar at norsk sokkel er unntatt fra EØS-avtalen, men Kommisjonen hører visst veldig dårlig på det øret. Dens erfaringer med norske regjeringer er kanskje at et nei ikke nødvendigvis betyr nei? 

Danmark sitter fast i tjenesteklisteret , skriver LOs mann i Brussel.

Brexits betydning

Brexit må gi ny EØS-debatt , skriver Kathrine Kleveland i et innlegg i Vårt Land. Nei til EU krever at det igangsettes en utredning som tar for seg mulighetene og utfordringene med et britisk EFTA-medlemskap. Når Storbritannia forlater EU forventer vi at regjeringen krever i EØS-avtalens artikkel 19-forhandlinger at EUs tollfrie kvoter for landbruksvarer reduseres.

Det er ikke Brexit, men lav økonomisk vekst i EU som er det største problemet for stabiliteten, sier Det internasjonale pengefondet (IMF).

Den nye årboka fra nei til EU om Brexit bør ligge under mange juletrær. Du rekker ennå å bestille før jul!

EØS og Nei til EU

Diskusjonen om EØS-avtalen og Nei til EU har fortsatt også denne uka. Enten en er EØS-motstander eller ikke må man kunne innrømme at Norge er blitt mer EU-likt , skriver Gunnar Rutle, leder av Hordaland Nei til EU. 

– Eg skulle ønskje Trond Giske og andre EØS-tilhengarar går inn i ein reell debatt om den reelle situasjonen, i staden for å kome med skjulte truslar mot Nei til EU, seier tidlegare leiar i Nei til EU, Sigbjørn Gjelsvik.

Landbrukssamvirket skal neste uke avgjøre hvorvidt støtten til Nei til EU skal reduseres. Det er ikke bare en dårlig idé å kutte i støtten til Nei til EU, det er også et dårlig tidspunkt, skriver Kato Nykvist i en Nationen-kommentar . – Om Nei til EU har vært aldri så ukloke, vil bøndene framstå som direkte naive dersom de kutter støtta til organisasjonen nå, skriver han. – Hvis lederne i landbrukssamvirke tror at det er NHO som redder biffen for dem, må de tro om igjen.

Det var visst flere journalister enn tilhørere til stede ved lanseringa av et nytt politisk parti: Alliansen – Folkeavstemning om EØS. Partinavnet var etter vårt syn slett ikke så verst, og tanken var kanskje god. Men Trump-omfavnelse og eggelikør med assosiasjoner til Anders Langes parti er nok ikke oppskriften hvis tanken er å samle en virkelig brei allianse mot EØS.

Uka uhøytidelig oppsummert

"

Då Unionen slit hardt med å anda
har Strasbourg ei fråsegn no banda:
'All motstand mot oss
og all folkeleg tross
har rot i russisk propaganda'

"

Nei til EU

Schweigaards gate 34 B
0191 Oslo

neitileu(at)neitileu.no

  • Telefon: 22 17 90 20
Lik oss på Facebook