Du er her: Framside / Aktuelt / Nytt fra Nei til EU / Uka som gikk: EU famle...

Uka som gikk: EU famler etter utveier

EU-president Jean-Claude Juncker legger fram fem alternative veier for EU videre etter brexit og stadige kriser. Ungdom mot EU har hatt landsmøte og er klare for framtida.  

Ungdom mot EU avholdt landsmøte i helgen og tror 2017 kan bli et historisk år for nei-bevegelsen i Norge. – Brexit vil endre maktbalansen i Europa, og det skaper både muligheter og utfordringer for Norge sin del, sier nestleder Ole Kvadsheim i Ungdom mot EU.

EU-kommisjonens president Jean-Claude Juncker legger fram en såkalt hvitebok om Europas framtid. Der tegnes det opp fem ulike scenarioer for hvordan EU kan utvikle seg fram mot 2025. Junckers håp er at dokumentet skal inspirere de gjenværende 27 medlemslandene.

Donald Trumps ufine twitter-meldingar er som blåbær å rekne mot det som no skjer på dørstokken vår i ein av EUs største og viktigaste medlemsstatar, Polen, skriv Eirik Holmøyvik.

EU-kommisjonen feirer kvinnedagen med et seminar fullt av menn på talerlisten.

Tirsdag vedtok EUs miljøministre at EUs system for handel av klimakvoter, ETS, skal strammes betydelig inn. Målet med vedtaket er at det skal bli færre utslippskvoter, og kvoteprisen skal opp. Det europeiske kvotemarkedet har i lang tid blitt kritisert for å gjøre det for billig å slippe ut CO2.

– I verste fall er det et eurosammenbrudd, at vi ikke har noen euro lenger. Det er kanskje ikke så sannsynlig, men det er mulig. Hun har sagt at hun vil ta Frankrike ut av EU, ut av eurosamarbeidet. Det skal mye til, men det sa vi om Brexit og Trump også, sier sjefanalytiker .

Nye meningsmålinger sender sjokkbølger til Brussel: befolkningen i Øst-Europa og Skandinavia vil ikke innføre euroen. Det er klart flertall mot EUs fellesvaluta i Polen, Tsjekkia, Bulgaria og våre naboland Sverige og Danmark.

Fortsatt er det personer i Brussel som ikke kan stoppe å synge: Jo mere vi er sammen (i integrasjonen), jo gladere vi blir. Den samme melodien slår ikke an i alle hovedstedene, særlig ikke i det gamle Øst-Europa. Men også i kjernelandene er skepsisen voksende, skriver Knut Arne Sanden, leder av LOs Brusselkontor .

De mest EU-vennlige partiene i Danmark frykter at EU-motstanderne og Folkebevægelsen mod EU får vind i seilene. Derfor prøver de å sette endelig bom for en ny dansk folkeavstemning om EU-medlemskapet .

Tre av fire svenske mjølkebruk har blitt lagt ned etter at Sverige gjekk inn i EU i 1995.

EØS-debatt og nye EØS-saker

Ap-leder Jonas Gahr Støre måtte svare om EØS da han møtte Fellesforbundets representantskap i går. Støre mente at i sum er Norge tjent med avtalen. – Vi kan ikke gi opp, og jeg mener det blir for lettvint å skylde på Brussel. Utfordringene i norsk arbeidsliv er norske utfordringer.

E-ordet bør ropes høyt i den offentlige debatten og EØS er en dårlig avtale. Jeg er likevel uenig om at alternativet er EU-medlemskap, skriver Mia Cathryn Haugen Chamberlain, leder i Hordaland Ungdom mot EU.

«Yrkeskvalifikasjonsdirektivet kan også undergrave rettighetene NSB-ansatte streiket seg fram til i fjor høst», skriver tidligere tillitsvalgt i Norsk Jernbaneforbund .

Det var forhandlingsmøte om landbruk mellom EU og Norge denne uken. Nei til EU mener vi ikke har noe å gi, og er bekymret over at EU- og EØS-minister Frank Bakke-Jensen synes dette går så bra...

EUs mat- og medisinorganer oppfordrer EU-bønder til å lære av norsk oppdrett i arbeidet for å få ned antibiotikabruken. Voldsom antibiotikasløsing bidrar til å utvikle bakterier som kan gi masseepidemier blant både folk og fe, skriver Nationen på lederplass.

EUs fornybardirektiv gir palmeolje på tanken.

Den særnorske norske innskotsgarantien på to millionar kan verte halvert grunna EU-regelverket. – Ingen vil ha denne endringa. Endå ein gong tilpassar vi oss noko vi ikkje vil ha, seier Nei til EU-leiar Kathrine Kleveland. Ho utfordrar særleg FrP om å gjera det dei kan for halda på garantien.

Storbritannia starter forhandlingene

Denne måneden skal Storbritannia formelt starte forhandlingene om utmelding av EU. I løpet av to års tid skal britene ha forlatt EU. Det er EUs største problem framover, men langt fra den eneste krisen. Økonomi, migrasjon og EU-kritiske populister på frammarsj over hele Europa, stiller EU overfor et hav av utfordringer.

Ifølge forslaget, som er lagt fram av opposisjonspartiet Labour, må regjeringen garantere at EU-borgere som er bosatt i Storbritannia , får beholde oppholdstillatelse og rettigheter når de formelle EU-forhandlingene starter.

Brexit Central samler utallige eksempler på hvordan EU-tilhengernes skremsler – "Project Fear" – er gjort til skamme etter brexit-avstemningen. Project Cheer viser grunner til å se lyst på brexit!

Nei til EU

Schweigaards gate 34 B
0191 Oslo

neitileu(at)neitileu.no

  • Telefon: 22 17 90 20
Lik oss på Facebook