Du er her: Framside / Aktuelt / Nytt fra Nei til EU / Uka som gikk: En union...
© Referendum para sacar a España de la Eurozona

EU vakler videre i visshet om at Unionen er på rett kurs.

Uka som gikk: En union av uvillige pusser fasaden – og sender nye EØS-torpedoer mot Norge

EU prøver å galvanisere den ytre fasaden samtidig som Unionen herjes av indre rivninger. Norske myndigheter bekymrer seg visst ikke. De ivrer etter å gjøre stadig nye områder EØS-relevante.

Det var et mer splittet EU enn noensinne som møttes «uformelt» i Slovakias hovedstad, denne gangen uten Storbritannia ved bordet. «En union av uvillige» , var karakteristikken fra VG.

Men det står ikke på viljen hos kommisjonens president Jean-Claude Juncker. I sin State of the Union-tale noen dager i forveien fastholdt han målet om en felles hær og et militært hovedkvarter, i tråd med EUs globale strategi og et fransk-tysk forslag fra i sommer.

Vår egen Europaminister synes imidlertid ikke at en EU-hær er noe å bekymre seg over . Om det er fordi hun ikke tror den blir noe av, eller fordi hun mener det er flotte greier, får vi ikke helt tak på.

Ambisjoner for Brexit

Utenriksdepartementet har opprettet et eget Brexit-team som skal finne ut hvilke nye muligheter som åpner seg for Norge når britene bryter båndene til Unionen. Det virker i utgangspunktet som en god idé. Men når ambisjonsnivået ikke er høyere enn at «EØS og andre avtaler skal ligge fast», virker det i overkant raust med et helt team som ikke skal tenke en eneste ny tanke.

Ambisjonsnivået blant de britiske brexiteerene er større. De synes det går for tregt med å få i gang utmeldingsprosessen. I et intervju med Berlingske snakker Caroline Stephens om framtida for Storbritannia – og håper at Danmark følger etter ut av EU!

Venstresida må utnytte muligheten Brexit gir dem til å komme på offensiven , skriver Asbjørn Wahl. Da må deler av arbeiderbevegelsen kvitte seg med illusjoner om EU som «det sosiale Europa», mener han.

Europabevegelsen her hjemme er redde for at Norge kan komme i en lojalitetsskvis mellom EU og Storbritannia. Jan Erik Grindheim foretrekker at Norge skvises av EU.

Kraft og klima

Et klart flertall av folket sier nei til delprivatisering av Statkraft. Det er et paradoks at samme Statkraft auksjonerer bort småkraftverk. Mens pensjonsfond i Europa ser norske vannkraftverk som en god, grønn, 
langsiktig investering, stiller Statkraft 
seg i spissen for å selge ut de samme 
kraftverkene , skriver Eva Nordlund i Nationen.

Det er et utsalg som kan bli kostbart på sikt. – Private kraftkabler til utlandet vil bli dyrt for norske forbrukere, sier tidligere informasjonssjef i Statoil, Hogne Hongset.

Det grønne skiftet tar nye og pussige former også på andre områder. Dekar for dekar trekkes den norske landbrukspolitikken inn i EØS. Med «grønn» eller «klima» som trylleord, kan man visst legge inn det meste. Ettersom torskegjellene slipper ut karbondioksid, er vel fiskeripolitikken blitt til de grader EØS-relevant at flere sjarkkvoter kan sendes enda lengre sørover.

Opphavsrett og bredbånd

De fleste er enige om at dagens regler for opphavsrett ikke er på høyde med dagens behov. Kommisjonens forslag om å modernisere opphavsretten i Europa møter imidlertid kritikk fra flere hold. EU-domstolen viser i en fersk kjennelse hvor det bærer hen. Også det å lenke til kopibeskyttet materiale, som vi stadig gjør i denne spalta, vil være et brudd på opphavsretten. Som EØS-medlem slipper Norge neppe unna regelverket.

I sin tale lovte forresten Juncker bredbånd, 5G og gratis Wi-Fi til hele Europa innen 2020. Gledestårene sluttet fort å trille på den rumenske landsbygda da det kom for en dag at løftet bare omfatter de europeiske storbyene.

EU-sjefen passet derimot på ikke å nevne TTIP-forhandlingene. Denne helgen var det nye kjempedemonstrasjoner på kontinentet. Den folkelige motmakta i Europa (og USA) består ikke bare av høyrepopulister med ekle meninger. I den tyske og europeiske motstanden mot TTIP og Ceta er rasisme og anti-amerikanisme forbudt , skriver Kari Gåsvatn i Nationen.

Forordninger og direktiver truer sikkerhet og fagbevegelse

Et nytt felles europeisk regelverk for offshore helikopterflyging (HOFO) skal behandles av EU-kommisjonen i oktober. De helikopteransatte har satt i gang et eget protestopprop . For Norge kan det gå på sikkerheten løs. Det norske Luftfartstilsynet vil ikke ha samme adgang til å drive kontroller som i dag, overfor for eksempel et bulgarsk selskap. – EØS-regelverket er irreversibelt dersom det innføres, og det vil gjøre «ubotelig skade» på flysikkerheten på sokkelen, sier LO i en høringsuttalelse .

LO insisterer, med rette, på at sokkelen er unntatt EØS-avtalen. Problemet er bare at EU, ESA og norske myndigheter systematisk uthuler dette og andre unntak og hevder at nær sagt alt er «EØS-relevant».

Nok en gang blir det påvist hvordan bemanningsbyråene skummer fløten i norsk arbeidsliv, noe de kan takke både Vikarbyrådirektivet og Utstasjoneringsdirektivet for. Utsiktene til et «forbedret» utstasjoneringsdirektiv er fjernere enn noen gang . Juncker har dermed ingen ting å vise til av forbedringer for arbeidstakerne i sin femårsperiode som president.

Det faglige nyhetsbildet denne uka gjør temaene på Nei til EUs faglige konferanse ved månedsskiftet enda mer aktuelle. Og det blir stadig mer uforståelig at ikke LO samler seg om å kreve Norge ut av EØS – før avtalen har rasert norsk arbeidsliv.

Kø for å skrive under mot EØS

På Dyrsku'n i Seljord var det lett å samle støtte for dét kravet. Nesten 95 000 besøkende ga rekord. Det ble kø for å skrive under mot EØS-avtalen på standen til Nei til EU. Også på Flisa gikk det greit da Hedmark Nei til EU skulle samle underskrifter mot EØS.

Sammenslutningen med det litt nølende navnet Tja til EU var nok verken på Flisa eller i Seljord, for ifølge dem gir nordmenn flest en god dag i spørsmål som demokrati og selvstyre .

"

Uka uhøytidelig oppsummert

"

I sin tale sa EU-boss Juncker:

«Vi må vise at prosjektet funker»

Når vår armé dukker opp

blir vi langt fra noen flopp

I Berlin bør vi bygge en bunker

Nei til EU

Schweigaards gate 34 B
0191 Oslo

neitileu(at)neitileu.no

  • Telefon: 22 17 90 20
Lik oss på Facebook