Du er her: Framside / Aktuelt / Nytt fra Nei til EU / Uka som gikk: Blått ly...
Blås ut lyset
© Nei til EU

Uka som gikk: Blått lys for 60-årsjubilanten EU

EU fyller 60 år. Enkelte frykter for blålys i speilet hvis de gamle stormaktene råkjører fra de andre EU-medlemmene. Men det kan like gjerne være et blått lys som brenner til ære for jubilanten.

Storbritannia hilser ved å trykke på brexit-knappen 29. mars. Norge hilser ved å avgi enda mer suverenitet til Brussel. Mens fagbevegelsen mobiliserer til kamp mot EØS.

– Etter 60 år er det lite ved EU som minner om den europeiske drøm . Den folkelige motstanden mot en utvikling i retning av enda mer union og overnasjonalitet, har hver gang blitt besvart fra Brussel med enda mer av det folket ikke vil ha, uttaler arbeidsutvalget i Nei til EU.

EUs 60 år feires samtidig som 21 millioner er arbeidsløse, fire millioner flere enn da krisa slo inn i 2008. Det skapes nye jobber, men svært mange av arbeidsplassene er midlertidige eller basert på tilkalling. Dette fører til at mange har blitt løsarbeidere som ikke får endene til å møtes. Dette er fasiten i Etuis (European Trade Union Institute) årsrapport om det europeiske arbeidslivet, Benchmarking Working Europe 2017.

Europaminister Frank Bakke-Jensen (H) tar EUs krangel om veien videre med knusende ro. Det er ingenting å engste seg for i Norge når de gamle stormaktene i EU vil kjøre fortere enn andre medlemsland, etter hans mening. Fordi vi er så vant med å bli overkjørt, kanskje?

– Også Norge, som ikke er EU-medlem, underlegges i stadig større grad unionen. Prokuratortriksene som brukes for å kamuflere omgåelser av Grunnloven, blir mer og mer kreative, skriver Klassekampen på lederplass fredag.

Kommer Senterpartiet i regjering, vil vi avskaffe posten som EU-minister, varsler Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum.

Trålbaroner og fjottpenger

Fiskeriminister Per Sandberg vil oppheve tilbudsplikten og avvikle aktivitetsplikten slik at trålerne ikke lenger trenger levere til lokale fiskerianlegg. – Statsråden har ikke myndighet til å gi bort folkets eiendom til private trålbaroner, sier professor Peter Ørebech ved UiT.

Heller ikke ordføreren i Vestvågøy har mye til overs for fiskeriministerens forslag om å oppheve trålernes leveringsplikt. Kompensasjonen som Sandberg tilbyr, kaller han «fjottpenger» . – Det omsettes fisk for 300 millioner i året her i Stamsund, med de verdier det skaper i form av jobber, skatt og så videre. Verdien av dette er langt, langt, langt større enn å bli kompensert med et i denne sammenhengen ubetydelig beløp, sier han.

De ansatte i fiskeindustrien er ikke mindre bekymret. – Vi har en fiskeriminister som ikke lytter til folket, sier forbundssekretær i NNN Ann-Solveig Sørensen. I Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund holder vi på pliktsystemet til det kommer en annen løsning som sikrer videreforedling av hvitfisk i Norge og dermed arbeidsplasser langs kysten, sier hun.

Mer overføring av makt til Brussel

Norge planlegger visst å feire EU med å gi bort nok en bit av norsk suverenitet. Nå ligger det an til ei tredje overføring av vedtaksmakt fra Norge til ESA på kort tid, etter samme kontroversielle kopimodell som da Noreg i fjor knytta seg til EUs finanstilsyn.

Kan EØS-Norge bli pålagt å betale for europeiske kraftkabler? Vil Stortinget overføre enda mer myndighet til EU før sommeren? Overvåkningsorganet ESA får i så fall formell myndighet overfor EFTA-landene Norge, Island og Liechtenstein, men skal gjøre kopivedtak etter forslag fra EU-byrået ACER. Fakta-arket fra Nei til EU ser nærmere på ACER.

– Regjeringen legger opp til at Norge skal godta dette opplegget som EU-kommisjonen dikterer. Det er det ingen grunn til, skriver Dag Seierstad .

EØS-debatten spisser seg til

Denne gangen vil det ikke bli like enkelt for Ap å avfeie EØS-debatten. Skepsisen mot avtalen er økende i fagbevegelsen. Ap må la fordommene fare, og stille seg åpen for EØS-debatt, skrev Nationen på lederplass.

71 fagforeningsfaner var på plass da mange lokale LO-avdelinger holdt en protestmarkering mot bemanningsbyråer og konsekvensene av EUs vikarbyrådirektiv sist mandag.

– Det er bra at Arbeiderpartiet og andre sier de vil bruke handlingsrommet i EØS. Men det er et bedrag å gi inntrykk av at handlingsrommet er sånn at vi kan bestemme selv, sier Roar Eilertsen, daglig leder i De Facto kunnskapssenter for fagorganiserte.

Den svenske regjeringa vil endre den berykta Lex Laval-loven , og håper at EU aksepterer endringen. Loven ble innført som følge av en EU-dom som forbød arbeidskamp for å sikre utenlandske arbeidere like lønnsvilkår. – Nå skal man alltid kunne få til en svensk tariffavtale, sier den svenske arbeidsministeren. Hun passer klokelig på å legge til: «med de begrensninger som EU-retten setter».

I medlemsdebatten opp mot LO-kongressen glimret EØS med sitt fravær blant de 23 utvalgte temaene LO-medlemmene ble bedt om å prioritere mellom. Men nå har LO bestilt en undersøkelse der 500 medlemmer er stilt følgende spørsmål: «Norge er en del av EUs indre marked gjennom EØS avtalen, en avtale som trådte i kraft i januar 1994. Mener du Norge bør beholde EØS-avtalen eller si den opp?»

Som man roper i skogen, får man svar. Når spørsmålet impliserer et valg mellom EØS og «ingenting», er det nesten overraskende at ikke enda flere enn 63 prosent svarte ja. EØS-avtalens artikkel 120 slår fast at den gamle frihandelsavtalen fra 1973 vil gjelde når EØS-avtalen faller bort.

Magnus Weggesrud i Senterungdommen tviler på at LOs undersøkelse er representativ for holdninga til EØS i fagbevegelsen.

Tvilen er velbegrunnet. På konsernkonferansen til LO-klubbene i Aker ASA nylig ble det enighet om å be LO-kongressen gå inn for et alternativ til EØS . – LO må jobbe for et alternativ til EØS, sier Atle Teigland, konserntillitsvalgt i Aker Solutions og medlem av El og IT-forbundet. – Det er helt åpenbart at det er en stigende EØS-skepsis, supplerer Atle Tranøy, konserntillitsvalgt fra Aker ASA i Fellesforbundet.

Det er tid for partilandsmøter. Gjenvalgt partileder Audun Lysbakken gikk kraftig ut mot EØS-avtalen på SV-landsmøtet. Han håper på en ny debatt om alternativer.

– Ap og de andre EØS-partiene kan si at EØS-avtalen ligger fast så mye de vil, men går det et par år og Storbritannia får en bedre avtale enn det vi har, blir det umulig å ikke diskutere en ny løsning , sier Ola Borten Moe (Sp) til Klassekampen i forkant av Senterpartiets landsmøte.

Brexit-knappen trykkes inn

Den 29. mars trykker Storbritannia på utmeldingsknappen . Den formelle prosessen starter ved at britene sender et brev til EU der de gjør det klart at de har som intensjon å forlate unionen.

– Hele poenget er at vi vil fortsette å handle med Europa fra utsiden av EU. Det er en myte at du må være del av det indre markedet for å handle med Europa , skriver tidligere britisk finansminister Lord Lamont of Lerwick. Dermed hamrer han også løs på myten om EØS-avtalen som en nødvendighet for å selge varene til EU.

Han får støtte av en nederlandsk rapport som konkluderer: «Enhver begrensning på frihandel med Storbritannia ville uvegerlig gå på bekostning av hollandsk eksport, vekst og sysselsetting».

Når vi kommer oss ut av EUs felles fiskeripolitikk får vi mulighet til å utvikle levende kystsamfunn. Det vil også gjøre slutt på den destruktive dumpinga av fisk, skriver den tidligere britiske skyggeministeren for landbruk og miljø.

Advarsler fra nord, øst og sør

Islendingene føler også EØS på kroppen. – Jeg kommer fra et land med lang erfaring i EØS, og jeg kan ganske enkelt ikke anbefale den veien for Storbritannia , skriver islendingen Hjörtur Gudmundsson.

Ukraina er blitt kalt Europas kornkammer og er rikt på råvarer. Assosieringsavtalen med EU er en vesentlig bakgrunn for den pågående borgerkrigen i landet og det forgifta forholdet til Russland. – EU er i ferd med å gjøre Ukraina til en råvarekoloni , mener økonomiprofessor Erik S. Reinert.

Mens EU kidnapper Ukraina, føler EU seg kidnappet av regimet til Tyrkias president Erdogan . – Det går ikke lenger, sier EU-parlamentarikeren Cecilia Wikström.

Lørdag 25. mars møtes EU-toppene i Roma for å feire Romatraktatens 60-årsdag. Det kan hende at det er et blått lys som brenner til ære for jubilanten.

Oppslag KK 24. mars 2017
© Klassekampen

Nei til EU

Schweigaards gate 34 B
0191 Oslo

neitileu(at)neitileu.no

  • Telefon: 22 17 90 20




Lik oss på Facebook