Du er her: Framside / Aktuelt / Nytt fra Nei til EU / Uhørt kuvending fra Høyre

Uhørt kuvending fra Høyre

Jan Tore Sanner avskriver i dagens Aftenposten et veto mot datalagringsdirektivet. Høyre er egentlig kritisk til innholdet i direktivet, påpeker Sanner, men: - Vetoretten er «en illusjon», sier Høyre-nestlederen.

- Jan Tore Sanners blanke avskrivelse av vetoretten er uhørt, sier Nei til EUs leder Heming Olaussen.

Påstanden er stikk i strid med hva Høyres Jan Petersen, partiets daværende utenrikspolitiske talsmann, sa i stortingsdebatten om EØS-avtalen 15.-16. oktober 1992: «Det er viktig at det i avtaleverket er en betryggende mekanisme for å behandle de nye spørsmål som kommer opp. En ny regel blir ikke en EØS-regel uten at vi er enig i den, og den er ikke en del av norsk rett uten at Stortinget har foretatt sitt lovvedtak.» (Sitert fra protokollen.)

­- Dette kan vanskelig forstås som noe annet enn at Høyre den gangen garanterte at vetoretten er reell og at den skal brukes mot regler man ikke er enig i, sier Olaussen.

Vetoretten er dessuten en forutsetning for at EØS-avtalen ikke skal være i strid med Grunnloven. Som kjent tillater Grunnlovens § 93 ikke at Norge avgir suverenitet til organisasjoner vi ikke er medlem av. I EØS er det EU som vedtar alt nytt regelverk.

Høyres kuvending reiser flere spørsmål:

* Førte Jan Petersen og Høyre folk bak da EØS ble vedtatt i 1992?
* Eller: Har EU fortalt Høyre noe om konsekvenser ved et veto som de ikke har sagt til noen andre?
* Og: Hva mener Jan Petersen i dag om vetoretten?

- Høyres syn anno 2009 på vetoretten bryter med Norges Grunnlov og viser at Høyre i 1992 bare var ute etter å forlede det norske folk og Stortinget. Det viser et Høyre med et stort demokratisk underskudd, avslutter Nei til EU-lederen.

Mer info:

Nei til EUs leder Heming Olaussen, tlf. 90155894

Informasjonsrådgiver Inge Matland, tlf. 93634957

Nei til EU

Schweigaards gate 34 B
0191 Oslo

neitileu(at)neitileu.no

  • Telefon: 22 17 90 20
Lik oss på Facebook