Du er her: Framside / Aktuelt / Nytt fra Nei til EU / Uenighet om EØS på kon...
© Nei til EU

Uenighet om EØS på konferanse om fagbevegelsen og EØS

Uenighet om EØS-avtalens konsekvenser for norsk arbeidsliv stod ikke uventet på dagsordenen da europaminister Vidar Helgesen, sjefsøkonom i LO Stein Reegård, leder i LO i Oslo Roy Pedersen og leder i EL&IT Forbundet Jan Olav Andersen møttes til debatt på den faglige konferansen om fagbevegelsen og EØS på Håndverkeren i Oslo 24. april.

I sin innledning påpekte Vidar Helgesen på at EØS-avtalen er vår livline til det europeiske markedet. Den kan ikke erstattes av en klassisk frihandelsavtale. Denne påstanden var spesielt Jan Olav Andersen uenig i da han oppsummerte debatten med at han ville svare nei hvis det ble spurt om vi trenger EØS-avtalen.

Helgesen mente at det var bred enighet om den såkalte «norske modellen» som baserer seg på blant annet åpen økonomi med fri handel og kjøp av varter og tjenester overalt. Det er grunnlaget for velstanden vi har i dag. Endringene i arbeidsmiljøloven er moderate. Vi har fortsatt verdens strengeste arbeidsmiljølov, hevdet han videre. Vi vil videreføre trepartssamarbeidet. Helgesen påpekte også at de som er redde for EØS-avtalen og det europeiske samarbeidet og hva det gjør for norsk nærings- og arbeidsliv, de burde ha mareritt for hva Asia betyr for norsk økonomi og norsk konkurransekraft. Det er ikke tradisjonell vestlig kapitalisme som er hovedutfordringen for den norske modellen. Det er asiatisk turbokapitalisme som først og fremst er den store utfordringen for norsk økonomi. Han viste også til at det er ikke sånn at EØS-avtalen står i veien for nasjonale tiltak. Det viktigste er at vi har felles spilleregler med handelspartnere. EØS-avtalen griper ikke dramatisk inn i hvorledes vi organiserer norsk arbeidsliv. EØS-avtalen er ikke et problem. Den er svært viktig for oss. Helgesen røpet til slutt i sin innledning at han har en t-skjorte på kontoret som det står «elsker, elsker EØS».

I debatten etter innledningen til Helgesen nevnte Stein Reegård at LO ikke har egen saksbehandler på EØS. Senere nevnte han at vi i Norge har best betalt fritid og de beste velferdsordningene. Med sin økonomiske forståelse mente han at vi trenger en globalisering omtrent på EØS-nivå. Men det er ikke vansker med å finne problemer med EØS-avtalen. Den frie flyten av arbeidskraft etter østutvidelsen er en kjempeutfordring.

Jan Olav Andersen trodde ikke vi ville få paradisiske tilstander i Norge uten EØS-avtalen, men han trodde heller ikke at vi er på vei ned i svovelhelvete med avtalen. Han mente også at EØS-avtalen er den utypiske måten å regulere handel i verden.

Roy Pedersen sa at denne diskusjonen om EØS handler om samfunnsdebatt og at EØS bryter ned den norske modellen. EØS-avtalen oppfordrer arbeidsgivere til å overprøve tariffavtaler mente han.

Helgesen hevdet senere i debatten at EØS-avtalen er et rammeverk for tilpasning til EU. Reegård var i tvil om problemene i arbeidslivet kan tilskrives EØS-avtalen. I sin oppsummering av debatten mente Jan Olav Andersen at vi trenger en helt annen form for regulering av arbeidslivet i Norge, mens Roy Pedersen sa at vi er nødt til å se på de endringene som nå skjer i Norge i forhold til EØS-avtalen. Vi må se de tinga i sammenheng.

Senere på dagen holdt forfatteren Halvor Fjermeros en innledning om boka «Uro i Euroland – Faglig avmakt og sosial motstand i EUs nye arbeidsliv". Han fortalte om sine opplevelser fra Hellas og hvilke forhold som hersker på arbeidsplasser der. Han hadde snakket med mange folk som hadde fortalt om dagliglivet og de utfordringene som innbyggerne opplever. Fjermeros tok også en tur innom Storbritannia og fortalte fra forholdene som arbeidsfolk hadde i postordrefirmaer der. Tyskland hadde også Fjermeros besøkt. Tysklands utflating av lønnsveksten fra slutten av nittitallet til nå mente Fjermeros ville inntre i norsk arbeidsliv fremover avsluttet han med.

Neste punkt på konferansen stod De Facto-forsker Roar Eilertsen, rådgiver i Aps stortingsgruppe Jonas Bals og Sara Bell fra Fagforbundet i Bergen for. Roar Eilertsen presenterte De Facto-rapporten «Mot et tredelt arbeidsliv» om sosial dumping. Rapporten går på norsk arbeidsliv etter Norges tilslutning til EØS i 1994, EUs østutvidelse i 2004 og frisleppet av bemanningsselskapene (vikarbyråene) i 2000 har lagt grunnlaget for en dramatisk endring av norsk arbeidsliv. Vi ser nå konturene av et tredelt arbeidsliv.

Sara Bell fortalte om og kom spesielt inn på kvinner i bemanningsbransjen med et raskt blikk på «helsevikarer» fra Øst-Europa. Organiseringen av Orange Helse AS var et av selskapene hun hadde studert. Orange Helses virksomhetsområder består av utleie av medarbeidere til sykehjem, hjemmesykepleie, bofellesskap, BPA og private helseinstitusjoner. Bell pekte på at det faktisk var doble kontrakter for de ansatte. Arbeidsforholdene skulle også underlegges Litauen dokumenterte hun. Uttrykket «menneskehandel» var et gjentakende ord i Bells presentasjon.

Jonas Bals var opptatt av at vi ikke får et arbeidsliv i Norge slik som vi ser brer om seg i resten av Europa. Bals var personlig ikke verken stor motstander eller tilhenger av EØS-avtalen. Han var uenig i den store svartmalingen av EØS-avtalen som enkelte både EU-tilhengere og EU-motstandere driver med. Bals hadde erfaringer fra bygningsbransjen i Oslo, blant annet som maler. Etter innledningene var det mange spørsmål og meningsytringer fra konferansedeltakerne i salen. Spesielt Jonas Bals ble utfordret på flere spørsmål.

Konferansedagen ble avsluttet med at Tine Hasvang Vaag fra Norges Bondelag og Jarle Wilhelmsen, som er 2. nestleder i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund, innledet om norsk landbruk, næringsmiddelindustrien og EØS. Tine Hasvang Vaag viste til den ubalansen i handelen med landbruksvarer med EU som har utviklet seg de siste årene. Det er betydelig mer import fra EU enn motsatt. Om EU er liberalt og Norge proteksjonistiske var et av spørsmålene hun analyserte. Hun viste til statistikk der nok EU er mer proteksjonistiske enn Norge på dette området. Hasvang Vaag var opptatt av hva som er det reelle alternativet til EØS. Er det snakk som en handelsavtale med landbruket innenfor? TTIP og innvirkningen på landbruket var også et politisk område Hasvang Vaag kom innom før hun avsluttet sitt foredrag.  Blir det en USA–EFTA-avtale? Det er store protester fra forbrukerorganisasjoner i EU og Norge på en eventuell TTIP-avtale.                                                                                  

Jarle Wilhelmsen innledet med at Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund sier nei til EU, men for EØS-avtalen. Forbundet arbeider med lønns- og arbeidsvilkår og næringspolitikk. Jordbruket og næringsmiddelindustrien er gjensidig avhengig av hverandre påpekte han. Wilhelmsen mente også at Norges store fortrinn og forutsetning er stabil råvareproduksjon både fra sjø og norsk landbruk. Han kom inn på problematikken der landbruksmatimporten til Norge øker hvert år, mens innforbi fiskeprodukter så eksporterer Norge 95 prosent av sin produksjon. Han mente at tollvernet er viktig for å opprettholde norsk produksjon. I debatten etterpå var det blant annet ulikt syn på om vi i matdebatten i Norge bør se norsk landbruksproduksjon og fiskeri i sammenheng eller hver for seg i diskusjonen om EØS-avtalen. 

© Nei til EU
© Nei til EU

Nei til EU

Schweigaards gate 34 B
0191 Oslo

neitileu(at)neitileu.no

  • Telefon: 22 17 90 20
Lik oss på Facebook