Du er her: Framside / Aktuelt / Nytt fra Nei til EU / - Tydelig nei-stempel...

- Tydelig nei-stempel på regjeringserklæringa

- Regjeringserklæringa innfrir mange av de forventningene Nei til EU har stilt til forhandlingene og vi ser fram til at løftene realiseres i praktisk politikk, sier Heming Olaussen, leder i Nei til EU.

Det har lenge vært klart at regjeringa ikke vil søke EU-medlemskap, men basere seg på EØS-avtalen.

- Det ser likevel ut som at regjeringa vil bruke den handlefriheten som Norge har utenfor EU til å føre en bedre politikk, sier Heming Olaussen.

Regjeringa slår fast at de vil bruke reservasjonsretten i EØS-avtalen dersom viktige interesser trues, de vil gjeninnføre den differensierte arbeidsgiveravgifta, og vil holde fast på unntaket i EØS som åpner for at Norge kan hindre innføring av genmodifiserte produkter i Norge.

- Vi gleder oss over denne aktive EU-politikken og merker oss spesielt at regjeringa vil arbeide for at EU ikke gjennomfører et tjenestedirektiv som fører til sosial dumping, sier Heming Olaussen.

Denne regjeringa har lagt lista høgt når det gjeld motstand mot EU-tilpassing. Nei til EU vil bidra til at regjeringa ikke river, men kommer seg over lista.

For mer informasjon ring Heming Olaussen, leder i Nei til EU på 901 55 894

Nei til EU

Schweigaards gate 34 B
0191 Oslo

neitileu(at)neitileu.no

  • Telefon: 22 17 90 20
Lik oss på Facebook